Genesis
with No Comments

In Genesis een tot elf,kan jy gerus maar delf. Daar was vier oer gebeure:Skepping, sondeval,vloed en toringmal. In die res van die boekkan jy ook maar soek. Daar was vier groot here:Abraham, as volksvader geag.Isak amper as lam geslag.Jakob van … Read More