My oggend gebed

with No Comments

Dinge voel heeltemal uit beheer,
maar tog wys U dat U regeer.
Paniek en angs wil my binnedring,
maar vroeg oggend bly die voëltjies sing.
Alles wat ek alweer so self probeer
sit ek vanoggend voor U voete neer…

My juk is sag

with No Comments

Is die juk op jou nek swaar?
Vryf hierdie room dan daar.
Of laat ‘n vriend jou masseer,
terwyl jy die Woord leer:

My Woord is lewend en kragtig
en leer van God almagtig.
Dis ‘n tweesnydende mes waarmee Ek sny
met die doel om vir jou genesing te kry. (Heb 4:12-13)

Jesus het die uitnodiging gegee:
Kom na My toe en Ek sal rus gee.
Julle moet My juk probeer
en fokus om van My te leer.

Ek is sagmoedig van hart.
En verstaan jou smart. (Mat 11:29)
Ek vernietig bande wat jou bind
Ek breek jou juk, My kind.” (Nah 1:13)

Glo in God, glo ook in My –
so kan jy in swaarkry vrede kry. (Joh 14:1,27)
Wees dus bly as jy in My lyding deel:
Wederkomsvreugde maak jou heel. (I Pet 4:13)

Voor hierdie room op kan raak,
sien die las op ander skouers raak.
Bied aan om haar nek te masseer
of dit op sy eelt-hande te smeer…

So kan julle saam van God se liefde leer
en selfs in julle swaarkry leef tot Sy eer.
Wees reg om te antwoord as ander vra,
hoe jy dit regkry om jou juk só maklik te dra! (I Pet 3:15)

Gebed vir Topia

with No Comments

O Almagtige God en hemelse Vader,
dankie dat ons tot U kon nader
en saam in gebed kon vergader.

Dankie vir die afgelope week se taak
om in Potchefstroom dissipels te maak.
Vul die kursusgangers met U Gees
sodat hulle diensbaar vir U kan wees.

Wees met Johannes wat nou Zambië toe gaan.
Bewaar ook in dié tyd die kinders en Lizanne.
Laat Covenant College U teenwoordigheid smaak
as U, deur U dissipel, aan hulle harte raak.

Ons bid vir die tekorte in ondersteunende kerke.
Skenk U vir hierdie bediening arendsvlerke.
U wat die onmoontlike moontlik maak
ons vertrou op U vir Topia se saak.

Evangeliseer

with No Comments

Die mensdom is so sondig,
ek sal moet die Woord verkondig.
Ek berei deeglik voor
en kry ‘n saal vir die gehoor.

Alles lyk luuks en mooi:
Vrugbare grond om saad te strooi…
Vandag gaan ek hulle evangeliseer:
Dis tyd dat hulle hulle moet bekeer.

Mismoedig pak ek op –
dit was ‘n reuse flop.
Nie een mens het opgedaag,
my poging het nie geslaag.

O God, hoe het dit gebeur?
Ek wou hulle dan van U leer?
U het nie mense op laat daag –
hoe moet ek dit maak slaag?

Nee, my seun, hulle was daar
Jy het hulle net nie gewaar.
Die span wat die tee sou skink
se oë het van die Lig geblink.

Een man het gebukkend gevee,
maar daar was lof in elke tree.
‘n Paar het buite gedink dit lyk te mooi
en het gewag dat iemand hulle binne toe nooi.

Die een wat jou kar op moes pas
het gedink: Miskien nie sonder ‘n das…
Hulle was daar gewees,
gereed gemaak deur die Gees!

Maar jy moes eers leer:
Dit gaan oor Mý eer.
Kom terug na die aarde
en word iemand van waarde.

Rol dadelik jou moue op
en gaan bedien die brood en sop,
want hulle is buite besig om te sing
en lof en hulde aan My te bring.

O God, vergewe my: Ek is so sondig
Die besem man het U aan my verkondig
Die teeskink tannie se goeie raad:
Sonder U is ek tot niks in staat.

Vandag is my sonde vergewe
en ek begin ‘n nuwe lewe.
Vul my met U Gees
dat my dae na U wil sal wees.

Maak U my oë oop
vir hulle wat langs my loop,
dat ek kan evangeliseer
tot U wil en U eer.

Die laaste dans

with No Comments

“Die tien horings wat jy gesien het, is tien konings. Hulle het nog nie die koningskap gekry nie, maar hulle kry saam met die dier een uur lank gesag as konings. 13 Hulle het een en dieselfde doel voor oë, en hulle stel hulle mag en gesag tot die dier se beskikking. 14 Hulle sal teen die Lam oorlog voer, maar die Lam en saam met Hom dié wat geroep en uitverkies en getrou is, sal hulle oorwin, omdat Hy die Here van die heersers en die Koning van die konings is.” (Op 17:12-14)

Ek bid tot U, o alwetende Heer,
om van die tien konings in Openbaring te leer…

Die dansers was daar
en het vooraf verklaar:
Die een gaan vooraf lei,
die ander gaan sy skaduwee bly.

Nog nooit is daar so dans gesien:
Een wat eenvoudig lei en nie ‘n tweede kyk verdien,
maar agterna sewe skaduwees van draaiende prag.
Veelkleurig, blou, wit en wolke van smarag…

My emosie is daarin meegesleur
soms voel ek die musiek se seer,
dan versnel die kleure in hul prag
en begin ek van binne lag.
Langs my glimlag my pa tevrede,
want ek word meegesleur met rede.

Ander kyk half verbaas,
want in hulle haas
kon hulle nie die skadus sien.
Vir hulle het die dans nie applous verdien…

Vir ‘n omblik wou die gesig verwyn
“Asseblief nog!”, roep ek in pyn.
Dan sien ek twee groot hande tussendeur:
Die tien vingers het die draaie beheer.

“O God, hoe lank hou die dans nog aan?”
“Dis die laaste dans moet jy verstaan!”
Toe die dansers voor die beoordeelaars gaan staan,
Vra ek: “Here ek moét die boodskap verstaan!”

Dit was die tien vingers van die Heer
wat die tien bose konings beheer:
Daar is ‘n oorlog aan die woed,
maar terselfdertyd ‘n dans so soet…

Jesus het die dans gelei:
Op aarde het Hy nie aansien gekry,
maar tot Hy weer kom,
sal die dans van die Gees verstom!


Trek die volle wapenrusting aan
sodat jy in dansend in die stryd ingaan.
Dié sewe kleure van die dans,
sal jou teen die oorlog skans: (Ef 6:11-13)

Die waarheid as gordel om jou lyf vas.
Vryspraak deur God as bors harnas.
Verkondig die evangelie dat God versoen
Ja, Sy vredesboodskap is jou skoen.
Met geloof as skild in die hand
keer jy die bose pyle aan elke kant.
Sit verlossing as helm op
dit hou twyfel uit die kop…
Vat die swaard van die Gees
dit is om baie Bybel te lees! (Ef 6:14-17)

As die Gees jou so vul,
het jy van die oorlog geen benul.
Jy gebruik elke kans
en deel die laaste dans.
Jy voel ander se seer
en draai dit na vreugde weer.

Jou Vader kyk tevrede neer,
want dit gaan oor Sy eer!

Laat die tien konings maar veg,
maar verkondig jy die Weg.
Daar is nog mense wat dit nie sien
en al het hulle dit dalk nie verdien,
moet jy hulle gaan soek:
Wie weet hulle name is dalk in My Boek!

Hoe lank nog, hoef jy nie te verstaan,
maar weet die tyd stap aan:
Jy het nou nog ‘n kans,
maar hierdie is die laaste dans!
Dan gaan jy voor die Beoordeelaars staan
en jou lot vir die ewigheid verstaan.

Ek, jou Vader is in beheer:
Gee My daarom die eer.
Dis wat Ek jou wou leer,
gaan skryf dit nou neer.

Die boodskap

with No Comments

Hier is ‘n dringende boodskap.
Nee, nie net nog ‘n whatsapp.
Hierdie kom uit ‘n vergete Boek
wat jy verruil het vir jou Facebook…

Vandag kry jy boodskappe by die ton
oor enige onderwerp onder die son.
Maar omdat jy dié Boek nie meer lees,
hoor jy nie die boodskap van die Gees…

Die hemel getuig van Sy mag.
Die uitspansel oor Sy werke se krag.
Onhoorbaar is hulle stem… (Ps 119:1-3)
want jy het net jou foon vasgeklem!

Die Woord van die Here is volmaak,
Dit gee wysheid vir jou taak
Dis kosbaarder as goud, (Ps 199:8-11)
maar vir jou laat dit koud?

Jesaja het al die blye boodskap gebring,
engele het later daaroor gesing,
om moedeloses op te beur. (Jes 61:1)
Waarom wil jy jou nie daaraan steur?

As jy dié Boek weer opvou,
is daarin ‘n boodskap is vir jóú:
Jy sal deur geloof bly lewe
en moet na die reg bly strewe. (Hab 2:4, 1983 en 1953)

As jy hierdie boodskap het,
kan dit jou hele huis ook red
As jy dit tog maar net wil lees,
word jy gevul met die Gees! (Hand 11:14-15)

Wat vang jy dan nou aan?
Dís die boodskap wat daar staan:
Die Skepper van alle dinge is jou Heer,
jy moet jou tot die lewende God bekeer. (Hand 14:5)

In die Skrif staan dit so:
Elkeen wat in Hom glo,
ja, elkeen wat roep tot Sy Naam
word gered en nie beskaam (Rom 10:10-14).

