Galasiërs oorsig gedig

with No Comments

Paulus se eerste argument (Gal 1,2).
Hierdie evangelie is regtig waar,
want God het dit aan my verklaar. (Gal 1:11,12)
Ek het die apostels ontmoet na veertien jaar
en toe gesien dat ons die evangelie dieselfde verklaar! (Gal 2:1,2)

Jy word nie van sonde vrygespreek deur die wet te onderhou
maar alleen deur in Jesus Christus te glo en vertrou. (Gal 2:15)

Paulus se tweede argument (Gal 3).
Hierdie evangelie wil nie ou dinge omkeer.
Dis reeds so in die Ou Testament geleer.

Dit staan reeds in Genesis so:
Abraham is vrygespreek omdat hy glo. (Gal 3:8,9)
God het eers in die verbond getree
en vierhonderd jaar later die wet gegee. (Gal 3:17).
Wat ons daarin moet sien
is dat ons niks met wetsonderhouding verdien.

God het Sy Seun gestuur op sy tyd
om ons los te koop van slawerny se stryd.
Ons is as kinders van God aangeneem
en so van al ons sonde vervreem! (Gal 4:4-7)

Paulus se derde argument (Gal 5).
Christus het ons vry gemaak
om werklik vry te wees.
Moenie weer ‘n slaaf raak
van wette wat jul lees. (Gal 5:1).

Deur die werking van die Gees
sal jy verstaan wat jy lees.
Jy word vrygespreek deur te glo.
Plaas jou hoop en verwagting daar bo. (Gal 5:5)

Die wet het net een gebod as jy dieper delf:
Jy moet jou naaste liefhê soos jouself!
Moenie mekaar byt en verskeur,
laat jou lewe deur die Gees beheer.
Wat jou sondige natuur begeer,
is in stryd met wat die Gees jou leer. (Gal 5:14-17).

Die vrug van die Gees
is liefde, vreugde, vrede,
geduld en vriendelikheid sonder rede.
Goedhartigheid,
getrouheid,
nederigheid,
en om jouself te beheers. (Gal 5:22-23)

Die Losser

with No Comments

“Mag ek are optel agter graan snyers aan?”
“My dogter, jy mag gerus maar gaan.”
Sy kom toe uit by die land wat aan Boas behoort.
Hy kom toe juis uit Bethlehem en spreek seënwoord.
Boas aan sy werkers: “Mag die Here by julle wees.”
Sy werkers: “Mag die Here U seën deur Sy Gees.” (Rut 2:1-4)

“Wie is daardie meisie?”, het Boas sy voorman gevra.
“Dis die Moabitiese meisie wat hard werk sonder kla.”
“My dogter, bly op hierdie land,
die mans hier sal jou nie aanrand.”

“Waarom is u so goed vir ‘n vreemde een?”
Weer sien ons dat Boas iemand seën:
“Ek weet van jou geloofsdaad
om jou land te verlaat.
Mag die God van Israel onder wie se vleuels jy skuil,
jou swaarkry met ‘n welverdiende beloning verruil.” (Rut 2:5-12)

“Kom eet brood met wynsous daarmee.”
By die snyers het hy haar gebraaide koring gegee.
“Sy mag selfs tussen die gerwe vergaar,
laat val ook ekstra gerwe vir haar.” (Rut 2:13-16)

Rut het van haar kos met Naomi gedeel
en Naomi het besef die opbrengs is te veel:
“Mag die Here hom seën: Hy het belang gestel.”
“Boas is sy naam”, het Rut haar vertel. (Rut 2:17-20)

“Die Here way sy trou aan lewendes en dooies bewys
Mag hy ook sy seën ook aan Boas bewys.
Hierdie man is een van ons lossers, moet jy verstaan.
In ons kultuur is dit waaroor dit gaan: (Rut 2:20)

God wil nie dat ons ons grond verloor,
daarom skryf Hy in sy wette voor:
As ons ons grond deur armoede moet verkoop,
moet ‘n naaste familielid dit terugkoop. (Lev 25:25)

Dis goed vir jou om saam met sy werksters uit te gaan –
op ander lande rand manne jou dalk aan…”
Rut het op Boas se lande are vergaar,
tot die einde van die koringoes was sy daar. (Rut 2:20-23)

Jy, leser, wat so gebukkend are optel,
ja, vir joú persoonlik, wil God ook vertel:
“Jy wat kinderlik in My Seun bly glo,
wat vertrou op jou Verlosser daarbo,
jy sal nie My beloftes verloor,
want Ek het jou gebede verhoor!

