Paasfees (Saterdag)

with No Comments

Op die Saterdag
het Satan gewag:
Jesus is die graf in
het ek oorwin?

Die gesig van die boekrol is met my gedeel:
Beide kant vol geskryf en met sewe seëls verseël.
Ek het bitterlik gehuil en baie hartseer geraak,
want niemand was waardig om die boek oop te maak! (Op 5:1-3)

Die ouderling het vir my geskreeu:
“Hou op huil! Kyk na Juda se leeu!”
Soos Een wat geslag is het ek ‘n Lam sien staan.
Hy het oorwin – gee vir Hom die boek aan!

Die ouderlinge het in aanbidding na Hom toe uitgehou
‘n goue bak vol wierook met die gebede van my en jou…
Hulle het toe ‘n nuwe lied
aan Hom aangebied:

U is waardig – breek die boekrol oop:
Met U bloed het U mense vrygekoop.
Uit elke geslag, taal en volk was U taak:
U het hulle konings en priesters gemaak. (Op 5:9-10)

Miljoene der miljoene hemelwesens sing toe weer:
Aan die Lam kom toe heerlikheid lofprysing en eer!
Die hele skepping, in die hemel en aarde roep toe uit:
Aan Hom die heerlikheid en krag vir altyd en altyd! (Op 5:11-13)

Die Lam het die eerste seël oopgemaak:
“Gaan met die wit perd na waar hulle woon
en skiet met jou boog oorwinning raak.
Hier is vir jou die Oorwinnaarskroon!” (Op 6:1-2)

Toe Hy die tweede seël oopbreek,
het ‘n vuurrooi perd het uitgegaan
om vrede weg te neem en moord te steek.
“Met die groot swaard moet jy verslaan.” (Op 6:3-4)

Die derde seël is oopgemaak.
Dit het hongersnood geraak.
‘n Swart perd met ‘n skaal,
het een skeppie koring gaan haal. (Op 6:5-6)

Die vierde seël se perd was vaal.
Die naam van die ruiter was Dood…
Hy het ‘n kwart van die aarde kom haal
met wilde diere, pes en hongersnood. (Op 6:7-8)

Toe die Lam die vyfde seël oopmaak,
het ek onder die altaar die siele gesien:
Die getroue martelare het die dood nie verdien!
Wanneer gaan U ordeel die skuldiges raak? (Op 6:9-10)

Die sesde seël laat ‘n aardbewing vry:
Die son het swart rouklere gekry.
Die maan was ‘n bloedrooi bal.
Die sterre het op die aarde geval.

Die berge en eilande het plekke geruil.
Die konings het in grotte gaan skuil.
Bedek ons van Hom wat wil wreek:
Die oordeelsdag het aangebreek! (Op 6:12-17)

Die met die wit kleresal nie weer dors kry,
want die Lam wat by die troon staan
sal hulle na waterfonteine van lewe lei
en daar droog God vir hulle elke traan! (Op 7:15-17)

Die sewende seël het na stilte in die hemel gelei.
Die sewe engele het sewe trompette gekry.
Die wierookbak met gebede is geoffer daar:
Ja, na God het dié gebede opgevaar!

Daarna is die bak met altaar vuur gevul
en brandend op die aarde uitgegooi.
Die lug is in donderslae en weerlig getooi.
‘n Dreundende aarbewing het alles omhul. (Op 8:1-5)

Die boodskap vir jou is: Tydens elke seël
se swaarkry moet jy dit in gebede deel.
Die oordeelsdag kom:
Hou vas aan Hom!

