Vier: Rus

with No Comments

Toe mylpale my begin druk,
het ek weer dubbel ure geswoeg
om sélf dinge reg te ruk.
Tyd vir Bybelstudie? Nie genoeg!
Die lewe is ‘n gejaag na wind. (Prediker)
Kan mens rus daarbinne vind?

Die antwoorde moet jy soek
in God se ware Boek.
Rus se ware noord
vind ek in U Woord. (Ps 94:13)

God het alles in ses dae gemaak
en op die sewende dag gerus. (Gen 2:2)
En toe Adam die eerste keer ontwaak,
het sy lewe begin met ‘n rus!

Adam het hom nie aan die opdrag gesteur
en so is die rus vir ewig versteur…

Uit Egipte se slawerny
het God sy volk uitgelei.
In die woestyn van sy wonders bewus, (Heb 3:11)
was hulle oppad na ‘n land van rus. (Deut 12:10)

Die Israeliete kon die rus nie binnegaan.
Die boodskap om hier te verstaan:
Hulle het God se almag nie vertrou (Heb 3:18, Ps 95, Num 13)
en moes dit vir veertig jaar berou!

In die woestyn moes hulle weer
van vooraf rus se lesse leer:

Die tien gebooie se sabbatswet (Ex 20, Deut 5)
het werk op die rusdag belet.
Prakties was hierdie les
dubbeld die manna op dag ses.

Elke sewe jaar moes die lande rus
en die volk van hul afhanklikheid bewus. (Lev 25:21-24)
Die sesde jaar se oes so groot,
dat daar genoeg was vir jaar sewe se brood.

Of jy opstaan en of jy rus,
maak jou kinders van die Woord bewus. (Deut 6:6)

Na veertig jaar was die straf verby
en Josua het die volk in rus ingelei. (Heb 4:8, Jos 14:15 Jos 11:23 21:44)

God het van die nasies met rus gelaat
om so te sien of die volk Hom sou verlaat. (Rig 2:23)
Ag, hoe het hulle weer gefaal
en moes met onderdrukking betaal.

Gideon was van sy afhanklikheid bewus.
Hy noem sy altaar: Die Here gee rus. (Jos 6:23)
Die Here het hom die oorwinning gegee
en so weer rus vir die volk daarmee.

Dawid was van God se belofte bewus.
Wanneer jy by jou voorvaders rus
kan jy maar op my beloftes vertrou:
Ek gee ‘n tyd van rus dat jou seun die tempel bou
In sy nageslag sal ek onrus verslaan,
sy koninkryk sal vir ewig staan. (2 Sam 7:11 1 Kron 17:11)

Daarom kon Dawid sing
dat die Here sy herder is
en hom in groen weivelde laat rus
waar Hy nuwe krag bring. (Ps 23)

Selfs die wyse Salomo
het in die beginsel geglo:

Vetrou volkome op die Heer
dan sal hy jou die regte pad leer.
Met die beste uit jou oes moet jy Hom eer,
dan sal jy die voorspoed nie kan keer. (Spr 3:5-10)

Beter ‘n stuk droë brood en daarmee rus
as huis vol offermaaltye met getwis. (Spr 17:1 OAV)

Een hand vol rus, my kind
is beter as ‘n gejaag na wind. (Pred 4:6 OAV)

Asa het die Here gedien,
en so rus na alle kante toe gesien. (2 Kron 14:7, 15:12, 15)
Maar juis in daardie uur,
versterk hy sy stad se muur!

Josafat gee in vertroue gehoor
en stap die vyand tegemoet met ‘n koor. (2 Kron 20:20)
God self het die vyand weggevee
en het hom na alle kante rus gegee. (2 Kron 20:30)

Min van die konings was so getrou.
Die profete het gewaarsku vir berou:
Besef dat straf onvermydelik is –
julle sal in ballingskap gaan rus! (Jes 14:3)

As julle julle bekeer
en van rus kom leer,
sal ek julle kom red.
Dit is wat julle het:
Stil word is jul krag,
ja,vertrou in My mag. (Jes 30:12)

Die goddelose is soos ‘n onstuimige see,
wat net net eenvoudig geen rus wil gee.
Golwe hou aan slyk en modder stoot.
Geen vrede in jou lewensboot! (Jes 32:18-20)

