Ek is: Die Wingerdstok

with No Comments

Ek is die ware Wingerdstok
My woorde mag jou dalk skok:
Ja, slegte lote gooi ek weg…
Die wat vrug dra, snoei ek reg! (Joh 15:1-2)

Sonder om in my te bly
sal jy nie vrugte daar kan kry.
Ek is die stok, jy die loot –
sonder my gaan jy dood! (Joh 15:4-6)

As julle in My bly
en Ek my woorde in julle kry,
vra dan net wat julle wil hê,
en Ek sal dit julle nie ontsê,
want so word julle, My dissipels, se vrugte meer
en juis daardeur kry my Vader die eer.

Die vrug wat ek soek,
is die liefde in my Boek.
Julle moet in My liefde bly
om mekaar nog meer lief te kry. (Joh 15:9)

As julle my opdragte uitvoer,
sal julle in my liefde bly,
net soos Ek die opdragte doen van die Boer
net so is Sy liefde in My! (Joh 15:10)

Ek sê dit vir joú wat hier lees
sodat My blydskap in jou kan wees
en jou blydskap volkome kan word
en jy My liefde na ander uit kan stort (Joh 15:11-12)

Uit die wingerdvrug kom wyn.
Nagmaal herinner jou van Sy pyn.
Niemand kan groter liefde hê
as om Sy lewe vir jou af te lê! (Joh 15:13)

Ek is: Die weg, die waarheid en die lewe

with No Comments

Moenie jou ontstel nie, glo in My en weet:
Ek maak vir jou ‘n woonplek gereed. (Joh 14:1-2)

Hoe kan ons die weg daarheen ken?
Hoe kan ons toegang tot die woonplek wen?
Ek is die weg, die waarheid en die lewe:
Net deur My word jy toegang gegewe. (Joh 14:5-6)

Neem aan wat ek jou sê:
Kennis en wysheid moet jy hê.
Dan sal jy teen verkeerde kan stry
en op die regte paaie bly! (Spr 2:9-13)

Hoe sal ons tot die einde kan wen?
Ek stuur ‘n Voorspraak om by julle te wees:
Een van waarheid, ja die Heilige Gees.
Hy sal by julle bly en julle sal Hom ken. (Joh 14:16-17)

Die Gees sal julle alles leer
en herinner: Ek kom weer! (Joh 14:26-28)

Ek is: Die opstanding en die lewe

with No Comments

Maria: “Here, Lasarus is siek – kom geneesheer!”
Jesus: “Hy sal nie sterf, maar dit wys Sy krag
en openbaar God se wonderbaarlike mag,
sodat almal die Seun van God kan eer. (Joh 11:3-4)

Sy dood kom van bo,
sodat jule in My kan glo. (Joh 11:14-15)

Marta: “As U hier was, het my broer nie gegaan.
Maar selfs nou sal ek weet en bely
Dit wat U vra, sal U van God kry.”
Jesus: “Jou broer sal uit die dood opstaan!” (Joh 11:21-23)

Ek is die lewe en die opstaan.
Dit moet jy glo en verstaan:
Al het jy gesterf, sal jy bly leef,
want jou sondes is vergeef! (Joh 11:25-26)

“Ja, Here,” sê sy vir Hom,
“ek glo U is God se Seun
die Christus, ja dié Een
wat na die wêreld moes kom.” (Joh 11:27)

Vader, dankie dat U My verhoor het in die uur
nou kan hierdie mense glo U het my gestuur.
“Lasarus, kom uit!”, ‘n kort sin,
maar daarmee het hy dood oorwin! (Joh 11:40-43)

Ek is: Die Herder en die Ingang

with No Comments

Is jy soms alleen en bang?
Rol jy rond in jou bed?
Hoor: “Ek is die ingang:
Wie deur My ingaan word gered!” (Joh 10:9)

Wil die diewe jou laat bewe?
Sy woorde is dan so soet:
“Ek het gekom dat jy kan lewe,
en dit vir jou in oorvloed!” (Joh 10:10)

“Ek is die Herder, so goed.
Weet dat Ek jou persoonlik ken.
Vir jou lewe het ek geboet!
Ek het jou vir My gewen.” (Joh 10:14-15).

Bly jy steeds met jou eie probleme stoei?
Wil jy regtig vir jou self probeer sorg?
Jy is soos ‘n hardkoppige koei…
Jou Herder is jou enigste borg! (Hos 4:16).

Bewe jy steeds en is jy koud?
Hy maak jou bymekaar in sy arm.
Jou Herder is jou behoud:
Teen Sy bors word jy warm! (Jes 40:11)

Is doodskaduwee nog jou vrees?
Is jou liggaam uitgeteer en broos?
Die Here wil jou Herder wees:
Sy stok en staf sal jou vertroos! (Ps 23:1-4, 1953).

“Kleine skapie, hou nou op bewe.
Hou op om vir alles te skrik.
Ek gee jou die ewige lewe,
niemand kan jou uit My hand uit ruk!” (Joh 10:28-29)

Ek is: Blindheid en Lig

with No Comments

Hoe kon dit op dag een lig raak
as God die son eers op dag vier maak? (Gen 1)

“Here, wie se sonde maak die man blind?
Is dit sy ouers sin of hy as kind?”
Jesus: “Nee, hy het dit nie verdien,
maar My werke sal jul in hom sien! (Joh 9:1-3)

“Ek is die lig!
Wie my volg sal nie in duisternis leef,
maar sal lig hê wat lewe geef.”
Jesus maak toe spoeg van grond
en so maak hy die man se oë gesond.
Herstel sy sig! (Joh 8:12, Joh 9:5-7)

Jesus: “Glo jy in die Seun van die mens?”
Die man: “Ek glo, Here! Gebed is my wens.” (Joh 9:35-38)

Die blinde man is deur Jesus genees.
Die siende Fariseërs was blind gewees! (Joh 9:39-41)

Hoe kon dit op dag een lig raak
as God die son eers op dag vier maak? (Gen 1)?
Jesus is die lig, daarom sal jy verstaan:
Die hemelse stad benodig nie son en maan. (Op 21:23).

