Bewaar in die swaar

with No Comments

Die Here het hul beskut met ‘n wolk in die dag
en lig gegee met vuur in die nag.
Met brood uit die hemel is hul versadig
en met water uit ‘n rots begenadig. (Ps 105:39-41)

Deur die woestyn kon hulle op Hom vertrou
want Hy het sy beloftes gehou.
Geen volk kon die inname keer,
doen daarom Sy wil en prys die Heer. (Ps 105:44-45)

In jou woestyntog moet jy ook onthou:
God is aan sy beloftes getrou.
Hy sal jou vat na die beloofde land:
Hou uit dankbaarheid sy gebooie in stand!

Uittog

with No Comments

Sing liedere, sing tot Sy eer.
Dink aan die magtige dade van die Heer.
Leer van die wonders uit Sy hand:
Hy hou Sy verbond altyd in stand. (Ps 105:1-8)

God het sy volk in Egipte vergaar,
maar as slawe is hul verdruk toe daar.
Water in bloed en visse het gevrek
maar Farao wou hul nie laat trek. (Ps 105:24-29)

Plaag na plaag het die land geslaan
“Ek is die enigste God” moet jul verstaan.
Dood van eersgeborenes laat ouers in pyn,
maar net vir dié sonder bloed aan die kosyn…

Drink uit hierdie beker wyn
dis soos die bloed aan die kosyn.
Ek haal jou uit die sondeslawerny –
eet die brood en dink so aan My. (Luk 22:19-20)

Al het die volk getwyfel, het God sy volk nie beskaam:
Hy het hulle gered ter wille van die eer van sy Naam.
God het hulle droogvoets deur die Rooisee gebring:
Die volk het sy beloftes geglo en sy lof besing. (Ps 106:7-12)

Hierdie gebeure laat jou vandag nog verstaan
dat God met jou deur vuur en water gaan. (Ps 66:5-6, 10-12)
Voor die ontsagwekkende God moet jy buig
tot eer van Sy Naam moet jy juig. (Ps 66:1-4)

Hoogverhewe is die Heer!

with No Comments

Ek maak Farao koppig vir ‘n laaste keer,
dan sal Egipte besef: “Ek is die Heer!” (Eks 14:4)

Die Egiptenare storm met strydwaens in gelid
Die volk het bang geword en tot God gebid. (Eks 14:10)

Bly kalm. Waarvoor is julle so bang?
God sal vir jul nood laat oorgaan in sang. (Eks 14:13-14)

Die Israeliete het op droë grond deur die see gegaan
Die water het soos ‘n muur langs hulle gestaan! (Eks 14:21-22)

God het die Egiptenare verwar en en hul wiele het afgekom
Die see het oor hullle gestroom – elke mond het verstom! (Eks 14:24-28)

Die volk is met ontsag vir God gevul
Hulle kon glo dat God beloftes vervul! (Eks 14:33)

Hulle sing toe ‘n lied tot God se eer:
Hoogverhewe is die Heer!

Dit was God se vinger:
Perd en strydwa is in die see geslinger! (Eks 15:1)

U, o Here is my krag.
U beskerm my in die nag.
Die Here oorwin die stryd.
Sy naam is “Here”, vir altyd! (Eks 15:2-3)

Dit was God se vinger:
Perd en strydwa is in die see geslinger! (Eks 15:4)

U regterhand is gedug in krag.
Hoog verhewe is U mag. (Eks 15:6)
U red ons uit die dood.
Die vyand sink soos lood. (Eks 15:8-10)

Dit was God se vinger:
Perd en strydwa is in die see geslinger! (Eks 15:19)

U lei U volk met U hand
na U gewyde land. (Eks 15:13)
Wie is soos U, o Heer,
wat tot in ewigheid regeer? (Ek 15:11,18)

Dit was God se vinger:
Perd en strydwa is in die see geslinger! (Eks 15:21)

Kyk net wat in die Nuwe Testament staan:
Christus het deur die see met hulle gegaan.
Vanuit die wolk is hulle gedoop
tewyl hulle deur die see kon loop. (I Kor 10:1-5)

As die vyand agter jou rug
jou teen die see inwig,
vra God van jou ‘n geloofstree
in die wete Hy sal die uitkoms gee. (Heb 11:28-29, Ps 106:12)

Sien dan God se magtige vinger
as hy probleem die see in slinger.
Sing dan ‘n lied tot God se eer:
Hoogverhewe is my Heer!

