Metamofose

with No Comments

O Here, ek het van U vergeet
en gulsig blare van rykdom gevreet.
‘n Wurmagtige bestaan,
waar alles net oor myself gaan.

U gebruik nou ‘n virus om my te stop…
Al is ek spartelend besig om daarteen te skop,
het U my in ‘n kokon toegeweef,
waar ek nou ingeperk moet leef…

Ek bely ek het op ander dinge vertrou.
Here God, ek smeek: Verander my nou:
Gee my skoenlapper vlerke in volle kleur
sodat almal wat dit sien net U sal eer.

Laat my uitbundig na U blomme dartel,
hulle wat ook vir voortbestaan spartel,
want die lewenstaak wat U my opdra
is om stuifmeel van U Woord na hul te dra.

Jeremia, Sedekia en die val van Jerusalem

with No Comments

Die Here het vir Jeremia gesê:
“Maak ‘n juk wat op jou nek moet lê.”
Dis wat die volk hieruit moet leer:
“Dis jul lot as julle jul nie bekeer!”

Die vals profete sê: julle moenie Babel se koning dien
Dit gaan lei to ballingskap en sterftes – julle sal sien!

Genanja het wel hierdie houtjuk gebreek
Maar met ysterjuk sal ek julle sonde wreek!

Jeremia het sy dood geprofeteer
en dit het presies net so gebeur!
maar die volk wou steeds nie leer…

Sedekia se dade was sleg – hy wou nie leer,
wat reg is in die oë van die Heer.
Jeremia se woorde kon hom nie bekeer.

Sedekia se seuns is voor sy oë geslag.
Sy oë is uitgesteek terwyl hulle lag.

Jeremia se profesie is presies so vervul:
Die swaar jukke het hul van pyn laat brul…

(Jer 27-51, II Kon 25, II Kron 36)

1 2 3 4 41