Die dood se kleur en God se geur.

with No Comments

God het ons vrygespreek deurdat ons glo:
Daar is nou vrede tussen ons en Hom daarbo.
Deur Jesus het ons toegang tot dié genade verkry:
Vreugde in die hoop om dié heerlikheid te kry. (Rom 5:1-2)

Ook in swaarkry is ons verheug en bly,
want daardeur sal ons volharding kry.
Dit kweek weer egtheid van geloof.
Dit lei weer na hoop wat ons laat loof.
Want deur die Heilige Gees het dit waar geword:
God het sy liefdegeur in ons harte uitgestort! (Rom 5:3-5)

Christus het op die bestemde tyd vir my gesterwe
Al was ons nog magteloos, het ons die lewe geërwe.
God het sy groot liefde vir ons so bewys:
Christus het gesterf vir ‘n sondige gespuis! (Rom 5:6-8)

Deur sy dood is ons vrygespreek van die wet
en dit staan vas: Ons is ook van God se straf gered.
Deur Sy dood het Hy ons met God versoen,
deur Sy lewe het Hy vir ons reddingsdade gedoen. (Rom 5:9-11)

Daar is dinge van Hom wat sou kom
wat met Adam ooreen kan kom.
Die Adam familie wys sy kleur,
die Christus familie vesprei ‘n geur…(Rom 5:14)

Een het oortreding gegee,
die ander bring genade mee.
Deur een mens het baie gesterf,
deur Een het baie oorvloedig geëerf! (Rom 5:15)

Een mens se oortreding het tot oordeel gelei,
deur een Mens se genade is vryspraak verkry.
Deur een mens het dood mense laat bewe,
deur Een sal hulle heers en ewig lewe! (Rom 5:16-17)

Deur een se ongehoorsaamheid gelei tot sondaar,
deur Een se gehoorsaamheid vry daarvan verklaar.
Die wet het oortreding net meer gemaak,
maar so het die genade oorvloediger geraak. (Rom 5:18-20)

Sonde het deur die dood heerskappy gekry,
maar genade het tot die ewige lewe gelei.
Oor die Adam familie hang die dood se donker kleur,
oor die Christus familie hang God se goedheidsgeur. (Rom 5:21)

Abraham: Gered deur geloof

with No Comments

Vir Abraham was dit so:
Hy is gered want hy het geglo. (Rom 4:3, Gen 15:6)
Maar Abraham was besny –
het hy dit nie daarvan gekry? (Rom 4:9-10)

Nee, in Genesis vyftien het hy vryspraak gekry
en hy is eers in Genesis sewentien besny.
Die besnydenis is slegs ‘n teken
dat God Hom regverdig reken. (Rom 4:11)

Hy is dus die geestelike vader
van almat wat in geloof nader.
Dié kindskap kan jy nie deur besnydenis kry,
maar vir almal wat glo, al is hulle nie besny. (Rom 4:11-12)

Maar is dit nie deur die hou van die wet
dat Abraham vryspraak gekry het?
Nee, jy moet die volk se geskiedenis verstaan:
Moses het vyfhonderd jaar later die berg opgegaan. (Rom 4:13)

As mens deur wetsonderhouding vryspraak kon vermag,
sou die geloof sy betekenis verloor en die belofte sy krag. (Rom 4:14)
Die wet bring straf vir die sondige geslag,
daarom is geloof uit genade so groot krag. (Rom 4:15-16)

God laat dinge deur sy woord ontstaan
en Hy wat mense uit die dood op laat staan,
Hý het Abraham die vader van baie nasies gemaak,
maar jy kan net deur geloof deel daarvan raak. (Rom 4:16-17)

“Vader van baie nasies” het die belofte gelees
Abraham het bly glo: So sál sy nageslag wees,
al was sy liggaam gedaan op honderd jaar
en Sara te oud om kinders te baar. (Rom 4:18-20)

Hy het nie begin twyfel in wat God beloof,
maar Hom geëer en in vetroue geloof.
Hy was ten volle oortuig van God se mag,
met die wete: God se beloftes bly van krag! (Rom 4:20-21)

Abraham is dus vrygespreek omdat hy glo
en vir jou en my werk dit ook so.
Jy moet daarom mooi verstaan
wat in God se belofte staan: (Rom 4:22-24)

Jesus Christus is vanweë ons sonde dood gemaak
en sy opstanding bring vir ons die vryspraak.
Jy moet in volle vertroue in dié belofte glo,
dan deel jy in die Abraham familie daarbo. (Rom 4:24-25)

Van skuldig tot vry

with No Comments

Ek is as sondaar skuldig verklaar…
Gelukkig staan die “maar nou” ook daar.
Reeds in die Ou Testament het profete weergegee
dat God se vryspraak in werking sou tree. (Rom 3:21)

Die vryspraak kry jy nie vir jou
deur die wet te onderhou.
Nee, Paulus verduidelik dit so:
God gee dit aan almal wat glo! (Rom 3:22)

