God se eer – vuur word beheer

with No Comments

Wie nie buig en die beeld aanbid,
sal ek in hierdie brandoond sit! (Dan 3:4-7)
Sadrag, Mesag en Abednego het nie gebuig
en moes voor die koning getuig…
Besef julle dat julle net dié kans het –
watter god sal julle dan uit my mag red? (Dan 3:8-15)

Sadrag, Mesag en Abednego gaan toe voort
om koning Nebukadnesar te antwoord:
Ons het ons God vir wie ons dien,
u sal dit in hierdie brandende oond sien! (Dan 3:16-18)

Ons het dan drie manne vasgebind –
daar is nou ‘n vierde – ‘n godekind!
Kom uit, dienaars van die allerhoogste God en Heer!
Hulle was nie geskroei en hulle klere het niks makeer… (Dan 3:23-27, 1953)

Julle was aan julle God getrou
en het in nood op Hom vertrou.
Aan julle God kom toe al die eer,
want Hy het selfs die vuur beheer. (Dan 3:28-29, Dan 4:1-3)

Loop jy in hierdie donker uur
deur die lewe se brandende vuur?
God sal jou daarin bewaar
en Sy engel ontmoet jy daar!

Die beeld wil leer: God is die grootse Heer

with No Comments

Nebukadnesar het hom oor ‘n droom ontstel.
Hy vra toe sy wyses om die betekenis vir hom te vertel.
“Mag u lank lewe. Ons sal u droom vir u kan uitlê,
maar wat u gedroom het, moet u vir ons sê.” (Dan 2:1-4)

“As julle my nie die droom en sy uitleg gee,
sal ek julle in stukke kap en jul huise daarmee.
Julle gaan my net ‘n klomp leuens vertel,
gee my die droom of ek gaan oordeel fel.” (Dan 2:5-9)

“Geen mens op aarde het daardie mag:
U kan nie so iets van ons verwag!
Niemand sal kan doen wat u vra
behalwe die gode”, het hulle gekla. (Dan 2:10-11)

Die koning word toe kwaad
en gee opdrag vir die daad…
Daniël vra toe vir uitstel
voor die koning die oordeel fel. (Dan 2:12-16)

Daniël het sy drie vriende gevra
om saam die saak aan God op te dra.
God het die geheim aan Daniël gewys
en Daniël het die God van die hemel geprys. (Dan 2:17-19)

Ek wil die Naam van God prys:
Hy is magtig en wys.
Hy wat tye en omstandighede bepaal,
wat konings afsit en ander gaan haal. (Dan 2:20-21)

Hy is die een wat wysheid gee.
Hy deel ondeurgrondelike dinge mee.
Hy het ons gebed verhoor,
nou kan die koning die uitleg hoor. (Dan 2:22-23)

Kan jy vir my die droom gee
en ook die uitleg saam daarmee? (Dan 2:24-26)
Daar is ‘n God wat geheime openbaar:
Hy wil vir u die toekoms verklaar. (Dan 2:27-29)

Dis nie ek wat in wysheid blink
maar u het oor vrae nagedink.
God wil u antwoorde daarop gee
en Hy het ook ‘n groter doel daarmee. (Dan 2:30)

U droom was ‘n visioen van ‘n beeld
met verskillende metale uitgebeeld.
Die beeld se kop was van suiwer goud.
Die bors en arms met silwer se koud. (Dan 2:31-32)

Hy was brons by die heupe en maag.
Sy bene was een soliede ysterlaag.
Sy voete was deels yster en klei.
Sy skrikwekkendheid kan jy nie vermy. (Dan 2:32-33)

U het ‘n klip uit ‘n rots sien kraak
sonder dat ‘n hand daaraan raak.
Dit het die yster, die brons, die klei,
die silwer en die goud oral versprei. (Dan 2:34-35)

U is die groot en magtigste koning,
maar dit kom van God uit sy hemelwoning.
U heers oor die wêreld en pas al die diere op.
U is die beeld se goue kop. (Dan 2:37-38)

Na u sal ‘n ander ryk kom,
sy belangrikheid sal nie verstom.
Die derde ryk met brons uitgevoer,
sal oor die hele wêreld heerskappy voer. (Dan 2:39)

Die vierde se yster stamp alles fyn,
dit vergruis alles en bring so pyn.
In die voete is daar yster tussen klei –
dié koninkryk kon verdeeldheid nie vermy. (Dan 2:41-43)

In die tyd sal God ‘n koninkryk oprig
wat vir ewig voor niemand sal swig.
Dit sal al die ander verpletter!
Hierdie uitleg is waar tot op die letter. (Dan 2:44-46)

Hierdie droom gaan u direk raak,
God het dit aan u bekend gemaak.
U kan die toekoms in staar
want hierdie droom is waar. (Dan 2:46)

Nebukadnesar het diep voor Daniël gebuig,
Graan geoffer en aan hom eer betuig.
Werklik, julle God is die grootste Heer
wat ook alle konings en gode beheer. (Dan 2:46-49)

En jy wat nou hier lees,
besef dit was presies so gewees?
Hierdie beeld wil jou ook leer
God is die grootste Heer:

Die Babelse ryk se mag het gepryk.
Die Meders en Perse was nie soortgelyk.
Die Grieke het die aarde beheer.
Die Romeine het tot Christus se koms regeer.

Oral op aarde is voete van klei,
mag is verdeel en oral versprei.
Maar as jy bly glo dat Hy bestaan,
sal jy na die ewige koninkryk gaan!

