Tag: Job

 • Gebed: Job 32:12,18 en 33:1-3

  O God, gee ons soveel kennis van U wetdat selfs al kry ons soos Job swaar,mense van ons sal kan verklaar:Hierdie is ‘n man wat wysheid het. Laat U Gees ons binneste dwingom oor U weldade te singSoos nuwe leersakke van wynlaat my oopbars en U lig laat skyn. Ons bid vir die in Job…

 • Gebed: Job Job 32:12,18 en 33:1-3

  O God, gee ons soveel kennis van U wetdat selfs al kry ons soos Job swaar,mense van ons sal kan verklaar:Hierdie is ‘n man wat wysheid het. Laat U Gees ons binneste dwingom oor U weldade te singSoos nuwe leersakke van wynlaat my oopbars en U lig laat skyn. Ons bid vir die in Job…

 • Wil jy ‘n saak teen die almagtige maak?

  ‘n Storm het losgebreeken God het daaruit gespreek (Job 38:1)Wie is dat wat my raadsbesluitsonder enige kennis probeer stuit? (Job 38:2, 1953)Maak jou reg om te stry:Ek sal vra, antwoord jy My. (Job 38:3) Ek het die aarde se fondament gelêWaar was jy toe? Kan jy sê?Waarop is sy voetstukke neergesit?Wie het hom aanmekaargesit?Dié oggend…

 • Job oorsig

  GodHet jy my dienaar Job gesien? 1:8Daar is niemand wat my só opreg dien.SatanU beskerm hom en maak hom rykHy sal U vervloek as dit van hom wyk. 1:11JobDie Here het gegee en neem toe weerPrys die naam van die enigste Heer! 1:21Job se vrouAl wat jy oor het is daardie potteskerfVroom? Vervloek God nou…

 • Die krokodil

  God:Het jy my dienaar Job raak gesien? (Job 1:8)Daar is niemand wat my só opreg dien.Satan:U beskerm hom en maak hom rykHy sal U vervloek as dit van hom wyk. (Job 1:11) Job en sy vriende het pratend gesoekna die oorsaak uit elke moontlike hoek. (Job 3-37)Daarna het God uit die stormwindbegin praat met Job,…

 • Ek bid, maar God antwoord nie…

  My beste jare is verby,toe was God nog by my.Ek het oral voorspoed geniet,dikmelk en olie is op my uitgegiet. (Job 29:1-6) Daardie tyd het ek na die stadspoort gegaanen jongmanne het in respek opsy gestaan.Ou manne het eerbiedig opgestaan,die vernames se stilte het eer beaam. (Job 29:7-10) Ek het roepende armes gered,weeskinders gehelp met…

 • Luister na die fluister

  Bildad, het jou gepraat my nou gebaat?Met wie se hulp het jy nou gepraat? (Job 26:1-4)Al voel dit of God net fluister,sal ek eerder na Hom luister: Die hemel het God oor die leë ruimte gesprei.Die aarde laat hang waar niks is nie – dit doen Hy!Hy maak water in wolke bymekaar.Hulle skeur nie oop…

 • Ek probeer verstaan

  As ek maar geweet het waar om God te vindsou ek na sy woonplek toe gaan as kinden my saak vir Hom vertel, my pleidooie aan Hom stel. (Job 23:1-4)As ek my onskuld by Hom afsmeek,sal my Regter my mos vryspreek? (Job 23:5-7) Maar ek is moedeloos – Ek kry Hom nie oos.Al soek ek…

 • Gee iemand vir my om?

  Job:Luister na my en gee vir my omKyk na my en staan verstom.Waarom mag ek nie my ongeduld betoon –Ek kla by God sonder om Hom te verloon? (Job 21:1-5) Die goddeloses se lewensbestaan:Waarom word hulle ryk en vernaam?Vrede, voorspoed en vrugbaarheid –om God te dien is sinloosheid. (Job 21:6-15) Van hulle bly ek eerder…

 • As ‘n mens sterf, sal hy weer lewe?

  Toe het Job weer gepraat: Dink julle net julle het raad? (Job 12:1-2) Vra eerder die diere om julle te leer,die voëls om te vertel van die Heer.Hulle weet God het alles gemaak,dié wysheid kom soos jy ouer raak. (Job 12:7-12) By God is wysheid en krag, by Hom is raad, insig en mag. (Job…