Sardis – valse gerustheid

Christus word bekend gestel,
God se geeste, sewe
God se sterre, lewe.

Iets meer word van stad vertel.
Op hoë, byna onklimbare berg,
is die stad teen aanval verberg.
Die inwoners selfversekerd trots:
Hul woon mos op ‘n veil’ge rots

God sien die druk, die swaar, maar ook wat die lig is daar.
Hierdie gemeente kry nie swaar,
dis mos rustig en veilig daar.
Pragtige wolklere maak hul daar.

Hy prys hul vir wat is reg.
Hulle het egter het niks op die lys
waaroor Christus hul kon prys…
Daar is darem nog ‘n paar
wat nie hule klere besoedel daar.

Hy wys wat doen hul sleg.
Hieroor moet julle julle skaam:
Julle lewe nog net in naam.

Hy waarsku of Hy vertroos, die verkeerde en die broos.
Ek kom soos ‘n dief in die nag
en straf dié wat my nie verwag.

‘n Opdrag gee Hy vir hul
Word wakker, versterk nog wat is oor.
Bedink die evangelie, oorspronklik gehoor.

en beloftes wat Hy vervul.
Elkeen wat na die oorwinning vra,
sal van My skoon wit klere dra
Hulle naam kan jy maar soek:
dit staan in My lewensboek.

Elkeen wat hierdie hoor
moet luister met die oor
wat die boodskap van die Gees
vir elke gemeente sal wees.