Jy kan Hom nie roep as jy nie glo
en nie glo as jy nie hoor van bo. (Rom 10:14)
So, jy moet dringend weer begin lees!
So hoor jy die boodskap van die Gees. (I Kor 2:4)

Die booodskap is onsin vir die wat vergaan
want hulle hou op lees en het nie verstaan…
Die boodskap van Christus se kruis
is die krag van God vir jou huis. (I Kor 1:18).

Dié boodskap het Hy aan jou toevertrou:
Dis ‘n boodskap van versoening vir jou.
Hy het jou oortredings nie toegereken. (II Kor 5:19)
Hoe kan dit vir jou so min beteken???

Lees jou Bybel vir nog ‘n rede:
Dis vir jou ‘n boodskap van vrede
Deur die Gees kan jy tot Hom nader
in Sy huisgesin is Hy jou Vader! (Ef 2:17-19)

As die boodskap se rykdom
binne in jou hart inkom,
sal jy God met psalms eer
en ander ook van Hom wil leer. (Kol 3:16)

Oppervlakkige boodskappe verkul
Jy moet jou met die Woord vervul.
Ek wil jou dringend vermaan
om die volle inhoud te verstaan (Heb 6:1)

Die boodskap is ‘n lamp wat in donker skyn
Bly in sy lig tot dagbreek as Hy weer verskyn
Sy Woord is nie deur mense geskryf,
nee, hulle is deur die Gees daartoe gedryf. (II Pet 1:19-21)

Ag, los tog so af en toe daardie foon,
want groot is die Boodskap se loon.
Jy moet asseblief weer begin lees,
want dan hoor jy weer die Gees.

God is aan Sy woorde getrou
Hy sal jou in beproewing vashou.
Jy moet die boodskap glo:
Jou Verlosser lewe daar bo. (Op 3:10)

Comrades

with No Comments

Vasbyt, aanhou, nog ‘n tree –
al voel dit alles gee nou mee.
Lankal by pyn se drumpel verby,
maar ophou is nie vir my…

Ek kan die skare in die stadion hoor,
die einpunt is net hier voor!
Kruppel, kruppel kyk ek terug:
Die wedloop is agter die rug!

In jou lewenswedloop, my vriend,
is jy moeg en seer, so onverdiend…
Die einde kom net nie in sig,
die lewenslas ‘n swaar gewig…

Los dit wat agter is en strek uit jou uit na Hom daar voor,
ja, jy moet Jesus se roepstem by die wenpaal hoor! (Fil 3:13-14)
Ek bid dat jy die lewenswedloop gelowig vol sal hou:
‘n Lewe by God is dan die oorwinnaarskroon vir jou. (II Tim 4:7-8)

Ballonne

with No Comments

In my godsiens spel se statistiek
was al die boksies getick:
Al die toeskouers kon sien
dat ek plek in God se span verdien…

Soos partytjie ballonne teen ‘n plafon.
Rooi, blou, groen en geel soos die son.
En met goeie rede
was ek heel tevrede…

My kind, probeer jy My kul?
Jy is bloot met helium gevul.
Het iemand al vir jou gesê
dit gaan na agt ure op die grond bly lê?

Die ballonne het nie meer bekoor:
Die partytjie was oor.
Soos die lug stadig uitlek
fluister dit: Leeg soos ek…

My kind daar op die grond,
kyk bietjie om jou rond.
En sien hoe dit regtig lyk –
Dis waar ek jou wil gebruik!

Weet jy dié gesin het alles verloor?
Hulle begin weer heeltemal voor.
Sien jy daardie seun?
Weet jy hy is selfmoord alleen?

Kyk hoe word die vrou verteer
deur die siekte se seer.
Sien jy die Parkinsons se leed
en Alzheimers se vergeet?

Húlle is sopas geskei
en wil bekendes vermy.
En daardie gesin se kinders is van stryk –
Dis hoekom pa en ma soos pap balonne lyk.

Hý lyk so moedeloos en goor,
want hy het sy werk verloor.
Ander is onder druk en verward,
want die korporatiewe wêreld is hard.

Almal met ‘n voorgee van dapper
terwyl hulle in die lewenswinde wapper.
Maar almal is broos
en op soek na troos.

Saam met hulle moet jy weer leer
wie is die getroue en almagtige Heer.
Julle moet biddend voor My buig
en van julle onvermoë getuig.

Juis wanneer julle nie meer kan,
Ja, juis dan,
is julle reg
om te sien: Ek is die weg.

