Gebed: Heb 1:1-4

with No Comments

O God, in hierdie vroeë oggenduur
bid ek uit Hebreërs een vers vier:

In die ou tyd het U op op baie maniere en baie keer
met ons deur die profete gekommunikeer
Maar in hierdie eindtyd het U ons guns verleen
en praat nou met ons deur U Seun.

O God, soveel mense gaan die ewige lewe mis!
Laat hulle aaseblief tog weer sien wie U Seun is:

Deur Hom is die hele wêreld gemaak.
U het Hom erfgenaam van alles laat raak.
U laat U heerlikheid uit Hom straal
maar tog het Hy vir ons sonde betaal!

Sal U vandag deur U Gees met hulle praat
en nie een van hulle onveranderd laat?

Amen.

My erediens

with No Comments

Wees lief vir jou Christen broer
en gasvry as ‘n vreemdeling inloer,
Behandel gevangenes asof jou ook daar
en wees in die huwelik getrou aan mekaar. (Heb 13:1-4).

Julle moet geldgierigheid verset:
Wees tevrede met wat jy het! (Heb 13:5)
Die Here sal jou nooit verlaat
wees daarom nie bang vir ’n ander se daad. (Heb 13:6)

Onthou in elke dag se velle stryd:
Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. (Heb 13:8).


Julle moet jul tot Hom bekeer
en julle nie laat meevoer deur ‘n vreemde leer.
Laat jou hart deur Sy genade versterk
en nie deur gewoontes in die kerk… (Heb 13:9)

Offerdiere word buite die laer verbrand,
so was Golgota ook aan die stad se buitekant.
Gaan daarom ook uit om die smaad te dra
en bring vir Hom die offers wat hy vra:

‘n Offer van lof wat Sy Naam bely,
want deur Sy bloed is jy bevry.
Moenie nalaat om goed te doen
dis offers wat jou met God versoen. (Heb 13:12-16).

Mag God jou in Sy wil versterk
en so toerus vir elke dag se werk.
Mag Hy jou vir Hom aanneemlik maak
en sy genade by jou wees in elke taak. (Heb 13:21,25).

O God, laat my hele lewe ‘n erediens wees:
Een waarin ek oorloop van liefde deur U Gees,
sodat ek U genade deur my offers na hulle toe dra,
wat in swaarkry in gebed na U hulp bly vra.

Sinai en Sion

with No Comments

Sinai was ‘n tasbare berg
waar julle jul gesig moes verberg.
Dit was ‘n brandende vuur en donderwolk
waar Moses God se boodskap moes vertolk. (Heb 12:18-21, Deut 4:11-12, Eks 19:16-19, Eks 20:18-20).

By die Sionsberg hoef julle nie te bewe:
dis die stad van die God wat lewe.
Miljoene engele is feestelik vergaar
en die wat se name opgeteken is, is ook daar. (Heb 12:22-23).

Vir die Regter maak die sonde nie meer saak
want deur sonde vergifnis is hulle volmaak.
Ja, hulle is daar vry verklaar
en is by Jesus, hul Middelaar! (Heb 12:23-24).

Die wat by Sinia nie wou luister het nie ontkom.
Pas op – Hy praat nou uit die hemel: luister na Hom!
Soos by Sinai sal die aarde weer een keer bewe
en word weggeneem alles wat dan nog lewe… (Heb 12:25-26, Hag 2:6).

Dien Hom met eerbied en ontsag tot dié uur,
want God is ‘n verterende vuur!
Maar jý – wees dankbaar en nie bang:
Jy het die onwankelbare koninkryk ontvang. (Heb 12:28-29).

Die lewenswedloop

with No Comments

Die tyd is te min om te vertel van elke verhaal,
van rigters en konings wat oorwinnings behaal.
Vuur is geblus en vir leeus was hule nie bang,
want hulle het in swakheid krag ontvang. (Heb 11:32-34).

