Lewenskuns

with No Comments

Ek is nou moeg gejaag
en in die oggende traag.
Ek is te min by my gesin
en lus om voor te begin.
Ek kyk na my lysie met ‘n sug
en my skaal lees oorgewig!
Om my het almal net seer
lewenskuns moet ons leer.

1. Moenie skroom, jaag my droom.
Ek besef die doel van my lewe
is om na ‘n hoër doel te strewe.
In my lewe en beroep
is ek tot ‘n taak geroep.
Ek sal van voor af moet leer
om my doel te realiseer.

Aan die kruis roep Hy uit:
“Dit is volbring!” Hy vervul
die grootste roeping van alle tyd.
en ek is met vergifnis omhul.

Daarom hoor ek van Sy troon:
“Jy mag by My kom woon.
Al die trane droog dan weg
ook smart, pyn, ja al die sleg.”

Daar is geen dispuut:
God maak alles nuut!

Dinge gebeur met ‘n rede
al is dit anders as my bede,
want ek is ook geroep
vir meer as my beroep.

Uit dankbaarheid bekeer:
Ek soek nou net Sy eer!
Eerder as geldelike wins,
verkies ek lewenskuns.


2. Ja, ek kan, as ek beplan.

Daar is drie vlakke in my plan
wat oor verskillende tye span.

Eers visualiseer ek die prys
want dit bepaal die hele reis.
Om my opgee streep te keer,
skryf ek my doelwitte fisies neer.

Ek moet vir gebalansseerdheid strewe:
Doelwitte oor al die aspekte van my lewe.
As ek God se prioriteite daarin vermy
gaan ek verseker nie resultate kry!

Elke doelwit met ‘n tyd
sodat ek vas kan byt.
As ek dit nie gaan geniet,
begin ek heeltemal verniet.

Die tweede vlak in my plan
moet twaalf weke oorspan.
Die eerste helfte om gewoond te raak,
die tweede om ‘n verskil te maak.

Die derde plan wat ek begewe,
kyk net van dag een tot sewe.
Die twaalf week plan moet hier rig
anders verloor ek maklik sig.

Al lyk my planne vir my so reg,
bepaal die Here steeds die weg.
Ek laat dit alles aan Hom oor,
dan weet ek ek kan nie verloor!

3. Die ewige stryd vir nog bietjie tyd.
Tyd hou net nooit op loop
en ek kan dit nie terug koop.
Ek moet my dagboek bestuur:
Vir gesin en gees ook ‘n uur.

Net 20 persent sal die impak gee.
Sê vir die res ‘n ferm “Nee!”
As ek nou op my doodsbed lê,
wat sou ek in my dag wou hê?

Iets wat ek nog meer moet leer,
is om meer werk te delegeer.
Deur dit dan net te bestuur
kry ek weer ‘n ekstra uur.

U laat elke mens sterf:
Na sewentig jaar is dit klaar…
Maar vir U is duisend jaar
maar een strepie op U kerf!

Al gaan my lewe eendag verby
gaan ek dit steeds nie vermy.
Dit verkondig die boodskap hewig:
Tyd hou aan vir ewig en ewig…

4. Sukses wink as ek anders dink

Wees versigtig met my hart –
dis die bron van alle smart.
Rig dit waaraan ek so dink
op dinge wat net edel klink.
Dit waarna my gedagtes strewe
bepaal my hele lewe!

Begin my oggend baie stil
soek daarin net God se wil.
Is my denke negatief of bang?
Moet ek dit met iets positiefs vervang.

Moenie bekommer as ek fouteer:
Dis die heel beste manier vir leer.

5. Besef net weer: groei na God se eer
Sukses na buite kan eers begin
as ek sukses bereik binne my in.
Om op alle vlakke te bly groei
moet ek met die volgende stoei:

Die eerste ding na my bed
is stiltetyd en innige gebed.
Volhardende gebed vir God se raad
sal my reg deur die dag bly baat.

Hoe besiger jou dag gaan wees,
hoe langer moet jy Bybel lees –
dit bring die vrugte van die Gees:
Geduld, goedhartig, getrou.
Vriendelik, vreugde, vrede.
Selfbeheers, nederig tevrede
en daarby ook liefde vir jou

Gereelde oefen bou my liggaam.
Gesond eet werk daarmee saam.
Doen dit elke dag van my lewe,
maar vat ‘n breek op dag sewe.

My klere moet wapenrusting raak:
Waarheid, evangelie en vryspraak,
geloof en verlossing om te keer
en pyle van die bose af te weer.

Luister weer hoe musiek klink
en maak genoeg tyd vir dink.
Wees bly gedurende my dag
en lag sommer ‘n ekstra slag.

