‘n Nuwe lewe

Die water loop in die Dooie see,
maar dis water wat nie lewe gee:
Vrugtebome groei gulsig,
maar gee vir niemand van hul vrug…

Here as ek my in hierdie beeld so sien,
weet ek dat ek U straf verdien…
Wat kan ek tog dan doen
om my weer met U te versoen?

My seun, die tempel is die begin –
daar moet jy oor alles gaan besin.

Ek sal self moet sien om te verstaan,
maar net die hoëpriester mag ingaan?

Sien jy die voorhangsel is geskeur?
Ek nooi jou in: Stap daardeur!
Wat hier in die Allerheiligste staan,
is lewensbelangrik om te verstaan.

O God, hier is net een ding hier –
die ark, met prysende serafs versier?

Dis al wat jy nodig het vir jou kuur:
Die Verbondsgod self is hier!

O God, ek sal U graag self wil sien
en gee My U Naam dat ek U kan dien?

Moses het My dit ook gevra:
“Ek is”, is die Naam wat ek dra.
Jy sal My beter sien en verstaan
as jy die ark se deksel oopslaan.

Aäron se staf met die blom,
kliptafels geskryf deur Hom
en manna bewaar in ‘n kom.
Ek sien U nog nie, is ek dom?

Die kliptafels is My Woord,
Soek daarin die “Ek is” antwoord.
Dié Woord het op aarde kom woon – mens geword.
“Ek is die wingerdstok, wat wyn as bloed kom stort”

Aäron, as hoëpriester, se toegang is uitgedaag –
die bloeisel aan sy staf wys wat Ek behaag.
Een Hoëpriester het gekom om die gordyn te skeur,
aanvaar Hom as “Ek is die weg na God, die deur.”

Manna het Ek uit die hemel laat reën
vir die uitgedor en honger volk tot seën.
Ek is die Brood van die Vader daarbo,
vir jou gebreek: Neem, eet gedenk en glo.

Kan jy My Seun se woorde onthou:
As jy hierdie tempel op die grond afbreek,
sal Ek dit in drie dae weer bou.
Met die bedoeling Ek sal die graf oopbreek.

As jy My Seun, as die tempel, só sien,
kry jy My, die Ark, se genade onverdien:
Die drie dinge in die Ark vertel: Jy is vergewe,
want Ek is die weg, die waarheid en die lewe.

Jou ou hart van klip gaan nou wees
‘n warm hart van liefdesvlees.
Ja, ‘n tempel van die Heilige Gees
om stromende lewende water te wees.

In die Allerheiligste van die tempel val ek neer,
dit was gevul met die teenwoordigheid van die Heer!
Hierdie is die plek van U troon,
waar U tussen U mense woon!

Eers toe ek ek uitloop het ek gewaar:
In die Heiligste hang ‘n kandelaar
met sewe altyd brandende ligte daar.
“Ek is die Lig” wat duisternis opklaar.

Die offer altaar, wat na ou bloed ruik,
staan nutteloos, ongebruik.
Ek is die Lam, vir jou geslag,
jy kan nou vlekkeloos vir My wag!

By die tempeldrumpel se oostekant
het water gesyfer uit die sand.
Vyfonderd meter weg was dit enkeldiep.
Nog vyfhonderd meter verder kniediep.
Nog vyfhonderd verder was dit by my heup.
Vyfhonderd verder en dit het my weggesleep.

Die water het alles laat lewe,
die Dooie see van vis laat bewe!
Bome so vol vrugte, hul takke kraak
met blare wat mense gesond maak.
Elke maand begin die die bome weer bot,
want die water se oorsprong is van God.

Aanvaar die Weg, die Waarheid en die Lewe
So kan jy weet: Jou sonde is vergewe!
Deur Hom kan jy leer hoe om God te eer
en van dankbaarheidsvrugte te floreer.