Tabernakel

Die volk het ‘n tabernakel gebou.
By voltooing het God daarvan gehou.
‘n Wolk het die Allerheiligste omhul,
so is dit met Sy teenwoordihgeid gevul.

Jare later was die tempel voltooi.
Binne was dit rein, heilig en mooi.
Weer het die wolk die tempel omhul
en met God se teenwoordigheid gevul.

Jesus se doop bewys Hy is rein:
Gereed vir God’s werk, al was dit pyn.
Daarom het God se stem Hom omhul
en is Hy ook met die Gees vervul.

Jesus het die voorhangsel laat skeur
en nou kan ek ook daardeur
toegang kry tot die Heiligdom
en toetree in gebed tot Hom.

Deur sy offer in die heiligdom
is my sonde vergeef deur Hom.
Hy het my met Sy heiligheid omhul
en daarom kan die Gees my vervul.

Ek is dus ‘n tempel van die Gees
en so kan God elke dag by my wees,
totdat Hy weer op die wolke kom,
om my te neem na Sy heiligdom!


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply