Die verbond by Sinai

with No Comments

Gaan die wonders van die verlede na:
Op arendsvlerke het Ek jou gedra!
Die hele aarde behoort aan My
so het ek julle ook as volk gekry (Eks 19:4-5).

As julle My verbondsvoorwaardes lees
en in gehoorsaamheid My verbond hou
en in alle omstandighede op My vertrou,
dan sal Ek julle Koning en God wees! (Eks 19:6).

Voor Ek na julle kom is dit gepas:
Julle moet julle reinig en klere was.
Moenie eers aan my berg raak
anders word jul doodgemaak! (Eks 19:10-12).

God se verskyning was ‘n gesig
met donderslae, vuur en weerlig.
Die volk het nederig gebewe
want die Verbondsgod lewe! (Eks 19:16-19).

Heilig, heilig is die leërskare se matige Heer:
Die hele aarde is vol van sy heerlikheid en eer! (Jes 6:3, 1983 en 1953)
Die gans andere – daar is niemand soos Hy!
En tog maak Hy bemoeienis met my:

Met bloed het U die verbond beseël,
nou kan ek ook daarin kan deel! (Mat 26:28).
Uit dankbaarheid wil ek U wette hou
en met vreugde net op U vertrou.

Delegeer en prioritiseer

with No Comments

Jetro het gou opgemerkJetro het gou opgemerk
dat Moses hom dood werk.
Jy moet leer om te delegeer
en jou dinge te prioritiseer.

Kry vir jou ‘n struktuur
om kleiner sake te bestuur.
Jy kan hulle dan leer wat is God se wil
in plaas dat kleiner dinge jou dag vul!

Wat is dit wat jou keer
om God se sake te prioritiseer?
Dis die dinge wat jy moet delegeer
sodat jy kan fokus op jou Heer!

Kos en water

with No Comments

Deur die barre woestyn trek die volk
onder die beskerming van die wolk.
Die pad is hard, warm en swaar.
Hul kos en water was gou al klaar.

In Egipte was daar vleispotte en koring gerf –
nou gaan ons van honger in die woestyn sterf! (Eks 16:2-3)
Môre sal julle die heerlikheid van die Here sien
met kos uit die hemel wat julle nie verdien. (Eks 16:7, 1953)

Die aand het kwartels in die kamp kom sit
en die oggend manna, soos die ryp se wit. (Eks 16:13-14)
Elke dag kon hulle net genoeg vir ‘n dag vergaar,
maar op die sesde dag moes hulle dubbeld opgaar. (Eks 16:4-5)

Toe die volk dors word, verwyt hul hom:
Waarom moet ons van dors omkom? (Ek 17:3)
Elke droë mond het hier verstom:
God het water uit ‘n rots laat kom! (Eks 17:6)

As ek so deur die woestyntog swoeg,
voel ek so honger, dors en moeg…
In sulke tye wil my eie begeertes my dryf
Dis hoekom U die verhaal vir mý ook skryf! (I Kor 10:1-6)

U is die Brood wat lewe gee,
voed U my elke dag daarmee. (Joh 6:35,51)
Ek vra dat U die Heilige Gees sal skink
dat ek die lewende water kan drink. (Joh 7:37-39)

Jesus sê vir jou: Ek wil hê jy moet weet,
wie My bloed drink en My liggaam eet
sal op die laaste dag opstaan
en vir ewig na die My toe gaan! (Joh 6:53-54)

Bewaar in die swaar

with No Comments

Die Here het hul beskut met ‘n wolk in die dag
en lig gegee met vuur in die nag.
Met brood uit die hemel is hul versadig
en met water uit ‘n rots begenadig. (Ps 105:39-41)

Deur die woestyn kon hulle op Hom vertrou
want Hy het sy beloftes gehou.
Geen volk kon die inname keer,
doen daarom Sy wil en prys die Heer. (Ps 105:44-45)

In jou woestyntog moet jy ook onthou:
God is aan sy beloftes getrou.
Hy sal jou vat na die beloofde land:
Hou uit dankbaarheid sy gebooie in stand!