Die tiende plaag

with No Comments

Elke eersgeborene sal sterf!
Die slafin sal oor haar kind weën.
‘n Gehuil op elke Egiptiese werf.
Selfs die koning sal treur oor sy seun… (Eks 11:4-7)

Smeer bloed van die lam aan die kosyn.
Eet die vleis en ongesuurde brood.
Waar Ek bloed sien, kom geen pyn,
maar anders maak Ek die oudste dood! (Eks 12:7-13)

As herinnering moet julle Paasfees vier.
As julle kinders dit wil verstaan,
vertel hul: God het die dood gestuur,
maar ons eerstelinge oorgeslaan! (Eks 11:24-27)

Om middernag het dit gebeur:
Die eerste is dood al was hy oud of jonk!
Selfs diere is geraak daardeur.
Ja, tot die gevangenis in die tronk… (Eks 12:29-30)

Vat jul goed en trek in die woestyn.
God se wonders moes ek verstaan…
Nou is my eie seun is dood – die pyn!
Bid dat dit met my ook goed mag gaan. (Eks 12:31-32)

Elke eersteling moet jy aan My wy,
en so ook elke eerste manlike dier,
want in Egipte het Ek hom bevry.
Seuns kan jy loskoop met ‘n offerdier. (Eks 12:12-15)

Smeer Jesus se bloed aan jou kosyn,
dan gaan die dood by jou verby.
Drink tot Sy gedagtenis die wyn,
want deur Hom het jy verlossing gekry! (I Kor 11:25)

Die brood is teken van Sy liggaam.
Soos ongesuurde brood is jy vergeef.
Neem die brood en eet dit saam,
dat jy ewig by Hom kan leef! (I Kor 11:23)

Prys God, die almagtige Heer.
Wees bly en juig, gee Hom eer:
Hy het jou met fyn klere getooi
en na die bruilofsmaal van die Lam genooi! (Op 19:6-9)

Die bos brand

with No Comments

Daar op die berg se rand
het die bos bly brand…

“Trek uit jou skoene – dis gewyde grond!
Ek is wat Ek is – die God van die verbond. (Ek 3:5-6)
Ek het gehoor en gesien hoe my volk ly,
daarom het Ek afgekom om hulle te bevry.” (Eks 3:7-8)

“O God, ek het ‘n vraag:
Wie is ék dat ek dit by Farao kan waag?”
“Wees nie bevrees:
Ek sal by jou wees.” (Eks 3:11-12)

“Die volk gaan my vra
Wat is die Naam wat U dra?”
“Ek is wat Ek is:
die Verbondsgod – gewis! (Eks 3:14-15)

Gaan sê: Die Here het aan my verskyn.
Hy hoor en sien julle pyn.
Hy gaan julle hier kom haal
na die land wat die belofte bepaal. (Ek 3:17)

Die koning gaan julle nie wil laat gaan,
maar deur God se wonders sal hy verstaan.
As God julle in die woestyn vergaar,
bring vir Hom ‘n dankoffer daar.” (Eks 3:19-20)

Oppad wou die Here Moses doodmaak,
maar sy vrou het hom met bloed aangeraak.
Daarna het sy uitgeroep: Bloedbruidegom!
Deur bloed sal daar vir jou ook beskerming kom: (Eks 4:23-24, 1983 en 1953)

God het vooraf bestem om jou te besprinkel met bloed: (I Pet 1:2)
Jesus het jou gereinig want Hy het vir jou sonde geboet. (I Joh 1:7)
Daardeur het jy nou vrye toegang tot die heiligdom! (Heb 10:19)
Gaan nou, soos Moses, en vertel Sy volk van Hom!

Daar op die berg se rand
is die bos aan die brand…
God het jou reeds opgelei –
Is jy besig om Sy roeping te vermy?

