Ps 37 vir vandag

with No Comments

Die Amerikaanse verkiesing het almal op hol.
Uitsprake in ons eie land laat bloed in jou are stol.
Korrupsie in die regering in aan die orde van die dag.
Vir die gewone burger lyk dinge donker soos die nag…

Moet jou nie oor skelms en skurke bekommer,
soos gras en groenigheid verdwyn hul sommer.
Vertrou op die Heer se beloftes in Sy Woord!
Doen goed, woon en werk rustig voort.
Vind jou vreugde in jou Heer –
Hy sal jou gee wat jy begeer. (Ps 37:1-4).

Mens lees op Facebook hoe mense vertel
hoe die voorspoed van die skelms hul ontstel…
Party soek paniekbevange raad,
ander word weer net kwaad…

Maar die psalm wil jou laat onthou:
Jy moet in stilte op die Heer vertrou.
Laat staan die woede, moet jou nie ontstel,
dit bring net ellende as jy jou so kwel.
Eendag is al die skelms van kant,
maar jy deel in die beloofde land… (Ps 37:7-11)

Ekstremes dreig om jou dood te maak
Plaasmoorde laat boere beangs waak…
Nog ‘n mislukte oes verdroog,
maar goddeloses lewe hoog!

Die goddelose soek die regverdige se lewe
Die Here lag, want Hy weet eendag sal hul bewe…
Dis beter, al het die regverdige min,
as die rykdom wat goddelose in.
Die vyand van die Here sal tot niet gaan,
maar jy sal in nood nie verleë staan. (Ps 37: 12-20)

Staatsgeld vir eie gewin.
Tenders hul kinders sin.
Leen, maar nooit betaal.
Gierigheid op ‘n ander skaal!

Die goddelose leen en betaal nie terug,
die regverdige kry jammer en help die wat sug.
Die Here roei hulle uit wat Hom vervloek,
maar Hy seën die wat na Hom soek.
Die goeie leen uit, maar wil nie rente hê,
as hy val, sal God nie dat hy bly lê! (Ps 37:21-26)

Geweldadiges soek om dood te maak.
Ander vat jou hof toe oor hul saak.
Oor elke negatiewe nuus berig,
hang moedeloosheid in die lug.

Die goddelose lê die regverdige voor,
want hy wil hulle vermoor…
Maar God laat hom nie begaan,
selfs as hy in die regbank moet staan.
Die regverdige kan met wysheid praat,
want God se Woord bepaal sy daad. (Ps 37:27-33).

Die wettelose mense bly so vervuil
dat mens skoon in jou hande wil huil.
Gewone mense laat die reëls ook nou staan
want dis om te oorleef – kan jy nie verstaan?

Die Here sal jou weer laat opstaan in die land,
al skiet roekloses op soos ‘n plant.
Vir die opregte is daar ‘n ewige weg,
die toekoms vir die goddeloses is sleg…
Skuil by Hom wat help en bevry,
want jy sal die ewige lewe kry! (Ps 37:34-40).

So jy wat so graag op Facebook blaai
en met al die “likes” paniek verder saai.
Miskien moet jy eerder gaan soek
vir jou hulp in God se Boek:

Moet jou nie oor skelms en skurke bekommer,
soos gras en groenigheid verdwyn hul sommer.
Vertrou op die Heer se beloftes in Sy Woord!
Doen goed, woon en werk rustig voort.
Vind jou vreugde in jou Heer –
Hy sal jou gee wat jy begeer. (Ps 37:1-4).

Genesing van die seun

with No Comments

As profeet is Jesus in sy eie land nie geëer,
maar die mense daar het hom verwelkom,
want sy wonders het hom verstom.
Hulle moes nog van ware geloof leer… (Joh 4:43-46)

In Kapernaum was ‘n regeringsamptenaar
wat se seun op sterwe gelê het daar
Hy het toe na Jesus in Kana gegaan
‘n hele ent daarvandaan (Joh 4:46-47)

Hy het Jesus gevra om te kom om sy seun te genees
As julle nie tekens en wonders sien van bo
Wil julle eenvoudig nie in My glo…
Here kom tog anders gaan my kindjie reeds dood wees… (Joh 4:47-49)

Jou seun leef, jy kan maar huis toe gaan
Die man het Jesus geglo en terug gegaan
Oppad kom die werksmense by hom aan.
Jou kind lewe, hy kan weer staan! (Joh 4:50-52)