Jesus rus wel in só boot
en in Sy almag groot,
het Hy die storm bedaar
en rustig verder gevaar…

Hou die heilige dag tot God se eer
en jy vind vreugde in die Heer:
Jou land se opbrengs word net meer. (Jes 58:13,14)

Die kruispad se keuses staan oop:
Vra watter pad is beste om te loop.
So van God se almag bewus,
vind jy in jou keuses rus. (Jer 6:6)

Daar rus ‘n vloek en lewe van pyn
as jy jou vertroue in mense stel
en jou nie aan My meer kwel:
Soos ‘n bossie in ‘n klip woestyn…

Voorspoed vir dié wat op God vertrou.
Soos ‘n boom by water geplant,
wat wortels uitstoot na waterkant,
wat heel jaar sy blare behou. (Jer 17:5-8)

Die volk het nie gehoor
en so hul rus verloor…

So van God se straf bewus
moet jy nou glad nie rus.
Jy moet die trane nie keer,
bly roep net na die Heer!
Bid dat God se straf sal wyk,
dat jou kinders nie van honger beswyk! (Klaag 2:18,19)

Hy het my ‘n gruisklip laat kou.
Hy het alle rus van my weerhou. (Klaag 3:16,17)

Ek sal jou nageslag red,
waar hulle ballinge is.
Hulle wat rondrol in die bed,
gee Ek weer veiligheid en rus. (Jer 46:27)

Die Beskermer is magtig
Sy naam is Here Almagtig
Hy sal Israel weer van rus laat sing
en onrus vir Babel bring. (Jer 50:34)

Van al ons sonde so bewus,
het Hy by ons in ‘n krip kom rus.

Die boodskap wat in jou kop moet draai:
Kom na my toe jy wat uitgeput is en oorlaai!
Ek sal jou rus gee dat jy kan begeer,
my sagte juk en om van My te leer!
Jy sal rus kry vir jou gemoed,
want ek sal vir jou sondes boet! (Mat 11:25-29).

Op die Sabbat is hy gekruisig vir elke daad.
My God, my God, waarom het U my verlaat?
Ek kry hier geen rus, (Ps 22:2,3)
Ek word met asyn gesus!

Ook Jesus het so vooruit gegaan
en op die eerste dag opgestaan.
Hy het daarna opgevaar
en werk aan ons rusplek daar.

Bedags nie ‘n lig soos die son.
Snags die maan nie ‘n bron.
Jou son en maan is Heer,
‘n ewige rus om Hom te eer! (Jes 60:19,20 en Op 23:21)

Daarom kan ek saam met die digter sing
oor God se rus my hulde bring:

Van U redding is ek bewus:
Net by God vind ek rus. (Ps 55:3, 62,6)
Omdat ek op U vertrou,
vind ek telkens rus weer gou. (Ps 62:6)

Toe ek gedink het my voete gly,
was U troue liefde altyd by.
As ek met onrus in my binneste dring,
het u vertroosting my tot rus gebring. (Ps 94:19)

Ek moet nou tot rus kom in my bed,
U het my van die dood gered! (Ps 116:8)

Kyk ek terug, was dit nie so erg
dit wat ek toe gesien het as ‘n berg.
Ek was net ‘n dwaas,
om na wind te haas!

Ag, Here help my onthou,
om op U alleen te vertrou.

Ek bekommer my nie oor dinge vandag.
Ek het by U rus en kalmte gevind,
soos in moedersarm, ‘n tevrede kind!
Ek sal nou en vir altyd op U wag. (Ps 131)

Soek jy aardse rus?
Bly dan hiervan bewus:
As jy in God bly glo,
is daar ‘n ewige rus daarbo! (Heb 4:9)

Jy rus op aarde so:
Bly net in Jesus glo.
Jy rus van jou werk,
deur in Hom te rus, onbeperk! (Heb 4:10)

Drie: Heilig My Naam

with No Comments

Ons mag die Naam van die Heer nie misbruik
deur ‘n valse eed of vloektaal te gebruik. (Lev 24:11-16, Lev 19:12)
Jy kan ook Sy Naam onteer
deur onnodig te sweer. (Mat 5:37; Jak 5:12).

