Tag: Josua

 • Tree H van Z deur die Bybel: Beloftes vervul

  Hier is die opname van die Zoom sessie waarin ons tree 8 van 26 treë deur die Bybel gegee het. Die video is 55 minute en ongeveer 360 Mb groot. Vir die wat die onbeperkte data het nie, het ek die abieding in PDF formaat opgesit. Daar is ook ‘n opsie onder die video waar…

 • Bundel D: Die inname (Josua)

 • Jerigo

  Rondom Jerigo was hoë mure gebou.Dit het al hulle vyande uitgehou. (Jos 6:1) Julle moet priesters met ramshorings vat,loop dan vir ses dae een keer om die stad.Op dag sewe moet julle sewe keer daarom haas,die priesters moet dan op die ramshorings blaas.Ek laat die mure inval as Ek dit hoor,gaan reguit vorentoe en klim…

 • Josua se laaste toespraak

  Josua se laaste taakwas hierdie toespraak: Julle het telkens gesien,God gee wat julle nie verdien.Die getroue God moet julle loof:Hy gee die land soos Hy beloof. (Jos 23:1-5) Julle moet sterk staan in die uitvoering van die wet.Moenie links of regs afwyk van dié riglyn wat jul hetanders gaan die versoekings julle insuigen gaan julle…

 • Kaleb se reuse geloof

  Die land loop oor van heuning en hier is van sy vrug,maar ongelukkig moet ons ook oor die reuse berig:Ons het die afstammelinge van die Enakiete daar gesien!Soos nietige sprinkane sal ons die dood daar verdien… (Num 13:30-33). Kaleb het die tien stilgemaak:Ons is opgewasse vir die taak!” (Num 13:30). Die volk het hom nie…

 • Almal kry hul deel van God se beloftes

  Die beloofde land is verdeel:Elke stam kry ‘n deel. (Jos 18:10). Die hele land is in rus gehul –God het al Sy beloftes vervul. (Jos 21:45). Ook in jou stryd, wees nie bangons het almal genade op genade ontvang. (Joh 1:16) Die vervulling van Sy belofte is ons geskenk:Ons is almal van die Gees deurdrenk.…

 • Die son gaan staan as God verslaan

  Saam ontplooi vyf Amoritiese koningsteen die Gibeonitiese wonings. (Jos 10:1-5) Josua trek op om saam met sy bondgenoot te veg.Dis deel van God se plan, Hy sien dit as reg:Moenie vrees nie, Ek gee hulle in jou hand,nie een van hulle is teen jou bestand. (Jos 10:6-8). Die Here het paniek onder die volk gesaaien…

 • Die waterdraers

  Ek sal die inwoners van die land in jou mag gee,maar daar kom ‘n waarskuwing daarmee:Moenie ‘n verdrag met hulle sluit.Nee, wis hulle heeltemal uit! (Eks 23:31-33, Eks 34:12, Deut 7:1-2) Die Gibeoniete het bang geraaken toe ‘n slim plan gemaak.Hulle het verslete saalsakke gevaten kos ingepak vir die pad.Hulle het hulle só vermomdat dit…

 • Ai en Akor

  Die Israeliete was aan God se opdrag ontrouAkan, seun van Serag, uit die Judastam,het die Here se gewyde goed vir hom gehou.Die toorn van die Here het teen Israel ontvlam. (Jos 7:1) Josua stuur toe manne om Ai te verkenNet so drieduisend manne hoef te gaan:Ai het min mense – ons kan maklik wen!Hulle het…

 • Die pad is oopgekloof

  Veertig jaar terughet die Israeliete uit Egipte gevlug.God het die Rietsee oopgekloofen die volk het Sy almag geloof. (Eks 14:21-22) Veertig jaar laterstaan hulle voor die Jordaan se water…Die rivier het op een hoop gaan staanen die volk het God se almag verstaan. (Jos 3:7,13) Stapel twaalf klippe opmekaarsodat julle vir julle kinders kan verklaar:God…