Tag: Eksodus

 • Die verbond by Sinai

  Gaan die wonders van die verlede na:Op arendsvlerke het Ek jou gedra!Die hele aarde behoort aan Myso het ek julle ook as volk gekry (Eks 19:4-5). As julle My verbondsvoorwaardes leesen in gehoorsaamheid My verbond houen in alle omstandighede op My vertrou,dan sal Ek julle Koning en God wees! (Eks 19:6). Voor Ek na julle […]

 • Delegeer en prioritiseer

  Jetro het gou opgemerkJetro het gou opgemerkdat Moses hom dood werk.Jy moet leer om te delegeeren jou dinge te prioritiseer. Kry vir jou ‘n struktuurom kleiner sake te bestuur.Jy kan hulle dan leer wat is God se wilin plaas dat kleiner dinge jou dag vul! Wat is dit wat jou keerom God se sake te […]

 • Kos en water

  Deur die barre woestyn trek die volkonder die beskerming van die wolk.Die pad is hard, warm en swaar.Hul kos en water was gou al klaar. In Egipte was daar vleispotte en koring gerf –nou gaan ons van honger in die woestyn sterf! (Eks 16:2-3)Môre sal julle die heerlikheid van die Here sienmet kos uit die […]

 • Bewaar in die swaar

  Die Here het hul beskut met ‘n wolk in die dagen lig gegee met vuur in die nag.Met brood uit die hemel is hul versadigen met water uit ‘n rots begenadig. (Ps 105:39-41) Deur die woestyn kon hulle op Hom vertrouwant Hy het sy beloftes gehou.Geen volk kon die inname keer, doen daarom Sy wil […]

 • Uittog

  Sing liedere, sing tot Sy eer.Dink aan die magtige dade van die Heer.Leer van die wonders uit Sy hand:Hy hou Sy verbond altyd in stand. (Ps 105:1-8) God het sy volk in Egipte vergaar,maar as slawe is hul verdruk toe daar.Water in bloed en visse het gevrekmaar Farao wou hul nie laat trek. (Ps 105:24-29) […]

 • Hoogverhewe is die Heer!

  Ek maak Farao koppig vir ‘n laaste keer,dan sal Egipte besef: “Ek is die Heer!” (Eks 14:4) Die Egiptenare storm met strydwaens in gelidDie volk het bang geword en tot God gebid. (Eks 14:10) Bly kalm. Waarvoor is julle so bang?God sal vir jul nood laat oorgaan in sang. (Eks 14:13-14) Die Israeliete het op […]

 • Die tiende plaag

  Elke eersgeborene sal sterf!Die slafin sal oor haar kind weën.‘n Gehuil op elke Egiptiese werf.Selfs die koning sal treur oor sy seun… (Eks 11:4-7) Smeer bloed van die lam aan die kosyn.Eet die vleis en ongesuurde brood.Waar Ek bloed sien, kom geen pyn,maar anders maak Ek die oudste dood! (Eks 12:7-13) As herinnering moet julle […]

 • Die bos brand

  Daar op die berg se randhet die bos bly brand… “Trek uit jou skoene – dis gewyde grond!Ek is wat Ek is – die God van die verbond. (Ek 3:5-6)Ek het gehoor en gesien hoe my volk ly,daarom het Ek afgekom om hulle te bevry.” (Eks 3:7-8) “O God, ek het ‘n vraag:Wie is ék […]

 • Moses word opgelei om die volk te bevry

  Vir vierhonderd en dertig jaarhet die volk vermeerder daar. (Eks 1:7, 20)So vul hul feitlik Egipteland,so baie soos die see se sand! (Gen 12:2, Gen 32:12) Farao het vir hulle begin skriken hulle as slawe onderdruk. (Eks 1:11)Toe dit steeds blyk dat hy die stryd verloor,gee hy opdrag om die seuntjies te vermoor. (Eks 1:22) […]