Moses word opgelei om die volk te bevry

with No Comments

Vir vierhonderd en dertig jaar
het die volk vermeerder daar. (Eks 1:7, 20)
So vul hul feitlik Egipteland,
so baie soos die see se sand! (Gen 12:2, Gen 32:12)

Farao het vir hulle begin skrik
en hulle as slawe onderdruk. (Eks 1:11)
Toe dit steeds blyk dat hy die stryd verloor,
gee hy opdrag om die seuntjies te vermoor. (Eks 1:22)

God het reeds anders bepaal,
en Moses is uit die mandjie gehaal.
Hy is in die koning se paleis opgelei (Eks 2:1-10)
onwetend dat hy eendag die volk sou lei…

Vir veertig jaar in die woestyn,
moes hy oorlewingskuns verfyn. (Eks 2:21)
God was besig om hom voor te berei
om ‘n hele volk deur die woestyn te lei.

Moses het Christus groter rykdom geag
as die kortstondige paleis en gelag.
Hy het veertig jaar volhard en God gedien
soos iemand wat die Onsienlike sien. (Heb 11:24-27)

God is ook besig om jou voor te berei,
maar probeer jy Chritus of eie rykdom kry?
Wonder jy ook hoekom is jy in die woestyn?
Jy moet volhardend opkyk in jou pyn.

Intussen het die volk gekerm en gekla
en tot God gebid en verlossing gevra.
God het gehoor hoe die gebede klink
en aan sy verbond met Abraham gedink. (Eks 2:24-25)

God het die nood van die volk gesien,
ja, swaarkry wat hulle nie verdien…
Hy het dit ter harte geneem:
Tyd om hulle na Kanaän terug te neem! (Eks 3:8)

In jou sondeslawerny:
Bid tot God – Hy bevry!
Hy bly altyd hoor en sien
en gee ‘n land wat jy nie verdien!

Oppad na die finale uur

with No Comments

As jong kind het ek voor ‘n skildery gestaan:
‘n Breë pad het die goddelose weg gebaan –
Met vreugde het duisende daarop gegaan.
‘n Smal pad na die hemel het ek verstaan.
Rondom die paaie was mooi natuur
almal oppad na die finale uur…

Na veertig jaar moet ek jou vertel
dat ons dié eenvoudsbeeld moet herstel:
Ons skildery is Johannesburg se kaart
waardeur almal jaag met volle vaart.
Afdraaibane op elke liewe hoek
met die GPS wat die korste pad bly soek.

Maar dan besef ons ook nog gou
dat ons die kaart verder oop moet vou.
Ons vriende en familie het die wêreld vol gevlug.
Facebook bring ons daagliks van hul berig:
Publike vervoer keuses van moltreine,
lugawens met groen en rooi seine…

Skole met “Mik hoog”as leuse.
Honderde vakke as keuse.
Beroepsvoorligters kan nie eers alles lys,
wat nog om vir jongmense die pad te wys.
Watter huweliksmaat?
Gee tog raad!

Watter werk?
Watter kerk?
Watter dokter vir my kwaal?
Nog ‘n krisis sê die skaal!
Nog geweld?
Steeds nie geld…

Chemoterapie,
of dalk nie?
Pensioen te min.
Parkinsons begin.
Niemand sien die mooi natuur
almal oppad na die finale uur…

Weet jy ooit nog waar is noord?
Word soggens stil in God se Woord.
Die regte skildery
sal jy daar kan kry.
As die lewe jou deurmekaar wil maak,
wil God dat jy van Hom afhanklik raak.

Die GPS wat jy reeds het
is die krag van jou gebed.
Moenie sommer net raai
by jou lewenspad se draai,
Honderde kere élke dag
gee dit jou besluite krag!

Jy kan nie uit die maalkolk uit,
maar jy kan wel besluit:
Ek en my huis sal die Here dien
in al die swaar sal Ek Hom sien,
want Hy is aan my stuur
oppad na die finale uur!

MEER OOR TOTUEER

with No Comments

Ek het my laat lei deur die Gees,
oor wat in hierdie bundel moet wees.
Ek skrywe die bundel met ‘n rede,
Ja, dít is my opregte bede:

Laat dit oor aan die Heilige Gees,
wat hierdie bundel jou laat lees.
So lei Hý jou nader en nader
aan jou enigste God en Vader.

