Die versoendag

Dis hoekom ek priesters aangestel het:
Ek het jou eersgeborenes in Egipte gered. (Num 3:41)
Die Leviete moet in My diens staan,
offers bring en die volk My laat verstaan.

Niemand mag in die Allerheiligste gaan
Net die hoëpriester kan daar staan.
Versoeningsdag is net een keer per jaar
om daar die volk se sonde te verklaar. (Lev 16:2,34)

Sy drag moet gewyde linneklere wees
en daarmee saam offer hy ‘n bees.
As hy inloop moet Ek klokkies hoor
en die stene met die stamname voor. (Eks 28:12,29,31-35)

Aäron moet oor twee bokke loot
Vir God sterf een met ‘n offerdood.
Die sonde word op die ander oorgedraag
en hy word in die woestyn ingejaag. (Lev 16:20-22)

Gooi wierook op die kole bak
sodat ‘n wolk oor die ark kan sak.
Reinig die Allerheiligste met bloed
om so vir die volk se sondes te vergoed. (Lev 16:11-16)

Ons het ook ‘n Hoëpriester wat ons red:
Een sonder sonde en sonder smet!
Hy het net een offer gebring
en so die Allerheiligste binne gedring. (Heb 7:23-28, Heb 9:7-12))

Die voorhangsel is geskeur
en ek kan nou ook daardeur!
Ek kan nou toetree in gebed
Om God te dank vir wat ek het.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply