Die boodskap

with No Comments

Hier is ‘n dringende boodskap.
Nee, nie net nog ‘n whatsapp.
Hierdie kom uit ‘n vergete Boek
wat jy verruil het vir jou Facebook…

Vandag kry jy boodskappe by die ton
oor enige onderwerp onder die son.
Maar omdat jy dié Boek nie meer lees,
hoor jy nie die boodskap van die Gees…

Die hemel getuig van Sy mag.
Die uitspansel oor Sy werke se krag.
Onhoorbaar is hulle stem… (Ps 119:1-3)
want jy het net jou foon vasgeklem!

Die Woord van die Here is volmaak,
Dit gee wysheid vir jou taak
Dis kosbaarder as goud, (Ps 199:8-11)
maar vir jou laat dit koud?

Jesaja het al die blye boodskap gebring,
engele het later daaroor gesing,
om moedeloses op te beur. (Jes 61:1)
Waarom wil jy jou nie daaraan steur?

As jy dié Boek weer opvou,
is daarin ‘n boodskap is vir jóú:
Jy sal deur geloof bly lewe
en moet na die reg bly strewe. (Hab 2:4, 1983 en 1953)

As jy hierdie boodskap het,
kan dit jou hele huis ook red
As jy dit tog maar net wil lees,
word jy gevul met die Gees! (Hand 11:14-15)

Wat vang jy dan nou aan?
Dís die boodskap wat daar staan:
Die Skepper van alle dinge is jou Heer,
jy moet jou tot die lewende God bekeer. (Hand 14:5)

In die Skrif staan dit so:
Elkeen wat in Hom glo,
ja, elkeen wat roep tot Sy Naam
word gered en nie beskaam (Rom 10:10-14).

Jy kan Hom nie roep as jy nie glo
en nie glo as jy nie hoor van bo. (Rom 10:14)
So, jy moet dringend weer begin lees!
So hoor jy die boodskap van die Gees. (I Kor 2:4)

Die booodskap is onsin vir die wat vergaan
want hulle hou op lees en het nie verstaan…
Die boodskap van Christus se kruis
is die krag van God vir jou huis. (I Kor 1:18).

Dié boodskap het Hy aan jou toevertrou:
Dis ‘n boodskap van versoening vir jou.
Hy het jou oortredings nie toegereken. (II Kor 5:19)
Hoe kan dit vir jou so min beteken???

Lees jou Bybel vir nog ‘n rede:
Dis vir jou ‘n boodskap van vrede
Deur die Gees kan jy tot Hom nader
in Sy huisgesin is Hy jou Vader! (Ef 2:17-19)

As die boodskap se rykdom
binne in jou hart inkom,
sal jy God met psalms eer
en ander ook van Hom wil leer. (Kol 3:16)

Oppervlakkige boodskappe verkul
Jy moet jou met die Woord vervul.
Ek wil jou dringend vermaan
om die volle inhoud te verstaan (Heb 6:1)

Die boodskap is ‘n lamp wat in donker skyn
Bly in sy lig tot dagbreek as Hy weer verskyn
Sy Woord is nie deur mense geskryf,
nee, hulle is deur die Gees daartoe gedryf. (II Pet 1:19-21)

Ag, los tog so af en toe daardie foon,
want groot is die Boodskap se loon.
Jy moet asseblief weer begin lees,
want dan hoor jy weer die Gees.

God is aan Sy woorde getrou
Hy sal jou in beproewing vashou.
Jy moet die boodskap glo:
Jou Verlosser lewe daar bo. (Op 3:10)

Comrades

with No Comments

Vasbyt, aanhou, nog ‘n tree –
al voel dit alles gee nou mee.
Lankal by pyn se drumpel verby,
maar ophou is nie vir my…

Ek kan die skare in die stadion hoor,
die einpunt is net hier voor!
Kruppel, kruppel kyk ek terug:
Die wedloop is agter die rug!

In jou lewenswedloop, my vriend,
is jy moeg en seer, so onverdiend…
Die einde kom net nie in sig,
die lewenslas ‘n swaar gewig…

Los dit wat agter is en strek uit jou uit na Hom daar voor,
ja, jy moet Jesus se roepstem by die wenpaal hoor! (Fil 3:13-14)
Ek bid dat jy die lewenswedloop gelowig vol sal hou:
‘n Lewe by God is dan die oorwinnaarskroon vir jou. (II Tim 4:7-8)

Ballonne

with No Comments

In my godsiens spel se statistiek
was al die boksies getick:
Al die toeskouers kon sien
dat ek plek in God se span verdien…

Soos partytjie ballonne teen ‘n plafon.
Rooi, blou, groen en geel soos die son.
En met goeie rede
was ek heel tevrede…

My kind, probeer jy My kul?
Jy is bloot met helium gevul.
Het iemand al vir jou gesê
dit gaan na agt ure op die grond bly lê?

Die ballonne het nie meer bekoor:
Die partytjie was oor.
Soos die lug stadig uitlek
fluister dit: Leeg soos ek…

My kind daar op die grond,
kyk bietjie om jou rond.
En sien hoe dit regtig lyk –
Dis waar ek jou wil gebruik!

Weet jy dié gesin het alles verloor?
Hulle begin weer heeltemal voor.
Sien jy daardie seun?
Weet jy hy is selfmoord alleen?

Kyk hoe word die vrou verteer
deur die siekte se seer.
Sien jy die Parkinsons se leed
en Alzheimers se vergeet?

Húlle is sopas geskei
en wil bekendes vermy.
En daardie gesin se kinders is van stryk –
Dis hoekom pa en ma soos pap balonne lyk.

Hý lyk so moedeloos en goor,
want hy het sy werk verloor.
Ander is onder druk en verward,
want die korporatiewe wêreld is hard.

Almal met ‘n voorgee van dapper
terwyl hulle in die lewenswinde wapper.
Maar almal is broos
en op soek na troos.

Saam met hulle moet jy weer leer
wie is die getroue en almagtige Heer.
Julle moet biddend voor My buig
en van julle onvermoë getuig.

Juis wanneer julle nie meer kan,
Ja, juis dan,
is julle reg
om te sien: Ek is die weg.

Julle hoef niks verder te doen:
Jesus aan die kruis, met pyn gevul,
het julle reeds met My versoen.
Ek wil julle nou met My liefde omhul.

So word julle ballonne gevul met die Gees
om My getuies in die wêreld te wees
tot Ek eendag julle toutjies afsny
dat julle opstyg na die partytjie by My.

Alles of niks

with No Comments

Die hemel en ALLES daarin is voltooi
ook die aarde en ALLES daarop. (Gen 2:1)
God het na ALLES gekyk – dit was goed en mooi.
Dit was aand en more, die son kom op. (Gen 1:31)

Van ALLES in die tuin mag jy eet,
maar van ALLES mag jy nie weet…
Die slang het hom aan NIKS gesteur
en Adam en Eva ALLES laat begeer. (Gen 3:5)

Ek het ALLES van die aarde afgevee,
maar tog het Ek aan Noag genade gegee… (Gen 6:7-8)
Die volk het My nie met ALLES vertrou
en moes dit vir veertig jaar langer berou. (Num 14:20-23)

“Het jy My kneg Job gesien?”
“Dit bewys NIKS,” sê Satan vir die Heer,
” ‘n Man sal ALLES gee wat hy begeer
as hy daardeur die lewe kan verdien.” (Job 2:4)

In die woestyn was God by julle met elke tree,
God het julle in ALLES voorspoed gegee.
Vir veertig jaar het julle NIKS kortgekom:
Sy wonderdade het julle telkens verstom. (Deut 2:7)

Salomo het groot wysheid gekry:
NIKS waarvoor hy nie oplossings kon kry. (I Kon 10:3)
Tog is hy die prediker wat leer:
ALLES kom tot NIKS sonder die Heer. (Pred 1:2 en vele ander)

Hiskia het ALLES in sy skatkamer gewys
NIKS in sy paleis het hy hulle nie laat sien.
Daar kom ‘n tyd dat Babel ALLES sal beleer:
Van al die skatte sal NIKS oorbly, sê die Heer. (II Kon 20:13-17)

Die stad is Jerusalem is in beleg
Vals profete sê: ALLES is reg, ALLES is reg! (Jer 16:14)
ALLES wat julle doen kan Ek sien
NIKS is verborge – julle het die straf verdien! (Jer 16:17)

Ek wil NIKS te maak hê met julle beelde
Ek gaan julle straf oor die weelde.
Ek sal jou weer met My sorg verstom:
ALLES wat jy het sal van My af kom. (Hos 14:9)

Ek weet ALLES wat jy maak
dat by jou NIKS koud of warm raak.
Lou is vir My nie goed genoeg:
Ek gaan jou uit my mond uitspoeg! (Op 3:15)

NIKS in die skepping is vir God onsigbaar
ALLES lê oop en bloot voor Hom daar. (Heb 4:13)
Jy moet God liefhê met ALLES wat jy het,
NIKS anders vervul die hele wet. (Mat 22:37, Luk 10:27)

Waarvoor jaag en werk jy so fluks?
Is dit vir ALLES maar dalk tog NIKS?
Maar al het jy nou NIKS as mens,
besit jy ALLES soos God dit wens. (II Kor 6:10)

Jy moet oor NIKS besorg wees,
maar jou in gebed na God toe wend.
Maak in ALLES jou smeking aan Hom bekend
dan vul God se vrede jou deur Sy Gees. (Fil 4:6)

As selfsug jou na ALLES laat swoeg,
kry jy NIKS en word net moeg…
As jy erken jy kan NIKS self doen,
kry jy ALLES en word met God versoen!

Agterstevoor

with No Comments

O God, ek is aan die verloor?
Hoekom voel alles agterstevoor?
My kind, Ek doen dinge so,
want dit gaan alles oor glo.

Party is voor,
maar gaan verloor. (Mat 19:30)
Ander dink baie van hulself,
maar gaan die onderspit delf. (Mat 23:12)

Die weduwee het net twee munstukkies ingegooi,
maar vir my was niemand se offergawe so mooi! (Mark 12:42-43)
Gideon moes in vertroue staan
dat Ek die oormag verslaan. (Rig 7:21-22)

Ek het jou gebed verhoor,
doen dit nou agterstevoor:

Is jou dagtake hopeloos te veel,
moet jy jou eerste uur met My deel.
Bring die eerste tiende wat jy verdien
as jy my seëninge wil sien. (Mal 3:10)

Jy moet eers in afhanklikheid staan
voor jy na al die plekke toe gaan.
Jy moet jouself eers weer verloor,
eers dan kom jy weer voor…

Jy het moes die ewige dood beërf,
maar My Seun het vir joú gesterf!
Party probeer die ewige lewe verdien,
maar as jy dít net glo, sal jy My sien!

Water

with No Comments

Gen 1
Op dag drie kom tot stand:
Water geskei van sand.

Gen 7
Vir veertig dae het dit gereën:
Net Noag is gered en geseën

Gen 21
Hagar voel die lewe het nie nut,
maar God vul haar velsak by ‘n put.

Gen 24
Isak se getroue slaaf,
word deur Rebekka by ‘n put gelaaf.

Ex 14
Israel trek droogvoet deur,
maar Egiptenare word meegsleur

Ex 17
Die volk het met Moses gebots,
hy slaan toe water uit ‘n rots.

Rig 17
Gideon kies die wat kniel:
Dit was driehonderd siel.

