Een: Ek is God

with No Comments

Dit is My eerste gebod:
Naas My, geen ander God! (Eks 20:3)
As jy op iets anders in my plek vertrou,
het jy hierdie gebod nie gehou!

Al lyk gemaakte gode soms pragtig,
Ek is die Skepper: God almagtig! (I Kron 16:26)
Onsedelikheid en gierigheid is ook ‘n god,
ja, aardgesindes: Die verderf is julle lot. (Ef 5:5, Fil 3:18-19)

As slaaf van nikswerd gode het ek jou gevind.
Jy is nou my ergenaam en kind. (Gal 4:7-9)
Wie nie in vertroue tot My nader,
verwerp ook so My hemelse Vader… (I Joh 2:23, II Joh 1:9)

Kennis van My, die ware God, bring mee (Joh 17:3)
dat jy , in vertroue, jou hele hart vir My gee.
Dan begin jou hande My wil doen,
want jou hele wese is met My versoen. (Deut 6:5; Matt 22:37).

Wees dankbaar

with No Comments

God het my van sonde bevry,
daarom vul dankbaarheid my.
Skielik word my las verlig –
die wet is nou nie meer ‘n plig.

Ek wil net één God dien,
afgode wil ek glad nie sien.

Geheilig is sy grote Naam
want Hy vat al my blaam!

Sonder die rus op dag sewe,
kom ek nie meer deur die lewe.

Dis maklik om my ouers te eer.
My vrou is die een wat ek begeer.

Ek kan nie meer my vyande haat
en ander se goed kan my nie baat.

Ek wil nou ander met my woorde eer
en alles binne my wil net God begeer.

Hierdie woorde kom oor my mond,
want Hy maak my deel van sy verbond.

Ek bely

with No Comments

Vergewe my dat ek stry
om my sonde te bely.
Gee my die insig
om te lewe in U lig.

As mens is ek stukkend
onder sondelas gebukkend:

Ek het op my geld en goed vertrou,
en so die eerste gebod nie gehou. (Eks 20:3)
Omdat ek nie in vertroue tot U nader,
verwerp ek so My hemelse Vader… (I Joh 2:23, II Joh 1:9)

Ek wil my hoogmoedige godsdiens bely:
Dit is net so erg as die bedrog van afgodery. (I Sam 15:23)
Help my dat my godsdiens sal wees:
Ware aanbidding deur die Vader en Gees. (Joh 4:23-24).

As mense U Naam so misbruik
staan ek stil daarna en kyk. (Lev 5:1, Spr 29:24).
Vergewe my, O God
oortreding van die derde gebod.

U het alles in ses dae gemaak
en op die sewende dag gerus, (Gen 2:2)
maar ek het die rusdag versaak
net nog ‘n dag vir my eie taak.

U het gesagsdraers oor my gestel,
maar ek is besig om hulle te skel.
Help my asseblief om te leer
om my vooroordeel te keer.

Selfs wraakgedagtes, sê U Woord,
maak my skuldig aan moord.
My medemens moes beledigings verduur,
Ek gaan verantwoording moet doen in die vuur… (Mat 2:22)

Wat my sondige natuur begeer,
is anders as wat die Gees wil leer. (Gal 5:17)
‘n Tempel van die Gees – mý ligaam? (I Kor 6:18-20).
Ag Here, hierdie sonde maak my skaam!

Ek is al weer besig om van U te steel,
want ek is glad nie lus om te deel. (Ef 4:28)
Here God, ek bely dat U weet
hoe ek soms die skaal laat meet… (Spr 11:1)

Here my tong het soos ‘n vuur verteer
toe ek my woorde nie kon keer. (Jak 3:6)
Maak met al my valsheid klaar,
sodat mense die Waarheid gewaar. (Ef 4:22-25).

Ek bly ander mense se dinge begeer,
en kan my net nie meer keer:
Ek begin dan allerlei planne maak,
sodat dit later myne raak… (Jer 17:11, Spr 6:2, Deut 7:25, Miga 2:1-5)

Ek kort wysheid om die beproewings te hanteer.
Sal U, o God, my vandag nog leer
om volhardend end-uit aan te gaan
sodat my geloof die toets deurstaan. (Jak 5:1-5)

As mens is ek stukkend
onder sondelas gebukkend.
Kennis van U, die ware God, bring mee
dat ek hierdie sonde vir U seun kan gee.
(Joh 17:3)

U het my van sonde bevry,
daarom vul dankbaarheid my.
Nou kan ek net bely:
Ek het die ewige lewe gekry!

Ek wil soos ‘n koning leef

with No Comments

In hierdie nuwe jaar wil ek streef
om net soos ‘n koning te leef!
O God is dit te veel gevra,
is ek nou net voor op die wa?

