Laodisea – arm, blind en kaal

Christus word bekend gestel,
Julle moet aan die gemeente beduie:
Só sê God, die geloofwaardige getuie.
Deur Hom het God alles gemaak.
Hierdie boodskap moet julle raak.

Iets meer word van stad vertel.
Die mense daar was nie arm
Die waterbron se water warm
Hul geld uit swart wol verdien
‘n Mediese skool vir beter sien

God sien die druk, die swaar, maar ook wat die lig is daar.
Daar is net voorspoed more tot aand
Dit gaan so goed, hulle is verwaand

Hy prys hul vir wat is reg.
Hulle het egter het niks op die lys
waaroor Christus hul kon prys…

Hy wys wat doen hul sleg.
Jy is nie koud of warm, nee lou-
uit My mond spuug ek jou!

Hy waarsku of Hy vertroos, die verkeerde en die broos.
Menslik is jy ryk in prag en praal.
Geestelik egter arm, blind en kaal.

‘n Opdrag gee Hy vir hul
Koop goud gelouter deur vuur.
ook klere met net wit versier.
Oogsalf om beter te sien,
dan sal jul besef wat jul verdien.

en beloftes wat Hy vervul.
Moenie jou kanse verbeur,
want Ek klop aan jou deur.
Ek nooi jou na die maal by die fees
dat ons saam op die troon kan wees.

Elkeen wat hierdie hoor
moet luister met die oor
wat die boodskap van die Gees
vir elke gemeente sal wees.