Tag: Genesis

 • Tree D van Z deur die Bybel: Geloof

  Hier is die opname van die Zoom sessie waarin ons tree 4 van 26 treë deur die Bybel gegee het. Die video is 50 minute en ongeveer 395 Mb groot. Vir die wat die onbeperkte data het nie, het ek die abieding in PDF formaat opgesit. Daar is ook ‘n opsie onder die video waar…

 • Tree C van Z deur die Bybel: Verbond

  Hier is die opname van die Zoom sessie waarin ons tree 3 van 26 treë deur die Bybel gegee het. Die video is 60 minute en ongeveer 408 Mb groot. Vir die wat die onbeperkte data het nie, het ek die abieding in PDF formaat opgesit. Daar is ook ‘n opsie onder die video waar…

 • Tree B van Z deur die Bybel: Sondeval

  Hier is die opname van die Zoom sessie waarin ons die tweede van ses en twintig treë deur die Bybel gegee het. Die video is 45 minute en ongeveer 315Mb groot. Vir die wat die onbeperkte data het nie, het ek die abieding in PDF formaat opgesit. Daar is ook ‘n opsie onder die video…

 • Tree A van Z deur die Bybel: Skepping

  Hier is die opname van die Zoom sessie waarin ons die eerste van ses en twintig treë deur die Bybel gegee het. Die video is 45 minute en ongeveer 315Mb groot. Vir die wat die onbeperkte data het nie, het ek die abieding in PDF formaat opgesit. Daar is ook ‘n opsie onder die video…

 • Bundel A: Die begin

 • Jakob se seën (Gen 49)

  Kom my seuns, ek wil julle leerwat met julle nageslagte gaan gebeur. (:1) Ruben, toonbeeld van my krag,jy is die oudste en het gesag.Jy verloor jou leierskap nou,oor jou vergrype met my vrou. (:2-3) Simeon en Levi altyd reg vir geweld.Julle nageslag sal dit ontgeld!Julle het koelbloedig vermoor,vespreiding tussen die stamme lê voor. (:6-7) Juda,…

 • Josef die koning: God se plan

  Toe Josef sy broers se buiging gewaar,het hy besef sy kinder drome word waar. (Gen 45,6-9)As kind het hy ons om genade gesmeeknou word sy dood op ons gewreek! (Gen 45:21-22) Ek is julle broer wat julle as slaaf verkoop hetGod het my vooruit gestuur om lewens te red! (Gen 45:5)God het my aangestel om…

 • Josef die tronkvoël: Aan God die eer

  In die tronk het God Josef sy troue liefde laat ondervind.Die gevolg? Die tronkbewaarder was hom goedgesind. (Gen 39:20-22) Skinker en bakker, hoekom lyk julle so bedruk?Vreemde drome het ons vannag geruk…Die drome beteken God gaan dinge laat gebeur:Goed en sleg en julle kan dit nie keer! (Gen 40:6-7) Ek het gedroom van sewe vet…

 • Josef die slaaf: God by ons

  Potifar het hom oor God se teenwoordigheid verstom. (Gen 39:3).Ook met Josef in die tronk kon almal sien: God is by hom. (Gen 39:21).In die Ou Testament is dit ‘n goue draad:God was by sy mense in elke daad. (Jos 1:9; II Sam 7:9; II Kon 6:16; II Kon 6:16) Vir Josua: Neem in die…

 • Josef, die seun

  Josef het stories aangedraen sy pa se mooi kleed gedra.“Ek droom julle gerwe buig voor my.”En so het hul ‘n afkeer in hom gekry. (Gen 37:3-7) Eers wou hulle hom dood maak,maar toe eerder ‘n slaaf laat raak.“Pa, dis Jakob se bloedbevlekte kleed!”“Vir ewig sal ek treur, moet jul weet.” (Gen 37:31-34) Ek is die…