Jy gaan dit berou as jy nie vertrou

with No Comments

God het alles in ses dae gemaak
en op die sewende dag gerus. (Gen 2:2)
En toe Adam die eerste keer ontwaak,
het sy lewe begin met ‘n rus!

Adam het hom nie aan die opdrag gesteur
en so is die rus vir ewig versteur…

Uit Egipte se slawerny
het God sy volk uitgelei.
In die woestyn van sy wonders bewus, (Heb 3:11)
was hulle oppad na ‘n land van rus. (Deut 12:10)

Die Israeliete kon die rus nie binnegaan.
Die boodskap om hier te verstaan:
Hulle het God se almag nie vertrou (Heb 3:18, Ps 95, Num 14:11)
en moes dit vir veertig jaar berou!

In die woestyn moes hulle weer
van vooraf rus se lesse leer:

Die tien gebooie se sabbatswet (Ex 20, Deut 5)
het werk op die rusdag belet.
Prakties was hierdie les
dubbeld die manna op dag ses.

Elke sewe jaar moes die lande rus
en die volk van hul afhanklikheid bewus. (Lev 25:21-24)
Die sesde jaar se oes so groot,
dat daar genoeg was vir jaar sewe se brood.

Na veertig jaar was die straf verby
en Josua het die volk in rus ingelei. (Heb 4:8, Jos 14:15 Jos 11:23 21:44)

Van al ons sonde so bewus,
het Hy by ons in ‘n krip kom rus.

Die boodskap wat in jou kop moet draai:
Kom na my toe jy wat uitgeput is en oorlaai!
Ek sal jou rus gee dat jy kan begeer,
my sagte juk en om van My te leer!
Jy sal rus kry vir jou gemoed,
want ek sal vir jou sondes boet! (Mat 11:25-29).

Op die Sabbat is hy gekruisig vir elke daad.
My God, my God, waarom het U my verlaat?
Ek kry hier geen rus, (Ps 22:2,3)
Ek word met asyn gesus!

Jesus het so vooruit gegaan
en op die eerste dag opgestaan.
Hy het daarna opgevaar
en werk aan ons rusplek daar.

Bedags nie ‘n lig soos die son.
Snags die maan nie ‘n bron.
Jou son en maan is die Heer,
‘n ewige rus om Hom te eer! (Jes 60:19-20 en Op 21:23)

… maar as jy nie op Sy almag vertrou,
gaan jy dit vir ewig berou!

Opstand of God se hand?

with No Comments

My verbonsluiting met julle is nou verby,
begin die trek om die beloofde land te kry.

Die Here sal julle seën
en aan julle beskerming verleen.
Hy sal tot julle redding verskyn
en julle genadig wees in pyn.
Die Here sal julle gebede verhoor
en julle sal nie Sy vrede verloor. (Num 6:24-27).

Die wolk kolom het op die tabernakel gerus,
snags daaroor ‘n vuur wat jy nie kan blus. (Num 9:15-17).

Die volk het opstandig geword en onderling baklei,
toe hulle ‘n onweerstaanbare lus vir vleis begin kry.
Sesonderd duisend mense! Wat ek by U wil weet:
Waar gaan ek vleis kry dat hierdie massas kan eet?
Ons het nie genoeg skape beeste of vee,
daar is nie eers genoeg visse in die see! (Num 11:21-22)

Dink jy nie ek het die mag?
Julle kan ‘n maand se vleis verwag! (Num 11:19-23)

Die Here het met ‘n wind gestuur
‘n swerm kwartels soos ‘n muur!
Hy het dit ‘n meter diep om die kamp laat val,
vir ‘n dagreis ver – miljoene in getal!
Hulle het opgetel en gulsig begin eet,
maar God se hand hierin vergeet. (Num 11:31-32)

Toe ontvlam die toorn van die Heer
en hulle kon die sterftes nie keer. (Num 11:33)

Ook vir jou beloof die Here sy seën,
aan jou sal Hy beskerming verleen.
Dink mooi voor jy weer opstandig raak
oor elke onbenullige aardse saak…
Jy kan regtig God se redding verwag,
of dink jy dalk Hy het nie die mag?

Jou keuse: Kom jy teen My in opstand
of gaan jy glo in die mag van My hand?