Die jaag na reënboog pot se goud
is ‘n reuse fout – ek word net oud.
My enigste moontlike behoud
is die soeke na groter eenvoud.

As ek kyk na die grootheid van U werk
besef ek net elke dag ek is beperk.
Tog, amper ‘n hemelse wese met verstand:
U laat my heers oor die werk van U hand!

Gee my meer liefde, o Heer.
Help my dat ek U in alles eer.
Ek wil groei om meer en meer
soos U te wees, Christus, my Heer.

6. God gee krag vir vasbyt vandag
Net God gee my die krag
om vas te byt elke dag.

Vat ‘n klein stappie op ‘n slag
die res kan ‘n bietjie wag.
Voor ek dan mooi weet,
het ek die hele olifant geëet!

As ek in alles op God vertrou,
sal Hy my help om huis te bou.
Onthou, Jesus het alle mag –
Hy is by my tot die laaste dag!


En as ek partykeer struikel en val
hou maar net die oog op die bal.
Begin maar weer van voor af werk –
die Here dra my op arendsvlerk!

Raak ek in die wedloop oorstelp
kyk ek na geloofshelde vir help.
En as ek my vriende net vra,
sal hulle help om die las te dra!

7. Ek is gespaar, wees dan dankbaar
God het my van sonde bevry,
daarom vul dankbaarheid my.
Skielik word my las verlig –
die wet is nou nie meer ‘n plig.

Ek wil net één God dien,
afgode wil ek glad nie sien.

Geheilig is sy grote Naam
want Hy vat al my blaam!

Sonder die rus op dag sewe,
kom ek nie meer deur die lewe.

Dis maklik om my ouers te eer.
My vrou is die een wat ek begeer.

Ek kan nie meer my vyande haat
en ander se goed kan my nie baat.

Ek wil nou ander met my woorde eer
en alles binne my wil net God begeer.

Hierdie woorde kom oor my mond,
want Hy maak my deel van sy verbond.

8. Ek moet leer: Gee nog meer.

Toe ek nog wonder oor my doel
Ja, oor wat God vir my bedoel,
Moes ek weer verstaan
wat in Maleagi staan:

Die kwaliteit van my lewe
kom van dit wat ek gewe.
As ek ander so begin seën
sal die hemel op my reën.

Wie karig saai
sal karig oes.
Wie volop saai
sal volop oes.

Elkeen het hul eie gawe
om sy naaste mee te lawe.
Ja, die doel van my werk
is die opbou van Sy kerk.

9. My laaste bede: Bly in die hede.
Vergeet dit wat is verby
al het ek ook baie gely.
Ek het mos nou al gehoor
daar is ‘n prys daar voor.

My nie bekommer oor eet of drink
of die ewige tekort aan geld.
Soos die voël en lelies in die veld,
sal God self in oorvloed skink.

Wees net meer tevrede
en leef nou in die hede.
Lewe jou kind se jeug
ja, deel in hulle vreug!

Met al die begeertes moet jy jou wend –
maak dit in gebed en smeking bekend!

Die resep van die lewe is:
Bekeer jou en kom tot rus!
Ja, ek kry ware lewenskuns
uit die verstaan van God’s guns.

Dag sewe

with No Comments

Die Gees het op die water gesweef.
Geen mens of dier het nog geleef.
God het toe net begin spreek
en lewe het die stilte verbreek.
Op dag sewe het almal gerus,
in valse gerustheid in gesus…

Die boom se appel was te rooi
vir Eva, die duiwel se prooi.
Die band met God, so innig,
verander toe gans te vinnig.
En hierdie keer op dag sewe
moes hulle op ‘n ander plek lewe.

Hul baie sonde het God gesien.
Die vloed straf het hul verdien.
In kontras met mens bravade,
leer Noag van God se genade.
En weer ‘n keer, op dag sewe,
begin hul voor met die lewe.

God het nie daarvan gehou
toe hoogmoed ‘n toring bou.
Hy verander toe hul taal
en alles word ‘n gemaal.
So het hulle op dag sewe
hul na nuwe lande begewe.

God begin toe Sy eie nuwe volk
om Sy boodskap deur hulle te tolk.
Hy roep Abraham uit sy land
en sluit met hom ‘n band.
So weet hy toe op dag sewe
waar God wil hê dat hy moet lewe.

Met geduld moes hy bly wag
vir die beloofde nageslag.
Hulle raak toe net lekker tuis
toe droogte hul na Egipte verhuis.
En kort voor lank, op dag sewe
moes hul voor slaafswepe bewe.

