Otniël

with No Comments

Die Here het van die nasies met rus gelaat
sodat die volk in oorlogservaring kon baat.
Hy wou ook kyk of hul gehoorsaam sou wees
in wat sy gebooie en voorskrifte lees. (Rig 3:1-5)

Die Israeliete het met die ander nasies begin trou –
dit het gelei dat hulle hul afgode begin vertrou…
God het hulle deur die vyand laat verslaan
vir agt jaar was hulle hul onderdaan. (Rig 3:6-8)

In hul nood roep hul na Hom
en laat hy ‘n redder na vore kom.
Otniël ontvang so die Here se Gees:
Vir veertig jaar was daar vrede gewees. (Rig 3:9-11).

Otniël se naam beteken God se krag
Hierin sit ‘n boodskap vir jou vandag:
God het vir jou ‘n Verlosser gestuur
Hy het alle mag, ja ook in hierdie uur! (II Pet 1:3, Kol 2:15)

God is regverdig en getrou:
As jy jou sonde opreg berou
en voor God jou sonde bely,
sal jy reiniging en vergifnis kry. (1 Joh 1:9).

Het jý My opdragte verstaan?

with No Comments

Here, wie moet eerste gaan veg?
Juda is eerste – maak julle reg.
Ek gee die land in jou mag
en so wen Israel die eerste slag. (Rig 1:1-4)

Hulle het Adoni-Besek se duime en tone afgesny.
“Ek het dit met sewentig konings gedoen,” sê hy.
God het dit alles gesien
en my die straf gegee wat ek verdien. (Rig 1:5-7)

Met Juda se aanvalle het dit goed gegaan,
hulle het verskeie stede verslaan. (Rig 1:8-11)
Maar toe hulle Simeon saam laat gaan,
kon hulle die inwoners van die Vlakte nie verslaan. (Rig 1:17-18)

Die Benjaminiete het die Jebusiete nie verslaan,
saam het hulle in Jerusalem bestaan. (Rig 1:21)
Vir die Josefstam het God Bet-El afgemerk,
maar hulle het met ‘n perverse saamgewerk.

Ook Efraim en Manasse wen nie die stryd
en volg liewer ‘n saambly beleid. (Rig 1:27-29).
Simeon, Aser en Naftali se halwe stryd
dwing die vyand na dwangarbeid. (Rig 1:30-32)

Sonder om hom vreeslik in te span
verdryf die Amoriete die stam Dan. (Rig 1:33-34)
Tussen al die slegte berigte deur,
nie veel om mens op te beur…

Tog staan daar geskryf:
Kaleb het Enakiete uitgedryf. (Rig 1:20)
Om die krag van die stelling te verstaan,
moet ons terug in geskiedenis gaan:

Die verkenners het kom verklaar:
“Ons moenie veg nie daar is reuse daar!
Die Enakiete is reuse met groot vemoë
ons was soos sprinkane in hulle oë!” (Num 13:26-33)

Net Josua en Kaleb het vas gestaan
met die wete dat God kán verslaan.
Die volk se geloof was so klein
Die straf: Veertig jaar in die woestyn.

Vyf en veertig swaar jare later
het Kaleb se geloof nie afgewater.
Toe Josua die land verdeel,
kies Kaleb die Enakiete se deel. (Jos 14:10-13)

Met God aan sy kant
word Hebron sy land. (Jos 14:15)
Hier is Abraham as God se vriend begrawe. (Jak 2:23)
As asielstad word hierde ‘n veilige hawe. (Jos 20:2,3,7)

Het jy wat My opdragte mooi verstaan
ook net halfpad met die uitvoering gegaan?
Of ontvang jy in geloof
alles wat Ek jou beloof?
Dink jy jy het dit vir jouself gekry?
Ek wil dat jy ander daarmee bevry!

