Tree F van Z deur die Bybel: Verbondsvoorwaardes

with No Comments

Hier is die opname van die Zoom sessie waarin ons tree 6 van 26 treë deur die Bybel gegee het. Die video is 60 minute en ongeveer 420 Mb groot. Vir die wat die onbeperkte data het nie, het ek die abieding in PDF formaat opgesit. Daar is ook ‘n opsie onder die video waar jy die resolusie minder of meer kan maak sodat jy die data gebruik kan afspeel teenoor die kwaliteit wat jy wil sien op die skerm.

Hier is die aanbieding in PDF formaat:

Tree-6-van-26

Tree E van Z deur die Bybel: Geloofsversterking

with No Comments

Hier is die opname van die Zoom sessie waarin ons tree 5 van 26 treë deur die Bybel gegee het. Die video is 52 minute en ongeveer 356 Mb groot. Vir die wat die onbeperkte data het nie, het ek die abieding in PDF formaat opgesit. Daar is ook ‘n opsie onder die video waar jy die resolusie minder of meer kan maak sodat jy die data gebruik kan afspeel teenoor die kwaliteit wat jy wil sien op die skerm.

Hier is die PDF van die aanbieding: Geloofversterking

Tree-5-van-26

Tien: Begeer

with No Comments

Wat die tiende gebod leer,
is: “Jy mag nie begeer.” (Ex 20:17)
Wees versigtig wat in jou hart omgaan,
want dit bepaal jou hele lewensbaan. (Spr 4:23)

Wat ons sondige natuur begeer,
is anders as wat die Gees wil leer. (Gal 5:17)
Die wêreldse dinge wat ons so begeer,
kom nie van ons Vader en Heer. (I Joh 2:16)

Wanneer jy ander mense se dinge begeer,
kan jy jou later net nie meer keer:
Jy begin dan allerlei planne maak,
sodat dit later joune raak… (Jer 17:11, Spr 6:2, Deut 7:25, Miga 2:1-5)

Moenie jou onstel oor skelms wat steel,
hulle goen gras gaan vinnig vergeel…
Vertou liewers op die Heer:
Hy sal jou gee wat jou hart begeer.
Woon en werk rustig voort,
vertou dat Hy jou bring na sy poort. (Ps 37:1-5)

Wat jou hart eerder moet begeer
is ware godsdiens tot Gods eer. (Jes 1:13, Amos 6:4-8, Luk 11:39-42)
Ek, die Here, deurgrond jou hart en verstand.
Ek vergoed opregte dade uit jou hand. (Jer 17:10).

Ek het Sion gekies, sê die Heer:
Dis waar Ek my woonplek begeer!
Dis my rusplek waar ek wil woon
en die wat op My vertrou beloon. (Ps 132:13-15)

Agt: Geen diefstal

with No Comments

As iemand ‘n dief is, moet hy ophou steel.
Deur harde werk moet hy geld verdien
dat hy in sy lewensonderhoud voorsien,
dan kan hy ook met die armes deel. (Ef 4:28)

Pasop as jy te veel wil kry,
word jy in versoeking gelei.
Vlug liewer daarvan weg
en leef in toewyding God se weg. (I Tim 6:9-11)

Jy kan vandag die laaste asem uitblaas…
Kan jy nie sien jou gejaag is dwaas?
Dit help nie dat al die skatte so pryk
en by God is jy nie ryk. (Luk 12:20-21)

Rentmeester, let mooi op:
Die aarde en alles daarop,
die see en alles daarin,
ja, alles is die Here sin. (Ps 24:1).

Oor twee munstukke was jy getrou,
kom deel in My vreugde nou.
Die een munstuk het jy begraaf:
Jy is ‘n slegte en lui slaaf! (Mat 25:23-26)

Maar waarvan beroof ons U?
Julle bring nie julle tiendes nie!
Kan Ek die hemel vensters oopmaak? Toets My
en kyk wat se seën wat jy dan kry… (Mal 3:8)

Onthou: God weet
as jou skaal so verkeerd meet… (Spr 11:1)
As jy meer vat as jou deel
is jy ook besig om te steel. (Luk 3:12-14)

Wie het die reg om by U te woon?
Hy wat hom nie laat omkoop vir loon,
wat sy woord hou al lei hy skade.
Ja, wie die agste gebod wys in dade! (Ps 15:1,5)

Sewe: Geen egbreek

with No Comments

Moenie eers ‘n begeerte oorweeg
want dan het jy al egbreuk gepleeg. (Mat 5:27-28)
Selfs as jy sonder liefde in die huwelik bly,
is hierdie gebod reeds oorskry.

