Tag: Wette

 • Nege: Die waarheid

  God het die negende gebod gegee:Jy mag nie vals getuienis gee (Ex 20:16). Die slang wou van Eva weet:“Mag julle nie van die vrugte eet?” (Gen 3:1)So het die vader van die leuen (Joh 8:44)hul ontneem van die paradys se seën. Die Satan verklaar die strydteen geloof in die waarheid.Jesus het self verklaar:“Ek is die…

 • Die verbondsverhouding

  As slawe het julle gesmeeken ek het die juk gebreek. Ek is die Here julle God,hou daarom my gebod: (Lev 26:13,46) Wat ek van jou wil sienis dat jy nie afgode dienJy moet die sabbat nie versteuren ook my heiligdom eer. (Lev 26:1-2) As julle My voorskrifte nakom,sal julle, julle oor die gevolge verstom:Ek sal…

 • Leef heilig

  Ek het alles in die heelal gemaaken is verhewe, uniek en volmaak.Ek, die heilige God, het jou bevry:Jy is nou afgesonder vir my. (Lev 19:2) Wat heiligheid van jou vra,is eerbied vir jou ma en pa.Ek is die Here julle God,leef heilig volgens My gebod. (Lev 19:3) As jy my as enigste God sien,mag jy…

 • ‘n Nuwe lewe

  Die water loop in die Dooie see,maar dis water wat nie lewe gee:Vrugtebome groei gulsig,maar gee vir niemand van hul vrug… Here as ek my in hierdie beeld so sien,weet ek dat ek U straf verdien…Wat kan ek tog dan doenom my weer met U te versoen? My seun, die tempel is die begin –daar…

 • Die versoendag

  Dis hoekom ek priesters aangestel het:Ek het jou eersgeborenes in Egipte gered. (Num 3:41)Die Leviete moet in My diens staan,offers bring en die volk My laat verstaan. Niemand mag in die Allerheiligste gaanNet die hoëpriester kan daar staan.Versoeningsdag is net een keer per jaarom daar die volk se sonde te verklaar. (Lev 16:2,34) Sy drag…

 • Offers

  Sondeloon bring die dood mee, (Rom 5:12)daarom moes offers versoening gee: Kom deur die tent van onmoeting se hekmet ‘n dier sonder liggaamsgebrek.Voor die priesters die dier verbrand,dra jou sonde na hom oor met jou hand. (Lev 17:1-4) Die dier sal vir jou sonde vergoeden reinig jou met sy bloed. (Lev 17:1)As jy dit alles…

 • Tabernakel

  Die volk het ‘n tabernakel gebou.By voltooing het God daarvan gehou.‘n Wolk het die Allerheiligste omhul,so is dit met Sy teenwoordihgeid gevul. Jare later was die tempel voltooi.Binne was dit rein, heilig en mooi.Weer het die wolk die tempel omhulen met God se teenwoordigheid gevul. Jesus se doop bewys Hy is rein:Gereed vir God’s werk,…

 • Tien: Begeer

  Wat die tiende gebod leer,is: “Jy mag nie begeer.” (Ex 20:17)Wees versigtig wat in jou hart omgaan,want dit bepaal jou hele lewensbaan. (Spr 4:23) Wat ons sondige natuur begeer,is anders as wat die Gees wil leer. (Gal 5:17)Die wêreldse dinge wat ons so begeer,kom nie van ons Vader en Heer. (I Joh 2:16) Wanneer jy…

 • Agt: Geen diefstal

  As iemand ‘n dief is, moet hy ophou steel.Deur harde werk moet hy geld verdiendat hy in sy lewensonderhoud voorsien,dan kan hy ook met die armes deel. (Ef 4:28) Pasop as jy te veel wil kry,word jy in versoeking gelei.Vlug liewer daarvan wegen leef in toewyding God se weg. (I Tim 6:9-11) Jy kan vandag…

 • Sewe: Geen egbreek

  Moenie eers ‘n begeerte oorweegwant dan het jy al egbreuk gepleeg. (Mat 5:27-28)Selfs as jy sonder liefde in die huwelik bly,is hierdie gebod reeds oorskry. Hoewel die gebod wil dat jy egskeiding vermy,kan jy die volgende riglyne kry:Jy kan jou ander helfte verlaatas hy hom begaan met owerspel as daad. (Mat 19:9-3) As ‘n ongelowige…