Gebed Psalm 19

with No Comments

Here, saam met almal wat U dien,
bid ons vandag uit Psalm negentien:

O God, die hemel getuig van U mag
die uitspansel van U hande se krag.
Soos een dag die berig vir die volgende gee,
so deel die een nag die volgende mee.

Sonder spraak en sonder woorde
onhoorbaar is hulle akkoorde,
tog gaan van daar ‘n boodskap uit
en bereik hul taal die aarde wyd en suid.

Soos ‘n bruidegom uit sy slaapkamer kom,
en kleurvol die oggend en aand begroet,
loop stralend op sy baan, die son,
en niks ontkom aan sy heerlike gloed.

U Woord, o Here, is volmaak –
dit gee lewe!
U onderwysing o Here, is betroubaar –
dit gee wysheid!
U bevele, o Here, dui koers aan –
dit bring blydskap!
U gebod, o Here is helder –
dit gee insig!
U eise, o Here, is goed –
dit staan vas!
U bepalings, o Here is reg –
dit is regverdig!

U Woord is kosbaarder as goud,
selfs as baie skatkamers vol goud.
U Woord is soeter as ‘n heuning,
selfs die koek se druppende heunig.

O God, ek bid hier saam met ander wat U dien:
Laat ons die waarheid in U Woord sien.
Help ons om U Woord te onderhou
en op U beloftes daarin te vertrou.

Help ons om ons dwaling raak te sien.
Bevry ons van wat ons verdien:
Party handel ons onwetend af
moet ons tog nie daarvoor straf…
Sal U ook die opsetlike sonde in ons keer
ja, daardie wat oor ons heers en ons regeer…

Here, ons wil so graag hê
dat alles wat ons sê
en alles wat ons dink
vir U aanneemlik sal klink.

Here, op U as Rots staan ons saam.
o Verlosser, ons bid dit in U Naam.

Gebed Efesiërs 3: 14-21

with No Comments

Ek wil knielend in gebed voor U kom staan
vir die gemeenskap van gelowiges wat deur U bestaan,
Ek bid dat U deur U Gees
die innerlike krag in hulle sal wees (Ef 3:14-16)

Laat Christus, deur hulle geloof
in hulle woon, soos beloof.
Gee dat hulle in die liefde gewortel sal wees,
die liefde van die Vader, Seun en Gees. (Ef 3:17)

Mag hulle instaat wees om te ken verstaan
hoe wyd en ver en hoog en diep U liefde gaan.
Here, die liefde wat alle verstand te bowe gaan
laat hulle daardie liefde ken en verstaan.
Mag U hulle heeltemal vervul
deur hulle met U volheid te omhul. (Ef 3:18-19)

Aan U wat deur U krag in ons werk
U is magtig om meer te doen as wat ons bid as kerk
Aan U kom toe al die eer
tot in alle ewigheid, o Heer. (Ef 3:20-21)

Gebed uit Efesiërs 1: 15-23

with No Comments

O God, van ons Here Jesus Christus
dankie vir my vriende se geloof in die Here Jesus
en van hulle liefde vir al die gelowiges
en daarom is dat wat in my gebed is:

Ek bid dat U, aan wie die heerlikheid toekom,
deur U Gees hulle die wysheid sal laat bekom,
dat hulle U werklik diep sal leer ken
en die wat U geroep het, sal help wen.

Laat hulle U geweldige krag ervaar,
dié krag waarmee Christus kon opvaar.
Ja, daar waar Hy aan U regterhand sit met krag
met die heerskappy van elke mag en gesag.

U het alles aan Hom onderwerp om vir U te werk
en Hom bo alles verhef as die hoof van U kerk.
Die kerk is Sy ligggaam wat U met U Gees vul,
ja die volheid van Hom wat alles in almal vervul.

Ja, Here en as hulle dit alles leer,
laat hulle U met hul hele lewe eer!
Laat hulle die rug op aardse dinge keer
en niks anders as U van harte begeer.

Gebed uit Kolossense 1:3-4, 9-14

with No Comments

Ek wil U o God, die Vader loof
want ek het gehoor van my vriende se geloof. (Kol 1:3-4)
Daarom sal my gebede na U onophoudend wees
dat U hulle al die wysheid en insig sal gee, deur U Gees. (Kol 1:9)

Here help hulle dat hulle na U wil sal strewe
en so sal doen wat U verlang en tot U eer sal lewe.
Mag hulle toeneem in kennis van U, o God.
Mag hulle vrugte dra deur die goeie werke van U gebod. (Kol 1:10-11)

Gee dat hulle deur U wonderbare krag, selfs in smart,
in alle omstandighede geduldig sal volhard.
Laat hulle dankgebed, O Vader, na U smag
terwyl hulle vir hulle erfenis op U wag. (Kol 1:12)

Uit die duisternis het U hulle weggeruk
en vir hulle die heerskappy van U Seun beskik.
Deur Hom het ons saam U verlossing verkry
ja, vergewing van sondes vir hulle en my.

1 2 3 4 70