Julle hoef niks verder te doen:
Jesus aan die kruis, met pyn gevul,
het julle reeds met My versoen.
Ek wil julle nou met My liefde omhul.

So word julle ballonne gevul met die Gees
om My getuies in die wêreld te wees
tot Ek eendag julle toutjies afsny
dat julle opstyg na die partytjie by My.

Alles of niks

with No Comments

Die hemel en ALLES daarin is voltooi
ook die aarde en ALLES daarop. (Gen 2:1)
God het na ALLES gekyk – dit was goed en mooi.
Dit was aand en more, die son kom op. (Gen 1:31)

Van ALLES in die tuin mag jy eet,
maar van ALLES mag jy nie weet…
Die slang het hom aan NIKS gesteur
en Adam en Eva ALLES laat begeer. (Gen 3:5)

Ek het ALLES van die aarde afgevee,
maar tog het Ek aan Noag genade gegee… (Gen 6:7-8)
Die volk het My nie met ALLES vertrou
en moes dit vir veertig jaar langer berou. (Num 14:20-23)

“Het jy My kneg Job gesien?”
“Dit bewys NIKS,” sê Satan vir die Heer,
” ‘n Man sal ALLES gee wat hy begeer
as hy daardeur die lewe kan verdien.” (Job 2:4)

In die woestyn was God by julle met elke tree,
God het julle in ALLES voorspoed gegee.
Vir veertig jaar het julle NIKS kortgekom:
Sy wonderdade het julle telkens verstom. (Deut 2:7)

Salomo het groot wysheid gekry:
NIKS waarvoor hy nie oplossings kon kry. (I Kon 10:3)
Tog is hy die prediker wat leer:
ALLES kom tot NIKS sonder die Heer. (Pred 1:2 en vele ander)

Hiskia het ALLES in sy skatkamer gewys
NIKS in sy paleis het hy hulle nie laat sien.
Daar kom ‘n tyd dat Babel ALLES sal beleer:
Van al die skatte sal NIKS oorbly, sê die Heer. (II Kon 20:13-17)

Die stad is Jerusalem is in beleg
Vals profete sê: ALLES is reg, ALLES is reg! (Jer 16:14)
ALLES wat julle doen kan Ek sien
NIKS is verborge – julle het die straf verdien! (Jer 16:17)

Ek wil NIKS te maak hê met julle beelde
Ek gaan julle straf oor die weelde.
Ek sal jou weer met My sorg verstom:
ALLES wat jy het sal van My af kom. (Hos 14:9)

Ek weet ALLES wat jy maak
dat by jou NIKS koud of warm raak.
Lou is vir My nie goed genoeg:
Ek gaan jou uit my mond uitspoeg! (Op 3:15)

NIKS in die skepping is vir God onsigbaar
ALLES lê oop en bloot voor Hom daar. (Heb 4:13)
Jy moet God liefhê met ALLES wat jy het,
NIKS anders vervul die hele wet. (Mat 22:37, Luk 10:27)

Waarvoor jaag en werk jy so fluks?
Is dit vir ALLES maar dalk tog NIKS?
Maar al het jy nou NIKS as mens,
besit jy ALLES soos God dit wens. (II Kor 6:10)

Jy moet oor NIKS besorg wees,
maar jou in gebed na God toe wend.
Maak in ALLES jou smeking aan Hom bekend
dan vul God se vrede jou deur Sy Gees. (Fil 4:6)

As selfsug jou na ALLES laat swoeg,
kry jy NIKS en word net moeg…
As jy erken jy kan NIKS self doen,
kry jy ALLES en word met God versoen!

Agterstevoor

with No Comments

O God, ek is aan die verloor?
Hoekom voel alles agterstevoor?
My kind, Ek doen dinge so,
want dit gaan alles oor glo.

Party is voor,
maar gaan verloor. (Mat 19:30)
Ander dink baie van hulself,
maar gaan die onderspit delf. (Mat 23:12)

Die weduwee het net twee munstukkies ingegooi,
maar vir my was niemand se offergawe so mooi! (Mark 12:42-43)
Gideon moes in vertroue staan
dat Ek die oormag verslaan. (Rig 7:21-22)

Ek het jou gebed verhoor,
doen dit nou agterstevoor:

Is jou dagtake hopeloos te veel,
moet jy jou eerste uur met My deel.
Bring die eerste tiende wat jy verdien
as jy my seëninge wil sien. (Mal 3:10)

Jy moet eers in afhanklikheid staan
voor jy na al die plekke toe gaan.
Jy moet jouself eers weer verloor,
eers dan kom jy weer voor…

Jy het moes die ewige dood beërf,
maar My Seun het vir joú gesterf!
Party probeer die ewige lewe verdien,
maar as jy dít net glo, sal jy My sien!

1 2 3 4 5 6 7