Leef heilig

Ek het alles in die heelal gemaak
en is verhewe, uniek en volmaak.
Ek, die heilige God, het jou bevry:
Jy is nou afgesonder vir my. (Lev 19:2)

Wat heiligheid van jou vra,
is eerbied vir jou ma en pa.
Ek is die Here julle God,
leef heilig volgens My gebod. (Lev 19:3)

As jy my as enigste God sien,
mag jy nie ander gode dien.
Ek is die Here julle God,
leef heilig volgens My gebod. (Lev 19:4)

Wanneer julle oes op die land,
los korrels vir die arme se hand.
Ek is die Here julle God,
leef heilig volgens My gebod. (Lev 19:9-10)

‘n Valse eed ontheilig my Naam,
lieg en bedrieg gaan daarmee saam.
Ek is die Here julle God,
leef heilig volgens My gebod. (Lev 19:11-14)

Wees onpartydig in elke saak
en nie onregverdig in regs se praak.
Ek is die Here julle God,
leef heilig volgens My gebod. (Lev 19:15-16)

Jy moet jou naaste vergewe
en hul liefhê soos jou lewe.
Ek is die Here julle God,
leef heilig volgens My gebod. (Lev 19:17-18)

Die eerste opbrengs van jou boord
is vrugte wat aan My behoort.
Ek is die Here julle God,
leef heilig volgens My gebod. (Lev 19:24-25)

Jy moet heidense gebruike vermy.
en nie jou liggaam met hul merke sny.
Ek is die Here julle God,
leef heilig volgens My gebod. (Lev 19:26-28)

Jy moet die tempel heilig hou
en ook die Sabbatswette hou.
Ek is die Here julle God,
leef heilig volgens My gebod. (Lev 19:26-28)

As jy besef dis ek wat jou dra,
sal jy nie hulp by waarseêrs vra.
Ek is die Here julle God,
leef heilig volgens My gebod. (Lev 19:31)

As jy eerbied en respek het vir My,
sal jy respek vir oumense ook kry.
Ek is die Here julle God,
leef heilig volgens My gebod. (Lev 19:32)

Wanneer ‘n vreemdeling by julle woon
moet julle hom soos ‘n medeburger beloon.
Ek is die Here julle God,
leef heilig volgens My gebod. (Lev 19:33-34)

Gebruik ‘n betroubare skaal
as julle weeg en inhoud bepaal.
Ek is die Here julle God,
leef heilig volgens My gebod. (Lev 19:33-34)

Ek is die Here wat bevry.
Ek heilig julle aan My.
Julle moet My voorskrifte leef
en so na heiligheid streef. (Lev 20:7,8).