As ons stilbly as ander dit kwytraak
is ons net so skuldig aan hierdie saak. (Lev 5:1, Spr 29:24).
Ons moet vrees en eerbied vir Sy Naam wys (Jes 45: 23; Jer 4:2)
deur hom met gebed, woorde en werke te prys (Ps 50:15, 1 Tim 2:8, Kol 3: 16-17, 1 Tim 6: 1).

Hierdie sonde is vir God so groot,
Hy beveel om dit te straf met dood. (Lev 24:11-16)
Maar as jy Godvresend in Sy Naam sweer
is dit wel tot God se eer! (Deut 6:13, Deut 10:20, Jes 48:1, Heb 6:16)

Twee: Geen beeld van My

with No Comments

Pas op! Die lewe is vir julle op die spel.
Oor julle afgode gaan God die oordeel vel!
Moenie op diere, die son of maan vertrou –
God het dit alles gemaak, onthou. (Deut 4:15-19).

Met wie kan julle God dan vergelyk?
‘n Ambagsman giet ‘n beeld wat mooi lyk,
of kap hom uit hout wat nie vrot,
en so oortree hulle die tweede gebod. (Jes 40:18-20)

Weet julle dan nie hoe het alles onstaan?
In die hemelkoepel is God op sy troon
Dis soos ‘n tentdoek vir mense om in te woon.
Niemand is soos Hy, moet julle verstaan! (Jes 18:21-25)

In die plek van die heerlike onverganklike God,
stel hulle beelde van onverganklikes as god.
Daarom gee God hulle oor aan die drange van hul hart:
Onsedelike onreinheid en lus wat lei na baie smart. (Rom 1:23-24)

Jy moet eiesinnige godsdiens vermy:
Dit is net so erg as die bedrog van afgodery. (I Sam 15:23)
Maar dit is hoe jou godsdiens moet wees:
Ware aanbidding deur die Vader en Gees. (Joh 4:23-24).

Een: Ek is God

with No Comments

Dit is My eerste gebod:
Naas My, geen ander God! (Eks 20:3)
As jy op iets anders in my plek vertrou,
het jy hierdie gebod nie gehou!

Al lyk gemaakte gode soms pragtig,
Ek is die Skepper: God almagtig! (I Kron 16:26)
Onsedelikheid en gierigheid is ook ‘n god,
ja, aardgesindes: Die verderf is julle lot. (Ef 5:5, Fil 3:18-19)

As slaaf van nikswerd gode het ek jou gevind.
Jy is nou my ergenaam en kind. (Gal 4:7-9)
Wie nie in vertroue tot My nader,
verwerp ook so My hemelse Vader… (I Joh 2:23, II Joh 1:9)

Kennis van My, die ware God, bring mee (Joh 17:3)
dat jy , in vertroue, jou hele hart vir My gee.
Dan begin jou hande My wil doen,
want jou hele wese is met My versoen. (Deut 6:5; Matt 22:37).

Wees dankbaar

with No Comments

God het my van sonde bevry,
daarom vul dankbaarheid my.
Skielik word my las verlig –
die wet is nou nie meer ‘n plig.

Ek wil net één God dien,
afgode wil ek glad nie sien.

Geheilig is sy grote Naam
want Hy vat al my blaam!

Sonder die rus op dag sewe,
kom ek nie meer deur die lewe.

Dis maklik om my ouers te eer.
My vrou is die een wat ek begeer.

Ek kan nie meer my vyande haat
en ander se goed kan my nie baat.

Ek wil nou ander met my woorde eer
en alles binne my wil net God begeer.

Hierdie woorde kom oor my mond,
want Hy maak my deel van sy verbond.

Ek bely

with No Comments

Vergewe my dat ek stry
om my sonde te bely.
Gee my die insig
om te lewe in U lig.

As mens is ek stukkend
onder sondelas gebukkend:

Ek het op my geld en goed vertrou,
en so die eerste gebod nie gehou. (Eks 20:3)
Omdat ek nie in vertroue tot U nader,
verwerp ek so My hemelse Vader… (I Joh 2:23, II Joh 1:9)

Ek wil my hoogmoedige godsdiens bely:
Dit is net so erg as die bedrog van afgodery. (I Sam 15:23)
Help my dat my godsdiens sal wees:
Ware aanbidding deur die Vader en Gees. (Joh 4:23-24).

As mense U Naam so misbruik
staan ek stil daarna en kyk. (Lev 5:1, Spr 29:24).
Vergewe my, O God
oortreding van die derde gebod.