Maar tot Ek die hele oes vergaar,
laat val Ek vir jou ekstra gerwe daar.
Die brood en wynsous sal jou versterk,
terwyl jy getrou op My lande bly werk.”

Van losser tot Verlosser

with No Comments

Boas wou met die eerste losser vergader
en roep die leiers by die stadspoort nader.
“Naomi het Elimelek se grond te koop gegee.”
“Ek is bereid om as losser op te tree.” (Rut 4:1-4)

“Daarmee saam gaan jy Rut ook kry
sodat die grond in die familie kan bly.”
“Nee, my grond kom dan in gevaar –
ek sal die reg as losser eerder laat vaar.” (Rut 4:5-6).

Die losser het sy skoen uitgetrek:
“Boas, lossing is hiermee nou jou werk.”
“Leiers, julle hier is nou my getuie:
Die grond en Rut het ek gekoop as my eie.” (Rut 4:7-10).

“Mag die Here, soos vir Ragel en Lea, jou vrou seën
Mag jou nageslag wees soos vir Peres, deur jou seun.”
Rut het vir Boas ‘n seun in die wêreld gebring.
Die vrouens het ‘n loflied aan God gesing. (Rut 4:11-16).

In die geslagsregister word dit onthul
hoe het God dié seën vervul:

Mens moet oor Juda en Tamar se sonde besin,
maar tog het die seënuitspraak juis by Peres begin. (Gen 38:24-26)
God maak sondaar heidene nuut:
Boas se ma was Ragab die prostituut… (Rut 4:17-21, Mat 1:1-5).

So val die Moabiet, Rut in hierdie geslagslyn in
en drie geslagte later kom Dawid in die koningslyn in.
So was dit dan deur God beskore:
Uit haar geslag is Jesus gebore! (Rut 4:17-21, Mat 1:1-5).

Die boek Rut wil jou leer:
God is altyd in beheer.
Jou afkoms en sonde maak nie saak:
Deur Jesus sien God dit nie raak!
Hy bewerk Sy verlossingsplan vir jou.
Jy moet kinderlik daarop bly vertrou.

By jou Verlosser se voete

with No Comments

“Ek soek vir jou ‘n heenkome waar dit goed sal gaan:
Was jou, maak jou mooi, en trek netjies aan.
Jy moet by jou losser se voete gaan lê
wat jy dan moet doen, sal hy vir jou sê.” (Rut 3:1-5)

Het jy al by jou Verlosser se voete gaan lê?
Hoor jy wat Hy in Sy Woord vir jou sê? (Luk 10:38-42)

Verbaas het hy haar by sy voete gewaar:
“Wie is jy en wat maak jy daar?”
“Ek is van U afhanklik – ek is nie sterk,
beskerm my – neem my onder u vlerk.” (Rut 3:6-9)

Jou Verlosser het jou by Sy voete gewaar –
het jy al jou afhanklikheid van Hom verklaar? (Mat 5:3)

“Ek wens die Here se seën vir jou,
almal weet jy is ‘n deugsame vrou.
So seker as die Here leef
as losser sal ek my begeef.” (Rut 3:10-13)

Jou Verlosser beloof jou wat lê voor –
het jy al Sy beloftes vir jóú gehoor? (Heb 10:23)
Sy het die geskenk op haar skouers getel
en vir haar skoonma alles gaan vertel.
“Wag maar en kyk wat gaan gebeur
ja, wag op die vervulling van jou heer.” (Rut 3:14-18)

Met sy sagte juk op jou skouer moet jy ander leer:
Wag geduldig op die vervulling van jou Heer! (Ps 130:5, Ps 37:3-5)

Jy moet besin om nuut te begin

with No Comments

Ek moet besin
oor ‘n nuwe begin.
In die hongersnood beplan Naomi se man
“Van Bethelhem na Moab is my plan.”
Was die besluit wys?
Bethlehem beteken dan broodhuis…
In plaas van ‘n nuwe voorspoedsgerf
het hy daar in die vreemde gesterf. (Rut 1:1-3)

Ons moet besin
oor ‘n nuwe begin.
Haar seuns het met Moabietiese vroue getrou
en so nie die wette van Moses gehou.
Hulle spring die dood toe ook nie vry.
Net Naomi het alleen agtergebly… (Rut 1:4-5)

Ek moet besin
oor ‘n nuwe begin.
Die Here het vir sy volk uitkoms gebring
en dit het Naomi na ’n besluit gedring.
Sy en haar skoondogters het opgestaan
om na Bethlehem toe terug te gaan. (Rig 1:6-7)

