Tree D van Z deur die Bybel: Geloof

with No Comments

Hier is die opname van die Zoom sessie waarin ons tree 4 van 26 treë deur die Bybel gegee het. Die video is 50 minute en ongeveer 395 Mb groot. Vir die wat die onbeperkte data het nie, het ek die abieding in PDF formaat opgesit. Daar is ook ‘n opsie onder die video waar jy die resolusie minder of meer kan maak sodat jy die data gebruik kan afspeel teenoor die kwaliteit wat jy wil sien op die skerm.

Hier is die PDF van die aanbieding: Geloof

Tree-4-van-26

Tree C van Z deur die Bybel: Verbond

with No Comments

Hier is die opname van die Zoom sessie waarin ons tree 3 van 26 treë deur die Bybel gegee het. Die video is 60 minute en ongeveer 408 Mb groot. Vir die wat die onbeperkte data het nie, het ek die abieding in PDF formaat opgesit. Daar is ook ‘n opsie onder die video waar jy die resolusie minder of meer kan maak sodat jy die data gebruik kan afspeel teenoor die kwaliteit wat jy wil sien op die skerm.

Hier is die PDF van die aanbieding: Verbond

Tree-3-van-26

Tree B van Z deur die Bybel: Sondeval

with No Comments

Hier is die opname van die Zoom sessie waarin ons die tweede van ses en twintig treë deur die Bybel gegee het. Die video is 45 minute en ongeveer 315Mb groot. Vir die wat die onbeperkte data het nie, het ek die abieding in PDF formaat opgesit. Daar is ook ‘n opsie onder die video waar jy die resolusie minder of meer kan maak sodat jy die data gebruik kan afspeel teenoor die kwaliteit wat jy wil sien op die skerm.

Hier is die PDF van die aanbieding: Die sondeval PDF.

Tree-2-van-26

Tree A van Z deur die Bybel: Skepping

with No Comments

Hier is die opname van die Zoom sessie waarin ons die eerste van ses en twintig treë deur die Bybel gegee het. Die video is 45 minute en ongeveer 315Mb groot. Vir die wat die onbeperkte data het nie, het ek die abieding in PDF formaat opgesit. Daar is ook ‘n opsie onder die video waar jy die resolusie minder of meer kan maak sodat jy die data gebruik kan afspeel teenoor die kwaliteit wat jy wil sien op die skerm.

Tree-1-van-26

Jakob se seën (Gen 49)

with No Comments

Kom my seuns, ek wil julle leer
wat met julle nageslagte gaan gebeur. (:1)

Ruben, toonbeeld van my krag,
jy is die oudste en het gesag.
Jy verloor jou leierskap nou,
oor jou vergrype met my vrou. (:2-3)

Simeon en Levi altyd reg vir geweld.
Julle nageslag sal dit ontgeld!
Julle het koelbloedig vermoor,
vespreiding tussen die stamme lê voor. (:6-7)

Juda, jou broers sal jou eer.
Jy sal heers en aanhou regeer,
totdat die heerser, Silo, kom
met sy koningskleed rondom Hom! (:8-12)

Sebulon al is jy die tiende seun,
kom nou hier vir jou seën:
By die skepe op die strand,
dit is jou stukkie land. (:13)

Issaskar het tussen die saalsakke gaan lê
en wou graag die mooi landstreek hê.
Daarvoor was hy bereid
om in te gee vir dwangarbeid. (:14-15)

Dan sal die reg beheer,
maar is ‘n slang oppad daarheen.
Hy pik die perd in sy hak se skeen.
“Ek wag dat U red, o Heer!” (:16-18)

As ‘n bende Gad wil verslaan,
val hy hulle van agter af aan. (:19)

Aser eet ryk kos
Ja, hy eet koningskos. (:20)

Naftali het ‘n mooi nageslag,
soos ‘n takbok wat vry loop in die dag. (:21)

Josef is ‘n boom wat vrugte dra.
Die vyand se boog misluk elke keer,
want hy word beskerm deur die Heer.
Sy broers sal sy leierskap verdra. (:22-26)

Vir Benjamin is hulle bang
in die aand sal hy sy prooi vang.
Ja, soos ‘n wolf wat verskeur,
sal hy sy prooi soggens verteer. (:27)

God het die twaalf stamme gebruik
om sy evangelie my te laat bereik.
Daarom sal ek ook voor Sy troon staan
as deel van die volk met wit klere aan! (Op 7:9)

Josef die koning: God se plan

with No Comments

Toe Josef sy broers se buiging gewaar,
het hy besef sy kinder drome word waar. (Gen 45,6-9)
As kind het hy ons om genade gesmeek
nou word sy dood op ons gewreek! (Gen 45:21-22)

Ek is julle broer wat julle as slaaf verkoop het
God het my vooruit gestuur om lewens te red! (Gen 45:5)
God het my aangestel om te regeer
om ons volk se uitwissing te keer. (Gen 45:7-8)

Julle moet nie voor my buig:
Ek is nie God, het hy getuig.
Moenie bang wees vir my:
God wou ons aan die lewe laat bly. (Gen 50:19-20)

Dankie dat U alles ten goede laat werk
Ja, dat hierdie swaarkry my versterk.
Dankie dat ek kan weet U sal my red.
Ja, dat U ‘n ewige verlossingsplan het!