Op die Saterdag
het Satan gewag.
God het vir Hom gelag:
More is nog ‘n dag…

Paasfees (Sondag)

with No Comments

Wat jy nog van Paasfees moet verstaan,
Jesus het die Sondag uit die graf opgestaan! (Mark 16:9)
Hy het die dood oorwin
en opgevaar die hemele in. (Rom 8:34)

Hoe vertroostend vir ons Sy taak:
“Ek het reeds vir julle sonde betaal –
Ek gaan om vir julle plek gereed te maak,
dan sal ek julle na My toe kom haal. (Joh 14:3, I Tes 4:14)

Die geluid van die skare was soos donderweer
Hulle het uitgeroep: As koning heers ons Heer!
Laat ons juig en jubel, weer en weer:
Aan die Almagtige betoon ons alle eer! (Op 19:6-7)

Die tyd vir die bruilof van die Lam is hier.
Die bruid is met helder skoon linne versier.
Die klere is regverdige dade aan God toegewy.
Geseënd is hulle wat ‘n bruilofsuitnodiging kry. (Op 19:8-9)

“Kom, ek sal jou die bruid wys, die vrou van die Lam.”
Hy wys my die heilige stad met twaalf poorte – een vir elke stam. (op 21:13-14)
As tempel was God en die Lam self daar,
sonder son was Hy ook die kandelaar. (Op 21:22-23)

Die rivier met lewegewende water het my geboei:
Soos helder kristal het dit uit die troon gevloei.
Daar langsaan staan die boom van die lewe
wat twaalf maande per jaar sy vrugte gewe. (Op 22:1-2)

Die troon van God en die Lam sal in die stad staan.
Geen vervloeking van enigiets sal langer bestaan.
Op hulle voorkoppe is die Naam van hul Heer
en hulle sal vir altyd as konings regeer. (Op 22:2-5)

Op Paas Vrydag het die volk ongesuurde brood geëet
Vir geslagte daarna weer met Pasga om nie te vergeet.
Met Nagmaal doen ons dit tot Sy gedagtenis
om ook ons gebrekkige geheue te verfris.

Maar Paasfees gaan nie net oor onthou.
Paas Sondag sê: Kyk vorentoe en vertrou!
Jy is uitgenooi as bruid na die bruilofsmaal.
Die Lam, jou bruidegom, gaan jou self kom haal!

Paasfees (Vrydag)

with No Comments

Toe Johannes Jesus sien, sê hy van Hom:
“Dáár is die Lam – Hy het vir sonde gekom!” (Joh 1:29)
So maak hy seker dat jy nie mis lees
dat sy verhaal opbou na die paasfees:

Voor die viering van Paasfees het Jesus reeds verstaan
Sy tyd het gekom het om na Sy Vader toe te gaan. (Joh 13:1)
En so kom die verhaal
by hulle laaste maal.
Hy het hulle nie van Egipte se verlossing vertel,
maar by hierdie Paasmaal begin ‘n nuwe bestel:

Jesus het nederig Sy disssipels se voete gewas.
“Petrus, om in My te deel moet ek jou sonde afwas.” (Joh 13:4-10)
Om die tafel was hulle geseën en hoor toe saam:
“Die gebreekte bood: Neem, eet; dit is My liggaam.”

Met die beker het Hy ‘n dankgebed uitgespreek:
“Drink almal van die bloed uit My liggaam vir jul gebreek.
Deur hierdie bloed word die verbond beseël
en word vergewing van sondes julle deel” (Mat 26:26-28)

“Op paasfees laat ek altyd iemand vry
Ek vind Hom onskuldig moet Hy dit kry?”
“Vat hom weg! Kruisig Hom! Laat Hom ly!” (Joh 18:37-40, 19:14-16)
En so word Hy die Lam vir jou en my…

Soos die lam se bloed in Egipte op die kosyn,
so was die Lam se bloed op die kruis deur pyn
Dit is dan waarvoor die nagmaal is
‘n maaltyd tot Sy gedagtenis.

Elke keer as jy van hierdie brood eet
en uit die beker drink, moet jy weet:
Jy verkondig die dood van die Heer
totdat Hy kom, op die wolke weer! (I Kor 11:23-26)

Ons paaslam is geslag: dit is Christus.
Dis juis hoekom die oproep vir jou weer is:
Verwyder uit jou die suurdeeg van die sonde
en word gereinigde brood deur Sy wonde. (I Kor 5:6-8)

1 2 3 4