Julle moet besin
oor ‘n nuwe begin.
“Gaan liewer terug na jul ouerhuis.
Mag die Here sy liefde aan julle bewys.
Mag die Here julle elkeen weer seën
Mmet ‘n heenkome, man en seun. (Rig 1:8-9)
Die Here het teen my gedraai,
daarom wil ek julle afraai.
Ek is te oud om weer te trou
julle gaan dit by my berou…” (Rig 1:11-13)

Orpa het besin
oor ‘n nuwe begin.
Met trane in haar oë het Orpa gewaai
en na haar huis en gode omgedraai. (Rut 1:11-13)

Rut het ook besin
oor ‘n nuwe begin:
Rut besluit om by Naomi te bly
Daarmee saam het sy bely:
“Waar u gaan sal ek gaan,
waar u bly, sal ek bly
ja, u volk, is my volk,
en u God is my God.
Waar u sterf sal ek sterf –
net die dood sal ons skei!” (Rut 1:16-17)
Hulle twee het toe saam
na Bethlehem gegaan.
“Dis Naomi, haar naam beteken aangenaam!”
“Nee, Mara verbitterd, is my nuwe naam… (Rut 1:18-20)
Ek is met ‘n vol lewe hier weg,
ek kom leeg terug – alles is sleg.”

Tog was dit ‘n nuwe begin
want die garsoes kom nog in… (Rut 1:21-22)

Jy moet weer besin
oor ‘n nuwe begin!

Jy wat nou so swaar kry –
So asof alle teenspoed jou ry.
Jou oes het misluk.
Jy wil van honger verstik…
Is jy bitter en afgemaai?
Het God dan teen jou gedraai?

Neem God se woorde in
Die garsoes het begin!
Vra die brood van Hom
wat uit die hemel kom.
“Ek is die brood wat lewe gee:
Die ewige lewe kom daarmee! (Joh 6:33)

Kom, almal wat dors is,
kom na die water vir rus.
Sonder geld kan jy weet:
kom, koop, ja kom eet.
Jy kan sonder om te betaal,
iou wyn en melk kom haal.” (Jes 55:1-2)

As jy nuut begin
nooi Hy jou in:

Die Here ons God heers nou as Koning.
Hy nooi jou, liewe leser, na Sy woning!
Want hy wil jou kom haal
vir die Lam se bruilofsmaal! (Op 19:7-8)

Rut oorsig

with No Comments

As jy die boek Rut moes opsom,
sal jy tot die gevolgtrekking kom:

Dood. Dood tref Naomi se hele gesin.
Sorg. Rut se sorg vir Naomi begin.
Sorg. ‘n Losser, Boas, vir Rut versorg.
Lewe. Só Naomi se nageslag geborg.

As jy tot toepassing wou kom,
sien: Jesus draai die siklus om:

Lewe. Uit haar nageslag Jesus gebore.
Sorg. Maria sorg in stal, so warm.
Sorg. Jesus sorg vir almal arm.
Dood. Sy sterwe keer hul nie verlore.

Lewe. Jesus het weer opgestaan.
Sorg. Nasorg laat dissipels verstaan.
Sorg. Dissipels het heidende versorg.
Geen dood! Jesus opgevaar as Borg.

Lewe. Deur Hom is ons weer gebore.
Sorg. Met sorg vertel ons die verlore.
Sorg. Die Heilige Gees sal ons lei.
Dood. Die ewige lewe sal ons kry!

Mens ontrou, God getrou

with No Comments

Byvrou
ontrou.
Haar gaan kry
oorgebly.

Gibea veilig?
Onheilig…
Verkrag.
Doodsnag.

Opgesny.
Versprei.
Gruweldaad:
Ons moet praat!

God gehoor.
Geveg verloor!
Berou.
Vertrou.

Vyf en twintig duisend lewens verloor.
Net ses honderd by die rots oor.
Geen vroue.
behoue.

Bet-El berou.
Altaar gebou.
Jabes ontrou
vat hul vrou.

Meisies dans.
Gebruik die kans.
Gryp ‘n vrou
om stam te bou…

Geen koning.
Eie woning.
Waaroor die betoog?
Reg in my oog!

Mens sonde.
Jesus wonde.
Mens ontrou.
God getrou.

