Hoor Ethan se koor

with No Comments

(Psalm 147 is losweg gebruik met woorde uit die 1983 en 2020 vertalings)

Pappa en mamma ek wil dat julle hoor,
die halleluja lied van ons kinderkoor.
Ons sing tot lof van ons Heer,
dit is ‘n genot om Hom te vereer. (Ps 147:1)

Julle moet asseblief op die Here bly vertrou:
Dit is Hy wat julle weer op sal bou.
Hy genees die gebrokenes van hart
en verbind julle wonde van smart. (Ps 147:2-3)

Op aarde kon ek nie skool toe gaan,
maar hier is nie perke in verstaan.
Oom Abraham het ons van sterre geleer
ek kan nou al almal se name reseteer! (Ps 147:4)

Die Here het nasies in hom geseën,
daarom leer ek nou op sy been! (Gen 12:1-3)
God laat die hulpeloses weer opstaan, (Ps 147:6)
dis so bevrydend na my aardse bestaan!

Ons Here is groot en geweldig sterk
sy kennis en insig is onbeperk!
Oom Dawid begelei ons met die lier.
Tot eer van God sing ons lofliedere hier: (Ps 147:5,7)

Hy oordek die hemel met wolke,
Hy voorsien reën vir alle volke
en laat gras op die bergland uitspruit.
Hy gee aan die diere hulle weiding daaruit. (Ps 147:8-9)

Op aarde was my krag nie vreeslik baie werd,
maar die Here het niks aan die krag van ‘n perd
of die liggaamskrag van ‘n soldaat,
maar vind vreugde in dié wat hul op Hom verlaat. (Ps 147:10-11)

Juis dié grootste skat wat bestaan, het ek by julle gekry,
selfs meer as al die hospitaal toe se geryery!
Deur julle het Ek God se troue liefde leer ken, (Ps 147:11)
saam met julle onder die vlerke van die Hen. (Mat 23:37)

Gister het ek huppelend gaan speel,
en wat gebeur het, moet ek deel:

‘n Luiperd het by ‘n boklam gelê,
‘n Wolf rustig by ‘n lammetjie wat mê.
‘n Jong leeu was ook daar
met vetgemaakte vee bymekaar.

Ek kon hulle daar rond lei
nie een was eers bang vir my. (Jes 11:6-7)

Oupa en Moses sing toe ‘n duet van lof:
“U laat sterflinge terugkeer tot stof.
Duisend jaar is soos ‘n dag,
soos ‘n wagbeurt in die nag.” (Ps 90:3-4)

Die agt jaar van vreugde en swaar
teen ewigheid, so weglaatbaar…
Julle koms is ook al in sig,
dan leef ons saam in Sy Lig.

Hy het Sy Woord vir julle gegee:
Begin elke nuwe dag daarmee,
sodat die Gees julle daartoe kan lei
om ietsie van wat ek beleef te kry.

As julle dan aan God die hulde bring,
weet dat ons kinderkoor saam met julle sing! (Ps 147:19-20)

Stamseloorplanting

with No Comments

Vir die dokter ‘n vraag:
Iets hier binne knaag?
“Bloedkanker verteer,
geen witbloedselle meer…”

Die “gesonde” mense is aan die jaag
die druk van die lewe knaag.
soos kanker word almal verteer
Niks oor om Satan te keer…

Mevrou jy sal moet isoleer,
met chemo en nog meer.
‘n Stamseloorplanting sal wees
die enigste om weer te genees.

Jy, “gesonde”, moet jouself isoleer
en weer in die Bybel van my leer.
Jou oorplanting sal wees
‘n kliphart na een vol Gees.

Midde in die strawwe tyd
stuur sy ‘n boodskap uit:
“Die Here gee my hiervoor krag
op sy genesing sal ek wag.
Selfs die chemo maak nie naar,
oor alles is ek dankbaar.
Ek ervaar die Here se seën
deur hierdie proses heen.”

Jy, “gesonde”, met niks tyd
besin weer oor jou prioriteit.
Hou op planne maak in eie krag,
hou op jaag, en leer om te wag.
Begin die Here ervaar
en word weer dankbaar.
Die Here sal jou seën
deur hierdie proses heen.

Gebed II Kor 10:3-5

with No Comments

O God, bewapen my met twee Korinthe drie vers vyf
en bind dit as wapen om my menslike lyf:

Ek leef hier in ‘n swak menslike liggaam,
maar ek dra nie menslike wapens saam.
Ek dra die kragtige wapens van U, o God
waarmee vestings vernietig kan word.

Met U Woord kan ek redenasies vernietig
en aanvalle teen die kennis van U, o God gerig.
Neem gevange alle gedagtes wat verkeerd is
en maak dit gehoorsaam aan Jesus Christus.

Amen

1 2