Nege: Die waarheid

God het die negende gebod gegee:Jy mag nie vals getuienis gee (Ex 20:16). Die slang wou van Eva weet:“Mag julle nie van die vrugte eet?” (Gen 3:1)So het die vader van die leuen (Joh 8:44)hul ontneem van die paradys se seën. Die Satan verklaar die strydteen geloof in...

Die verbondsverhouding

As slawe het julle gesmeeken ek het die juk gebreek. Ek is die Here julle God,hou daarom my gebod: (Lev 26:13,46) Wat ek van jou wil sienis dat jy nie afgode dienJy moet die sabbat nie versteuren ook my heiligdom eer. (Lev 26:1-2) As julle My voorskrifte nakom,sal...

Leef heilig

Ek het alles in die heelal gemaaken is verhewe, uniek en volmaak.Ek, die heilige God, het jou bevry:Jy is nou afgesonder vir my. (Lev 19:2) Wat heiligheid van jou vra,is eerbied vir jou ma en pa.Ek is die Here julle God,leef heilig volgens My gebod. (Lev 19:3) As jy...

‘n Nuwe lewe

Die water loop in die Dooie see,maar dis water wat nie lewe gee:Vrugtebome groei gulsig,maar gee vir niemand van hul vrug… Here as ek my in hierdie beeld so sien,weet ek dat ek U straf verdien…Wat kan ek tog dan doenom my weer met U te versoen? My seun,...

Die versoendag

Dis hoekom ek priesters aangestel het:Ek het jou eersgeborenes in Egipte gered. (Num 3:41)Die Leviete moet in My diens staan,offers bring en die volk My laat verstaan. Niemand mag in die Allerheiligste gaanNet die hoëpriester kan daar staan.Versoeningsdag is net een...