Tag: Rigters

 • BUNDEL E: DIE RIGTERS TYDPERK (RIGTERS, RUT)

 • Mens ontrou, God getrou

  Byvrouontrou.Haar gaan kryoorgebly. Gibea veilig?Onheilig…Verkrag.Doodsnag. Opgesny.Versprei.Gruweldaad:Ons moet praat! God gehoor.Geveg verloor!Berou.Vertrou. Vyf en twintig duisend lewens verloor.Net ses honderd by die rots oor.Geen vroue.behoue. Bet-El berou.Altaar gebou.Jabes ontrouvat hul vrou. Meisies dans.Gebruik die kans.Gryp ‘n vrouom stam te bou… Geen koning.Eie woning.Waaroor die betoog?Reg in my oog! Mens sonde.Jesus wonde.Mens ontrou.God getrou.

 • Reg in eie oë

  Miga se ma het haar silwer gesoeken die man wat dit gesteel het vervloek.Toe Miga, haar seun, sy sonde teen haar bely,het sy die silwer aan die Here gewy. (Rig 18:1-3) Maar hulle het die ware God versaaken ‘n afgodsbeeld daarvan gemaak.In daardie tyd het Israel nie ‘n koning gehad:Wat reg is en eie oë…

 • Waar kom jou krag vandaan?

  Drie honderd jakkalse aan hul sterte gebind,het die Filistyne se koring en boorde verslind. (Rig 15:1-8)Ons sal moet verstaanwaar kom sy krag vandaan… Met die kakebeen van ‘n donkie in sy handemaak hy ‘n hoop van duisend lyke van vyande. (Rig 15:14-17)Ons moet dringend verstaanwaar kom sy krag vandaan… Hy het die stadspoort, kosyne en…

 • Simson se troue

  “Ek gaan met ‘n Filistynse meisie trou.”“Kry eerder onder jou eie volk ‘n vrou?”Sy ouers het nie besef alles kom van die Here af.Hy wou ‘n geleentheid skep om die Filistyne te straf. (Rig 14:1-4) Met die sterkte van die Heerhet Simson ‘n leeu verskeur.Later oppad troue toe het hyheuning in daardie karkas gekry. (Rig…

 • Simson se geboorte

  Die Israeliete het nog ‘n keergedoen wat verkeerd is in die oë van die Heer.Hy het hulle oorgegee in Filistynse magmaar ook in dié verhaal wys God Sy krag… (Rig 13:1) Manoag se vrou het in kinderloosheid gekwyn.Die Engel van die Here het aan haar verskyn:“Jy sal ‘n seun in die wêreld bring,jy mag niks…

 • Jefta

  Die Ammoniete het by Gilead kamp opgeslaanWie sal as leier teen hulle op kan staan? (Rig 10:17-18) Jefta was ‘n seun van Gilead. Hy was ‘n dapper soldaat. As prosituut was sy ma onguur,sy broers het hom weggestuur… (Rig 11:1-3) As hulle God in gebed sou vra,sou hulle hulle anders gedra? Die Ammoniete was tot…

 • Gideon

  Die Israeliete het gedoen wat verkeerd is in die oë van die HeerWeer moes hulle die les met onderdrukking leer:Hulle moes langs bergstroompies in grotte blyen het niks van hul lande se opbrengs gekry. (Rig 6:1-5) In Egipte was julle gedompel in slawerny,Ek het julle uit daardie verdrukking bevry.Julle het hierdie land gekry sonder om…

 • Debora en Barak

  Na Ehud se dood het die Israeliete weer gedoen wat verkeerd is in die oë van die Heer.God het hulle oorgegee in Jabin se mag.Nege honderd strydwaens was Sisera se krag.Twintig jaar het hulle onderdrukkend gely,daarom het hulle gebid dat God hul bevry. (Rig 4:1-3) Debora, die vrou van Lappidotis as leier gekies deur God.Sy…

 • Ehud

  Toe die Israeliete weer afdwaal,begin die siklus hom herhaal.Eglon het die Palmstad verslaanen die volk word sy onderdaan. (Rig 3:12-14) In nood het gebede weer opgeskieten God stuur Ehud die Benjaminiet.Hy was sterker in sy linkerhandmet ‘n swaard aan die ander kant. (Rig 3:15-18) Ehud het aan Eglon belasting betaalmaar by Gilgal draai die verhaal.Afgodsbeelde…