Rigters
with No Comments

Die boek is soos volg verdeel: Finale oorwinning was ‘n miete. Kompromie: Leef met Kanaäniete. Konflik: Oorlog met Kanaäniete. Gevolg: Leef soos Kanaäniete. Ja, moenie met sonde speel! Finale oorwinning was ‘n miete: Israel is wel die beloofde land in, … Read More

Reg in eie oë
with No Comments

Miga se ma het haar silwer gesoek en die man wat dit gesteel het vervloek. Toe Miga, haar seun, sy sonde teen haar bely, het sy die silwer aan die Here gewy. (Rig 18:1-3) Maar hulle het die ware God … Read More

Waar kom jou krag vandaan?
with No Comments

Drie honderd jakkalse aan hul sterte gebind, het die Filistyne se koring en boorde verslind. (Rig 15:1-8) Ons sal moet verstaan waar kom sy krag vandaan… Met die kakebeen van ‘n donkie in sy hande maak hy ‘n hoop van … Read More

Simson se troue
with No Comments

“Ek gaan met ‘n Filistynse meisie trou.” “Kry eerder onder jou eie volk ‘n vrou?” Sy ouers het nie besef alles kom van die Here af. Hy wou ‘n geleentheid skep om die Filistyne te straf. (Rig 14:1-4) Met die … Read More

Simson se geboorte
with No Comments

Die Israeliete het nog ‘n keer gedoen wat verkeerd is in die oë van die Heer. Hy het hulle oorgegee in Filistynse mag maar ook in dié verhaal wys God Sy krag… (Rig 13:1) Manoag se vrou het in kinderloosheid … Read More

Jefta
with No Comments

Die Ammoniete het by Gilead kamp opgeslaan Wie sal as leier teen hulle op kan staan? (Rig 10:17-18) Jefta was ‘n seun van Gilead. Hy was ‘n dapper soldaat. As prosituut was sy ma onguur, sy broers het hom weggestuur… … Read More

Berou
with No Comments

Tola het was leier vir drie en twintig jaar Jaïr se seuns het dertig dorpe vergaar. (Rig 10:1-5) Die volk het gedoen wat verkeerd is vir die Heer: Hulle het die Baäls en Astartes afgode vereer. Hulle was aan die … Read More

Die doringbos
with No Comments

Abimelek het in Sigem gaan heul om koningskap vir hom te steel. Hy het sy sewentig broers doodgeslaan sodat niemand in sy pad kon staan. (Rig 9:1-6) Net Jotam het ontvlug en het kom profeteer: Die olyf-, vye- en druiwestok … Read More

1 2 3