Een van sewe: Die sewe gemeentes (Op 2-3)

Die sewe gemeentes verkondig
die volgende boodskap bondig:

Moenie soos Efese jou eerste liefde verlaat,
dan kan die Boom van die lewe jou baat. (Op 2:1-7)

Is jy, soos Smirna, tot die dood getrou,
dan sal jy ook die ewige lewe behou. (Op 2:8-11)

Wie saam met Pergamum onsedeliheid bestry,
sal sy naam op die toegangsklippie kry. (Op 2:11-17)

Soos Tiatira nie begeer, doen net meer
Dan sal jy ook met die septer regeer. (Op 2:18-19)

Nie aan die slaap soos Sardis, My versoek, (Op 3:1-6)
dan is jou naam geskryf in die lewensboek.

As jy Filadelfia se broederliefde leef (Op 3:7-13)
sal ek jou ‘n plek in my woning geef.

As jy nie soos Laodisea lou gaan wees,
kan jy kom aansit by My fees! (Op 3:14-22)

Maak hierdie briewe jou strewe,
want Hy beloof die ewige lewe!