Siende blind

with No Comments

Ek ken haar al as kind,
ja, sy was nog altyd blind,
maar haar ander sintuie het my geleer
sy sien eintlik soveel meer…

Op die plaas het ek geloop en kyk,
maar haar sintuie het my sig verryk.
Soos ons loop het sy my hart geraak,
want God se skepping het ontwaak:

As ons voete op die warm, droeë tweespoorpaadjie brand,
luister ons hurkend hoe die miskruiertjie spartel in die sand.
As ons diep teue van die soet blommetjie van die doringboom ruik,
word ons bewus van die gezoem van die bye in die geurige struik.

As ons strelend voel hoe die blare verlep hang
en ons trane rol saam met kwêvoël se hartseer sang,
as die kriek se stem bewend kraak
weet ons land lê droog en braak.

Die reuk van warm beesmis
en gonsende vlieë wat honger is,
en ‘n kalfie wat vergeefs die speen pluk
laat dit my die knop in my keel wegsluk.

Dié nag hoor ek haar biddend smeek
dat God tog die land moet deurweek,
dat sy Sy wonderdade kan “sien”,
al is dit nie wat sy verdien.

Vroegdag pluk sy my opgewonde uit die bed
“Kom ‘kyk’ hoe lyk die verhoring van gebed!”
Ek voel effe jammer vir haar,
want ek kan nie reën gewaar…

Voel jy die koel luggie teen jou wang?
Hoor jy die voëltjies se opgewonde sang?
Die vibrasie wat hier bo ons koppe draai,
is swaeltjies wat vreugdevlerke swaai!

Hoor jy die sagte plof?
Dis die eerste druppel in die stof!
Die sinkdak roep juigend uit:
God stort sy liefde op my uit!

Met palms omhoog voel ons elke druppel.
Strome water laat ons kinderlik huppel.
Soos die modder deur ons tone krul,
word ons harte met lewende water gevul.

Stroompies water begin loop.
Ons proe – dis so soet soos stroop!
Net daar in die reën,
word ek toe geseën:

My vriend, jy wat dink jy kan sien,
‘n gawe van God so onverdien,
jy moet weer al jou sintuie gebruik –
Jy kan so selfs God se werke ruik!

Loop blindelings met God aan die hand
weer kaalvoet in die warm sand.
Luister in stilte na die natuur –
God praat met jou in dié uur!

Jou grootste voorreg is dat jy kan lees,
in jou Bybel, van Jesus en die Gees.
Jy is tog so siende blind,
glo weer daarin soos ‘n kind.

Daardie dorre droogte in jou lewe –
Sluit jou oë, en Hy sal jou vergewe!
Druppels water sal op jou reën
en waterstrome uit jou sal ander seën.

Ek voel die koue windjie op my wang se traan.
Ek sien die swaeltjies vlieg en ek verstaan.
Die donderweerstem uit die donker wolk ontplof
en ek val biddend voor Hom in die stof…

Die nege plae

with No Comments

Ek sal die Farao in opstand laat kom,
sodat ek My mag kan wys deur hom. (Rom 9:17)

Farao, deur wat nou gaan gebeur,
sal jy weet wie is die Heer.
As ek met die kierie gaan slaan,
sal die Nyl se water uit bloed bestaan. (Eks 7:17)

Farao het hom verset
en die volk se trek belet. (Ek 7:32)

God het met paddas Sy mag gewys:
Dit het gewemel tot in die paleis! (Eks 8:1-6)
Bid tot jou God om die plaag af te weer.
U weet daar is geen God soos die Heer! (Eks 8:8-10)

Al het die Farao verstaan,
het hy nie die volk laat gaan. (Eks 8:15)

So baie soos die stof en sand,
was die muggies in die land.
Die towenaars het daaroor verklaar:
Ons het die vinger van God gewaar! (Eks 8:17-19)

Farao het steeds koppig gebly
“Julle kan nie gaan nie!”, sê hy.