Hoe laat het hy beter geword en draai dinge toe om?
Gistermiddag eenuur het die koors hom verlaat
Maar Jesus het presies toe met my gepraat!
Hy en sy hele huis het tot geloof in Jesus gekom. (Joh 4:52-53)

Die reënboog

with No Comments

Toe Noag en sy gesin die ark verlaat,
was ‘n offer aan God hul eerste daad. (Gen 8:20)

Seisoene, dag en nag, sal altyd bly bestaan:
julle sal nie weer met ‘n vloed vergaan.
En wanneer die reënboog verskyn in prag,
onthou dan My belofte bly altyd van krag. (Gen 9:9-11)

Maar ook vir joú is die reënboog boodskap nog van pas.
Ja, jy liewe leser, jy is ook van jou sonde skoon gewas. (I Pet 3:21-22)
So seker as wat die reënboog in die wolke verskyn,
so seker sal My liefde vir jou nooit verdwyn. (Jes 54:9,10)

O God, dag en nag laat my weer besin,
ja, U seun kleur selfs die herfsblare in.
Laat ander die vreugde in my oë bespeur,
want U het my hart met ‘n reënboog ingekleur.

Wat bou jy?

with No Comments

Dit het die Here bedroef gemaak
om te sien hoe sleg het die mens geraak.
“Ek sal die mens van die aarde af vee
en so ook die diere daarmee.” (Gen 6:5-8)

God het eers gewaarsku en geduld gehad (II Pet 2:5)
maar daarna sy donderstem losgelaat. (Job 36:22-3, 37:1-5, 11-13)
Maar God het Noag genade bewys
en in geloof bou hy ‘n drywende huis. (Gen 6:8,17-20, Heb 11:7, II Tes 2:13-14)

Het jy nog nie die waarskuwing gehoor?
God se finale oordeel lê nog voor! (Matt 24:37-40, II Pet 3:7)?
Aan jou het Hy genade bewys,
waarom bou jy dan nie aan Sy huis?

God se liefde deur Sy Seun

with No Comments

“Netso, Nikodemus, moet die Seun van die mens
verhoog word, dit is my Vader se wens,
sodat elkeen wat My werklik sien en glo,
die ewige lewe kan hê, by My daarbo! (Joh 3:14-15)

Want God het die wêreld so liefgehê
dat Hy My, sy enigste Seun, aan ‘n kruis gaan slaan
sodat dié wat in My glo, nie verlore sal gaan,
maar die ewige lewe sal hê.” (Joh 3:16)

God het sy Seun na die wêreld gestuur,
nie om te veroordeel in daardie uur,
maar dat Hy die wêreld deur Hom red:
Die wat glo, is die wat nie veroordeling het. (Joh 3:17-18)

Dié wat nie in die Naam van die Seun glo,
is lankal reeds veroordeel van Bo.
Hulle het die duisternis liewer as die Lig,
want dit hou hulle bose werke buite sig. (Joh 3:19-20)

Van die wat volgens die waarheid wandel,
is dit duidelik dat hulle in God handel. (Joh 3:21)

Die Seun wat van bo af kom –
die getuienis kom van Hom.
Niemand wou Sy getuienis aanvaar,
maar party het God wel geloofwaardig verklaar. (Joh 3:31-33)

Die Seun spreek die woorde van God se werk,
gelei deur die Gees in Hom onbeperk.
Die Vader het die Seun alles in Sy hand gegee
en wys so Sy groot liefde daarmee. (Joh 3:34-35)

Wie in die Seun glo, so verhewe,
ja net hy, het die ewige lewe.
Dié ongehoorsaam aan die Seun,
die toorn van God sal op hom reën (Joh 3:36)

Wedergebore, nie verlore

with No Comments

Van Jesus se tekens het baie tot geloof gekom,
maar hierdie woorde het my verstom:
“maar Jesus het Hom aan hulle nie toevertrou,
want Hy het geweet wat die mense se hart inhou”(Joh 2:23-25)

Here God, daar is so baie mense wat sê hulle glo, maar nie werklik glo nie, want hulle is nie wedergebore nie. Hulle is eintlik nog blind en sien U heerlikheid nie. Open hulle oë, as hulle hierdie voorbeeld van een so man, Nikodeums sien, o God. Amen

‘n Man het die naam Nikodemus gehad.
Hy was ‘n Farisëer en lid van die Joodse Raad.
Hy sê toe vir Jesus: “U wondertekens verstom –
U moet ‘n leermeester wees wat van God af kom? “(Joh 3:1-2)