God het hul geroep gehoor
en so baie gebede verhoor.
Deur Moses bring Hy die plae
en wys Sy krag vir baie dae.
Die Paasfees van dag sewe
herdenk juis die nuwe lewe.

In die woestyn deur God gelei,
is hul van honger en dors bevry.
Maar toe hulle hom nie vertrou,
moes hul dit vir veertig jaar berou.
Maar wat gebeur op dag sewe?
Jerigo se hoe mure bewe!

God hou al Sy beloftes stand:
Uiteindelik in die nuwe land.
Maar toe hulle so lekker eet
het hulle van God vergeet.
En so sit hulle op dag sewe
in ballingskap oorgegewe.

Daniel se vriende is deur vuur
en hyself het leeus verduur.
Nebukadnesar is tot God bekeer
en deur Ester is uitwissing gekeer.
Deur Kores se bevel op dag sewe
het die volk terugkeer belewe.

Hulle moes leer om God te vertrou
voor hulle die stad kon herbou.
Na ‘n rukkie in hul nuwe woning
soek hul toe ‘n ewige koning.
Die engele sing toe op dag sewe
want in ‘n stal was daar Lewe.

Hy het tussen hulle kom woon
tog het hulle Hom nie eer betoon.
Hy het hul die waarheid geleer,
en tog het hul Hom nie ge eer.
Daarom sterf Hy toe op dag sewe
sodat almal wat glo kan lewe!

Vandag by ons gaan dit ook so:
Een oomblik dink ons ons is bo,
kort daarna oorstroom die brander
want God laat alles weer verander.
Hy wil ons herinner aan dag sewe:
Dit verseker van die Ewige Lewe!

Bou en vertrou

with No Comments

As telekommunikase daal,
beteken dit ons gaan faal?
Ons besigheid is daarop gebou…
Gaan ons voorspoed bly behou?

As ons bid, o God, gee ag,
want vir U het ons ontsag!
Selfs al is dit net u fluister,
sal ons na U boodskap luister.

Deur geslagte is ons verbind.
Deur U Seun is ons U kind.
Ja, U is ons enigste Heer.
Ons wil alles doen tot U eer.

Omdat ons op U vertrou,
gaan ons voort en bou.
Ja, ons versterk ons muur,
al moet ons teenstand verduur.

Vir ons voel dit nie soos waag,
want met U hulp sal ons slaag!
Ons beplan met ons verstand,
maar bely dis als net in U hand.

As ons dan sukses wil meet,
is eintlik al wat ons moet weet:
U is die een wat als regeer –
Alles gaan net oor U eer!

‘n Nuwe strategie

with No Comments

“Dink groot!” is wat hul sê
as jy sukses wil hê.
As jy strategies na dinge kyk
word jy sommer skatryk!

Doen dinge met spoed
dan gaan dit goed.
Party besluite is hard en koud,
maar dis nodig vir jou behoud.

Adam en Eva was in die paradys
toe die slang hulle die strategie wys.
Dink groot: Julle kan soos God word!
‘n happie appel is al wat jul kort!

Abraham het groot beloftes gekry
van seën en ‘n nageslag daarby.
Op honderd word die onmoontlike waar
as Sara haar eerste seun baar.

Maar teen sy lewe se end
het hy net een seun en ‘n tent…
‘n Strategie van wag en vertrou
Groot denke: God is getrou!

Farao se groot plan en strategie:
Ek gaan nie die slawe opgee nie!
Maar die see het hulle meegesleur
en tog is die volk droogvoets daardeur…

Is Gideon se groot denke reg?
“Jy het te veel manne vir die geveg!
Jy moet ‘n kruik en fakkel hou:
Staan dan en kyk hoe veg Ek vir jou.”

Die konings se groot strategie:
Ons dien nie net vir God nie.
As ons die vyand se gode ook dien,
kan ons ook van hulle rykdom verdien.

In ballingskap moes hulle leer:
Groot denke gaan oor ‘n groot Heer!
Daniël is uit ‘n leeukuil gered
en heidense konings buig in gebed.

Almal op aarde is verlore
Slim strategië is dood gebore.
Aardse planne laat ons van God skei
en die doodstraf gaan ons daarvoor kry.

God se groot strategie:
Ons is nie verlore nie!
Sy Seun moes aan die kruis kom sterf
sodat ons al Sy rykdom kon erf.

Dink groot! Is wat God sê,
die grootheid wat in God lê:
Hy is Skepper en Heer
wat oor alles regeer.

Hy wat genade betoon
dat sy Gees in jou woon!
As jy afhanklik na God kyk
word jy geestelik skatryk!

