Oorsig oor die boek Sagaria

with No Comments

Julle moet julle na My bekeer,
dan Sal ek weer na julle terugkeer (Sag 1:3)

Die ruiters en perde leer die volk vertrou:
God sal Jerusalem en die tempel herbou. (Gesig 1)

Die ambagsmanne kom na die horings aan.
So word die volk se verdrukkers verslaan.(Gesig 2)

Die maatlyn vir die stad se muur:
God beskerm rondom soos vuur!(Gesig 3)

Die hoëpriester, ‘n teken van iets wat kom:
My dienaar, Loot, noem hul Hom.(Gesig 4)

Die oliebak, olyfbome en kandelaar,
het die Gees se teenwoordigheid verklaar.(Gesig 5)

‘n Reuse boekrol het in die lug gesweef:
Vervloeking waarvoor die dief moet beef.(Gesig 6)

‘n Mandjie met lood toegehou:
Binne in sit die goddelose vrou!(Gesig 7)

Die perde en die wa
Bring oordeel en gekla.(Gesig 8)

Julle moenie kerk-kerk speel:
godsdiens is nie ‘n leë ritueel!(Sag 7-8)

Nederig op ‘n donkie sal Hy kom,
met dertig silwerstukke verwerp hul Hom! (Sag 9-11)

Na ons gesuiwer deur vuur, kom Hy weer.
Wanneer dit sal wees weet net die Heer! (Sag 12-14)

Gelouter soos goud in vuur (Sag 12-14).

with No Comments

Ek bring ‘n gees van berou.
Hulle sal dan wel onthou.
Oor My dood sal hul treur,
en besef ek is die Heer!

Gelouter soos goud in vuur,
so reining ek jul in dié uur.
Ek sal jul gebede verhoor,
en julle sal jul vuilheid verloor.

Jul kom nou net uit ballingskap terug,
maar hoor hierdie harde berig:
Die dag van die Here kom –
plunder, verkragting – die hele som!

Maar jy hoef nie te vrees,
die hemelwesens sal by jou wees!
Ja, jou Koning kom weer,
wanneer, weet net die Heer!

Ja, Ek bring die berig,
van dan af is dit altyd lig!

Julle moenie kerk-kerk speel: godsdiens in nie ‘n leë ritueel (Sag 7-8).

with No Comments

Is dit nog gepas
dat ons moet vas?

Wat is dit wat jul hart begeer?
Is die gevas werklik tot Mý eer?

Liefde moes jul bewys,
maar jul harte was van ys.
Daarom het Ek julle verstrooi,
maar luister die keer mooi:

Ek is hartstogtelik oor jou begaan.
My almag en trou sal jy verstaan:
Bejaardes met kieries ryp in jaar
en kinders speel op die pleine daar.

Wat vandag vir jou onmoontlik lyk,
sal deur My almag more pryk.
Julle sal my volk wees,
Ek sal julle God wees.

Praat die waarheid met mekaar,
laat reg en regspraak geld ook daar.

Baie volke sal kom
om te vra na Hom!

En jý, is jou godsiens net ‘n ritueel?
Tot jou eie eer sonder om te deel?
Wanneer gaan jy verstaan:
Hy is hartlik oor joú begaan?

Die profeet Sagaria se gesigte oor die toekomstige oordeel.

with No Comments

Sagaria se sesde gesig (Sag 5:1-4).
‘n Reuse boekrol het in die lug gesweef:
Vervloeking waarvoor die dief moet beef.

Sagaria se sewende gesig (Sag 5:5-11).
‘n Mandjie met lood toegehou:
Binne in sit die goddelose vrou!
Twee vroue kom aangesweef,
dié mandjie moet in Sinar leef.

Sagaria se agste gesig (Sag 6:1-8).
Vier strydwaens het uit die berge gekom.
Hulle kruis die aarde in vier rigtings om.

Die perde en die wa,
bring oordeel en gekla.

Die wat hierdie lees,
weet Hy bring Sy Gees.

Sagaria se gesigte oor die tempel

with No Comments

Sagaria se vierde gesig (Sag 3:1-10).

Die Here het my nog ‘n gesig laat sien:
Jesua het voor die engel gestaan.
Die Satan kla hom toe daar aan.
“Satan, jý is die een wat straf verdien!”

‘n Stuk hout uit die vuur gered, so vuil,
julle moet dit met skoon klere ruil.
Jesua, Ek het al jou oortredings vegeef
Jy moet nou volgens my voorskrif leef.

Jy sal die amp van hoëpriester kry.
Soos engele sal jy toegang kry tot My.
Jy, ‘n teken van iets wat kom:
My dienaar, Loot, noem hul Hom.

Kyk, die een klip het sewe oë,
want net Ek het die vermoë
om hul sonde van hul te vervreem
en op een dag dit weg te neem!

Sagaria se vyfde gesig (Sag 4:1-14).

Ek het gesien daar is ‘n kandelaar.
‘n Oliebak met sewe tuite is ook daar.
Twee olyfbome het ek ook gewaar.

Jy sal nie slaag met mag en krag.
Net deur My Gees kan jy dit vermag:
Serrubbabel het die fondamente gepak,
Hy sal ook klaarmaak met die dak.

Die tempel is voltooi (Esra 6).

Uiteindelik is die tempel klaar gebou.
Die volk het toe Paasfees gehou.

Gesigte voor die terugkeer

with No Comments

Sagaria se eerste gesig (Sag 1:8-17).
Daar het ‘n man op ‘n bruin perd gesit
Die agterste perde was bruin, vos en wit.
Ek het gevra: “Meneer, wat beteken dit?”
Die ruiters moes die wêreld deurkruis.
Dit is rustig en stil in elke huis.
Wanneer bring u ontferming daar?
U toorn duur al sewentig jaar!

Julle kan maar op beloftes vertrou:
My tempel sal julle weer herbou!
Ek gaan weer genade betoon
en gaan weer tussen julle woon!

Sagaria se tweede gesig (Sag 1:18-21).
Ek het vier horings gesien:
Dis die nasies wat straf verdien
Daar kom ambagsmanne aan
Wat die nasies kom verslaan.

Sagaria se derde gesig (Sag 2:1-13).
Wat gaan u met die maatlyn meet?
Ek moet die breedte van Jerusalem weet.

Jerusalem word ‘n stad sonder muur.
Ek self is rondom hom soos vuur!

Baie nasies sal hulle aan die Here verbind.
Ek sal in jou woon, Sion, elkeen My kind.

Wees stil voor die Here al wat leef!
Hy kom uit sy heilige woning gesweef.