Genesing van die seun
with No Comments

As profeet is Jesus in sy eie land nie geëer,maar die mense daar het hom verwelkom,want sy wonders het hom verstom.Hulle moes nog van ware geloof leer… (Joh 4:43-46) In Kapernaum was ‘n regeringsamptenaarwat se seun op sterwe gelê het … Read More

Die reënboog
with No Comments

Toe Noag en sy gesin die ark verlaat,was ‘n offer aan God hul eerste daad. (Gen 8:20) Seisoene, dag en nag, sal altyd bly bestaan:julle sal nie weer met ‘n vloed vergaan.En wanneer die reënboog verskyn in prag,onthou dan My … Read More

Wat bou jy?
with No Comments

Dit het die Here bedroef gemaakom te sien hoe sleg het die mens geraak.“Ek sal die mens van die aarde af veeen so ook die diere daarmee.” (Gen 6:5-8) God het eers gewaarsku en geduld gehad (II Pet 2:5)maar daarna … Read More

God se liefde deur Sy Seun
with No Comments

“Netso, Nikodemus, moet die Seun van die mensverhoog word, dit is my Vader se wens, sodat elkeen wat My werklik sien en glo,die ewige lewe kan hê, by My daarbo! (Joh 3:14-15) Want God het die wêreld so liefgehê dat … Read More

Wedergebore, nie verlore
with No Comments

Van Jesus se tekens het baie tot geloof gekom,maar hierdie woorde het my verstom:“maar Jesus het Hom aan hulle nie toevertrou,want Hy het geweet wat die mense se hart inhou”(Joh 2:23-25) Here God, daar is so baie mense wat sê … Read More

Die tempelsweep
with No Comments

Jesus het die geldwisselaars se tafels omgekeeren almal uit die tempel gejaag met sweep se seer…“Hierdie is ‘n huis vir my Vader se saak,julle moet dit nie ‘n besigheidsplek maak!” (Joh 2:13-16) Die Jode sê: “Wys U gesag met ‘n … Read More

Water in wyn
with No Comments

My vreugde is aan die verdwyn,soos ‘n bruilof sonder wyn… “Hulle het nie meer wyn nie,” sê sy ma vir Hom.“Waarom sê u dit vir My? My tyd het nog nie gekom.”Daar het ses groot klipkanne gestaanHulle doel: reiniging moet … Read More

Ek glo dis so
with No Comments

Ek glodis so: Ek was blind en sondig,maar Lig is aan my verkondig.Toe ek Sy heerlikheid sienis ek weer geboreen nie meer verlore:Genade wat ek nie verdien!

Die Woord
with No Comments

As jy in die ewigheid terug staar:In die begin was die Woord daaren die Woord was by Goden die Woord was self God. (Joh 1:1-2) Alles het deur Hom tot stand gekom.Ja, niks het ontstaan sonder Hom.In Hom was daar … Read More

Werk – waar is jou perk?
with No Comments

In vandag se gejaagde lewe,wil my moed my amper begewe: Almal jaag net na groter wins.Koud en hard is nie meer ‘n kuns.Aandele, bonusse en ‘n groter pakket –Net beskore vir die wat reeds baie het… Meer met minder, groter … Read More

1 2