Vroue het in geloof hul kind
uit die dood teruggevind.
Ander gelowiges wou nie vir vrylating betaal,
met die wete: Hulle word vir ‘n beter lewe kom haal. (Heb 11:35)

Van die bespotting en lyfstraf moet julle ook hoor:
Gelowiges is doodgegooi, in stukke gesaag en vermoor.
Hulle het gebrek gely en is verdruk in pyn.
Hulle het rondgeswerf in die woestyn. (Heb 11:36-38).

Hoewel mens so kan getuig oor hulle geloof,
het hulle nie gekry wat God beloof,
want God het vir ons iets beter beoog
hulle word nie sonder ons verhoog. (Heb 11:39-40).

Al hierdie gelowiges waarvan ons hier getuig
is besig om ons aan te moedig en toe te juig,
want voor ons lê die lewenswedloop
wat ons volhardend moet bly hardloop.

Hou die oog gevestig op wat God beloof:
Jesus, die die Begin en Voleinder van die geloof.
Hou Hom voor oë in jou wedloop en dag se taak
dan sal julle sal nie geestelik moeg word en agter raak. (Heb 12:1-3).

Hardloop vir die wedloop se loon:
Dis ‘n onverganklike oorwinnaarskroon!
Gefokus op die doel om te kwalifiseer
oefen ek en bring my ligaam onder beheer. (I Kor 9:24-27, II Tim 4:7-8, Fil 3:13-14).

Dra jy soms in die wedloop swaarder gewig?
Die wat God liefhet sal Hy ook tug…
Dit vorm jou en lewer goeie vrug
en bring jou na God se wil toe terug. (Heb 12:4-11).

Laat jou slap hande weer sterk vat
en versterk die lam knieë op die pad. (Heb 12:12-13)
Elkeen wat die oorwinning behaal
sal God by die wenstreep kom haal. (Op 2:17, II Tim 4:7-8)

Geloof in wat God beloof

with No Comments

Dink terug aan vroeër dae:
Julle het gely sonder om te kla.
Julle het in die stryd staande gebly
en saam met die gevangenis gely.

Julle het met blymoedigheid aanvaar
toe hulle julle besittings vir hulle vergaar,
want julle heg nie daaraan waarde:
Julle besitting is beter en blywend in waarde (Heb 10:32-34).

Moenie prysgee om in geloof te vertrou:
Dit hou ‘n groot beloning in vir jou!
Om te ontvang wat God beloof,
moet jy volhard in Sy wil met geloof. (Heb 10:35-36)

Binne ‘n kort tydjie sal elke mond verstom,
want Hy wat weer kom, sal dan kom!
Die wat vrygespreek is sal lewe
die wat terugedeins het sal bewe… (Heb 10:37)

Die definisie van geloof: Om te glo
is om seker te wees van wat ons hoop daarbo,
om oortuig te wees van wat ons nie sien nie:
ja, van beloftes wat ons nie verdien nie! (Heb 1:1)

Ons weet die wêreld is deur God geskep, want ons glo
die sigbare dinge het ontstaan uit woorde van Bo. (Heb 11:3).
Vanweë Abel se geloof het God sy offer aangeneem (Heb 11:4)
omdat Henog geglo het, is hy lewend weggeneem (Heb 11:5)

As mens nie glo nie, kan jy nie Sy wil doen:
Jy moet glo jy is met Hom versoen.
Ja, wie tot God nader
moet glo Hy is jou Vader
en as jy soekend na Hom gaan
bied Hy vir jou ‘n beloning aan (Heb 11:5-6).

Noag is gewaarsku oor dinge wat hy nie kon sien.
Die hamerhoue aan die ark was ‘n stille preek: (II Pet 2:5)
God gaan Hom oor die sonde wreek!
Geloof sal jou vryspraak laat verdien. (Heb 11:7)

Jy moet in hierdie geskiedenis lees
hoe sterk jou geloof moet wees.
Dink ook terug aan jou eie verlede
en meet jou geloof in die hede. (Op 2:5)
Om te ontvang wat God beloof,
moet jy volhard in Sy wil met geloof.

