Tag: Esegiël

 • Van klip na vlees

  Die leiers van Juda het voor my gesittoe neem die mag van die Here my in besit.Ek het deur die lug na Jerusalem gegaanen voor die afgodsbeeld gestaan. (Eseg 8:1-4) Ek moes die voorhof muur afbreekom te sien wat die leiers wegsteek.Daar het hulle afskuwelike gode gedien,want hulle dink God kan dit nie sien… (Eseg…

 • Die lewegewende water

  Esegiël is weggevoer om te vertolkGod se wonderlike plan vir Sy volk.Op die dag om Pasga voor te bereihet hy hierdie visioen gekry. (Eseg 40 :1-4) In my vorige visioen was God se daadom die tempel, Sy woning, te verlaat… (Eseg 11:23).By die oospoort van die tempel val ek neer,dit was gevul met die teenwoordigheid…

 • Sy Naam ter eer

  Verkondig aan die berge van Israel My woord:Julle is verneder, geplunder en sonder boord.Edom het met genot alles vir hulself gebuit,Ek haal My gloeiende woede op hulle uit. (Eseg 36:3-7) Ek sal julle weer versorg en beplant.Ek sal My volk terugbring na die land.As ek die puinhope herbou,sal julle my as Here onthou. (Eseg 36:8-12)…

 • Die Goeie Herder

  Mens tree op as profeet,sodat die herders weet:Julle herders moes na my kleinvee kyk,maar julle het net julself verryk. (Eseg 34:1-2) Julle moes die swakkes dra,dokter, dié wat van siekte kla.Hul wonde toedraai in ‘n doeken die wat verdwaal het gaan soek. (Eseg 34:3-4) Maar julle het wreed en hard regeer!Ek moes jul verstrooi, sê…

 • Die ballingskap uit Psalms

  Vir U wingerd het U die nasies uitgedryween het U ons as stok geplant vir druiwe. (Ps 80:9)Ons wortels het gegroei onder U seën (Ps 80:10).en het aan die berge sy skadu verleen. (Ps 80:11) Waarom het U ons mure afgebreek? (Ps 80:13)Verbygangers kan hulle toe wreek. (Ps 80:13)Ons is soos ‘n onkruid verbrand –…

 • Dan sal julle leer: Ek is die Heer!

  As die dooie liggame tussen julle lê (Eseg 6:7),dan sal julle leer:Ek is die Heer! As julle lyke tussen julle afgode stink (Eseg 6:13),dan sal julle leer:Ek is die Heer! Wanneer jul land verval na verlate woestyn (Eseg 6:14),dan sal julle leer:Ek is die Heer! Wanneer julle vir jul afskuwelike dade betaal (Eseg 7:5,9),dan sal…

 • Groen druiwe en stomp tande

  Die man wat hom met My versoen,wat reg laat geskied en reg doen,hy wat na My voorskrifte strewe,vir hom sal Ek laat lewe. (Eseg 18:5-9) Maar as sy wilde seun nie leeren bly om ander se vroue te onteeren nie die sonde ontsien, sal hy die dood verdien! (Eseg 18:10-13) Maar as die kleinseun doen…

 • God praat deur Esegiël

  Ek wil met jou praat, so jy moet staan!Ek wil dat jy na die Israeliete toe gaan,hulle is ‘n weerbarstige volk,maar jy moet My boodskap vertolk. (Eseg 2:1-6) Open jou mond en eet wat Ek jou bied:Eet die boekrol met die hartseer lied. (Eseg 2:8-10).Die Here het my hierdie boekrol laat eetsodat ek die inhoud…

 • Esegiël se visioen

  Die hemel het in ‘n visioen oopgegaanvir ‘n boodskap wat ek moes verstaan. (Eseg 1:1)‘n Hewige storm uit die Noordebring vir my God se woorde. (Eseg 1:4) Uit die wolk het vlamme geflitsen blinkend teen die wit metaal geblits.Vier wesens het daaruit gekommet vier gesigte elk wat verstom.Hulle bene was reguit geweesmet kloue soos die…