Hosea

with No Comments

Die ontroue vrou (Hos 1-3).
Gaan trou met ‘n prostituut
al het Ek dit streng verbied.
Die land is besig om te hoereer,
Ja, heeltemal ontrou aan die Heer.

Selfs Hosea se kinders se naam
het die volk gewys op hul blaam.

Sy is nie meer my vrou –
sy is te veel keer ontrou.
Ek maak haar soos woestyn,
sy sal omkom van dors en pyn!

Tog sal Ek weer begin om haar die hof te maak
en weer van voor af vir haar lief kan raak.

Die hofsaak (Hos 4-14).
Israeliete, die Heer se woord wil vermaan
want Hy kla die land se inwoners aan:
Omdat trou, liefde en toewyding verbleek
en die wil van God in die land ontbreek,
is dit vol vervloeking, valsheid en moord,
ja, diefstal en egbreuk só ongehoord.

Onskuldige bloed aan die orde van die dag.
Ja, dit is God, die Regter, se klag.

Hulle weet goed wat is reg.
Ek gaan na my woonplek weg
totdat hulle hulle skuld bely
en vra na die wil van My.

My straf sal kom so seker soos die dag,
eerder as offers het ek liefde verwag.
Maar Efraim, hoe kan ek jou laat vaar
hoe kan my liefde vir jou bedaar?

Al is jou lewe so benard,
Ek kry dit nie oor my hart.
My liefde brand te sterk,
al ken Ek jou slegte werk.

Gloeiende toorn is nie my wens,
want Ek is God en nie ‘n mens!

Besef jy, jý is net so ontrou
maar God se liefde brand vir jou?

Amos

with No Comments

Amos, die eenvoudige herder val in die pad
God het hom gestuur na die sondige stad…

God gaan straf (Amos 1-3).
Ek gaan hul strooi soos kaf
Ja, verseker gaan Ek straf!

Hule verkoop onskuldiges kaal,
arm mense vir ‘n paar sandaal.
hulle trap en gooi swakkes neer
en veronreg dié wat nie kan keer.

Pa en seun kuier by dieselfde vrou.
Waar is my heilige Naam dan nou?
Langs elke altaar strek hulle uit
op klere wat hul pand en buit.
In die tempel drink hul wyn
ingesamel uit ander se pyn.

Amos, die boerprofeet, spreek oordeel uit (Amos 4).
Ek stuur hongersnood,
julle was sonder brood.
Maar so, sê die Heer:
Julle het julle nie bekeer!

Ek het dit nie laat reën
en jul nie met ‘n oes geseën.
Maar so, sê die Heer:
Julle het julle nie bekeer!

Ek het brandkoring gestuur
en jul moes sprinkane verduur.
Maar so, sê die Heer:
Julle het julle nie bekeer!

Ek het die vyand gestuur te perd.
Julle lewens was niks meer werd.
Maar so, sê die Heer:
Julle het julle nie bekeer!

Ek het jul soos hout geruk,
ja, uit die vuur gepluk.
Maar so, sê die Heer:
Julle het julle nie bekeer!

Vol van hierdie pyn,
sal jy voor My verskyn.
Jy moet nog leer
wie is die Heer:

Hy wat berge vorm en die wind maak,
Hy deur wie gedagtes bekend raak,
Hy wat die dagbreek donker maak,
Hy wat alles bekragtig,
sy Naam is Here, almagtig!

Wat God eintlik wil hê (Amos 5-8)?
As julle nou voor My begin bewe
en vra na My wil, sal julle lewe!

Ek verafsku julle fees,
al bring julle My ‘n bees.
Ek verafsku jul gesing
en die valsheid wat jul bring.

Verander jul bose weg
en lewe eerder reg!

Hoopvolle beloftes (Amos 9).
Ek sal Dawid se vervalle hut
se murasies bou en beskut.
Sodra hul My weer onthou,
sal ek hul stede herbou.

Ek en jy?
Ook vir my en jou is die boodskap hier:
Godsdiens is nie ‘n gewoonte of kultuur.
Hou op om jouself met tradisie te verkul.
Ware godsdiens is ‘n soeke na Sý wil!