Egipte is lam gelê deur die steekvliegswerm,
maar God het Israel daarteen beskerm. (Eks 8:20-24)
Ek kan nie langer hierteen stry:
Gaan offer en bid vir my! (Eks 8:28)

Tog het die Farao ook hierdie keer
hom nie tot God bekeer… (Eks 8:12)

Perde, kamele, beeste en kleinvee is geraak:
Die pes het hulle almal doodgemaak!
Die mense het aan Farao vertel:
Geen dier is dood van Israel! (Eks 9:2-7)

Farao het steeds onversetlik gebly
en die volk van God nie bevry. (Eks 9:7)

Moses het roet van ‘n oond opgegooi
en so swere oor Egipte verstrooi.
Die etter het aanhoudend uitgekom
en selfs die towenaars was verstom. (Eks 9:10-11)

Al kon Farao nie oor God se almag stry,
het die Here hom koppig laat bly. (Eks 9:11)

Ek het jou My mag gewys,
dat die wêreld My kan prys! (Eks 9:16)
Die hael en blitse het alles platgeslaan:
Niks wat buite was het bly staan. (Eks 9:25)

Weer kan mens die koppigheid nie verstaan,
want Farao het steeds die volk nie laat gaan.

Julle moet julle kinders van die wonders leer,
dat hulle kan besef: Ek is die Heer! (Eks 10:2)
Die sprinkane het elke groen sprietjie geëet
Vergewe my: Julle God is Here, ek weet! (Eks 10:17)

Maar die Here het nog ‘n keer
die Farao die trek laat keer. (Eks 10:20)

Vir drie dae was dit donker gewees.
Niemand kon iets sien of lees.
Maar daar waar die Israeliete bly,
het hulle steeds die lig gekry!
(Eks 10:22-23)

Vir die negende keer
wou Farao nie leer… (Eks 10:27)

Hierdie verhaal vra vir jou vrae:
Is God in jou lewe al by nege plae?
Het jy al iets uit Sy wonders geleer?
Besef jy al Hy is die enigste Heer?

Of gaan jou nog ‘n keer
jou nie tot Hom bekeer?

Wil jy net nie weet?
Of het jy dalk vergeet?
Smeer Sy bloed aan jou kosyn,
anders deel jy in dood en pyn!

As God dan die laaste plae bring
sal jy ook die lied van die Lam kan sing:
Groot en wonderlik is U werke
Here God, U almag het geen perke! (Op 15:3, 1953)

Ons wil U kan sien!

with No Comments

Die volk: Ons wil U kan sien!

Na veertig dae het die volk gesug
Aäron, Moses kom dalk nie terug!
Ons moet ons God kan sien
om Hom te eer en dien. (Eks 32:1)

Al het God dit in die wet verbied,
het die volk vir hulle ‘n kalf gegiet.
Laat dit ‘n afbeelding van ons God wees,
more vier ons vir die Here fees! (Eks 32:5)

Moses, gaan kyk wat het die volk gedoen:
‘n Mens kan dit nie met My wet versoen!
Hulle is opstandig daarom is Ek kwaad
en gaan hulle vernietig oor hierdie daad… (Eks 32:9-10)

Dink aan die beloftes aan U dienaar
en laat tog genadiglik U toorn bedaar.
Daarna het God wel afgesien
van die ramp wat hulle verdien. (Eks 32:13-14)

Moses: Ek wil U kan sien!

Laat ek tog U magtige verskyning sien!
Ek sal vergewe wie ek wil vergewe,
geen mens kan my sien en bly lewe.
In die verbygaan kan jy my van agter sien. (Eks 33:18-23)

O God, ons kan nie trek sonder U. (Eks 33:15, 34:8)
Ek is barmhartig, genadig, vol liefde en trou,
maar Ek straf die sonde as jy my wette nie hou! (Eks 34:6)
God het die verbond toe weer hernu. (Eks 34:10)

Moses kom toe van die berg af terug:
Van God se heerlikheid blink sy gesig.
Vir Moses se gesig wat skyn was die volk bang
en daarom het hy ‘n doek daarom gehang. (Eks 34:29-35)

As die bediening van die wet so kon wees,
hoeveel te meer die bediening van die Gees! (II Kor 3:7-8)
Eers as jy weergebore word sal die sluier lig
dan sien jy God se heerlikheid met ‘n onbedekte gesig. (II Kor 3:15-18)

Laat ek U só sien!