My seun, weet jy wat ek van ‘n koning vra?
Kan jy daardie verantwoordelikhede dra?
Is jy seker dis wat jy begeer?
Kom laat ek jou hieroor leer:

Jy mag nie baie perde aanhou,
perde gee mos militêre mag,
dan gaan jy dink dis jou eie krag
en jy gaan nie meer op my vertrou. (Deut 17:16)

Jy mag nie van ongelowige vrouens hou
en ook nie met baie vrouens trou
anders word jy aan My ontrou. (Deut 17:15, 17)

Silwer en goud moet jy nie vergaar
en dan begin om jou rykdom te meet,
want dis dan wat jy van my vergeet
en jou onafhanklik van My verklaar. (Deut 17:17)

Jy moet die afsrkif van my wetboek lees,
want so werk ek in jou deur My Gees.
So sal die koning voorspoed kry
in gehoorsaamheid aan My. (Deut 17:18-20)

Al die konings op aarde het gefaal
met die uitsondering van Een
en dit was My geliefde Seun,
wat vir hulle moes kom betaal.

O God, ek het nie verstaan
waaroor dit werklik gaan.
Dis nie ‘n koning wat ek wil wees,
nee, gee my asseblief U Gees.

Help my om die jaar net op U te vertrou.
Bewaar my van versoekings en ontrou.
Laat my besittings tot nut van ander wees
en laat ek U Woord gereeld bly lees.

Seën en straf

with No Comments

As jy luister na die Here jou God
en jy is gehoorsaam aan Sy gebod,
sal daar seën
oor jou reën… (Deut 28:1-2, 12)

Jy sal kry meer as jou deel
wanneer jou diere teel. (Deut 28:4)
Geseënd is wat jy aanpak
Graanskure sal jy vol kan pak. (Deut 28: 8)

Al kom jou vyande in getal
hulle sal voor jou val. (Deut 28:7)
Al die volke sal weet
dat jy God’s volk heet. (Deut 28:10)

As jy nie luister na die Here jou God
en ongehoorsaam is aan Sy gebod
dan moet jy besef,
Sy straf gaan jou tref! (Deut 28:15)

Opbrengs moet jy nie soek –
daarop rus ‘n vloek.
Rus moet jy nie soek –
ook daar rus ‘n vloek. (Deut 28:16-19)

Peste en plae
kom in dié dae. (Deut 28:21)
Stof en roet sal reën
in plaas van My seën. (Deut 28:24)

As jou vyande kom in getal
sal jou lyke voor hulle val. (Deut 28:25-26)
Die Here sal jou tref met kranksinnigheid,
waansin, tering, koors en blindheid. (Deut 28:22, 28:27-29)

Jy sal ‘n huis bou, maar nie daarin woon.
Jy sal wingerde aanlê sonder loon. (Deut 28:30)
Ek gee vir jou vyand jou beeste en kleinvee.
en sal jou kinders vir ‘n vreemde volk gee. (Deut 28:31-32)

Let op die goedheid en strengheid van God:
Hy straf die wat afvallig is teen Sy gebod,
maar sien Sy goedheid oor jou
want jy is aan Hom getrou. (Rom 11:22)

Jy moet volhardend bly vertrou
dat God Sy beloftes sal hou:
Wie vrygespreek is omdat hy glo
sal vir ewig lewe saam met Hom daarbo. (Heb 10:35-39)

Versoekings in die woestyn

with No Comments

Moses:
Die Here het jou veertig jaar gelei
om jou daarmee nederig te kry.
Hy het dit gebruik as toets vir jou
om te sien of jy Sy gebooie sou hou. (Deut 8:2).

God:
Die Gees het Jesus na die woestyn gelei.
om moeg en honger die Satan te kry.
Ek het dit gebruik as toets vir Hom
anders kom die hele mensdom om… (Mat 1:1-2)

Moses:
God het jou laat swaarkry
en jou laat honger ly.
Hy wou jou daarmee leer
selfs brood kom van die Heer. (Deut 8:3).

God:
In My Seun se hongersnood
Sê Satan: “Maak klippe brood…”
“ ‘n Mens kan nie net van brood leef,
maar van die Woord wat God geef!” (Mat 4:3-5)

Moses:
Jou klere het nie eens verslyt.
Geen geswelde voete in dié tyd.
So het jou Vader, Heer,
jou dissipline geleer. (Deut 8:4-5)

God:
“Spring in vertroue af”, het Satan gevra.
“Engele sal jou mos op hul hande dra…”
“Wat ook in die Woord staan moet ek vertel:
Jy mag jou God nie so op die proef stel!”