Jerobeam II

with No Comments

Hy het die vyand oorwin
en hul grond so herwin.
‘n Tyd van weelde en ryk –
oral het winterhuise gepryk.

Maar jul moet jul bekeer:
Gedoen wat verkeerd
in die oë van die Heer (II Kon 14:23-29)

Ook die konings daarna
is dieselfde aangekla
Ja, die volk in die Noord
was teen God se Woord.

Wat moet jy hieruit leer?
Jý moet jou bekeer:
Gedoen wat verkeerd
in die oë van die Heer!

Van ‘n skaakspel by ‘n verjaarsdag vertel

with No Comments

‘n Goddelike skaakspel is begin…
Vasti wou nie die koning bekoor.
Die koning word toe baie kwaad
en vra sy amptenare se raad.
So het sy haar status verloor
en Ester word toe die koningin.

Paleisbeamptes wou die koning vermoor.
Mordegai het by die poort daarvan gehoor.
Deur Ester is die koning daarvan vertel.
“Skryf dit in die annale” was sy bevel.

Hier by ons in Rooihuiskraal
ontwikkel ‘n soortgelyke verhaal:
Satan het skaak stukke begin skuif
daarteenoor is ds Tinus ingelyf…

Haman: “Die koning het my vereer
so, buig jul almal voor my neer!”
Mordegai het nie gebuig voor die bevel.
Die dienaars het vir Haman gaan vertel.

Haman het toe agteraf geknoei
om die Joodse volk uit te roei.
Op die twaalfde maand val die lot
vir uitwissing deur die koning se gebod.

Mordegai het sy kleure geskeur
en in die stad geloop en treur.
“Miskien het jy juis dié posisie gekry
om so die volk van uitwissing te bevry!”

Met ‘n koningin skuif Satan ons in skaakmat
en so is ons geliefde Willem weggevat.
“Ds Tinus miskien het jy juis dié posisie gekry
om so ons gemeente van uitwissing te bevry!”

Ester het haar voorberei
om ‘n spreekbeurt by die koning te kry.
Sy het ‘n maaltyd gevra,
om daar haar boodskap oor te dra.

Die wet van Mede en Perse is vas,
maak nou eerder ‘n nuwe wet.
“Verdedig julle self” is toe gelas.
So is die volk van uitwissing gered.

Wat by ons gebeur het is ook vas,
maar ons dank God dat ons ds Tinus het:
‘n Man met wysheid en nederig in gebed.
In die afgelope twee weke dra hy vir ons die las.

Ds Tinus dankie vir wysheid.
Dankie vir jou ekstra tyd.
Mag jou verjaarsdag besonders wees.
Mag jy gevul word deur die Heilige Gees.

Ester se geskiedenis wil ons leer:
Belangrike skaakstukke val soms neer.
Satan kan met sulke skuiwe tyd verdryf,
maar skaakmat bly God’s laaste skuif!

Ons bede is dan dat wanneer jy weer verjaar,
ons sal sien ons gemeente is van uitwissing bewaar.
En dat ons pad die jaar, saam met jou, sal wees
een wat uitloop op ‘n ewige vreugdefees!

Verruil die leuen vir die Seun!

with No Comments

Hulle lyftaal het duidelik gewys…
Soekende oë het my deurboor…
Met verwagting het hulle kom hoor:
Kan die Evangelie die pad aanwys?

Here, ‘n storm is in my gemoed:
Ek het gister drie mense ontmoet,
Sherie, Francois en Jean –
Help hulle om U wil te verstaan.

Die tentjie by die sentrum opgeslaan,
is vir dié haweloses ‘n luukse bestaan
Hulle sê, wat ek minstens kan weet,
is dat hulle nou lekker kan eet.

Die virus het hulle van die straat afgehaal.
Na vier dae kom hulle nou tot verhaal,
want hulle het nog nie weer dwelms gebruik
en jy kan nie meer die straat aan hulle ruik.

Lank terug het hulle ‘n huis gehad,
intussen is hulle kinders ook weggevat.
Hier by die sentrum kom soek hulle sin:
‘n Kans van ‘n leeftyd om oor te begin.

O Vader, ek bid dat hulle Satan se leuen
sal verruil vir die waarheid van U Seun.
Gee dat hulle in dié tyd U sal vind
en prewel: Abba, Vader, ek is U kind!