Uittog

with No Comments

Sing liedere, sing tot Sy eer.
Dink aan die magtige dade van die Heer.
Leer van die wonders uit Sy hand:
Hy hou Sy verbond altyd in stand. (Ps 105:1-8)

God het sy volk in Egipte vergaar,
maar as slawe is hul verdruk toe daar.
Water in bloed en visse het gevrek
maar Farao wou hul nie laat trek. (Ps 105:24-29)

Plaag na plaag het die land geslaan
“Ek is die enigste God” moet jul verstaan.
Dood van eersgeborenes laat ouers in pyn,
maar net vir dié sonder bloed aan die kosyn…

Drink uit hierdie beker wyn
dis soos die bloed aan die kosyn.
Ek haal jou uit die sondeslawerny –
eet die brood en dink so aan My. (Luk 22:19-20)

Al het die volk getwyfel, het God sy volk nie beskaam:
Hy het hulle gered ter wille van die eer van sy Naam.
God het hulle droogvoets deur die Rooisee gebring:
Die volk het sy beloftes geglo en sy lof besing. (Ps 106:7-12)

Hierdie gebeure laat jou vandag nog verstaan
dat God met jou deur vuur en water gaan. (Ps 66:5-6, 10-12)
Voor die ontsagwekkende God moet jy buig
tot eer van Sy Naam moet jy juig. (Ps 66:1-4)

Hoogverhewe is die Heer!

with No Comments

Ek maak Farao koppig vir ‘n laaste keer,
dan sal Egipte besef: “Ek is die Heer!” (Eks 14:4)

Die Egiptenare storm met strydwaens in gelid
Die volk het bang geword en tot God gebid. (Eks 14:10)

Bly kalm. Waarvoor is julle so bang?
God sal vir jul nood laat oorgaan in sang. (Eks 14:13-14)

Die Israeliete het op droë grond deur die see gegaan
Die water het soos ‘n muur langs hulle gestaan! (Eks 14:21-22)

God het die Egiptenare verwar en en hul wiele het afgekom
Die see het oor hullle gestroom – elke mond het verstom! (Eks 14:24-28)

Die volk is met ontsag vir God gevul
Hulle kon glo dat God beloftes vervul! (Eks 14:33)

Hulle sing toe ‘n lied tot God se eer:
Hoogverhewe is die Heer!

Dit was God se vinger:
Perd en strydwa is in die see geslinger! (Eks 15:1)

U, o Here is my krag.
U beskerm my in die nag.
Die Here oorwin die stryd.
Sy naam is “Here”, vir altyd! (Eks 15:2-3)

Dit was God se vinger:
Perd en strydwa is in die see geslinger! (Eks 15:4)

U regterhand is gedug in krag.
Hoog verhewe is U mag. (Eks 15:6)
U red ons uit die dood.
Die vyand sink soos lood. (Eks 15:8-10)

Dit was God se vinger:
Perd en strydwa is in die see geslinger! (Eks 15:19)

U lei U volk met U hand
na U gewyde land. (Eks 15:13)
Wie is soos U, o Heer,
wat tot in ewigheid regeer? (Ek 15:11,18)

Dit was God se vinger:
Perd en strydwa is in die see geslinger! (Eks 15:21)

Kyk net wat in die Nuwe Testament staan:
Christus het deur die see met hulle gegaan.
Vanuit die wolk is hulle gedoop
tewyl hulle deur die see kon loop. (I Kor 10:1-5)

As die vyand agter jou rug
jou teen die see inwig,
vra God van jou ‘n geloofstree
in die wete Hy sal die uitkoms gee. (Heb 11:28-29, Ps 106:12)

Sien dan God se magtige vinger
as hy probleem die see in slinger.
Sing dan ‘n lied tot God se eer:
Hoogverhewe is my Heer!

Die tiende plaag

with No Comments

Elke eersgeborene sal sterf!
Die slafin sal oor haar kind weën.
‘n Gehuil op elke Egiptiese werf.
Selfs die koning sal treur oor sy seun… (Eks 11:4-7)

Smeer bloed van die lam aan die kosyn.
Eet die vleis en ongesuurde brood.
Waar Ek bloed sien, kom geen pyn,
maar anders maak Ek die oudste dood! (Eks 12:7-13)

As herinnering moet julle Paasfees vier.
As julle kinders dit wil verstaan,
vertel hul: God het die dood gestuur,
maar ons eerstelinge oorgeslaan! (Eks 11:24-27)

Om middernag het dit gebeur:
Die eerste is dood al was hy oud of jonk!
Selfs diere is geraak daardeur.
Ja, tot die gevangenis in die tronk… (Eks 12:29-30)

Vat jul goed en trek in die woestyn.
God se wonders moes ek verstaan…
Nou is my eie seun is dood – die pyn!
Bid dat dit met my ook goed mag gaan. (Eks 12:31-32)