Geduld eerder as spoed,
want dis vir jou goed
om te elke dag te onthou
om net op God te vertrou!

Vyftig saam met vriende

with No Comments

En so het ek vandag verjaar –
ek is nou ‘n volle vyftig jaar.
Van my vriende was ook daar.
Herinneringe wat ek gaan bewaar…

Op so dag kyk ons saam terug.
Hier en daar moes ons sug,
maar meestal kan jy nie glo
hoeveel seëminge was daar van Bo.

Kyk ons saam na wat lê nog voor:
Die dinge in ons land lyk maar goor!
Dan is daar maar baie los drade,
wat uitroep na groot genade…

Maar as vriende in ‘n kring,
vir jou die seënbede sing
en ons om die vuur skaterlag,
kry ek sommer weer krag!

En as jou vriend uit Sagaria lees
“Met eie krag en mag sal jy nie slaag,
maar soek dit in my Gees.” (Sag 4:6)
Gaan ek oorgee en dit waag!

En as hy jou in gebed opdra
vir wat meer kan jy vra?
So ek is vandag vyftig jaar
en ek het kwaai lekker verjaar!

‘n Psalm van Dawid, gesing deur Cecile

with No Comments

Paul, ek onthou nog jy het mechano’s gebou.
My dogters, julle het as skoenlappers ontvou.
My man, jy kon Clover se melk balansseer,
maar bowenal leef julle tot God se eer…

Dis natuurlik om nou oor my te rou,
maar psalm drie en twintig het ontvou.
As nuwe hemelse aankomeling
wil ek dit nou vir julle sing:

Ek het nie bang deur donker dieptes gegaan,
want ek het die krag van die psalm verstaan:
Die oomblikke in die hospitaal was heilig,
want in Sy hande was ek heeltyd veilig… (Ps 23:4)

Maar nou is ek by my Herder –
ek kort regtig niks verder! (Ps 23:1)
Hier waar regtig sagte groen weivelde is
en die waterstrome – onbeskryflike rus! (Ps 23:2)

Hier kan ek nog meer uitbundig lag,
want Sy teenwoordigheid, o die krag!
Hier kom al die paaie saam
en ons eer sy heilge Naam! (Ps 23:3)

Ek voel so lig in my klere van wit
as ek hier by die feesmaal aansit.
Soos ‘n eregas het Hy my ontvang
oorlaai met hartlikheid en sang. (Ps 23:5)

Die dood is vir my ‘n reuse wins
want hier kry ek goedheid en guns
tot in lengte van dae is ek tuis
hier in die Here se huis. (Ps 23:6)

So as julle verlang en aan my dink,
moet julle hierdie psalm indrink,
want langs die Herder se waterstrome,
ontmoet ons in die rus van julle drome.

Wondervrou

with No Comments

Nog ‘n lewensjaar is verby
met ‘n wondervrou aan my sy.
‘n Voorbeeld in Woord en gebed,
is die wondervrou wat ek het,

As die kinders in die nag ronddwaal,
sal haar omgee whatsappeies nie faal.
Haar gym voorbeeld bly motiveer
Vir my boepie, ai hoeveel keer…

Ek dank U o genadige Heer,
want deur haar is ek bekeer.
In haar het ek alles wat ek begeer:
Aan U kom die lof toe my Heer!

Ster in Bethlehem

with No Comments

In ons land se Bethlehem gaan dit swaar
Jy hoor gereeld van plaasmoorde daar.
Die boere gemeenskap dra die juk
van swaar finansiële druk.

In Bethlehem het ‘n ster geskyn,
daarom sal alle pyn verdwyn
‘n Kind is daar gebore,
daarom is jý nie meer verlore.

My sussie bly ook daar
en God gebruik vir haar:
Sy genees mense se fisiese pyn,
sy laat haar geestelike lig ook skyn.

Net soos die Israel se stryd,
is U boodskap ook in dié tyd:

Hoe lank moet ek nog vra,
oor al die geweld by U kla?
Die wet het nie meer krag,
onskuldiges se reg word verkrag. (Hab 1:2-4).

Jy gaan jou verstom en nie verstaan
want Ek gaan julle verder slaan.
Verwoesting saai die vyand se leër,
niemand kan hul perde keer! (Hab 1:5-7).

U, o Heilige, is tog van altyd daar?!!
Hoe kan mens die geweld verklaar?
Met nette en hoeke in ons bek gevang,
is ons soos visse, vasgekeer bang!
Kan U sien: ons bewe van angs?
Die Galdeërs juig oor hulle vangs! (Hab 1:12-15).

Jy moet net geduldig bly wag,
hier is die die boodskap se krag:
Die onregverdige moet bewe,
maar die wat glo sal ewig lewe! (Hab 2:4).