God is in beheer, gee Hom die eer!

with No Comments

Hierdie boek wou Israel leer:
Ten spyte van die ballingskap se seer,
God bly altyd in beheer.

Konings dink hulle sal altyd regeer,
maar elkeen lê die tuig weer neer,
want God is in beheer.

Nebukadnesar wou homself vereer,
maar selfs die vuuroond is gekeer.
Hy moes soos ‘n dier gras verteer
en so het Nebukadnesar hom bekeer,
want God is in beheer.

Belsassar het tempelskatte onteer
Die Skrif teen die muur sê weer:
God bly altyd in beheer!

Darius het die leeukuil probeer,
maar Daniël kry nie seer,
want God is in beheer.

Die engel het Daniël se visioene interpreteer.
En só die volk se toekoms vir hom geleer:
Dis duidelik God is in beheer.

Hou jy ook daaraan vas in jou seer:
Soos Daniël, bid en lees Bybel meer,
sodat jy weer kan leer:
God is altyd in beheer.

Ja, Christus kom weer,
en niemand kan dit keer,
want God is in beheer!
Aan Hom die eer!

Jeremia spreek oordeel uit oor Juda se laaste herders (Jer 23, II Kron 36).

with No Comments

Ellende gaan Ek jul verskaf
Ja, Ek gaan die herders straf.
In plaas van liefdevol draag,
is My skape uitmekaar gejaag. (Jer 23:1-2)

Jojagin regeer nie eers ‘n jaar.
toe kom haal die vyand hom daar.
Sedekia kom toe in sy plek,
straf se tafel is reeds gedek… (II Kron 36:9-10).

Maar ek sal self my kudde genees,
hul sal hier weer vrugbaar wees.
Ek staan self daarvoor borg,
dat die nuwe herders sal versorg. (Jer 23:1-6)

Die Here sê daar kom ‘n tyd
vir Dawid se regverdige spruit:
‘n koning wat verstandig sal regeer.
Ja, een wat My naam sal eer.

Jesus het dit kom vervul,
Sy skape in liefde gehul.
Hy is die Herder wat jou ken,
daarom kan jy nou net wen.
Hy lê Sy lewe vir sy skape af.
Ja, ook vir jou dra Hy die straf! (Joh 10:14-15)

Jeremia in Josia se tyd (II Kron 34, Jer 2).

with No Comments

Josia was ‘n skamele ag,
toe kry hy koninklike gesag.
Hy nie links of regs gewyk,
van hoe God se wil gelyk. (II Kron 34:1-3)

Hy het Jerusalem godsdienstig gesuiwer.
Gegote beelde vernietig sonder huiwer. (II Kron 34:19-25)

Terwyl hulle die tempel herstel,
het die staatsekretaris kom vertel.
Hy het die wetboek voor kom lees
en die koning het God gevrees,
want Sy toorn word uitgestort –
‘n vlam wat nie geblus kan word.

Waarin het Ek dan gefaal
dat jul vaders afgode betaal?
Maar jy het berou getoon –
daarvoor sal ek jou beloon. (Jer 2:5)

Hulle het toe ‘n verbond gesluit
en op God as hul God besluit.
Hier het hulle saam beloof
om Hom met hart en siel te loof.

Jeremia se roeping (Jer 1).

with No Comments

Ek het jou geken lank tevore:
Jy was nog nie eens gebore!
Toe reeds het Ek jou aan My gewy
om as profeet op te tree vir My.

“Ag, Here my God ek is nog te jonk,
en verder kan kan ek nie goed praat.”
Ek gee jou die woorde en vonk
Die volk sal baie daardeur baat.

Jy moet gaan waar ek jou stuur,
al moet jy pyn en lyding verduur.

As jy My by jou het
al ek jou altyd red. (Jer 1:5-8)

Metamofose

with No Comments

O Here, ek het van U vergeet
en gulsig blare van rykdom gevreet.
‘n Wurmagtige bestaan,
waar alles net oor myself gaan.

U gebruik nou ‘n virus om my te stop…
Al is ek spartelend besig om daarteen te skop,
het U my in ‘n kokon toegeweef,
waar ek nou ingeperk moet leef…

Ek bely ek het op ander dinge vertrou.
Here God, ek smeek: Verander my nou:
Gee my skoenlapper vlerke in volle kleur
sodat almal wat dit sien net U sal eer.

Laat my uitbundig na U blomme dartel,
hulle wat ook vir voortbestaan spartel,
want die lewenstaak wat U my opdra
is om stuifmeel van U Woord na hul te dra.

Jeremia, Sedekia en die val van Jerusalem

with No Comments

Die Here het vir Jeremia gesê:
“Maak ‘n juk wat op jou nek moet lê.”
Dis wat die volk hieruit moet leer:
“Dis jul lot as julle jul nie bekeer!”

Die vals profete sê: julle moenie Babel se koning dien
Dit gaan lei to ballingskap en sterftes – julle sal sien!

Genanja het wel hierdie houtjuk gebreek
Maar met ysterjuk sal ek julle sonde wreek!

Jeremia het sy dood geprofeteer
en dit het presies net so gebeur!
maar die volk wou steeds nie leer…

Sedekia se dade was sleg – hy wou nie leer,
wat reg is in die oë van die Heer.
Jeremia se woorde kon hom nie bekeer.

Sedekia se seuns is voor sy oë geslag.
Sy oë is uitgesteek terwyl hulle lag.

Jeremia se profesie is presies so vervul:
Die swaar jukke het hul van pyn laat brul…

(Jer 27-51, II Kon 25, II Kron 36)

1 2 3 4 5 6 32