Mens ontrou, God getrou

Byvrouontrou.Haar gaan kryoorgebly. Gibea veilig?Onheilig…Verkrag.Doodsnag. Opgesny.Versprei.Gruweldaad:Ons moet praat! God gehoor.Geveg verloor!Berou.Vertrou. Vyf en twintig duisend lewens verloor.Net ses honderd by die rots oor.Geen vroue.behoue. Bet-El...

Reg in eie oë

Miga se ma het haar silwer gesoeken die man wat dit gesteel het vervloek.Toe Miga, haar seun, sy sonde teen haar bely,het sy die silwer aan die Here gewy. (Rig 18:1-3) Maar hulle het die ware God versaaken ‘n afgodsbeeld daarvan gemaak.In daardie tyd het Israel nie ‘n...

Waar kom jou krag vandaan?

Drie honderd jakkalse aan hul sterte gebind,het die Filistyne se koring en boorde verslind. (Rig 15:1-8)Ons sal moet verstaanwaar kom sy krag vandaan… Met die kakebeen van ‘n donkie in sy handemaak hy ‘n hoop van duisend lyke van vyande. (Rig 15:14-17)Ons moet...

Simson se troue

“Ek gaan met ‘n Filistynse meisie trou.”“Kry eerder onder jou eie volk ‘n vrou?”Sy ouers het nie besef alles kom van die Here af.Hy wou ‘n geleentheid skep om die Filistyne te straf. (Rig 14:1-4) Met die sterkte van die Heerhet Simson ‘n leeu verskeur.Later oppad...