Verbondsvoorwaardes

with No Comments

Ek is die Here jou God.
Ek het jou uit Egipte gelei
en so van jou slaweband bevry.
Hier is dan nou my gebod: (Eks 20:2)

Die samevatting van die wet
is dat jy liefde vir God het
en dat jou hele bestaan
oor liefde tot jou naaste gaan. (Mat 22:37-40)

Omdat jy uit genade deel in dié verbond het,
lewe dan volgens die bepalings van die wet,
sodat jy eerbied betoon aan jou Heer.
Aan God se naam kom toe alle eer! (Deut 28:58)

Die wet het gehoorsaamheid gevra,
maar jy was nie daaraan getrou,
daarom oordeel God jou nou.
Die straf vir jou sonde moet jy dra! (Rom 3:19-20, Gal 2:16)

Vergewe my God, het jy gevra?
Christus het die straf vir jou gedra!
Hy het jou uit die slaweband bevry.
Van al die skuld is jy nou vry! (Rom 8:2-3, Rom 10:4)?

Ja, deur hierdie wet
kan jy jouself nie red.
God het jou in Sy liefde omvou
nou wil jy dit uit dankbaarheid hou. (Deut 6:4-5)

Die verbond by Sinai

with No Comments

Gaan die wonders van die verlede na:
Op arendsvlerke het Ek jou gedra!
Die hele aarde behoort aan My
so het ek julle ook as volk gekry (Eks 19:4-5).

As julle My verbondsvoorwaardes lees
en in gehoorsaamheid My verbond hou
en in alle omstandighede op My vertrou,
dan sal Ek julle Koning en God wees! (Eks 19:6).

Voor Ek na julle kom is dit gepas:
Julle moet julle reinig en klere was.
Moenie eers aan my berg raak
anders word jul doodgemaak! (Eks 19:10-12).

God se verskyning was ‘n gesig
met donderslae, vuur en weerlig.
Die volk het nederig gebewe
want die Verbondsgod lewe! (Eks 19:16-19).

Heilig, heilig is die leërskare se matige Heer:
Die hele aarde is vol van sy heerlikheid en eer! (Jes 6:3, 1983 en 1953)
Die gans andere – daar is niemand soos Hy!
En tog maak Hy bemoeienis met my:

Met bloed het U die verbond beseël,
nou kan ek ook daarin kan deel! (Mat 26:28).
Uit dankbaarheid wil ek U wette hou
en met vreugde net op U vertrou.

Delegeer en prioritiseer

with No Comments

Jetro het gou opgemerkJetro het gou opgemerk
dat Moses hom dood werk.
Jy moet leer om te delegeer
en jou dinge te prioritiseer.

Kry vir jou ‘n struktuur
om kleiner sake te bestuur.
Jy kan hulle dan leer wat is God se wil
in plaas dat kleiner dinge jou dag vul!

Wat is dit wat jou keer
om God se sake te prioritiseer?
Dis die dinge wat jy moet delegeer
sodat jy kan fokus op jou Heer!

Kos en water

with No Comments

Deur die barre woestyn trek die volk
onder die beskerming van die wolk.
Die pad is hard, warm en swaar.
Hul kos en water was gou al klaar.

In Egipte was daar vleispotte en koring gerf –
nou gaan ons van honger in die woestyn sterf! (Eks 16:2-3)
Môre sal julle die heerlikheid van die Here sien
met kos uit die hemel wat julle nie verdien. (Eks 16:7, 1953)

Die aand het kwartels in die kamp kom sit
en die oggend manna, soos die ryp se wit. (Eks 16:13-14)
Elke dag kon hulle net genoeg vir ‘n dag vergaar,
maar op die sesde dag moes hulle dubbeld opgaar. (Eks 16:4-5)

Toe die volk dors word, verwyt hul hom:
Waarom moet ons van dors omkom? (Ek 17:3)
Elke droë mond het hier verstom:
God het water uit ‘n rots laat kom! (Eks 17:6)

As ek so deur die woestyntog swoeg,
voel ek so honger, dors en moeg…
In sulke tye wil my eie begeertes my dryf
Dis hoekom U die verhaal vir mý ook skryf! (I Kor 10:1-6)

U is die Brood wat lewe gee,
voed U my elke dag daarmee. (Joh 6:35,51)
Ek vra dat U die Heilige Gees sal skink
dat ek die lewende water kan drink. (Joh 7:37-39)

Jesus sê vir jou: Ek wil hê jy moet weet,
wie My bloed drink en My liggaam eet
sal op die laaste dag opstaan
en vir ewig na die My toe gaan! (Joh 6:53-54)

1 24 25 26 27 28 29 30 42