Hoor Ethan se koor

(Psalm 147 is losweg gebruik met woorde uit die 1983 en 2020 vertalings) Pappa en mamma ek wil dat julle hoor,die halleluja lied van ons kinderkoor.Ons sing tot lof van ons Heer,dit is ‘n genot om Hom te vereer. (Ps 147:1) Julle moet asseblief op die Here bly...