Moses:
As jy hierdie land en rykdom kry
moet jy hoogmoedigheid vermy.
Ek, jou God het jou uit slawerny bevry –
die krag vir die oorwinning kom van My! (Deut 8:10-18)

God:
“As jy my aanbid en buig voor my”
het Satan gesê, “kan jy al die koninkryke kry.”
“Wat jy ook in Sy Woord moet sien:
Jy mag net God alleen dien!”

Moses:
Wat jy ook uit dié tyd moet sien
is dat jy glad nie die land verdien.
Jy het heeltyd hardkoppig geraak
God gee dit vir jou al is jy nie volmaak. (Deut 9:4-6)

God:
Wat jý ook in jou woestyntyd moet sien,
is dat jy nie die ewige lewe verdien!
Wat jý in My Woord moet sien:
My Seun het dit vir jou verdien! (Heb 2:18)

God is getrou: Jy moet vertrou

with No Comments

Ek wil dat julle onthou:
God was altyd getrou,
dis óns wat moet berou. (Num 1:19)

God het gesê: Trek die land in,
Ek het beloof dit is julle sin.
Deur My krag sal julle oorwin. (Num 1:21-25)

Die verspieders het uitgegaan:
“Ons kan hulle nie verslaan –
Hulle is soos reuse, moet jy verstaan!” (Num 1:26-28)

Onthou, ek het julle toe gevra:
Het God ons nie tot hier gedra?
Ons moet net in vertroue Sy hulp vra! (Num 1:29-33)

God het ons gestraf soos ons verdien:
“Nie een van hierdie geslag sal die land sien.
Miskien sal julle in veertig jaar leer, miskien…” (Num 1:34-36)

Julle was moedswillig en ongehoorsaam.
Werk, van nou af, as God se volk saam
en eer Sy groot en heilige Naam. (Deut 4:5-7)

Julle probleem was ongeloof –
Leer nou: Glo wat God beloof.
Julle moet Hom in vetroue loof.

Julle staan nou hier op die rand
van die lank beloofde land.
Vetrou hierdie keer God se hand! (Deut 4:30-40)

Jy, liewe leser, moet ook onthou:
God is en bly nog altyd getrou,
Jy moet jou ongehoorsaamheid berou.

Jy staan ook nou op die rand
van die lank beloofde land.
Neem in vetroue God se hand!

Ja, val in eerbetoon voor Hom neer,
gee buigend die magtige Skepper alle eer.
Jubel van harte tot eer van die Heer. (Ps 95:1-2)

Bileam

with No Comments

Die leiers van Moab het Bileam gaan soek.
Hy moes die Israeliete vir hulle kom vervloek. (Num 22:6-7)
God: Staan hulle versoek teen,
want daardie volk is geseën. (Num 22:12)

Balak stuur hulle weer na waar Bileam woon.
Jy moet kom – ek sal jou goed beloon!
Gaan saam soos hulle wil hê,
maar jy mag net doen wat Ek sê.

Bileam het toe agteraf oorweeg
om vir geld hierdie onreg te pleeg. (II Pet 2:15-16)
Die Here het kwaad geword to Bileam gaan.
Die Engel van die Here het voor hom gaan staan. (Num 22:22).

Toe die donkie voor die Engel gaan staan
het Bileam hom drie keer hard geslaan.
Die donkie het toe met Bileam gepraat:
Hoekom slaan jy my en word jy kwaad? (Num 22:27-28)

Die Here het Bileam se oë oopgemaak,
toe sien hy die Engel van die Here raak.
Ek het drie keer voor jou kom staan,
want jy het op ‘n gevaarlike pad gegaan. (Num 22:32-33)

Ek het sewe altare gebou,
vervloek die volk dan nou!
Ek sien ‘n volk – afgesonder vir Hom,
met getalle wat elke mond verstom. (Num 23:9-10)

God hou sy beloftes, moet jy besef:
Geen ramp sal vir Israel tref!
Deur hierdie woorde moet jy leer:
soos ‘n leeu sal hulle jou verskeur! (Num 23:18-24)

Ek sien God is aan Israel se kant:
Hulle sal tuine langs riviere plant.
Die waterkruike loop van oorvloed oor.
Al die nasies wat teen hom veg verloor. (Num 24:6-9)

Ek sien hom,
maar hy kom nog nie nou.
Ek kyk na hom,
‘n Ster sal uit Jakob ontvou. (Num 24:17)

‘n Heerser staan uit Israel op
en verpletter Moab se kop.
Hy vernietig die wat teen hom opstaan.
Edom en Seïr sal hy ook verslaan. (Num 24:17-18)

Barak, as jy hierdie volk wil verslaan,
moet jy hulle sterkpunt verstaan
Hulle God het ‘n streng gebod:
Hulle moet in afsondering leef vir hul God. (Op 2:14).

