Die oorwinnaarskroon (II Tim 4)

with No Comments

Voor God en Christus Jesus wil ek jou beveel,
want Hy is die een wat kom om te kom oordeel: (II Tim 4:1)

Verkondig die Woord!
Gaan daarmee voort
tydig
en ontydig. (II Tim 4:2)

Weerlê, bestraf en bemoedig
met geduldige onderrig,
want ‘n tyd kom weldra
dat mense die gesonde leer nie gaan verdra… (II Tim 4:2)

Hulle volg net wat hulle self begeer
en kry leerders wat preek wat hul wil hoor.
Die waarheid sal julle verloor:
Hulle eie verdigsels is hul leer. (II Tim 4:3)

Maar jy moet nugter bly,
verdra dit as jy ly.
Versprei die evangelie wyd:
Voer die pligte van jou bediening uit. (II Tim 4:5)

Ek word as drankoffer meegesleur,
die tyd van my dood is voor die deur.
Deur die wenstreep is ek nou:
Ek het gelowig end-uit volgehou! (II Tim 4:6-7)

Vir my wag daar ‘n oorwinnaarskroon:
Om vir ewig by God te kan woon!
Hy sal dit vir my gee as Hy weer kom,
maar ook vir almal wat glo in Hom! (II Tim 4:8)

Voorheen het ek gesê jy moet in Efese bly, (I Tim 1:3)
maar kom nou dringend na my.
Demas het die teenswoordige wêreld liefgekry –
net Lukas is by my.
Kressens is na Galasië
en Titus na Dalmasië. (II Tim 4:8-11)

Vir die evangelie moet jy jou nie skaam: (II Tim 1:8)
Bring die reismantel saam:
Elia het sy mantel aan Elisa gegee, ( I Kon 19:19)
ek wil jou uitstuur daarmee. (II Tim 4:13)

Bring Markus saam met jou,
hy is in die diens getrou.
Sit veral die perkamente in jou sak
en die boeke moet jy ook inpak. (II Tim 4:11-13)

Aleksander se dade aan my was vol kwaad.
In die hof het almal my in die steek gelaat,
maar die Here se krag het my laat bly staan
en die heidene daar kon ook Sy Woord verstaan! (II Tim 4:14-17)

In die leeu se bek sal ek Sy redding besing,
want Hy sal my behoue in Sy koninkryk bring.
Hy is tot in alle ewigheid die Heer:
Aan Hom kom toe alle eer! (II Tim 4:17-18)

Jy moet vir almal groete stuur.
Kom nog voor die winter hier.
Die Here is by jou gees, (1953)
Sy genade sal ook by jou wees. (II Tim 4:19-22)

Die bose en die kwaad – het jy raad? (II Tim 3)

with No Comments

Die bose se tyd
Dit moet jy weet: in die laaste dae
bring die bose swaarkry en plae (II Tim 3:1)
Hierdie laaste dae het begin
met Jesus se koms die wêreld in. (Joh 2:18, Heb 1:2, I Pet 1:20)
Aan die einde van die laaste dae kom Hy weer
tot dan toe word die kwaad net meer en meer. (Mat 24)

Die graad van die kwaad
“Swaar” is amper nog te lig vertaal (II Tim 3:1)
“Baie gevaarlik” die woord in ‘n ander verhaal. (Mat 8:28)
Gelowiges sal nie net lelike goed sien,
maar fisies ervaar wat hulle nie verdien…

Die inhoud van die kwaad:
Die mense sal:
1. Selfsugtig wees,
“Alles vir my”, is hoe dié reël lees
2. Geldgierig
“My doelwitte op geld gerig”
3. Grootpraterig
“Kyk net wat het ék alweer verrig!”
4. Verwaand
“Kyk na die gespuis vanaand…”
5. Beledigend teenoor hulle medemense
“My eie eer is my hart se wense.”
6. Hulle rebelleer na paaie van duister,
“Na my ouers gaan ek nie luister!”
7. Die “reg om te ontvang” se stank
in plaas van “uit God se hand” se dank.
8. Ongodsdienstig en onheilig ook op die lys,
want daar is geen optrede wat na Jesus wys
9. Harteloos
vir alles broos.
10. “Vergewe”, sal die spreekwoord heet,
“maar verseker sal ek nie vergeet!”
11. In alles wat hulle praat,
hoor mens net die kwaad.
12. Hulle hou hulle aan niks gebonde
“Niks wat ék begeer is sonde”
13. Wreed,
die rede vir leed.
14. Geen liefde vir die goeie:
Klip harte in yster boeie…
15. “Ek sal jou moet verraai,
as dit dinge na my guns gaan swaai…”
16. In roekeloosheid voort donder
dat die wêreld hul bewonder.
17. Hooghartig vir hulself afgesonder
in plaas van om ander te bewonder.
18. Eerder liefde vir genot
as liefde vir God!
18. Met godsdiens se skyn eie voordeel probeer wen,
maar die krag van godsdiens sal hulle nie ken. (II Tim 3:2-5)

Die subtiele impak van die bose
Julle moet van sulke mense wegbly,
want anders gaan julle hulle denke in julle huise kry
As jy nie pasop nie, word jou vrou geleer
om allerlei sinlike dinge te begeer. (II Tim 3:5-7)

Die grense van kwaad
Moses se plae het gewys dat Hy God aan sy kant het,
maar Jannes en Jambres kon dieselfde plae gedoen het.
Maar vanaf die vierde plaag,
kon hulle nie meer daarin slaag…. (II Tim 3:8)

Netso is die mense wat die verstandelike verwardheid het
en hulle teen die waarheid van God verset.
Hulle dwaasheid is duidelik vir die gelowige mens.
Die bose kom nie ver, want God het sy mag begrens. (II Tim 3:8-9)

Die raad teen die kwaad
Maar jy het my nagevolg in leer,
in lewenswandel jou bekeer
In lewensdoel, liefde, geduld en geloof
wat volhardend vashou in wat God beloof. (II Tim 3:10)

Watter vervolging het ek nie verduur!
Tog was jy saam met my in daardie uur.
In al die ontbering wat my te beurt geval het:
Die Here het my uit almal gered! (II Tim 3:11)

Almal wat in Christus toegewy lewe,
sal onder sulke vervolging bewe.
Maar jy, bly by wat jy van kleins geleer het:
Die boodskap van die Heilige Skrif en wet. (II Tim 3:12-14)

Dis waar jy al die kennis sal kry
wat tot die verlossing van die bose lei.
As jy in Christus Jesus glo
kry jy die beloftes van Bo! (II Tim 3:15)

Die hele Skrif is deur God geïnspireer:
Dit het groot waarde om te onderrig en leer,
om die bose se dwaling te bestry,
om al die verkeerdhede te vermy,
om ‘n regte lewenswyse te verstaan,
waarin die man in God se diens moet staan,
volkome toegerus en voorberei,
om in goeie werke staande te bly. (II Tim 3:16-17)

Samevatting
So, ons leef in die bose se tyd
en hoe later, hoe feller die stryd.
Verskriklike sleg,
die algemene weg.
Liefde vir genot,
eerder as vir God
Dit kom ook subtiel
aanspraak maak op jou siel…

Maar God het dit begrens
en het vir jou hierdie wens:
Vir jou behoud het ek die Skrif geïnspireer,
glo die vreugde boodskap wat jy daarin leer.
So sal jy kan staande bly
tot Ek weer kom om jou te kry.

Die fondamente (II Tim 2)

with No Comments

Wees sterk deur Jesus se genade.
Wat jy my hoor getuig het oor ons Heer,
moet jy aan betroubare manne leer.
Dra jou deel in ontberings se kwade,
soos ‘n goeie aktiewe soldaat,
wat Christus Jesus tevrede laat. (II Tim 2:1-3)

‘n Atleet kan net in die prys deel,
as hy deelneem volgens die reël.
Die boer, wie se hande deur harde werk gebrei,
behoort eerste ‘n deel van die oes te kry. (II Tim 2:4-6)

Dink na en mediteer oor wat hier staan
die Here sal jou insig gee om alles te verstaan.
Om aan dié opdragte vas te hou,
moet jy die fondamente onthou: (II Tim 2:7)

Fondament 1:
In jou vrees vir dood moet jy verstaan:
Jesus Christus het uit die dood opgestaan.
Hy is ‘n nakomeling van Dawid,
die Messias wat op die troon sit. (II Tim 2:8, Luk 1:31-33)

Fondament 2
Al is ek in boeie gebind,
kan die wêreld nie vind,
‘n manier om die Woord te bind.
Selfs gevangenis word God’s kind! (II Tim 2:9, Fil 1:12-14)

Fondament 3:
Ek verdra al hierdie vervolging en swaar
om aan God se uitverkorenes (Ef 1:4) te verklaar:
Hulle moet hulle in die verlossing in Christus Jesus verbly
Om so die ewige heerlikheid te kan verkry. (II Tim 2:10)

Fondament 4:
As ons saam met Hom die graf in begewe,
sal ons ook saam met Hom lewe!
As ons volhard in die geloof in ons Heer,
sal ons saam met Hom regeer!
En is ons ontrou?
Hy is getrou!
Jy kan op Hom vertrou
en aan sy Woord vashou! (II Tim 2:11-13)

Voor ek die laaste fondament gee,
wil ek jou eers hierdie opdrag gee:

Hou aan die gelowiges die dinge herinner,
jy moet die gestry oor woorde verhinder.
Jy moet jou tot beskikking van God stel
om die Woord van waarheid suiwer te vertel.
Jy moet de onheilige en sinloses praatjies vermy:
Dit sal soos kanker in jou gemeente versprei… (II Tim 2:14-18)

Voor jy oor al die dinge moedeloos raak,
hou vas aan die laaste fondament vir jou taak:

Fondament 5:
God het die hegte fondament gelê
met gegraveerde woorde wat sê:
Die Here ken die wat aan Hom behoort
Glo jy Sy Woord?
Bely jy dit as feit?
Breek dan weg van ongeregtigheid!

