Dan sal julle leer: Ek is die Heer!

As die dooie liggame tussen julle lê (Eseg 6:7),
dan sal julle leer:
Ek is die Heer!

As julle lyke tussen julle afgode stink (Eseg 6:13),
dan sal julle leer:
Ek is die Heer!

Wanneer jul land verval na verlate woestyn (Eseg 6:14),
dan sal julle leer:
Ek is die Heer!

Wanneer julle vir jul afskuwelike dade betaal (Eseg 7:5,9),
dan sal julle leer:
Ek is die Heer!

Wanneer julle kry wat julle verdien (Eseg 7:27),
dan sal julle leer:
Ek is die Heer!

Wanneer julle kook soos vleis in ‘n pot (Eseg 11:11,12),
dan sal julle leer:
Ek is die Heer!

Wanneer ek julle uitmekaarjaag en verstrooi (Eseg 12:15),
dan sal julle leer:
Ek is die Heer!

Wanneer die stede in puinhope verander (Eseg 12:20),
dan sal julle leer:
Ek is die Heer!

Wanneer profete soos jakkalse moet aas (Eseg 13:4,9),
dan sal julle leer:
Ek is die Heer!

Wanneer leiers tot spot gemaak word (Eseg 14:8),
dan sal julle leer:
Ek is die Heer!

Wanneer vuur julle verteer (Eseg 15:7),
dan sal julle leer:
Ek is die Heer!

Wanneer ek my verbond steeds hou (Eseg 16:62),
dan sal julle leer:
Ek is die Heer!

As julle in alle windrigtings verstrooi (Eseg 17:21),
dan sal julle leer:
Ek is die Heer!

Julle moet weer die Sabbat heilig hou (Eseg 20:20),
dan sal julle leer:
Ek is die Heer!

As jou eersgeborenes verbrand (Eseg 20:26),
dan sal julle leer:
Ek is die Heer!

As julle in ‘n ander land moet woon (Eseg 20:38),
dan sal julle leer:
Ek is die Heer!

Wanneer Ek julle weer bymekaarmaak (Eseg 20:40),
dan sal julle leer:
Ek is die Heer!

Wanneer Ek handel volgens die eer van my Naam (Eseg 20:44),
dan sal julle leer:
Ek is die Heer!

Wanneer Ek ‘n end maak aan jou onreinheid (Eseg 22:15),
dan sal julle leer:
Ek is die Heer!

As julle soos silwer in ‘n oond gesmelt word (Eseg 22:22),
dan sal julle leer:
Ek is die Heer!

As julle afstootlike gedrag op julle eie kop afkom (Eseg 23:49),
dan sal julle leer:
Ek is die Heer!

As Esegiël vir julle ‘n voorbeeld is (Eseg 24:24),
dan sal julle leer:
Ek is die Heer!

As ek die Ammoniete uitroei en laat ophou bestaan (Eseg 25:7),
dan sal hulle leer:
Ek is die Heer!

As ek Moab straf met mense uit die Ooste (Eseg 25:11),
dan sal julle leer:
Ek is die Heer!

As ek my voluit op die Filistyne wreek (Eseg 25:17),
dan sal hulle leer:
Ek is die Heer!

As Tirus ‘n buit vir die nasies word (Eseg 26:6)
dan sal hulle leer:
Ek is die Heer!

As pes en vyand Sidon dood (Eseg 28:23),
dan sal hulle leer:
Ek is die Heer!

As ek Israel weer bymekaarmaak (Eseg 28:25),
dan sal julle leer:
Ek is die Heer!

As roofdiere en voëls Egipte vreet (Eseg 29:5),
dan sal hulle leer:
Ek is die Heer!

As Nebukadnesar Egipte plunder (Eseg 29:9),
dan sal hulle leer:
Ek is die Heer!

Wanneer ek al Egipte se inwoners laat omkom (Eseg 32:15),
dan sal hulle leer:
Ek is die Heer!

Wanneer ek julle land ‘n verlate, verwoeste plek maak (Eseg 33:29),
dan sal julle leer:
Ek is die Heer!

As ek die juk stukkend breek en julle red (Eseg (34:27),
dan sal julle leer:
Ek is die Heer!

As julle nie weer deur ander nasies verneder word nie (Eseg 34:29),
dan sal julle leer:
Ek is die Heer!

As ek my hand teen Edom uitsteek (Eseg 35:3),
dan sal hulle leer:
Ek is die Heer!

As ek met Edom maak wat hy met Israel gemaak het (Eseg 35:11),
dan sal hulle leer:
Ek is die Heer!

As ek my heiligheid laat blyk (Eseg 36:23),
dan sal julle leer:
Ek is die Heer!

As ek antwoord op julle gebede (Eseg 36:37),
dan sal julle leer:
Ek is die Heer!

As ek lewe in dooie bene bring (Eseg 37:6),
dan sal julle leer:
Ek is die Heer!

Wanneer ek julle grafte oopmaak en julle laat uitkom (Eseg 37:13),
dan sal julle leer:
Ek is die Heer!

Wanneer my woonplek by julle is (Eseg 37:27),
dan sal julle leer:
Ek is die Heer!

Wanneer ek My voor al die nasies laat ken (Eseg 38:23),
dan sal hulle leer:
Ek is die Heer!

Wanneer ek vuur in Magog se land instuur (Eseg 39:6),
dan sal hulle leer:
Ek is die Heer!

As ek my heilige Naam laat ken (Eseg 39:7),
dan sal julle leer:
Ek is die Heer!

Wanneer ek die land reining van die Gog hordes (Eseg 39:12),
dan sal hulle leer:
Ek is die Heer!

As al die nasies die oordeel sien wat Ek bring (Eseg 39:21),
dan sal hulle leer:
Ek is die Heer!

As Israel voor al die nasies My erken as heilige God (Eseg 39:27),
dan sal hulle leer:
Ek is die Heer!

Wat gaan dit vat, liewe leser,
voordat jý leer:
Ek is die Heer?!