Die tiende plaag

with No Comments

Elke eersgeborene sal sterf!
Die slafin sal oor haar kind weën.
‘n Gehuil op elke Egiptiese werf.
Selfs die koning sal treur oor sy seun… (Eks 11:4-7)

Smeer bloed van die lam aan die kosyn.
Eet die vleis en ongesuurde brood.
Waar Ek bloed sien, kom geen pyn,
maar anders maak Ek die oudste dood! (Eks 12:7-13)

As herinnering moet julle Paasfees vier.
As julle kinders dit wil verstaan,
vertel hul: God het die dood gestuur,
maar ons eerstelinge oorgeslaan! (Eks 11:24-27)

Om middernag het dit gebeur:
Die eerste is dood al was hy oud of jonk!
Selfs diere is geraak daardeur.
Ja, tot die gevangenis in die tronk… (Eks 12:29-30)

Vat jul goed en trek in die woestyn.
God se wonders moes ek verstaan…
Nou is my eie seun is dood – die pyn!
Bid dat dit met my ook goed mag gaan. (Eks 12:31-32)

Elke eersteling moet jy aan My wy,
en so ook elke eerste manlike dier,
want in Egipte het Ek hom bevry.
Seuns kan jy loskoop met ‘n offerdier. (Eks 12:12-15)

Smeer Jesus se bloed aan jou kosyn,
dan gaan die dood by jou verby.
Drink tot Sy gedagtenis die wyn,
want deur Hom het jy verlossing gekry! (I Kor 11:25)

Die brood is teken van Sy liggaam.
Soos ongesuurde brood is jy vergeef.
Neem die brood en eet dit saam,
dat jy ewig by Hom kan leef! (I Kor 11:23)

Prys God, die almagtige Heer.
Wees bly en juig, gee Hom eer:
Hy het jou met fyn klere getooi
en na die bruilofsmaal van die Lam genooi! (Op 19:6-9)

Leave a Reply