U het alles in ses dae gemaak
en op die sewende dag gerus, (Gen 2:2)
maar ek het die rusdag versaak
net nog ‘n dag vir my eie taak.

U het gesagsdraers oor my gestel,
maar ek is besig om hulle te skel.
Help my asseblief om te leer
om my vooroordeel te keer.

Selfs wraakgedagtes, sê U Woord,
maak my skuldig aan moord.
My medemens moes beledigings verduur,
Ek gaan verantwoording moet doen in die vuur… (Mat 2:22)

Wat my sondige natuur begeer,
is anders as wat die Gees wil leer. (Gal 5:17)
‘n Tempel van die Gees – mý ligaam? (I Kor 6:18-20).
Ag Here, hierdie sonde maak my skaam!

Ek is al weer besig om van U te steel,
want ek is glad nie lus om te deel. (Ef 4:28)
Here God, ek bely dat U weet
hoe ek soms die skaal laat meet… (Spr 11:1)

Here my tong het soos ‘n vuur verteer
toe ek my woorde nie kon keer. (Jak 3:6)
Maak met al my valsheid klaar,
sodat mense die Waarheid gewaar. (Ef 4:22-25).

Ek bly ander mense se dinge begeer,
en kan my net nie meer keer:
Ek begin dan allerlei planne maak,
sodat dit later myne raak… (Jer 17:11, Spr 6:2, Deut 7:25, Miga 2:1-5)

Ek kort wysheid om die beproewings te hanteer.
Sal U, o God, my vandag nog leer
om volhardend end-uit aan te gaan
sodat my geloof die toets deurstaan. (Jak 5:1-5)

As mens is ek stukkend
onder sondelas gebukkend.
Kennis van U, die ware God, bring mee
dat ek hierdie sonde vir U seun kan gee.
(Joh 17:3)

U het my van sonde bevry,
daarom vul dankbaarheid my.
Nou kan ek net bely:
Ek het die ewige lewe gekry!

Die nege plae

with No Comments

Ek sal die Farao in opstand laat kom,
sodat ek My mag kan wys deur hom. (Rom 9:17)

Farao, deur wat nou gaan gebeur,
sal jy weet wie is die Heer.
As ek met die kierie gaan slaan,
sal die Nyl se water uit bloed bestaan. (Eks 7:17)

Farao het hom verset
en die volk se trek belet. (Ek 7:32)

God het met paddas Sy mag gewys:
Dit het gewemel tot in die paleis! (Eks 8:1-6)
Bid tot jou God om die plaag af te weer.
U weet daar is geen God soos die Heer! (Eks 8:8-10)

Al het die Farao verstaan,
het hy nie die volk laat gaan. (Eks 8:15)

So baie soos die stof en sand,
was die muggies in die land.
Die towenaars het daaroor verklaar:
Ons het die vinger van God gewaar! (Eks 8:17-19)

Farao het steeds koppig gebly
“Julle kan nie gaan nie!”, sê hy.

Egipte is lam gelê deur die steekvliegswerm,
maar God het Israel daarteen beskerm. (Eks 8:20-24)
Ek kan nie langer hierteen stry:
Gaan offer en bid vir my! (Eks 8:28)

Tog het die Farao ook hierdie keer
hom nie tot God bekeer… (Eks 8:12)

Perde, kamele, beeste en kleinvee is geraak:
Die pes het hulle almal doodgemaak!
Die mense het aan Farao vertel:
Geen dier is dood van Israel! (Eks 9:2-7)

Farao het steeds onversetlik gebly
en die volk van God nie bevry. (Eks 9:7)

Moses het roet van ‘n oond opgegooi
en so swere oor Egipte verstrooi.
Die etter het aanhoudend uitgekom
en selfs die towenaars was verstom. (Eks 9:10-11)

Al kon Farao nie oor God se almag stry,
het die Here hom koppig laat bly. (Eks 9:11)

Ek het jou My mag gewys,
dat die wêreld My kan prys! (Eks 9:16)
Die hael en blitse het alles platgeslaan:
Niks wat buite was het bly staan. (Eks 9:25)

Weer kan mens die koppigheid nie verstaan,
want Farao het steeds die volk nie laat gaan.