Die erediens

with No Comments

In die tabernakel was daar ‘n kandelaar:
Dit het gesimboliseer God was daar. (Heb 9:2; Op 1:12-13,20)
Die tafel met offerbrode het verklaar
die volk is vir Sy sorg dankbaar. (Eks 25:23,30; Lev 24:8-9)

Die Allerheiligste was toe met ‘n gordyn. (Heb 6:19; Heb 9:3; Heb 10:20)
Net die Hoëpriester kon voor God verskyn. (Heb 9:8).
Die gerubs het die heilige ark daar bewaar. (Heb 9:5, Eks 25:22).
Met bloed moes hul hul sonde verklaar. (Heb 9:10).

Maar Christus het as Hoëpriester gekom,
Hy dien in die hemelse heiligdom. (Heb 9:11-12)
Met Sy eie bloed is ewige verlossing verkry (Heb 9:12)
en dit maak my en jou se gewete vry! (Heb 9:14)

Vir die nuwe verbond moes Jesus sterf,
sodat ons uit sy testament kon erf. (Heb 9:16-17)
Hy stel die verbond in met Sy bloed
en het so vir ons oortreding geboet. (Heb 9:19-22)

Jesus se pyniging,
lei tot my reiniging!
Hy het in die hemel self ingegaan
en daar vir my voor God gestaan. (Heb 9:23-24).

Die voorhangsel het geskeur:
Ek kan nou vrylik daardeur (Heb 10:19-20)
vir die wonderlik rede
om met God te praat in gebede.

Jesus was ‘n eerste keer hier
om die sonde te kom kuur. (Kol 1:19-20)
Die tweede keer kom Hy met verlossingskrag
vir die wat Hom bly verwag. (Heb 9:25-28)

Die ou erediens word dan vervang
met miljoene engele in sang.
In die stad van die lewende God eer ons Hom
dat ons vir ewig feestelik daar saam kan kom. (Heb 12:22-23).

Die nuwe verbond

with No Comments

Ons het ‘n volmaate Hoëpriester, dis ‘n feit:
Hy sit aan die regterhand van die Majesteit. (Heb 8:1).

Die aardse priesters bedien ‘n skadubeeld van wat sou kom
en bring offers in ‘n afbeeldling van die hemelse heiligdom. (Heb 8:3).
Die ware verbondstent is opgerig deur Hom.
Ja, Hy is die Bedienaar van dié heiligdom. (Heb 8:2).

Die voorvaders was deel van ‘n verbond
met die beloftes van ‘n nageslag en grond. (Gen 12:2-3, Heb 8:10)
Hy is die Middelaar van ‘n beter verbond
en dit is op uitnemender beloftes gegrond. (Heb 8:6).

Die nuwe verbond sal beter wees:
Dit beloof die inwoning van die Gees.
Sy volk se sondes dan vergete en vergeef
en hulle sal met kennis van God vir Hom leef. (Jer 31:31-34).

Hierdie beker is die nuwe verbond beseël deur my bloed
wat vir julle vergiet word om vir julle sonde te boet. (Luk 22:20).
Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink
tot my gedagtenis om oor julle vergifnis te dink. (I Kor 11:25).

Ek sal hulle God wees
en in hulle harte kry hul die Gees.
Hulle moet my volk wees
en hulle moet My ken en vrees. (Heb 8:8-10).

Skielik het uit die hemel ‘n stormwind gebrul,
hulle het vuur gesien wat in tonge verdeel.
Almal is met die Heilige Gees vervul
en het in ander tale die evangelie gedeel. (Hand 2:2-4).

Aan sy verbond het ek ook deel
dit is met my doop so beseël.
My sonde is daarom vergeef
en ek het die Gees wat in my leef!

Alles is nou waardeloos hier op aarde,
want om Jesus te ken oortref alles in waarde.
Om Jesus Christus as bate te kan verky
is meer belangrik as enige iets vir my. (Fil 3:7-8).