Josef die tronkvoël: Aan God die eer

with No Comments

In die tronk het God Josef sy troue liefde laat ondervind.
Die gevolg? Die tronkbewaarder was hom goedgesind. (Gen 39:20-22)

Skinker en bakker, hoekom lyk julle so bedruk?
Vreemde drome het ons vannag geruk…
Die drome beteken God gaan dinge laat gebeur:
Goed en sleg en julle kan dit nie keer! (Gen 40:6-7)

Ek het gedroom van sewe vet koeie wat wei
Sewe maer koeie het hulle kom vreet in die vlei! (Gen 40:18-20)
Geen raadgewer kon die droom uitlê,
want God wou deur Josef iets sê:

Deur u droom wil God hê u moet verstaan:
Na oorvleed breek ‘n sewe jaar droogte aan. (Gen 40:28-30)
Bêre in skure u graan,
dan sal u mense nie vergaan. (Gen 40:35-36)

Ek gaan jou die onderkoning maak,
my land se regering is nou jou taak.
Al my onderdane sal buig en jou eer! (Gen 41:39-44)
Nee, o koning, alle eer aan my Heer. (Gen 41:16)

Nie aan ons nie, o Heer,
maar aan U kom al die eer.
Wat U wil, dit doen U nou.
U bewys U liefde en trou: (Ps 115:1-3)

Nederig op ‘n donkie het Jesus gereis:
“Ons wil die Koningseun van Dawid prys!
Loof Hom wat in die Naam van die Here kom!
Selfs in die hoogste hemel prys ons Hom!” (Mat 21:5-9)

Josef die slaaf: God by ons

with No Comments

Potifar het hom oor God se teenwoordigheid verstom. (Gen 39:3).
Ook met Josef in die tronk kon almal sien: God is by hom. (Gen 39:21).
In die Ou Testament is dit ‘n goue draad:
God was by sy mense in elke daad. (Jos 1:9; II Sam 7:9; II Kon 6:16; II Kon 6:16)

Vir Josua: Neem in die land Kanaän
Wees sterk want Ek is by jou oral waar jy gaan (Jos 1:9)
Vir Dawid: Ek wil hê jy moet verstaan
Deur my teenwoordigheid het jy die vyand verslaan. (II Sam 7:9)

Benoud roep hy uit: Ons stad is beleër!
Moenie bang wees nie, dié wat by ons is, is meer…
Here, open sy oë dat kan sien in hierdie uur.
Die berge rondom was vol strydwaens van vuur!

Hoe kan ek wegvlug van Hom?
Hoe kan ek U teenwoordighed ontkom?
Al probeer ek vlug van oos na wes,
U teenwoordigheid gee nie bes. (Ps 139:7-10)

Imannuel is gebore:
Ek is nie meer verlore! (Mat 1:23)
Ek is gevul met U Gees:
U sal altyd by my wees. (Joh 14:16-17)

Aan My is alle mag in hemel en op aarde gegee
Doop en deel al die nasies dié vreugde mee
Maak dissipels wat getuig van Hom:
Hy is by julle tot die voleinding kom! (Mat 28:18-20)

Eendag sal daar nie meer ‘n son wees,
maar selfs dan hoef julle nie te vrees,
want Jesus se teenwoordigheid is die lig
en die heerlikheid van God sal alles verlig! (Op 21:22-23).

Josef, die seun

with No Comments

Josef het stories aangedra
en sy pa se mooi kleed gedra.
“Ek droom julle gerwe buig voor my.”
En so het hul ‘n afkeer in hom gekry. (Gen 37:3-7)

Eers wou hulle hom dood maak,
maar toe eerder ‘n slaaf laat raak.
“Pa, dis Jakob se bloedbevlekte kleed!”
“Vir ewig sal ek treur, moet jul weet.” (Gen 37:31-34)

Ek is die Koning van bo.
Sy broers het Hom nie geglo. (Joh 7:5-7)
In plaas van dat hulle daarby baat,
het Sy eie volk Hom gehaat. (Hand 7:51-52)

Dis My geliefde Seun, moet julle weet. (Mark 1:11)
Ek self het Hom ‘n slaaf laat heet. (Fil 2:7)
Hierdie is Sy bloedbevlekte kleed: (Luk 23:34)
Oor Sy dood treur Ek, moet jul weet. (Mark 12:6)

Ek het Hom egter verhef tot die hoogste eer
Elke tong sal erken: “Jesus Christus is die Heer!”
As Hy dus weer kom om ons te vergader,
is dit alles tot eer van God die vader. (Fil 2:9-11)

1 2 3 4 5