Julle moet julle kinders van die wonders leer,
dat hulle kan besef: Ek is die Heer! (Eks 10:2)
Die sprinkane het elke groen sprietjie geëet
Vergewe my: Julle God is Here, ek weet! (Eks 10:17)

Maar die Here het nog ‘n keer
die Farao die trek laat keer. (Eks 10:20)

Vir drie dae was dit donker gewees.
Niemand kon iets sien of lees.
Maar daar waar die Israeliete bly,
het hulle steeds die lig gekry!
(Eks 10:22-23)

Vir die negende keer
wou Farao nie leer… (Eks 10:27)

Hierdie verhaal vra vir jou vrae:
Is God in jou lewe al by nege plae?
Het jy al iets uit Sy wonders geleer?
Besef jy al Hy is die enigste Heer?

Of gaan jou nog ‘n keer
jou nie tot Hom bekeer?

Wil jy net nie weet?
Of het jy dalk vergeet?
Smeer Sy bloed aan jou kosyn,
anders deel jy in dood en pyn!

As God dan die laaste plae bring
sal jy ook die lied van die Lam kan sing:
Groot en wonderlik is U werke
Here God, U almag het geen perke! (Op 15:3, 1953)

Ons wil U kan sien!

with No Comments

Die volk: Ons wil U kan sien!

Na veertig dae het die volk gesug
Aäron, Moses kom dalk nie terug!
Ons moet ons God kan sien
om Hom te eer en dien. (Eks 32:1)

Al het God dit in die wet verbied,
het die volk vir hulle ‘n kalf gegiet.
Laat dit ‘n afbeelding van ons God wees,
more vier ons vir die Here fees! (Eks 32:5)

Moses, gaan kyk wat het die volk gedoen:
‘n Mens kan dit nie met My wet versoen!
Hulle is opstandig daarom is Ek kwaad
en gaan hulle vernietig oor hierdie daad… (Eks 32:9-10)

Dink aan die beloftes aan U dienaar
en laat tog genadiglik U toorn bedaar.
Daarna het God wel afgesien
van die ramp wat hulle verdien. (Eks 32:13-14)

Moses: Ek wil U kan sien!

Laat ek tog U magtige verskyning sien!
Ek sal vergewe wie ek wil vergewe,
geen mens kan my sien en bly lewe.
In die verbygaan kan jy my van agter sien. (Eks 33:18-23)

O God, ons kan nie trek sonder U. (Eks 33:15, 34:8)
Ek is barmhartig, genadig, vol liefde en trou,
maar Ek straf die sonde as jy my wette nie hou! (Eks 34:6)
God het die verbond toe weer hernu. (Eks 34:10)

Moses kom toe van die berg af terug:
Van God se heerlikheid blink sy gesig.
Vir Moses se gesig wat skyn was die volk bang
en daarom het hy ‘n doek daarom gehang. (Eks 34:29-35)

As die bediening van die wet so kon wees,
hoeveel te meer die bediening van die Gees! (II Kor 3:7-8)
Eers as jy weergebore word sal die sluier lig
dan sien jy God se heerlikheid met ‘n onbedekte gesig. (II Kor 3:15-18)

Laat ek U só sien!

Verbondsvoorwaardes

with No Comments

Ek is die Here jou God.
Ek het jou uit Egipte gelei
en so van jou slaweband bevry.
Hier is dan nou my gebod: (Eks 20:2)

Die samevatting van die wet
is dat jy liefde vir God het
en dat jou hele bestaan
oor liefde tot jou naaste gaan. (Mat 22:37-40)

Omdat jy uit genade deel in dié verbond het,
lewe dan volgens die bepalings van die wet,
sodat jy eerbied betoon aan jou Heer.
Aan God se naam kom toe alle eer! (Deut 28:58)

Die wet het gehoorsaamheid gevra,
maar jy was nie daaraan getrou,
daarom oordeel God jou nou.
Die straf vir jou sonde moet jy dra! (Rom 3:19-20, Gal 2:16)

Vergewe my God, het jy gevra?
Christus het die straf vir jou gedra!
Hy het jou uit die slaweband bevry.
Van al die skuld is jy nou vry! (Rom 8:2-3, Rom 10:4)?

Ja, deur hierdie wet
kan jy jouself nie red.
God het jou in Sy liefde omvou
nou wil jy dit uit dankbaarheid hou. (Deut 6:4-5)

1 2 3