Almal se sonde is heeltemal te veel
en kan dus nie in God se heerlikheid deel. (Rom 3:23)
Maar hulle sal, sonder om dit te verdien,
God se genade in vryspraak sien. (Rom 3:24)

God het Jesus as offer gegee
en ek kry versoening daarmee.
Sy bloed het vir my sonde betaal
en as ek dit glo sal Hy my kom haal. (Rom 3:25)

Al het mense in die verlede in sonde gelewe,
het God dit ook vir hulle vergewe.
Vir hulle, maar ook vir ons, werk dit so:
God is regverdig en spreek vry die wat glo! (Rom 3:26)


Het ons nou iets uit onsself om op te roem?
Miskien deur ons goeie werke op te noem?
Moses se wet het dit nie so beloof,
God gee vir ons die wet van geloof! (Rom 3:27)

Geld dit net vir Jode – hulle is mos besny?
Nee, dit geld vir almal – ook vir jou en my!
Daar is net een God
en een liefdesgebod. (Rom 3:28-31)

Is Abraham ook so gered,
of deur die werke van die wet? (Rom 4:1-2)
Dis in Genesis opgeteken:
Abraham het geglo
in die beloftes van bo
en dis vir hom tot geregtigheid gereken. (Rom 4:3, Gen 15:6)

Wat jy in die gewone lewe sien,
is dat die arbeider loon verdien.
Maar so werk dit nie vir jou en my
wat vryspraak net deur geloof kan kry. (Rom 4:4-5)

Geseënd is die wie se sondige lewe
eie gestraf word nie, want God vergewe. (Ps 32:1-2)
Ja ons staan eenvoudig verstom:
Dit gebeur buite wetsonderhouding om! (Rom 4:6-8)

Skuldig!

with No Comments

God openbaar Sy toorn uit die hemel
oor al die goddeloosheid wat wemel.
Wat die mens moet weet van die Koninkryk,
was nog altyd binne hulle bereik. (Rom 1:18-19)

Daar is geen verontskuldiging vir gedrag,
want die skepping wys Sy ewigdurende krag.
In die onverganklike God se plek
stel hulle beelde en ander drek. (Rom 1:19-23)

God gee hulle oor aan drange van die hart:
Hul liggame met onsedelikheid onteer,
hulle harte is vir die waarheid verhard
wat in plaas van die Skepper, skepsels eer. (Rom 1:24-25)

Vroue het natuurlike omgang laat vaar,
mans brand met begeerte vir mekaar.
Hulle het geen belang om God te ken:
Verdraaide opvattings is wat hul wen (Rom 1:26-28)

Hulle is een en al ongeregtigheid,
hebsug gemeen en vol slegtigheid,
moord, bedrog en kwaadwilligheid,
aanmatig, verwaand en hooghartigheid. (Rom 1:19-31)

Hulle het God se verordeninge gesien
en weet dat hul dade die dood verdien,
en tog doen hulle dit nie net self,
maar vind dit goed as ander daarin delf. (Rom 1:32)

Dis hoekom daar vir jou geen verontskuldiging is,
mens, wat ‘n ander veroordeel wie jy ookal is.
Jy sal nie die oordeel en straf ontkom,
want regverdige oordeel kom van Hom. (Rom 2:1-3)

God is ryk in goedheid, verdraagsaamheid en geduld!
Besef jy nie Hy wil jou tot bekering lei uit jou skuld?
Maar deur jou onbekeerlike hart
gaar jy straf op vir ewige smart… (Rom 2:4-5)

Die wat soek na ewige heerlikheid
God se eer en onverganklikheid,
ja, die wat na goeddoen strewe,
vir hulle gee Hy die ewige lewe. (Rom 2:6)

Maar wie leef in ongehoorsaamheid
en toegee aan ongeregtigheid,
ja, die wat na selfsug strewe:
Lyding en benoudheid bring Hy oor hul lewe. (Rom 2:7-9)

Almal wat onder Moses se wet staan
sal onder die wet verlore gaan.
Jy word nie deur die hoor van die wet bevry,
maar kan net deur die doen vryspraak kry. (Rom 2:12-13)

Heidene het tog nie Moses se wet?
Hulle gewetens wys dat hul dit het!
Christus kom oordeel die wat sondig
ooreenkomstig die evangelie wat ek verkondig. (Rom 2:14-16)

Jy, Jood, jy wat jou op die wet verlaat,
jy wat ander onderrig in God se daad:
As gevolg van jou optrede kry God nie eer,
want jy oortree al die wette wat jy leer (Rom 2:17-24)

Besnydenis het net waarde as jy die wet hou,
dis beter onbesede, maar aan God getrou.
Jy kan nie deur besnydenis deel van God se volk wees,
Nee, jy kort besnydenis van die hart, gedoen deur die Gees. (Rom 2:25-29)