I Kon 17
Elia kondig droogte aan,
en kraaie sorg dat hy nie vergaan.

Jes 31
Met sy mantel kloof Elia die Jordaan,
Elisa doen dieselfde om in sy plek te staan.

Jes 55
Kom almal wat dors deur die lewe loop,
julle kan water sonder geld kom koop.

Jes 57
Die goddelose is soos ‘n ontstuimige see
en daardie golwe bring slyk en modder mee.

Jer 2
My volk het die bron van lewende water verlaat
en hule vertroue op gebarste klipbakke gelaat.

Ps 23
Hy laat my rus in groen weiveld,
Hy bring my by waters waar vrede geld.

Ps 42
Soos ‘n wildsbok smag na watergenot,
so smag ek na U, o God.

Mat 3
Ek doop julle wel met water,
maar Hy kom doop met die Heilige Gees, later.

Mat 14
Jesus stap na sy dissipels op die see,
Petrus probeer maar sy geloof gee mee.

Joh 4
Jesus vra water van ‘n Samaritaan
en wys die pad van lewende water aan.

Joh 19
Aan die kruis se Hy: Ek is dors,
maar suurwyn brand in Sy bors.

Jud 1
Die goddelose is woeste golwe van die see,
soos skuim wat spat is hul skandelike weë.

Op 21
Johannes het na die nuwe aarde gestaar:
Die see was nie meer daar!

Op 22
Die water van die lewe was soos kristal
en die boom dra vrugte op sy wal.

“Kom!” sê die Gees en die bruid
“as jy dors het”, klink dit luid!

Jou tuin in die woestyn

with No Comments

Ek maak vir my dinge bymekaar,
en tog kry dit net nie klaar.
Ja, hoe meer ek vergaar,
hoe minder kry ek bedaar.

Nog ietsie vir as ek verjaar.
En wat van aftrede se jaar?
Daar is nie ‘n minuut te spaar –
Ek het ‘n doelwit vir die jaar!

As Ek hierbo uit die wolke kyk,
is dít hoe dit vir My nou lyk:
Die klein groen blokkie is jou welige tuin
en reg rondom jou sien ek net woestyn!

In jou tuin is die fontein se oog.
Reg rondom jou is alles droog.
In plaas van Lewende water deel,
is jy besig om van My te steel!

Alles wat jy het, het Ek gegee
en wat maak jy nou daarmee?
Die water moet van jou af vloei,
maar rondom jou? Hulle bloei!

Jy gee wel ‘n geldjie vir die kerk,
maar jou afgod is jou werk.
Dink jy dis jou offers wat Ek vra,
as jy nie eers na hul welstand vra?

Dink jy Ek soek geld? O nee,
jy moet jouself vir My gee.
Jou tyd moet jy in oorvloed skink,
dan kan hulle My boodskap drink.

Hoe lank gaan jy nog op jouself vertrou?
Besef jy nie jy kan dit nie hou?
In ‘n oogwink kan Ek alles vat
en jou ook tref met Job se lat!

Maak jou tuin se heining oop
en laat die water deur die sluise loop.
Hou op om My tyd te mors,
die rondom jou is vreeslik dors.

Die bietjie water wat jy gaan gee,
kyk vooruit wat maak die Gees daarmee:
Oor die woestyn sal jy jou verstom,
as dit soos Namakwaland begin blom.

En so begin die gejaag jou verveel,
want jy kry baie meer as jy deel.
Ek is die wortel van jou boord,
en oral bring dit druiwe voort!

As ek dan van hierbo af staar,
sien Ek baie tuine daar.
Almal se sluise is nou oop
en oral sien jy net water loop…

Verstaan jy hierdie droom?
Hoe lank gaan jy nog skroom?
Hoor hoe hyg hul bors –
hulle is regtig baie dors!

1 27 28 29 30 31 32 33 42