Hoewel die gebod wil dat jy egskeiding vermy,
kan jy die volgende riglyne kry:
Jy kan jou ander helfte verlaat
as hy hom begaan met owerspel as daad. (Mat 19:9-3)

As ‘n ongelowige wil skei,
laat hom dan sy wens kry,
maar van jou kant af moet jy probeer
om Hom tot God te laat bekeer (I Kor 7:9-16).

Jy moet nie seksueel losbandig wees:
Jou liggaam is ‘n tempel van die Gees! (I Kor 6:18-20).
Nee, wees in alle opsigte getrou
aan haar, jou enigste vrou. (Heb 13:4)

Growwe, ligsinnige en vuil taal
laat jou ook in ander dinge vaal… (Ef 5:3-4)
Bly weg van slegte vriende met ‘n rede:
Slegste geselskap bederf goeie sede. (I Kor 15:33)

Wat jy ook moet verstaan,
is as jy jou met drank te buite gaan,
gaan jy makliker losbandig wees…
Vervul jou eerder met die Gees! (Ef 5:18).

Sewe: Die huwelik

with No Comments

Die vroegste geskiedenis het vertel
die huwelik is deur God ingestel:

Dis nie goed die mens is alleen:
Ek sal hom met ‘n gelyke seën. (Gen 2:18)
‘n Man sal sy vader en moeder verlaat
om met sy vrou te lewe in huwelikstaat. (Gen 2:23-24)

Hierdie is die geheimenis onbeperk:
Die huwelik wys op Christus en die kerk. (Ef 5:31-33)

Ek maak jou My bruid
vir ewig en altyd.
Ek bind jou deur my onverbreekbare trou.
Lewe daarom in liefde getrou. (Hos 2:18-19)

Jou Bruidgom is besig om plek gereed te maak.
Wees waaksaam dat jou olie nie op sal raak… (Mat 25:1,13)

Ses: Geen moord

with No Comments

God het die mens na sy beeld gemaak,
daarom word moord met dood gewraak. (Gen 9:6)
Neem jy doodslaan as jou reg,
sal jy verantwoording doen voor die gereg. (Mat 5:21, Rom 13:4)

Is jy sonder rede vir jou broer kwaad,
is jy ook skuldig aan hierdie daad!
As jou broer jou beledigings moet verduur,
gaan jy verantwoording moet doen in die vuur… (Mat 2:22)

Jy moet jou wraak gedagtes keer:
“Ek sal vergeld!”, spreek die Heer. (Rom 12:19).
God se vergifnis bring die ewige lewe,
daarom moet jy jou broer van harte vergewe. (Mat 18:35)

God se vergifnis was gratis en verniet,
maak daarom jou gees en gedagtes nuut. (Ef 4:23)
Moenie dat kwaad jou vergesel na jou bed (Ef 4:26)
nee, liefde is die volle uitvoering van die wet. (Rom 13:10)

Vyf: Ma en Pa

with No Comments

My oë het nie donker kringe,
ek is nie besorg oor groot dinge. (Ps 131:1)
Op Moedersdag het ek vrede
en hierdie is die rede:

In my kinderdae het my ma
my met rus en kalmte gedra, (Ps 131:2)
en so my die beginsel geleer
om tevrede te wag op die Heer… (Ps 131:3)

Pa se liefdevolle gesag,
bepaal vandag my gedrag.
Tot vandag in jou grysheid,
deel ek in die wysheid.

Jou voorbeeld bring my nader
aan my hemelse Vader,
Ja, ek het as kind
deur jou ware lewe gevind.

1 2 3