Johannes 15:1-8

with No Comments

Johannes vyftien het my eers geskok,
want U sny alle lote aan die wingerdstok
Ja, slegte lote gooi U weg…
Die wat vrug dra, snoei U reg. (Joh 15:1-2)

Sonder om in U te bly
sal niemand vrugte van my kry.
U is wingerdstok, ek is die loot –
sonder U gaan ek versker dood! (Joh 15:4-6)

Maar tog wil ek U nou loof,
want die gedeelte het ook beloof:

As julle in My bly
en Ek my woorde in julle kry,
vra dan net wat julle wil hê,
en Ek sal dit julle nie ontsê,
want so word julle, My dissipels, se vrugte meer
en juis daardeur kry my Vader die eer.

So, Here, hou my vas terwyl U my snoei,
ja, laat die werking van U Woord, welig in my groei.
Vul my, ‘n brose loot, met druiwetrosse van geluk,
waaruit ander U sal eer oor die vrugte wat hulle pluk!

Amen

Gebed: Joh 14:6, 16:3, 14:16-17, 14:26

with No Comments

Jesus Christus, U wat ons toegang tot die Vader gewe,
U is die weg en die waarheid en die lewe!
Ek bid vanoggend vir ons wat ander oplei,
maar ook vir hulle wat die opleiding kry:

Laat U Gees ons in die waarheid lei:
Maak ons die toekomstige dinge bekend.
Laat ons, ons harte daarop wend,
sodat U al die lof en heerlikheid kry.

Dankie vir die koms van die Parakleet,
soos die Heilige Gees in Grieks heet.
Hy is ons Helper ons Voorspraak,
Pleitbesorger en Trooster wat ons harte raak.

Ag Here, die wêreld wat na sonde verlang,
kry hierdie Gees van waarheid nie ontvang.
U wat by ons bly en in ons woon,
gee tog hulle bekering vir ons as loon.

Onderrig ons nou deur U Gees,
dat ons lering net die waarheid sal wees.
Herinner ons aan al U woorde,
sodat dit gehoor kan word in alle oorde!

Vertaal my gebed o Gees,
dat dit God welbehaaglik sal wees.
Ons, U dienaars, bid hier saam
in Jesus Christus se Naam.

Amen.

1 2 3 4 6