Reg in eie oë

with No Comments

Miga se ma het haar silwer gesoek
en die man wat dit gesteel het vervloek.
Toe Miga, haar seun, sy sonde teen haar bely,
het sy die silwer aan die Here gewy. (Rig 18:1-3)

Maar hulle het die ware God versaak
en ‘n afgodsbeeld daarvan gemaak.
In daardie tyd het Israel nie ‘n koning gehad:
Wat reg is en eie oë – so was elkeen se daad. (Rig18:4-6)

‘n Jong Leviet het weggegaan
op soek na ‘n beter bestaan.
“Ek sal jou betaal as jy by my bly
en ek sal jou dan as priester wy.” (Rig 16:7-13)

Die stam Dan het hulle grondgebied verbeur.
Hulle stuur toe vyf manne: “Gaan kyk die land deur.”
Hulle vra na God se wil vir die afgodspriester by Miga se huis.
“Gaan gerus! Die Here is by julle op julle reis.” (Rig 17:5-7)

“Optrek moet ons gewis –
daardie volk is houtgerus.
Die Here gee ons ‘n plek van waarde
waar daar niks kortkom op aarde!” (Rig 17:8-12)

Oppad wou hulle die afgodsbeelde van Miga vat.
Toe die jong priester hulle probeer keer:
“Kom wees ons priester om ons te leer.”
Die priester was tevrede het die beelde saamgevat. (Rig 17:13-21)

Hulle het die stad Lajis verbrand:
Dit word toe Dan – húlle land.
Hulle het die afgodsbeelde opgestel
en hier teen die einde word vertel:

Jonatan die priester, ja, Moses se kleinseun!,
lei Dan in afgodsdiens, maar verwag God se seën…
In daardie tyd het Israel nie ‘n koning gehad:
Wat reg is en eie oë – so was elkeen se daad. (Rig 17:27-31)

Meet jy met jou eie oë
of is hulle neergeboë?
Wees soekend na God se weg
in Sy Woord wat wys wat is reg!

In die nuwe stad was duisende in getal,
maar die stam van Dan het weggeval. (Op 7:4-8)
Ons verdien dieselfde straf
as God skei die koring en kaf…

Maar ons redding kom van God op die troon:
Deur die Lam se bloed is ons klere wit en skoon! (Op 7:10-17)
Die lof en die heerlikheid, wysheid, dank en die eer,
die mag en die sterkte behoort aan God, ons Heer! (Op 7:11-12)

Waar kom jou krag vandaan?

with No Comments

Drie honderd jakkalse aan hul sterte gebind,
het die Filistyne se koring en boorde verslind. (Rig 15:1-8)
Ons sal moet verstaan
waar kom sy krag vandaan…

Met die kakebeen van ‘n donkie in sy hande
maak hy ‘n hoop van duisend lyke van vyande. (Rig 15:14-17)
Ons moet dringend verstaan
waar kom sy krag vandaan…

Hy het die stadspoort, kosyne en al uitgeruk
en oor die berg gedra. Die vyand was verskrik. (Rig 16:1-3)
Niemand kon verstaan
waar kom sy krag vandaan.

Simson het op Delila verlief geraak,
maar met omkoopgeld is sy getaak
om uit te vind waar lê Simson se groot krag,
om hom so uit te lewer in die Filistyne se mag. (Rig 16:4-5)

“Simson ek wil verstaan:
Waar kom jou krag vandaan?”
Dit was nie in boogsnare,
toue was swakker as gare,
materiaal en pen kon hom nie hou…

“Hoe kan jy sê jy het my lief as jy my nie vertrou?” (Rig 16:4-16)
“Dis van my hare waarvan ek my krag kry.”
En so het hulle sy sewe haarlokke afgesny.
Die Here het hom verlaat – sy krag het verdwyn.
In kettings geboei het die leë oogholtes gepyn… (Rig 16:17-21)

Terwyl hulle juigend vir Dagon fees vier
roep hulle: Bring vir Simson gou hier.
Duidelik het hulle nog nie verstaan
waar kom Simson se krag vandaan… (Rig 16:22-26)

“Here my God, dink tog weer aan my,
laat ek nog een keer weer krag kan kry.”
Hy het die tempel op die Filistyne laat val
en so sterf die vyand duisende in getal. (Rig 16:27-31)

Die Hebreërs boek het Simson geloof
as ‘n held wat glo in wat God beloof.
Juis toe hy swak was in eie krag,
wys God deur Hom Sy groot mag. (Heb 11:32-34)

Jou krag is nie in snare,
selfs ook nie in lang hare.
Jy kry krag deur te glo
in jou Verlosser daarbo!

1 2 3 4 27