Ek kan nie die hele Bybel verklaar,
ek tree maar net hier en daar.
Dit wil jou net weer laat soek,
na die antwoorde in die ware Boek.

‘n Dankgebed

with No Comments

O genadige God en Heer,
aan U kom toe alle eer!

My passie was altyd my werk
en ‘n groot dryf by die kerk…
Ek sit ook altyd baie in
vir my kosbare gesin.

Maar ten spyte van dit was ek verlore,
want ek was nie wedergebore…

Ek het die Bybelse lerings met my brein verstaan,
maar ten diepste het dit oor myself gegaan.
Mense het van buite ‘n mooi voorbeeld gesien
‘n nuttige lewestyl om mý begeertes te verdien.

Maar U, o God het my omgekeer
en my die ware gebed kom leer,
Nie: “My werk, my kerk en gesin: Gee meer en meer…”
Nee: “Jesus verander my om U bo alles te begeer.”

As ek nou U Woord lees
met die bril van die Gees
word U Seun, as kosbaarste skat, die rede
vir lewenspassie, vreugde en vrede!

O genadige God en Heer,
aan U kom toe alle eer!

Aan God die eer

with No Comments

Jy wat in jou gemak floreer,
gee jy nog aan God die eer?
Leef jy in die gerustheid dat jy glo,
maar intussen lyk jou vrugte nie so? (Jak 2:14)

Jy moet dringend weer leer:
Alles wat jy doen moet God eer.
As jou doelwitte enige iets anders is,
is jy besig om jou lewe te verkwis!

Ek is die wingerdstok en my Vader die boer
vrugtelose lote val verlore op die vloer…
Die wat goeie vrugte dra, snoei Ek reg
wie in My bly en Ek in hom, vind die ewige weg! (Joh 15:1-6)

As julle vrugte dra en as dissipels leer,
gaan dit oor tot my Vader se eer.
Bly in My liefde, jy wat hier lees,
dan sal jou blydskap volkome wees. (Joh 15:8-11).

God het Sy enigste Seun gegee
en wys Sy oneindige liefde daarmee.
So is ons as lote nie afgesny,
maar het die ewige lewe gekry! (Joh 15:12-14, Joh 3:16, I Pet 3:18, Gal 3:19-20)

Die ewige lewe wat ons wen
is om die enigste ware God te ken.
Jesus se vrug op aarde was tot God se eer
en so kon ons van ware liefde leer. (Joh 17:3-5, I Joh 2:15-17)

Jesus noem ons Sy vriend,
uitverkorenes, onverdiend!
Dis hoekom Hy nou vra
dat jy vir Hom vrugte dra. (Joh 15:15-16).

As jy dan moet liefhê soos Jesus jou Heer,
beteken dit eenvoudig jy moet God só eer
dat dié wat jou sien vrugte van vreugde dra
ook vir jou blydskap in Christus sal vra. (Fil 1:20-21, I Pet 3:15)

Die grootste liefde wat jy kan gee
vir dié een vir wie jy regtig omgee,
is om God die Vader so te eer
dat jou geliefde hom bekeer.

Jy moet jou gewoonte godsdiens laat staan,
jou vertroue op eie vermoëns laat gaan.
Wees weer werklik God se kind,
maar maklik sal jy dit nie vind…

Soos vir My gaan die wêreld jou haat,
jy gaan baie gerief moet agter laat… (Joh 15:18)
Almal wat toegewei aan My lewe
sal ook onder vervolging bewe. (II Tim 3:12).

Ons mag dalk nou uiterlik vergaan,
maar ons is oppad na ‘n nuwe bestaan.
Ons swaarkry gaan uiteindelik verby,
maar ons gaan die ewige heerlikheid verkry! (II Kor 4:16-17)

Maar wees nie bang:
Jy sal die Gees ontvang.
Jy moet nou oor My getuig
so sal jy van blydskap juig. (Joh 15:26-27)

Moenie vir jou nuwejaarsvoornemens wag,
verander jou lewe nog vandag.
As God se eer jou hele fokus is,
sal jy nie nog een dag verkwis.

1 25 26 27 28 29 30 31 42