U het riviere en berge gemaak
Dit verkrummel as U daaraan raak.
Toe ek dit hoor het ek gebewe…
Sal U my ongeduld vergewe?

Al sou die vyeboom nie bot,
die druiwe op die wingerd verrot.
Al is die olyf oeste kaal,
en geen beeste in die kraal,

Nogtans sal ek in die Here juig,
voor sy alwetenheid sal Ek buig.
Die Here gee vir my krag,
soos ‘n ribbok veilig vandag. (Hab 3:17-19).

My sussie, ster in Bethlehem,
laat hoor ook daar God se stem:
In Bethlehem het ‘n ster geskyn,
daarom sal alle pyn verdwyn.
‘n Kind is daar gebore,
daarom is julle nie meer verlore.

Tagtig

with No Comments

Oupa se gedig toe hy tagtig geword het:

Vandag is ek mos 80 jaar
twee ronde nulle opmekaar.
Reg langsaan nog ‘n ronde nul
om al die syfers aan te vul.
En dit is waar God my wil hê
met niks om van myself te sê.
Net een ding wat die Heer ons vra:
Ons moet mekaar se laste dra,
die wet van Christus te vervul,
al is jy maar ‘n ronde nul.

Moiratjie met ouma se tagtigste:

Nou’s ouma ook mos 80 jaar
‘n hele leeftyd lank gespaar.
En ek mag maar haar kleinkind wees,
van haar voorbeeld my rigting lees.
Ja, God gee haar die moed en krag
om soveel dinge te vermag
en altyd nog te glimlag.
So kon ons by ouma leer,
so word ons weer geinspireer:
Die wet van Christus te vervul
al is jy maar ‘n ronde nul.

Thinus met ma se tagtigste:

Vandag is ma dan ook 80 jaar –
ook al die nulle bymekaar…
Deur die Gees van God gelei,
het sy haar sagmoedigheid gekry.
Sy het al ons laste gedra,
sonder om ooit te kla.
En so die wet van Christus vervul,
al was sy ook ‘n ronde nul.
Op die akker van die Gees gesaai
gaan sy die ewige lewe maai.

En jy wat nog die paadjie stap,
moenie in jou goeddoen verslap.
Oppad na jou tagtig jaar
moet jy net nulle vergaar.
Laat jou doen en late wys
na Jesus Christus en die kruis.
Dis ook wat ma vandag vir jou vra:
Jy moet ander se laste dra,
om die wet van Christus te vervul
en bly tog asseblief net ‘n ronde nul!

‘n Gebed op ma se verjaarsdag

with No Comments

O God, U wat op U hemeltroon sit:
U is die regeerder in heilige wit.
U seën ons hier op aarde
met dinge van onskatbare waarde.

U hemeltroon is so volmaak,
maar U gee ons stoele vir ons taak.
My ma is soos ‘n uitskop leuenstoel:
As kind kon ek daar sit en veilig voel.

My pa-stoel was meer soos in ‘n bioskoop:
Die lewe is vol van begunstiges wat in kon loop
en op die sagte stoele in verwondering staar
na die wysheid wat die skerm vir jou verklaar.

Dankie, o genadige en almagtige Heer
vir wat dié stoele my vandag nog leer:

Soms is ek in die reisiekar se stoel
om by te hou met die lewe se gewoel.
Ander kere op ‘n harde fiets se saal
moet ek die reisies se einde probeer haal.

Maar dis juis dan wanneer ek die uitskopstoel onthou
wat maak dat ek U Woord oop kan vou.
En dan soos in die ou dae op haar skoot
gee U vir my die daaglikse brood.

Elke dag moet ek op die eetkamerstoel sit
en as leier van my gesin U seën afbid.
Baie is ek in besige snelweg verkeer
en moet vanaf my karsitplek navigeer.
‘n Kantoorstoel moet my dra
as personeel my leiding vra…

Al hoe ek dit vol kan hou
is om die bioskoopstoel te onthou.
Jare se leiding en wysheid van my pa
wat my deur al die dinge dra.

O God, hier op aarde sou ek nie vir beter kon vra:
U rus kom deur twee stoele wat my dra.
Dit wil my ook op die toekoms wys
na my spesiale stoel in U huis.

Ek is deel van U uitverkore volk
en kry ‘n leuenstoel gemaak van wolk.
In hom kan kan ek in ongeloof staar
na U op die hemeltroon daar!

U het twee stoele vir my geleën.
wil U hulle in hierdie dae seën.
En waar ma vandag verjaar
wees in besonder so met haar.

1 2 3 4 5 6 7