Filadelfia – broederliefde

Christus word bekend gestel,
So sê ware God, so heilig,
Hy wat Dawid se sleutel het:
Ek kan jou die toegang belet
Of deur My jou ingang beveilig.

Iets meer word van stad vertel.
Broederliefde beteken die naam
Hier bly almal in liefde saam.
Die stad is die ooste se poort
Wynboustreek met druiweboord.

God sien die druk, die swaar, maar ook wat die lig is daar.
Ek weet julle krag is min
tog het jul My Woord besin.
Die Jode wat so oor My lieg
sal kom buig op hul knieg.

Hy prys hul vir wat is reg.
In lyding het jul aan my bly klou
daarom sal ek jul ook vas bly hou.

Hy wys wat doen hul sleg.
Vermaning in die brief is weg –
hierdie gemeente doen alles reg!

Hy waarsku of Hy vertroos, die verkeerde en die broos.
Ek gaan swaarkry oor die aarde fel
om bewoners op die proef te stel.

‘n Opdrag gee Hy vir hul
Hou vas aan julle kroon
Dan sal ek jul beloon.

en beloftes wat Hy vervul.
Die wat oorwin sal ek verklaar
in my tempel tot pilaar.
In Jerusalem, die stad van My,
sal hy altyd by my bly.
Ek gee hom ‘n nuwe Naam
en ons bly vir ewig saam!

Elkeen wat hierdie hoor
moet luister met die oor
wat die boodskap van die Gees
vir elke gemeente sal wees.