Elke eersteling moet jy aan My wy,
en so ook elke eerste manlike dier,
want in Egipte het Ek hom bevry.
Seuns kan jy loskoop met ‘n offerdier. (Eks 12:12-15)

Smeer Jesus se bloed aan jou kosyn,
dan gaan die dood by jou verby.
Drink tot Sy gedagtenis die wyn,
want deur Hom het jy verlossing gekry! (I Kor 11:25)

Die brood is teken van Sy liggaam.
Soos ongesuurde brood is jy vergeef.
Neem die brood en eet dit saam,
dat jy ewig by Hom kan leef! (I Kor 11:23)

Prys God, die almagtige Heer.
Wees bly en juig, gee Hom eer:
Hy het jou met fyn klere getooi
en na die bruilofsmaal van die Lam genooi! (Op 19:6-9)

Die bos brand

with No Comments

Daar op die berg se rand
het die bos bly brand…

“Trek uit jou skoene – dis gewyde grond!
Ek is wat Ek is – die God van die verbond. (Ek 3:5-6)
Ek het gehoor en gesien hoe my volk ly,
daarom het Ek afgekom om hulle te bevry.” (Eks 3:7-8)

“O God, ek het ‘n vraag:
Wie is ék dat ek dit by Farao kan waag?”
“Wees nie bevrees:
Ek sal by jou wees.” (Eks 3:11-12)

“Die volk gaan my vra
Wat is die Naam wat U dra?”
“Ek is wat Ek is:
die Verbondsgod – gewis! (Eks 3:14-15)

Gaan sê: Die Here het aan my verskyn.
Hy hoor en sien julle pyn.
Hy gaan julle hier kom haal
na die land wat die belofte bepaal. (Ek 3:17)

Die koning gaan julle nie wil laat gaan,
maar deur God se wonders sal hy verstaan.
As God julle in die woestyn vergaar,
bring vir Hom ‘n dankoffer daar.” (Eks 3:19-20)

Oppad wou die Here Moses doodmaak,
maar sy vrou het hom met bloed aangeraak.
Daarna het sy uitgeroep: Bloedbruidegom!
Deur bloed sal daar vir jou ook beskerming kom: (Eks 4:23-24, 1983 en 1953)

God het vooraf bestem om jou te besprinkel met bloed: (I Pet 1:2)
Jesus het jou gereinig want Hy het vir jou sonde geboet. (I Joh 1:7)
Daardeur het jy nou vrye toegang tot die heiligdom! (Heb 10:19)
Gaan nou, soos Moses, en vertel Sy volk van Hom!

Daar op die berg se rand
is die bos aan die brand…
God het jou reeds opgelei –
Is jy besig om Sy roeping te vermy?

Moses word opgelei om die volk te bevry

with No Comments

Vir vierhonderd en dertig jaar
het die volk vermeerder daar. (Eks 1:7, 20)
So vul hul feitlik Egipteland,
so baie soos die see se sand! (Gen 12:2, Gen 32:12)

Farao het vir hulle begin skrik
en hulle as slawe onderdruk. (Eks 1:11)
Toe dit steeds blyk dat hy die stryd verloor,
gee hy opdrag om die seuntjies te vermoor. (Eks 1:22)

God het reeds anders bepaal,
en Moses is uit die mandjie gehaal.
Hy is in die koning se paleis opgelei (Eks 2:1-10)
onwetend dat hy eendag die volk sou lei…

Vir veertig jaar in die woestyn,
moes hy oorlewingskuns verfyn. (Eks 2:21)
God was besig om hom voor te berei
om ‘n hele volk deur die woestyn te lei.

Moses het Christus groter rykdom geag
as die kortstondige paleis en gelag.
Hy het veertig jaar volhard en God gedien
soos iemand wat die Onsienlike sien. (Heb 11:24-27)

God is ook besig om jou voor te berei,
maar probeer jy Chritus of eie rykdom kry?
Wonder jy ook hoekom is jy in die woestyn?
Jy moet volhardend opkyk in jou pyn.

Intussen het die volk gekerm en gekla
en tot God gebid en verlossing gevra.
God het gehoor hoe die gebede klink
en aan sy verbond met Abraham gedink. (Eks 2:24-25)

God het die nood van die volk gesien,
ja, swaarkry wat hulle nie verdien…
Hy het dit ter harte geneem:
Tyd om hulle na Kanaän terug te neem! (Eks 3:8)

In jou sondeslawerny:
Bid tot God – Hy bevry!
Hy bly altyd hoor en sien
en gee ‘n land wat jy nie verdien!

1 2 3