Die dwelms verdoof net die pyn van sonde…
U vergeef en neem dit permanent weg.
U vee trane af en genees al die wonde.
U was hulle skoon al was hulle hoe sleg!

Die dwelms is ‘n wrede slawerny…
Sal, U hulle asseblief daaruit bevry?
Laat hulle ware bevrediging leer
en met hulle nuwe lewe U vereer!

Die dwelms gee net verbygaande plesier…
U einddoel vir hulle is iets wat ewig duur:
Want U maak haweloses bymekaar.
Die bruilofsmaal wag vir hulle daar.

Open daardie oë wat my so deurboor.
Laat hulle glo as hulle dié Boodskap hoor.
Laat hulle knielend voor U buig
en as wedergebore kinders juig!

Verkeerd in die oë van die Heer

with No Comments

Simri het net sewe dae geregeer
Want hy het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Heer
Omri beleer toe Simri se stad met die volk aan sy kant.
Simri het die paleis op homself afgebrand. (I Kon 16:15-21)

Omri het twaalf jaar geregeer
En gedoen wat verkeerd is in die oë van die Heer
Hy het wel dapper geveg,
Maar sy afgode was vir God baie sleg. (I Kon 16:22-28)

Sy seun Agab het twee en twintig jaar geregeer
En hy het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Heer
Hy het met Isebel, dogter van koning Etbaäl, getrou
en die god Baäl begin dien en hom aanbid en vertrou. (I Kon 16:29-33)

Giël, van Bet-El, het die stad Jerigo weer opgebou.
Hy het die fondamente daarvan gelê
toe sterf sy oudste seun, want Josua het so gesê
Hy het die poortdeure opgehang
Toe sterf sy jongste, soos die profesie verlang.
Dis wat gebeur as jy God se beloftes nie onthou…(I Kon 16:34)

Dink jy, jy is nie soos die konings hierbo,
Pasop, Romeine drie beskryf jou so:
Daar is niemand regverdig nie, selfs nie een! (Rom 3:10)
Almal verdien om in ewige straf te weën.

Jy verbreek elke dag sy gebod
en ontbreek so aan die heerlikheid van God (Rom 3:23)
Jy doen wat verkeerd is in die oë van die Heer
Val in skuld erkenning voor Hom neer!

koning na koning roep na ‘n Koning!

with No Comments

Jerobeam se seun Nadab het twee jaar regeer.
Hy het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Heer.
Baesa het hom vermoor en so koningskap gekry
en nie een van Jerobeam se nageslag het lewend gebly. (I Kon 15:25-32)

Baesa het vier en twintig jaar regeer
Hy het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Heer. (I Kon 15:33-34)

Toe stuur die Here Jehu, die profeet.
“Die woord van die Here moet jy weet:
Ek het jou uit die stof opgetel
en as heerser van Israel aangestel.
Honde en roofvoëls sal jou ook vreet!” (I Kon 16:1-4)

Na Baesa toe sterf,
het sy seun Ela die koninskap geërf
Hy het net twee jaar regeer,
toe vermoor Simri hom weer (I Kon 16:6-10)

Hy het Baesa se hele nageslag vermoor –
geen bloedverwante of raadgewers was oor.
Hulle moes deel in hierdie smart,
want hulle het God uitgetart… (I Kon 16:11-14)

Koning op koning doen verkeerd in die oë van die Heer.
‘n Soeke na Een wat waarlik kan regeer
Kom, Here, Jesus, kom o Heer
Aan U kom toe alle lof en eer!

Vertrou: God is getrou!

with No Comments

Abia het pas koning van Juda geword
toe is hy in oorlog met Jerobeam gestort.
Jerobeam met agt honderd duisend man
en Abia met maar die helfte daarvan. (II Kron 13:1-3)

God het ewige koningskap aan Dawid toevertrou
en ons is aan al sy opdragte getrou
Julle is wel baie in getal,
met julle kalwerbeelde en al, (II Kron 13:4-9)

maar ons het die Here ons God nie verlaat:
Ons dien steeds met wierook en offerdaad.
Die Here self gaan vir ons veg,
bly julle maar liewer weg! (II Kron 13:10-12)