En jy, my liewe kind,
is jy ook siende blind?
Hoor die berig:
“Ek is die lig!”

Jou eie eer?

with No Comments

Jesus het in Galilea gebly.
In Judea was die huttefees naby.
“Jy moet na die huttefees in Judea toe kom
dat mense jou wonderdade kan sien,” sê sy broers vir Hom. (Joh 7:1-4)

Selfs sy broers het nie in Hom geglo. (Joh 7:5)
Hulle versoek het oor hulle eie eer gegaan.
Dis die kern van ongeloof moet jy verstaan:
Enige iets in die plek van Hom daarbo.

Teen die middel van die fees het Jesus in die tempel geleer
Die Jode was verbaas: ”Hy het nooit in opleiding verkeer?”
“Wie uit sy eie praat, soek sy eie eer
Hy wat My gestuur het, het My geleer: (Joh 7:14-18)

“As iemand dors het, laat hy na My toe kom en drink!
Vir die wat glo, sal dit so wees:
Uit sy binneste sal ek strome lewende water skink.”
Hiermee het Hy verwys na die Gees. (Joh 7:37-39)

Party het gesê: Hy is werklik die Profeet
Ander dat Hy Christus heet
Sy woorde het die Joodse leiers vervreem
En hulle wou hom gevangene neem. (Joh 7:40-44)

Vir hulle het dit ook oor hulle eie eer gegaan
En hulle het selfs vir Niodemus vermaan
Ons beskerm wat ons het –
die mense ken nie die wet! (Joh 7:47-52)

Jesus se broers het dit oor eie eer gaan,
vir die Joodse leiers was wette hul bestaan.
Soek jy ook jou eie eer?
Of wil jy ook met wette probeer?

Nee, jy moet dors na jou Heer
en Hom bo alles begeer,
dan vul Hy jou met Sy Gees
en vloei lewende water uit jou vlees.

‘n Mandjie net vir jou (Joh 6)

with No Comments

Johannes vertel net van sewe wonders altesaam
sodat jy kan glo Jesus is die Christus
en dat Hy die Seun van God is
en deur te glo die lewe kan hê in sy Naam. (Joh 20:30-31)

As jy versigtig deur sy boek lees sal jy opmerk
dat hy elke keer ‘n geestelike betekenis inwerk.
Hy onthul die vrou by die put se ware pyn
Ek is die lewende water – ‘n fontein.

Hy gee ‘n blinde sig
en sê: “Ek is die Lig”
Hy wek Lazarus uit die dood op
“Ek is die lewe”, merk hy dan op.

Vyfduisend mense het aan vyf brood gesmul
Die brokstukke het twaalf mandjies gevul.
Maar vir vyf kort verse binne die brood wonder
word ‘n ander wonderwerk uitgesonder:

Die dissipels het alleen oor die see gevaar
maar donkerte oorval hulle toe daar…
Hulle het die onstuimigheid ondervind
van die see se stormagtige wind. (Joh 6:16-18)

Op die see sien hulle Jesus toe aangeloop kom
Hulle was eers bang vir Hom.
“Dit is Ek, moenie vrees!”
en onmiddelik was die skuit in die hawe gewees! (Joh 6:19-21, 1953)

Geen verder geestelike verduidelik,
die wonder stop net plotseling
en vir nog vyftig verse gaan die hoofstuk aan
sodat jy Jesus as die brood van die lewe verstaan.

Die meeste het egter nie die boodskap verstaan
en het omgedraai en huistoe gegaan…
Jesus vra toe die twaalf: Wil julle nie ook weggaan?”
Simon Petrus antwoord: “Here, na wie toe sal ons gaan?

U het die woorde wat lewe gee!
Ons glo vas en ons weet
dat U die Heilige van God heet.”
En tog dink Judas in sy kop: Nee… (Joh 6:55-71)

Manne van God, julle wat My Woord bedien,
Ek wil dat julle vandag hierdie boodskap sien:
Skep moed as julle so hard werk
maar steeds verlaat baie die kerk.

Hierdie hoofstuk wil jou leer
dit het met My ook gebeur.
Maar as julle twaalf my as Brood aan duisende bedien
bly daar twaalf mandjies – een vir elk, onverdien.

As die stormwind jou laat twyfel aan jou hoop
Onthou: Ek is die Een wat op water loop.
Nooi my in jou sinkende boot met oorgawe
dan sal jy vind jy is dadelik in My veilige hawe!

Ek is: Brood en water

with No Comments

Fillipus het gevra: “Waar kan ons brood kry dat die mense kan eet?”
Jesus het van hul dieper behoefte geweet… (Joh 6:5)

Jesus het gesê: “Laat die mense sit.”
Hy het die brood geneem en gebid.
Vyf brode en twee visse is verdeel
en vir vyf duisend was dit te veel. (Joh 6:10-13)

Julle moet nie werk vir voedsel wat vergaan
fokus eerder op wat vir ewig bestaan! (Joh 6:27)

Ek is die Brood wat lewe gee.
Vul jou behoeftes daarmee!
Wie na My toe kom sal nooit weer honger kry.
Wie in My glo, se dors sal vir altyd wegbly. (Joh 6:33-36)

As iemand dors het, laat hom skink
Ja, kom na My toe en kom drink!
As jy in My glo, sal die Gees
soos stromende water in jou wees! (Vgl. Jes. 58:11, Joh 7:37-39)

1 2 3 4 5 6