Tag: Psalms

 • Gebed: Psalm 51

  Wees my genadig, o God, in u troue goedhartigheid,wis my oortredings uit in u groot barmhartigheid!Was my skoon van my vreeslike skuld,reinig my van my sonde, uit U geduld! (Ps 51:3-4) Ja, my oortredings is diepe kennisen van my sonde bly ek altyd bewus.Teen U alleen het ek gesondig in onvermoë,ek het gedoen wat verkeerd…

 • Gebed Psalm 19

  Here, saam met almal wat U dien,bid ons vandag uit Psalm negentien: O God, die hemel getuig van U magdie uitspansel van U hande se krag.Soos een dag die berig vir die volgende gee,so deel die een nag die volgende mee. Sonder spraak en sonder woordeonhoorbaar is hulle akkoorde,tog gaan van daar ‘n boodskap uiten…

 • U stem, o HERE (uit Psalm 29)

  Ek buig in aanbidding voor U HERE, se glansryke heerlikheid.Ek erken U as HERE, soos Moses met my skoene uit…Ek erken, HERE, dat U majesteit en krag groot is.Ek erken, HERE, die majesteit van U Naam. U stem, o HERE, kom oor magtige waters heen.U stem, o God van majesteit laat dreun.U stem, o HERE,…

 • Psalm 127:1-2

  o Here, ek bid vir die wat ek bedien,dat hulle psalm honderd sewe en twintig sal sien, Van hulle is heeldag besig om te swoeg,hulle werk trek hulle in al van vroeg…Hulle gun hulleself nie eers tyd om by U voete te sit.Hulle inspanning vir brood laat hulle vergeet om te bid… Laat hulle weer…

 • Gebed: Ps 1:1-2

  O God, ek bid vandag uit Psalm eenvir mede gelowiges, ja vir U dogter en seun: Vir hulle is my hart se wens,om die geluk te vind as mens,wat nie saam met die raad van goddelose gaanen nie op die pad van die sondaars staan.Ek wil veral vanoggend vir hullle bid,dat hulle nie in die…

 • Die ballingskap uit Psalms

  Vir U wingerd het U die nasies uitgedryween het U ons as stok geplant vir druiwe. (Ps 80:9)Ons wortels het gegroei onder U seën (Ps 80:10).en het aan die berge sy skadu verleen. (Ps 80:11) Waarom het U ons mure afgebreek? (Ps 80:13)Verbygangers kan hulle toe wreek. (Ps 80:13)Ons is soos ‘n onkruid verbrand –…

 • Die drumpelwagter

  Here, ek smag om in te gaan,maar ek moet op die drumpel staan. (Ps 84:11)Hoe lief het ek U woning Heer,met alles wat ek het, wil ek U eer! (Ps 84:2-3) Selfs die mossies het ‘n nes by U altaar.Tot die swaeltjie bring haar kindom rus en vrede in U huis te vind.Ai, hoe wens…

 • Psalms oorsig

 • Ps 37 vir vandag

  Die Amerikaanse verkiesing het almal op hol.Uitsprake in ons eie land laat bloed in jou are stol.Korrupsie in die regering in aan die orde van die dag.Vir die gewone burger lyk dinge donker soos die nag… Moet jou nie oor skelms en skurke bekommer,soos gras en groenigheid verdwyn hul sommer.Vertrou op die Heer se beloftes…

 • Die pelgrim (Psalm 120 – 134)

  Oppad na die ewige Jerusalem,is ek ‘n pelgrim, hoor my stem: As vreemdeling het ek geleer (Psalm 120)dat ek U ewige vrede begeer. Ek stap tussen gevaarlike berge deur, (Psalm 121)my hulp kom net van die Heer!Hy beskerm my teen gevaar,dag en nag sal Hy my bewaar. My eindpunt is die huis van die Heer,…