“As iemand nie opnuut gebore word,”
(dis nie iets wat jy kan verdien)
“kan hy nie die koninkryk van God sien.”
(die Gees moet dit in jou uitstort) (Joh 3:3)

“Dit kan tog nie moontlik wees wat U leer,
om na my moeder se skoot terug te keer?” (Joh 3:4)

“Word jy nie uit water en Gees gebore,
is jy vir My koninkryk verlore.
Van die wind van die Gees moet jy verstaan:
Hy waai waar Hy wil, jy weet nie waar Hy gaan.” (Joh 3:5-8)

Nikodeums vra toe:
“Maar hoe?” (Joh 3:5:9)

“Jy wat as leermeester bekend staan,
maar nie werklik sien en verstaan:
Die aardse dinge kon jy nie eers glo,
wat nog van die hemelse daarbo? (Joh 3:10-12)

Jy ken mos die verhaal
van die slang op die paal:”
Die volk was ongeduldig en het teen God uitgevaar:
“Ons is sat van die slegte manna wat ons moet vergaar!” (Num 21:4-5)

(Hulle kon eenvoudig net nie sien
dis seën uit die hemel onverdien.)

Die Here het giftige slange gestuur,
baie gepiktes sterf toe in daardie uur.
Moses, ons het sonde gedoen –
bid tog dat ons met God versoen! (Num 21:6-7)

“Maak ‘n beeld van ‘n slang en hang dit aan ‘n paal:
Die wat daarna opkyk, sal weer die lewe behaal.”
Die wat daarna opgekyk het, het bly leef.
Hulle sonde van vroeër is vergeef. (Num 21:8-9)

“Netso, Nikodemus, moet die Seun van die mens
verhoog word, dit is my Vader se wens,
sodat elkeen wat My werklik sien en glo,
die ewige lewe kan hê, met My daarbo!” (Joh 3:14-15)

Liewe leser, is jy sterwend van die slang se pik?
Jesus het Hom vir jou verneder tot ‘n slang
en vir jou aan ‘n kruishout gaan hang.
Kyk op, sien en glo, dit bring ewige geluk!

Wedergebore
Nie verlore!

Die tempelsweep

with No Comments

Jesus het die geldwisselaars se tafels omgekeer
en almal uit die tempel gejaag met sweep se seer…
“Hierdie is ‘n huis vir my Vader se saak,
julle moet dit nie ‘n besigheidsplek maak!” (Joh 2:13-16)

Die Jode sê: “Wys U gesag met ‘n teken.”
“Breek die tempel af – Ek sal dit in drie dae herstel!”
Hulle het nie verstaan wat dit beteken…
Hy het egter van Sy liggaam vertel. (Joh 2:18-21)

Toe die werklikheid na sy opstanding ontvou,
word Hy die Tempel van die stad daarbo. (Op 21:22)
Sy dissipels het toe hierdie woorde onthou
en die Skrif en die woorde van Jesus geglo. (Joh 2:22)

As Jesus dan as tempel bestaan,
ja, ‘n huis vir Sy Vader se saak,
maar alles vir jou net oor geld gaan,
slaan die sweep jou ook raak:

Vir joú is Sy liggaam afgebreek.
Ja, joú sonde is so gewreek.
Na drie dae het Hy opgestaan,
glo dit, anders gaan jy vergaan…

As hierdie sweepslag jou omkeer,
weet dat jy Hom as tempel het
en direk mag nader in gebed:
Kniel nou en gee Hom alle eer!

Water in wyn

with No Comments

My vreugde is aan die verdwyn,
soos ‘n bruilof sonder wyn…

“Hulle het nie meer wyn nie,” sê sy ma vir Hom.
“Waarom sê u dit vir My? My tyd het nog nie gekom.”
Daar het ses groot klipkanne gestaan
Hulle doel: reiniging moet jy verstaan. (Joh 2:1-4)

Water verander toe in die beste wyn.
Die seremoniemeester was verstom,
maar so het Jesus se heerlikheid geskyn
en sy dissipels het tot geloof in Hom gekom. (Joh 2:9-11)

As ek sien Hy kan water verander in wyn,
glo ek die belofte wat my sorge laat verdwyn:

U nooi my na die bruilofsmaal –
As skoongewaste bruid kom U my haal.
Help my om U wonder raak te sien:
Deur U bloed gereinig onverdien. (Op 19:7-18)

1 2 3