Die Moabitiese vrouens was mooi
en het die Israelitiese mans genooi
om saam offers te bring vir hul gode,
al was dit deur God streng verbode. (Num 25:1-2)

Hulle het daar onsedelik opgetree
en dit bring toe God se toorn mee. (Num 25:3)
Die volk het by die tent van ontmoeting staan en treur.
Vier en twintig duisend het hul lewens verbeur. (Num 25:9)

En jy leser, as jy dalk wonder:
Ook jý is vir God afgesonder.
Jy moet daarom Sy boodskap verkondig:
Jy is uit duisternis geroep, moenie sondig! (I Pet 2:9)

Jy moenie eers oorweeg
om Bileam se bedrog te pleeg. (Jud 1:11)
Die wêreld sal jou haat
vir elke goeie daad. (Joh 15:19).

Ek sal vir julle die Gees stuur
sodat julle dit kan verduur.
Omdat julle aan My behoort
getuig dan van My Woord. (Joh 15:19; 15:26)

Kyk op in geloof

with No Comments

Ons is sat vir die slegte kos wat U ons gee…
Hy stuur toe giftige slange en straf hul daarmee. (Num 21:5-6)

Ons bely ons het sonde teen God gedoen,
bid tot God om ons met Hom te versoen. (Num 21:7)

Kyk na die koperslang op die paal:
Redding word deur geloof bepaal. (Num 21:8-9; Joh 3:14-15)

God het vir die wêreld in liefde omgegee,
daarom het Hy Sy enigste Seun gegee,
sodat die wat glo nie verlore sal gaan,
maar vir ewig by Hom sal lewe en bestaan. (Joh 3:16)

Ook ek is in sonde verstrik,
deur Satan in die hakskeen gepik…

O God, ek bely ek is verrot
en sondig teen elke gebod!

Kyk op na My Seun op die kruis:
Geloof bring jou na My huis!

Die drumpelwagter

with No Comments

Here, ek smag om in te gaan,
maar ek moet op die drumpel staan. (Ps 84:11)
Hoe lief het ek U woning Heer,
met alles wat ek het, wil ek U eer! (Ps 84:2-3)

Selfs die mossies het ‘n nes by U altaar.
Tot die swaeltjie bring haar kind
om rus en vrede in U huis te vind.
Ai, hoe wens ek ek was ook daar. (Ps 84:4)

As Koragiet is ek ‘n drumpelwagter – (I Kron 9:19)
daar is hartseer geskiedenis daaragter:
My voorgeslagte het ‘n opstand gelei
om die hoëpriester rol vir hul te kry. (Num 16:1-3, 9)

God self het hierdie saak geskik
en Korag is deur die aarde ingesluk. (Num 16:32)
Die ander opstandiges is met vuur verteer (Num 16:35)
Dis duidelik – U is die Heer!

Met kieries is ‘n teken van God gevra.
Aäron sin het bloeisels en ryp amandels gedra! (Num 17:8)
Die kierie is nou nog in die ark wat hier binne staan
om opstandiges te herinner en vermaan. (Num 17:10)

Ek was in trane, dag en nag.
Ek het so getwyfel in die nag. (Ps 42:6,12)
Soos ‘n wildsbok wat na water smag
was my dors na die lewende God se krag! (Ps 42:2-3)

Toe ek deur die dorre laagtes trek
gaan fonteine oop om my te versterk.
Keer op keer ontvang ek nuwe krag
en vroeë reëns se seënende mag. (Ps 84:7-8)

Nou gaan dit goed met U kind,
want ek het my krag in U gevind.
Noudat ek U almag verstaan,
is dit ‘n voorreg om hier staan! (Ps 84:4b-6)

En jy, liewe leser, wat ook op die drumpel staan
wat jy meer as die Koragiet kan verstaan:
Met Jesus se sterwe het die voorhangsel geskeur. (Mat 27:51)
Nou word niemand se toegang meer gekeer. (Heb 10:19)

Die laaste hoëpriester, Jesus, is volmaak
met ons verlossing Sy aardse taak. (Heb 7:25-28)
Hy het een maal die heiligdom binnegegaan (Heb 9:13)
sodat jy nie meer op die drumpel hoef te staan!

Maar jy moet ook die waarskuwing sien
anders gaan jy Korag se straf verdien…
Geen onsedelikheid – lewe tot Sy eer:
Jou liggaam is die tempel van die Heer. (I Kor 6:15-20, Jud 1:4, 10-11)

1 23 24 25 26 27 28 29 42