Die Engel van die Heer
is van Gilgal na Bokim om te leer:
Ek het julle uit Egipte gelei
by My het julle ‘n verbond gekry. (Rig 2:1-2)

Ek sal my verbond met julle nie verbreek,
maar julle moet die vyand se altare afbreek.
Waarom het julle nie na My geluister?
Julle toekoms lyk nou duister! (Rig 2:3-5)

Die volk van Josua se geslag het gesterf
sonder om kennis van die Heer te erf.
Hulle het gedoen wat verkeerd is in die oë van die Heer
deur die Baäls en Astartes te dien en eer. (Rig 2:10-13)

God het vir die volk straf gebring
en roofbendes het hul ingedring.
Hulle moes dit eintlik weet,
God het dit voorheen bevestig met ‘n eed. (Rig 2:14-15)

In hul nood roep hul na Hom
dan laat Hy leiers na vore kom,
wat hul red uit die vyand se mag
as Hy in medelye sy straf versag. (Rig 2:16-18)

Maar as die leier dan sterf,
sit hul net meer sonde op die kerf.
Dan begin die siklus weer van voor,
want hulle het God se wil nie gehoor. (Rig 2:19-23)

Het jý My opdragte mooi verstaan
of het jy ook in dié siklus gegaan?
Bid dat jy staande kan bly
met alle vertroue net in My.
Staan vas in jou geloof
en kry wat Ek jou beloof!

Rigters oorsig

with No Comments

Die boek is soos volg verdeel:
Finale oorwinning was ‘n miete.
Kompromie: Leef met Kanaäniete.
Konflik: Oorlog met Kanaäniete.
Gevolg: Leef soos Kanaäniete.
Ja, moenie met sonde speel!

Finale oorwinning was ‘n miete:
Israel is wel die beloofde land in,
maar al die volke is nie oorwin.
As toets is van die vyand gelaat:
Sou hul God vertrou of verlaat?

Kompromie: Leef met Kanaaniete.
Die volk het hul gevegte verloor:
“Ons kort ‘n leier om aan te spoor.”
Maar wat hulle nie meer onthou:
Is dat hulle net op God moet vertrou.

Ons sal maar tussen hulle moet bly
ons moet net hul gewoontes vermy…
Die gevolg was afval en afgodery.
Die oordeel van God sal hul kry.

As straf stuur Hy ‘n invallende nasie.
Die volk is onderdruk sonder grasie.
Na verloop van tyd kry hul berou.
God bevry sodra hul weer vertrou.

Konflik: Oorlog met Kanaäniete.
Hierdie siklus herhaal in die boek:
Omgang, afval, oordeel, soek.
Telkens, deur rigters, weer bevry
so, God se geduld met jou en my!

Hierdie siklus was wyd verspreid:
Otniël, Ehud en Samgar – Suid.
Debora en Barak in die Noord.
Ja, dieselfde siklus in elke oord.

Abimelek, Tola en Jaïr – sentraal,
daar ook Gideon se unieke verhaal.
Jefta, het daar in die Ooste kom red
maar daar sy dogter se lewe verwed.

Teen die magtige Fillistyne in die weste,
het Simson gedink hy weet die beste.
Delila, die heidense vrou, knip sy haar
en so eindig sy lewe met die pilaar…

Gevolg: Leef soos Kanaäniete.
Miga, het vir homself ‘n tempel gebou.
Sy verval, het die hele volk Dan geknou.
Toe hulle godsdiens begin verval,
was hulle sosiaal en moreel ook mal!

Dit het toe nog verder versprei
en die hele volk na oorlog gelei…
God se wil was heeltemal weg –
almal gedoen volgens eie reg.

Ja, moenie met sonde speel!
As jy dink jy kan met sonde meng,
is jy, soos Israel, in jou denke eng.
Al wat jou op die regte pad kan hou:
Jy moet op God alleen vertrou.

Jesus, die enigste ware Rigter.
Die rigters het maar swak gelyk
en tog het God hul so gebruik.
Dit wys verlossing kom van Hom –
Jesus Christus is die volle som!

Die rigters kon net red vir ‘n ruk,
dan is hulle weer in sonde vertsrik.
Rigter, Jesus, maak jou silwer skoon
dat jy vir ewig by Hom kan woon!

1 2