God het sy woorde aan Jode toevertrou,
maar van hulle was egter nie getrou.
Die wêreld se slegte dade wys vir jou
dat God se trou nooit op kan hou! (Rom 3:1-8)

Regverdig? Daar is nie een!
Verstandig? Daar is nie een!
Vra na God se wil? Nie een!
Goed doen? Ook nie een! (Rom 3:9-12)

‘n Oop graf is hul keel,
bloed vergiet en steel.
Verwoesting en ellende in hul spoor,
hulle het alle ontsag vir God verloor. (Rom 3:13-17)

Niemand sal hom dus kan verweer:
Almal is strafwaardig voor die Heer!
Geen mens kan vryspraak verdien
as jy hul sonde teen die wet sien… (Rom 3:19-20)

Ook ek is skuldig Heer:
Nietig is wat ek probeer.
As ek my ellende verstaan,
bring U verlossing ‘n traan…

Romeine oorsig

with No Comments

God het sy geregtigheid beloof
aan die wat by Hom uitkom deur geloof.

ALMAL IS SKULDIG VOOR GOD (Rom 1:18-3:20).

Die heidene word nie verskoon, (1:18-32)
ook die Jode word met straf beloon. (2:1-3:8)
Daar is nie een onskuldig voor God, (3:9-20).
elkeen is skuldig voor sy gebod!

WIE GLO, WORD UIT GENADE VRYGESPREEK (Rom 3:21:5:21)

God voorsien in die mens se nood
en betaal vir sonde deur Christus se dood.

Bloed was nodig om te betaal, (3:25,26)
geloof is nodig om dit te haal. (3:27-31)
Abraham is vrygespreek omdat hy glo, (4:1-25)
maar ook dit is uit genade van bo.

Deur Christus is daar vryspraak verkry. (5:1-11)
Nou is daar nou vrede tussen God en my.
Deur een mens het die sonde gekom
en een Mens neem dit alles op Hom!

VERNUWING DEUR GENADE (Rom 6-8).

Hy het vir ons betaal met Sy wonde,
nou is ons nie meer slawe van die sonde. (6:1-14)
Ons wil nou nie meer sonde doen,
want ons is weer met God versoen.

Die wet is heilig, reg en goed, (7:12)
maar Christus het daarvoor geboet.
Ons is vrygemaak van wat die wet sou lees, (7:4)
ons leef nou reg deur die Heilige Gees. (8:2).

Die dinge waarmee jy besig moet wees,
is die dinge van die Gees. (8:5)
Die Gees wat in jou woon,
sal jou met lewe beloon! (8:11).

As jy jou deur die Gees laat lei,
sal jy so Sy kindskap kry. (8:14)
Die Gees staan my in swakheid by,
Hy vertaal self my gebed vir my. (8:26).

As Hy so by my is met Sy Gees,
wie kan ooit teen my wees? (8:31)
God self spreek my dan vry, (8:33)
so niks kan my van Sy liefde skei! (8:39)

GENADE BLY GENADE OOK VIR DIE JODE (Rom 9-11)

Die uitverkiesing se leer (Rom 9-11)
vertel van ‘n soewereine Heer.
Mense gaan verlore wat hulself wil red
dat jy in Hom moet glo is God’s gebed.
Hoe onverstaanbaar God se beleid… (11:33)
Aan Hom behoort die heerlikheid! (11:36).


GENADE LEI TOT GELEEFDE CHRISTENSKAP (Rom 12-15:13)

As offer moet jy jouself nou gee (12:1)
Dit bring ‘n verandering in denke mee. (12:2)
Jy is van jou sonde vergeef
en daarom wil jy nou anders leef. (Rom 12-14)

Jy probeer nou soos Christus maak: (Rom 15)
Liefde is die kern van elke saak.

Skepping en herskepping tot My eer

with No Comments

God se magtige skeppingsdaad
kom bloot deur net te praat (Gen 1)
Die hemel getuig van Sy mag,
die uitspandel besing Sy krag (Psalm 19:1-3)
Hy het die mens geskep tot Sy eer. (Gen 1:25-26, Jes 43:7)
Ja, alles is geskep vir en deur Jesus, ons Heer. (Kol 1:16)

     Satan het kom leer:
     Soek jou eie eer… (Rom 3:1-5)
     In die plek van die heerlike onverganklike God,
     stel die mens homself en beelde wat verrot… (Rom 1:21-23)
     Die dood het deur een mens, Adam, gekom
     en ons sterf ook weens ons vebondenheid aan hom.

Die opstanding het deur een Mens, Jesus, gekom
en so kry ek die ewige lewe deur Hom. (I Kor 15:20-22, Rom 5:15-19, I Pet 3:18)
Met dieselfde krag van Sy skeppingsdaad,
is niks na my wedergeboorte diesefde gelaat.
Die Heilige Gees het my kliphart omgekeer:
Nou wil ek uit dankbaarheid God prys en eer! (II Kor 3:18, 4:6)

1 2