Jerobeam het hulle van voor en agter bedreig,
maar Abia se gebede het na God opgestyg
en so het hulle ‘n groot slagting aangerig:
Vyfhonderd duisend gesneuweldes, die gesig… (II Kron 13:13-17)

Juda het so die oorhand gekry
met stede Bet-El, Jesana en Efron daarby,
want hulle het gesteun op die Heer
en die God van hulle voorvaders geëer. (II Kron 13:18-19)

En so na twee en twintig jaar
was Jerobeam se lewe klaar… (I Kon 14:20)

Getalle is nie hoe God oorwinnings bou:
Hy het Seun alleen gestuur as mens, onthou,
om finaal die oorlog te wen vir my en jou.
So in jou stryd moet jy op Hom vertrou!

As Hy, as een mens op aarde dít kon vermag,
dink net wat jy by Sy wederkoms kan verwag:
Want dan kom oorwin Hy die dier met ‘n leërskaar
en so sal Hy jou en my vir Hom vergaar. (Op 19:19)

Luister en lewe, anders bewe…

with No Comments

Jerobeam het besef dat die tempel in Jerusalem staan
en dat die volk vir offers daarheen sou gaan
So, om te keer dat hulle van hom afvallig sou raak
het hy vir hulle kalwerbeelde in Bet-El en Dan gemaak. (I Kon 12:25-29)

Jerobeam het die volk in sonde in verlei
en hulle het die beeld na Dan toe begelei
en sommer self besluit wanneer hou hulle fees
en wie van die volk nou priesters kon wees… (I Kon 12:30-32)

Net toe Jerobeam die offer wou aansteek
het daar ‘n jong profeet uit Juda vir hom begin preek:
Hosea sal priesters op hierdie hoogte slag
en hierdie altaar sal uitmekaar ruk vandag. (I Kon 13:1-3)

Jerobeam het sy hand uitgesteek
maar sy arm het styf vagesteek.
Bid tog tot genade by jou Heer
dat my hand na normaal terugkeer.
en so het dit gebeur… (I Kon 13:4-6)

Koning: Kom na my huis dat ek vir jou iets skink.
Jong profeet: God se woord sê ek mag nie hier eet of drink.
Ou profeet: Kom eet by my het ‘n engel laat weet
en so het die jong profeet God se woord vergeet. (I Kon 13:15-25)

Oppad terug het ‘n leeu hom verskeur
sodat die ou profeet (en ons!) moes leer
dat hy gehoorsaam aan God se woord moet wees
en die waarheid in God se profete woord moet lees. (I Kon 13:26-32)

Maar Jerobeam het nie daaruit geleer
en hom van sy sonde bekeer:
Al het die profeet hom God se woord vertel,
het hy aangehou om priesters aan te stel. (I Kon 13:33-34)

God praat toe deur siekte van sy seun
en stuur hom vir ‘n boodskap by die Een…

My seun is siek, gaan na Silo gou.
Vermom jou dat hulle nie weet
jy is koning Jerobeam se vrou.
Gaan daar na Agija, die profeet. (Kon 14:1-3)

Agija, van ouderdom al blind
is deur God vertel sy kom oor die kind
Kom binne Jerobeam, se vrou,
maar ek het slegte nuus vir jou: (I Kon 14:4-6)

Jy moet vir Jerobeam gaan vertel
Ek het jou as koning aangestel,
maar aan My was jy nie getrou:
Jy was slegter as almal voor jou! (I Kon 14:7-9)

As jy tuiskom sal die seun sterf.
Geen nageslag sal oorbly om te erf.
In die stad sal die honde party eet
en in die veld sal roofvoëls ander vreet. (I Kon 14:10-13)

En jý, hoor jy nog God se Woord?
Is dit nog jou ware Noord?
Of luister jy eerder na ‘n ander profeet
wat jou in jou honger lok om te kom eet?

Die Woord het mens geword en onder ons kom woon. (Joh 1:14)
Hy die Lam van God wat jou sonde kan verskoon. (Joh 1:29)
Luister en glo, dan kry jy die ewige lewe
anders gaan jy ook voor God se oordeel bewe… (Joh 3:36)

1 2 3 4 5 6 7 8 30