Jy kan sing, want dit is volbring.

with No Comments

Die Bybel het ons min van Melgisedek geleer,
maar beklemtoon hy bly priester altyddeur. (Heb 7:3, 1953).
Die Hebreërs skrywer verbind hom aan Jesus
om te wys dat Hy ‘n beter priester as die aardses is.

As hierdie volmaakte Hoëpriester dan ‘n offer bring,
roep Hy uit: “Dit is volbring!” (Joh 19:30).
Sy een offer het my en jou sonde vergewe
en daarom sal ons nou ewig by Hom lewe. (Heb 7:27-28).

Moenie met God se genade speel

with No Comments

Hoe gaan ek julle oor ‘n moeilike saak inlig:
Julle word nog maar met melk gevoed
terwyl julle al ander moes kon onderrig
en moes kon onderskei tussen sleg en goed? (Heb 5:11-14).

Die leer oor die bekering en geloof was die begin,
daarna is julle ingelig oor doop en handoplegging.
Toe oor opstanding uit die dood en die ewige oordeel,
maar nou moet ek ‘n dieper boodskap ook deel… (Heb 6:1-3).

Wanneer mense een keer deur God verlig is
en met die hemelse gawe en Heilige Gees belig is,
die goeie woord van God kon leer ken as Sy kind
en die kragte van die toekomstige wêreld kon ondervind
en dan nogtans afvallig geword het van hierdie leer
is dit onmoontlik om hulle weer tot God te bekeer.
In hulleself kruisig hulle immers weer die Seun van God
en is dit asof hulle Hom in die openbaar bespot. (Heb 6:4-6).

Maar, geliefdes, al praat ons in hierdie trant,
is ons oortuig julle is gered deur God se hand.
Julle is besig om medegelowiges te dien
So, God kan jul liefde vir Sy Naam sien. (Heb 6:9-10).

Dit is ons vurige wens dat elkeen van jul
met ywer sal hoop tot God sy beloftes vervul. (Heb 6:11-12).
Die anker van hoop is agter die voorhangsel vas
waarheen Jesus vir ons die Voorloper was. (Heb 6:19-20).

So wat hierdie boodskap met jou wil deel:
Moenie met God se genade speel!
Maar gelowiges hoef nie vir dié boodskap te skrik:
want “Niemand sal hulle uit My hand ruk –
Ek gee hulle die ewige lewe, moet jy verstaan
en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan.” (Joh 10:28-29)

Die brug Bouer

with No Comments

Jou Hoëpriester is hieraan getrou:
Sy taak is om vir jou ’n brug te bou.
Oor die brug bring Hy God na jou (Heb 4:14-16).
Hy neem jou daaroor na God – vertrou! (Heb 5:4-10).

Kom terug
na die brug!

Oor die brug bring Hy God na jou (Heb 4:14-16).
Het jy al die boodskap verstaan?
Hy het op aarde vir jou gely
en het reeds deur die hemele gegaan
so, hou vas aan die geloof wat jy bely (Heb 4:14).

Ons Hoëpriester sal ons swakhede verstaan,
want Hy het self in versoeking gestaan.
Kom ons gaan met vrymoedigheid na die genadetroon,
en word daar met barmhartigheid en genade gekroon. (Heb 4:15-16).

Hy neem jou daaroor na God – vertrou! (Heb 5:4-10).
Jesus is ons Hoëpriester wat God geroep het. (Heb 5:4-7).
Op aarde was Sy offers smekinge en gebed.
Sy gebede is verhoor vanwee sy onderworpenheid.
Deur Sy lyding het hy geleer van gehoorsaamheid (Heb 5:8).

Sy eindpunt op aarde was volmaaktheid
en daarom is Hy die bron van saligheid. (Heb 5:9).
Hy is eenmaal geoffer om baie sonde weg te neem.
As Hy weer verskyn, verlos Hy jou van jou pyn! (Heb 9:28).

Kom terug na die brug
God het na jou toe oor die brug gekom,
Glo jy regtig in Hom?
Hy het jou gereinig om saam terug te gaan,
Stap jy al aan?

1 2