God sluit ‘n genadeverbond met Abraham

with No Comments

Jy moet ’n dier middeldeur sny
vir die verbondsluiting met My. (Gen 15:10)
Hierdie land sal eendag aan jou behoort
oor vier geslagte pluk jul druiwe van ’n boord.

Die fakkel het, toe die son ondergaan,
alleen tussen die vleis deurgegaan. (Gen 15:17)
Die verbond is eensydig gesluit
en het ook sy nageslag ingesluit. (Gen 17:7)

Hierdie verbond was net ’n skaduwee
totdat Christus daarin sou tree. (Heb 8:5)
Die verbond se wette is nou
in elkeen se hart toegevou. (Heb 8:10)

Abraham glo God se beloftes

with No Comments

Here ek gaan kinderloos sterf,
’n slaaf gaan my besittings erf. (Gen 15:2,3)
Die Here het hom buitentoe laat gaan
Abraham, dít is wat jy moet verstaan:

Jou nageslag so baie soos die sterre daarbo,
dit is die belofte waarin jy moet glo. (Gen 15:5)
Abraham glo toe daardie teken
en dis hom tot geregtigheid gereken. (Gen 15:6, Rom 4:3, 1953, Heb 11:11-12)

Abraham se vryspraak is ook vir jou opgeteken
sodat jy verstaan wat Jesus se opstanding beteken:
As jy ook heelhartig in God se beloftes glo,
is jy een van Sy kinders, soos sterre daarbo! (Rom 4:23-25)

Abram se roeping

with No Comments

Die Here het vir Abram gesê:
“Trek na die land wat ek wil hê.
Jou nageslag sal Ek ’n groot nasie laat raak.
Ek sal jou ’n man van groot betekenis maak.” (Gen 12:1-3)

Abram was gehoorsaam aan die Heer (Gen 12:14)
en in die beloofde land geoffer tot Sy eer. (Gen 12:8)

Ook jy het deel aan Sy belofte vir ’n land
en beloftes van seëninge uit God se hand.
Is jy in gehoorsaamheid oppad na jou Heer?
Is jy besig om Hom elke dag met offers te eer? (Ps 105:1-8)

God wou jou ongehoorsaamheid wreek
maar deur Christus is jy vrygespreek! (Rom 5:19)
As jy Sy beloftes verstaan:
Loof die Here, roep Hom aan! (Ps 105:1)

1 2 3 4 5