Ek het jou hierdie fondament gewys,
bou dan nou daarop My huis:

Een: Jesus Christus, Dawid se Seun,
heers oor die hele wêreld heen.
Twee: Predikers mag gebonde wees,
God se Woord sal nooit gebonde wees!
Drie: Mense is gekies deur God ons Heer,
jy is die instrument om hul te bring na Sy eer.
Vier: Jy kan altyd op God vertrou,
want Hy bly altyd getrou.
Vyf: Dat God weet jy is syne is ‘n feit –
breek dan weg van ongeregtigheid!

Blaas die vuur aan (II Tim 1)

with No Comments

Van Paulus, ‘n apostel,
gestuur deur God se wil:
Die lewe in Christus Jesus,
is wat die inhoud van my boodskap is. (II Tim 1:1)

Aan Timoteus, my geliefde kind,
mag jy in hierdie boodskap vind:
Genade, barmhartigheid en vrede
van God die Vader en Jesus, die rede. (II Tim 1:1)

Ek dank God en bly Hom loof
as ek dink aan jou opregte geloof,
wat jy by jou ma en ouma kon leer, (II Tim 1:3-5)
al het jou Griekse pa hom nie bekeer… (Hand 16:1-3)

Ek onthou die afskeidstrane met heimwee:
Onthou ons het jou die hande opgelê
en so het God het jou ‘n genadegawe gegee.
Daarom wil ek dringend die volgende sê: (II Tim 1:4-6)

Die genadegawe se vuur moet in jou wees,
met krag, liefde en selfbeheersing deur die Gees,
Blaas aanhoudend hierdie vuur aan!
Jy moet weer die genadegawe verstaan: ( II Tim 1:6-7)

Moenie dat skaamte jou laat sondig
om nie die Here se boodskap te verkondig.
Skaam jou ook nie vir my
wat vir die evangelie in die tronk moet ly,
maar dra jou deel van die ontbering
vir die evangelie se lering. (II Tim 1:8)

Jy kan dit doen met die krag wat God gee.
Vat Sy Woorde en blaas die vlam daarmee! (II Tim 1:8)

Hy het ons geroep en gered
sodat ons toegewydheid het.
Nie op grond van ons dade,
maar op sy besluit uit genade!
Hy het dit van ewigheid af bedenk
en in Christus Jesus aan ons geskenk. (II Tim 1:9)

Hierdie genade is aan ons geopenbaar
Deur die koms van ons ons Middelaar:
Hy het die mag van die dood gebreek
Nou kan ons die onverganklike lewe preek! (II Tim 1:10-11)

So in lyding vir Hom bly ek getrou,
want ek wéét op wie Ek vertrou:
Hy is magtig om dit wat Hy aan my toevrertrou
tot Hy weer kom, in stand te hou! (II Tim 1:12)

Al het jy nie die voorbeeld van jou pa,
Volg dan mý voorbeeld na
in wat gesonde woordverkondiging is,
met geloof en liefde in Christus Jesus. (II Tim 1:13)

So, jy moet die genadegawe onthou,
dis goed en aan jou toevertrou.
Bewaar dit deur die Heilige Gees
dat ‘n brandende vuur kan bly wees. (II Tim 1:14)

Die Woord (II Timoteus oorsig)

with No Comments

Die evangelie van onverganklike lewe is waar:
Dié genade is nou aan ons geopenbaar. (II Tim 1:10)
Volg in geloof en liefde die Woord wat jy lees.
Bewaar dit deur die inwoning van die Gees ( II Tim 1:13-14).

Bly by wat jy geleer en en wat jy vas glo –
dít is wat jou lei tot verlossing van bo. (II Tim 3:14,15)

Die hele Skrif is deur God geïnspireer
om in die waarheid te onderrig en leer,
dwaling te bestry en verkeerdhede uit te roei
en so in ‘n regte lewenswyse te groei,
sodat die man wat in diens van God staan,
toegerus is vir sy goeie werksloopbaan. (II Tim 3:16,17)

Verkondig die woord; moenie ophou daarmee
bemoedig deur met alle geduld onderrig te gee. (II Tim 4:2)

Die goeie wedloop het verstryk:
Ek het die wenstreep bereik.
Ek het gelowig end-uit gestry.
Nou wag die oorwinnaarskroon vir my:

Die lewe by God is my prys.
Ja, die regverdige Regter en Heer,
kom werklik eendag weer
en kom haal ook jou na Sy huis! (II Tim 4:7-8).

Gebed: II Tim 3:16-17

with No Comments

O God ek bid uit twee Timoteus drie vers sewentien
ek bid dit vir my, maar ook vir die mense wat ek bedien:

Die hele Skrif is deur U geïnspireer:
Dit het groot waarde om ons te onderrig en leer,
om die bose se dwaling te bestry,
om al die verkeerdhede te vermy,
om ‘n regte lewenswyse te verstaan,
waarin ek, as man in God se diens, moet staan.
U het ons daardeur volkome toegerus en voorberei,
help ons nou om in goeie werke staande te bly.

Amen.