Tag: Romeine.

 • Groete

  Ek beveel suster Febe by julle aan,ek vra julle om haar by te staan. (Rom 16:1-2) Ek wil groete vir Priscilla en Akwila oordraag – hulle het hulle lewe vir my gewaag.Groete aan al die gelowiges daar,wat in hulle huis daar vergaar. (Rom 16:3-5) Groete ook aan Andronikus en Juniaswat saam met my in die…

 • ‘n Gebedswens

  God is die bron van standvastigheid,streef daardeur na eensgesindheid.Gee so deur een mond lof en eeraan God die Vader van Jesus ons Heer. (Rom 15:5-6) Christus het jou mos aanvaar,aanvaar daarom ook mekaar.Ek beklemtoon weer:Dit lei tot God se eer. (Rom 15:7) Christus het die waarheid onthuldeur God se beloftes te kom vervulen ook dat…

 • Verskille in die kerk

  As julle die verskille nie op kan klaar,moet jy die swakke in die geloof aanvaar.Een dink jy mag net groente eet,terwyl die ander van beter weet.Wie is jy dat jy jou mag verbeeljy het die reg om ander te oordeel? (Rom 14:1-4) Oor die verskille moet jy leer:Doen dit wat jy glo tot God se…

 • Dis amper dag

  Jy moet jou onderwerp aan owerheisdgesag,want God stel hulle aan en gee hulle die mag.Wie dus teen owerhede in opstand kom,kom in opstand teen verorderings van Hom. (Rom 13:1-5) Jy moet niemand iets skuld behalwe dat jy hom liefhet,dis die volle uitvoering van die hele wet:Jy mag nie egbreek pleeg,jy mag nie moord oorweeg,watter gebod…

 • Die lewende offer

  Moenie aan die sondige wêreld gelyk raak,maar laat God julle denke nuut maak.So kan jy onderskei wat is God se wil in jou taak,wat is vir Hom goed, aanneemlik en volmaak. (Rom 12:1-2) Moenie dink jy kan op jou eie – wees in jou geloof beskeie.Elke lid in die liggaam is daarmet take verskillend van…

 • Uit Hom en deur Hom en tot Hom

  Het God dan sy volk, Israel, verstoot?Nee, kyk na my – ek was ook ‘n Jood.Toe Elia kla, het hy ook die antwoord gekry:“Ek het sewe duisend manne oor laat bly.”Ook vandag is daar ‘n oorblyfsel uitverkore:‘n Groepie Jode gaan uit genade nie verlore. (Rom 11:1-6) Israel het gesoek, maar nie verkry:Hulle oë is verduister,hulle…

 • Ver soekers en ‘n naby skat

  Ek het ‘n voortdurende hartseeroor die uitverore volk van die Heer.God het verbonde met hulle gesluiten Christus as mens kom uit hulle uit. (Rom 9:1-5) As die volk dan nie meer op God vetrou,beteken dit God het nie Sy beloftes gehou?Nee, van hulle uit Abraham geboreis, soos Esau, nie gekies en is verlore. (Rom 9:6-13)…

 • Die bergtop

  Ek is ‘n gevangene van self probeer met die wetwaar ‘n doodsbestaan beheer oor my het. (Rom 7:17-23)Ek ellendige mens!Wie bring my verlossingswens? (Rom 7:14-25) In die laagte van die valleiis ek alleen besig om te stry…My kind, jy moet kies:Glo jy die goeie nuus? Die wat hulle deur die sondige natuur laat beheerhou hulle…

 • Vry van die wet van sonde deur Sy wonde

  So lank mens leef het die wet oor jou gesag,so is die vrou gebind tot haar man se sterwensdag.As sy nie daarby hou sal sy egbreker straf kry,maar as haar man sterf dan is sy weer vry. (Rom 7:1-3) So was ons ook onder die wet se gesagtot ons Bruidegom se sterwensdag.Ons behoort nou aan…

 • Strewe vir lewe, ongebonde van sonde.

  Moet ons dan aanhou aan sonde deelneemsodat God se genade kan toeneem?Ons is van doodsheid vergeef,hoe kan ons daarin voortleef? (Rom 6:1-2) Jesus Christus het vir ons gesterfdie doop bevestig ons het dit geêrf.Hy is begrawe met lydenswondeen in die graf in met my sonde. (Rom 6:3) Die Vader se magsdaad het Hom uit die…