Die tong (Jak 3:1-12)

with No Comments


Here, laat Jakobus drie vers twaalf my leer
dat U my vandag waarsku om my tong te beheer.

Here vir perde sit ons ‘n stang in die bek
om hom sturend na links of regs te trek.
Groot skepe word deur winde aangedryf
net so is die tong die roer van mag vir die lyf. (Jak 3:1-5)

‘n Groot bos se vernietiging wat deur ‘n klein vuurjie ontstaan het,
so is die die tong die deel van die liggaam wat die hele mens besmet.
Alles kan mens tem of dit sit loop, vlieg, kruip of swem,
maar geen mens kan die dodelike, giftige tong tem.

Vergewe my, want met die tong wil ek U eer soek,
maar met dieselfde tong het ek U skepsels gevloek…
Suiwer U die brak water in my hartsfontein,
laat ware vrugte van my as vyeboom verskyn.

Amen

Die dag van die Here.

with No Comments

Hoe julle geloof en volharding nou lyk,
onder al die vervolging wat julle moet verduur,
is alles ‘n bewys van God se oordeelsuur,
Ja, Hy het julle geskik geag het vir sy koninkryk. (II Tes 1:4-5)

Nee, die dag van die Here is nog nie hier:
Die wettelose mens moet eers verskyn.
Hy is bestem vir die verderf en pyn,
maar hy sal voorgee hy is van God gestuur. (II Tes 2:1-4)

Maar wanneer die Here Jesus kom,
verdelg Hy hom met ‘n asemteug.
Net sy glans sal hom wegveeg! (II Tes 2:8)
Elke mond sal dan verstom. (Hand 13:41)

Die wettelose mens: ‘n magsvertoon. (II Tes 2:9)
Hy mislei die ongelowiges daarmee. (II Tes 2:10)
God het hulle aan die dwaling oorgegee, (II Tes 2:11)
Sy oordeel is daarom hulle loon. (II Tes 2:12)

Die Here se liefde werk nou so:
Julle uitverkiesing is die groot wonder,
julle is deur die Gees vir Hom afgesonder
deurdat julle die waarheid glo. (II Tes 2:13)

Onder die wolk

with 1 Comment

Die volk is uit Egipte uit
met ‘n wolkkolom vooruit. (Eks 13:20-21)
Die Farao het hulle agterna gejaag
maar die wolkkolom het hulle vertraag. (Eks 14:19-20)

In die woestyn, as die wolk gaan staan,
het die Israeliete daar kamp opgeslaan.
As die wolk dan weer oplig en vertrek,
het die Israelietde weer verder getrek. (Num 9:15-23, Eks 40:36-38)

Toe Moses die tabernakel inwy,
(en dieselfde is by Salomo se tempel gekry)
het ‘n wolk die tabernakel omhul
en so het God se teenwoordigheid dit gevul. (Eks 40:34-35, I Kon 8:10, II Kron 5:13, Eseg 10:4)

Paulus wil dat jy verstaan
dat jy onder die wolk moet ingaan.
As hy beweeg of weer gaan staan,
jy daarmee saam moet gaan.

Onthou: Ons voorvaders het almal saam
onder die wolk veilig deur die see gegaan.
Hulle het agter Moses aangeloop
en is in die wolk en see gedoop. (I Kor 10:1-2)

Die volk het geëet en drink
en dis van ‘n geestelike rots geskink –
En kyk net waarvan maak Paulus ons bewus:
Die rots was toe al Christus! (I Kor 5:3-4)

Maar die meeste het in die woestyn gesterf – die rede?
God was nie met hulle tevrede…
Hierdie voorbeelde is vir ons opgeskryf
dat ons, ons nie deur sondige begeertes laat dryf… ( I Kor 10:5-6)

Toe hulle oor die manna murmureer,
moes ‘n slang op ‘n paal die sterftes keer.
Christus is uitgetart, is wat Paulus leer
en waarsku dit kan met ons ook gebeur! (I Kor 10:7-10)

Ons het ook vandag van die geestelike rots geskink,
ja, bloed uit die beker van danksegging gedrink.
En so, van een brood, het ons almal saam
geëet van die gemeenskap van sy ligaam. (I Kor 10:14-17)

Julle kan nie van die beker van die Here drink
en dan ook vir julle van die beker van die bose skink.
Julle kan nie van die tafel van die Here kom deel
en dan die Here tart om ook ‘n tafel met die bose te deel. (I Kor 10:18-22)

Ons moet verstaan dat ons ‘n gebou van God is
en die fondament daarvan is Christus.
Ons is die tempel van God, van binne skoon
sodat die Gees, as wolk, dan nou in ons woon. (I Kor 3:10-11,16)

‘n Wolk sal een laaste keer oor die aarde daal
met Jesus Christus daarin om ons te kom haal.
Tot dan moet ons bid, dat die Gees ons lei
om gehoorsaam onder die wolk van God se wil te bly. (Jes 4:5-6, Luk 21:27. Op 14:14-16)

Jou eie belang moet nie voorop staan,
maar jou lewe moet oor ander se redding gaan.
Of jy eet en of jy drink, moet jy leer,
dat jy dit alles moet doen tot God se eer. (I Kor 10:31-33)

‘n Heilige lewe in die lig van die wederkoms (I Tessalonisense oorsig)

with No Comments

Die wil van God is dat jy heilig moet wees ( I Tes 4:3)
anders verwerp jy God en die Heilige Gees. (I Tes 4:8)
Ja, jy moet rustig lewe,
met jou eie sake jou strewe. ( I Tes 4:11)

Ek wil julle leer wat met ontslapenes gebeur,
sodat julle nie sonder hoop sal treur. (I Tes 4:13)
Jesus se sterwe kan jy net verstaan,
as jy ook glo Hy het opgestaan. (I Tes 4:14)

As julle die wederkoms trompette hoor, ( I Tes 4:16)
is julle die ontslapenes glad nie voor. ( I Tes 4:15)
Dié wat in Christus die dood kon ingaan
sal eerste weer daaruit op kan staan. (I Tes 4:17)
Die Here self sal uit die hemel daal
en die lewendes en dooies kom haal. (I Tes 4:17)

Onverwags kom die Here se dag
Ja, soos ‘n dief in donker nag. (I Tes 5:2)
As jy sê: “Alles is rustig en veilig nou”,
wag daar pyne soos vir ‘n swanger vrou. (I Tes 5:3)

Maar julle is mense van die lig
met geen duisternis in sig. (I Tes 5:5)
Wat Christus se verlossing vra,
is dat jy geloof en liefde dra. (I Tes 5:8)

Leef in vrede met mekaar.
Moenie kwaad wil vergoed.
Gee kleinmoediges moed.
en help die swakkes daar. (I Tes 5:13-18).

Bly ver weg,
van alles sleg (I Tes 5:22)
Julle moet nou dankbaar wees
en weerstaan nie die Heilige Gees. (I Tes 5:19).

Mag God se vrede julle raak
en julle aan Hom toegewyd maak,
dat julle onberispelik sal wees in Hom
waneer Jesus Christus weer kom! (I Tes 5:23)

Ek wag vir krag

with No Comments

Met my planne hardloop ek voort,
sonder om te vra: Waar is U noord?
Here, ek het my lewe vol geprop,
maar U het my nou gestop.

Soos Israel, het ek vir die vyand bang geraak
en bondgenootskappe in Egipte gaan maak.
Maar dit was sonder U gewees,
dat was nie onder leiding van U Gees. (Jes 30:1)

Here, U vat nou my krag,
want ek moet leer van wag.
U wil dat ek weer onthou:
Ongeduld is die sonde van nie vertrou…

Ek wag op U Here, voor ek vandag in loop,
op U Woord vestig my hele wese my hoop. (Ps 130:5)
U beloof ek as ek op U wag en eers stilstaan
dan sal ek in my hoop nie beskaamd staan. (Jes 49:23c).

Here, Israel wou nie hoor, en bly wag
toe U sê: In kalmte en vertroue lê julle krag!
Eers as jy jou bekeer en rustigheid het
sal Ek kom en jou kom red. (Jes 30:15)

U wag om vir my genade te betoon
U ontferming, HERE, is my loon,
want U is die God van reg, elke dag.
U beloof geluk as ek op U wag. (Jes 30:18)

As ek so op U wag,
gee my genoeg krag.
Gee my arendsvlerk ‘n nuwe veer,
net genoeg om vandag se vlug te beheer.
Help my om te kan verstaan,
wanneer U wil dat ek moet staan.
En as U wil dat ek loop en swoeg,
U beloof, op U pad word ek nie moeg.
En as U wil dat ek hardloop op U pad,
dan word ek nie afgemat! (Jes 40:31)

Here, wat is vandag se eerste tree?
Een wat my sal vreugde gee,
want dis op U gekose weë?
U het beloof as ek wag sal U optree! (Jes 64:4)

Ek wag
vir krag.

Sewe van sewe: Eind visioene (Op 19,20:11-15,21,22:1-5)

with No Comments

Een: Die bruilof van die Lam (Op 19:5-10)

“Prys die Here! Die Almagtige heers nou as koning.
Hy het plek gemaak vir sy bruid in sy woning.
Vir die bruilof van die Lam in fyn klere, so mooi
ja, met regverdige dade van gelowiges getooi.

Geseënd is die wat by die bruilofsmaal vergaar:
Dit is die woorde van God en hulle is waar.

Twee: Die Ruiter op die wit perd (Op 19:11-16)

Uit die hemel het ‘n Ruiter op ‘n wit perd gery:
Vlammende oë en heerserkrone – só lyk Hy.
Sy naam is Betroubaar en getrou.
Met regverdigheid oordeel Hy nou.

Die Naam op Hom geskrywe weet net Hy.
Sy leërs het op wit perde agter Hom gery.
Bloed deurweekte klere was sy lot
Sy Naam is: “Woord van God!”

Uit sy mond het daar ‘n skerp swaard gekom
om die nasies mee te tref – ‘n oordeel van Hom.
Hy sal self die parskuip trap vir die wyn,
die wyn van die toorn, oordeel en pyn.
Hy sal hulle met ‘n ystersepter regeer.
Dis straf van God, die Almagtige Heer.

Op sy klere, by sy heupe, was daar ‘n Naam:
“Die Koning van die konings” is wat daar staan!

Drie: Die antichris en valse profeet word verslaan (Op 19:17-21)

Alle julle roofvoëls in die lug vergaar,
kom vir die groot feesmaal bymekaar.

Kom eet die vleis van die konings,
opperbevelhebbers in hul wonings,
die vleis van die magtiges en uitbuiters
en die vleis van die perde en hulle ruiters,
ja, die vleis van allerhande mense:
klein en groot, slaaf en die sonder grense.

Die oorlog was teen konings en die dier,
die Ruiter op die wit perd het geseëvier.
Die dier en die vals profeet se kant,
is lewend in die vuurpoel gebrand.
Die ander mense is doodgemaak en verslaan
met die swaard wat uit die Ruiter se mond uitgaan.

Met die feesmaal het God sy mag gewys:
Al die roofvoëls het hulle dik geëet aan die vleis.

Vier: Die eindoordeel (Op 20:11-15)

Die troon wat ek gesien het, was wit
vir Hom, dié Een wat daarop sit.
Die aarde en hemel het verteer.
Plek vir hulle was daar die meer.

Die dooies, groot en klein,
is voor die troon opgelyn.
Die boek van die lewe is oopgemaak
vir die laaste groot oordeelstaak.

Die see het die dooies terug kom gee.
Die dood en die doderyk het ook gegee.
Elkeen is geoordeel volgens die dade van sy hand.
Die dood en die doderyk is in die vuurpoel verbrand.

As Hy iemand se naam nie in die boek kon vind,
is hy in die vuurpoel gegooi, groot of kind…

Vyf: Nuwe hemel en nuwe aarde (Op 21:1-8)

Ek ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde gewaar.
Die eerste hemel en aarde was nie meer daar.
Ek het die stad uit die hemel af sien kom,
soos ‘n bruid gereed vir die bruidegom.

Toe het ek ‘n harde stem van die troon af hoor sê:
“Kyk, God wou sy woonplek nou by die mense hê.
Hy sal by hulle bly en hulle sal sy volke wees.
God self sal by hulle wees en hulle genees.

Van elke oog droog hy hul traan:
Die dood sal daar nie meer wees,
van hul leed, smart en pyn genees.
Die dinge van vroeër het verbygegaan.

Dit was toe nie alles verniet:
Kyk, Ek maak alles nuut!
Skryf hierdie woorde daar
want jy kan weet dit is waar.”

Vir elkeen wat dors het, laat Ek drink;
uit die fontein van die lewe sal Ek skink.
Elkeen wat die oorwinning behaal sal dit kry,
en Ek sal sy God wees, en hy ‘n seun vir My.

Maar party het bang geword en het nie vertrou,
ja, die losbandiges, onsedelikes, moordenaars,
bedrieërs, afgodsdienaars en al die leuenaars,
sal dit in die poel van vuur en swael berou.

Ses: Die nuwe Jerusalem (Op 21:9-27)

Die engel het met my gepraat: “Kom uit,
kom kyk na die vrou van die Lam, die bruid.”

Ek is deur die Gees na die stad gehaal,
met ‘n glans soos kristalhelder opaal.
Die groot hoë muur van die stad
het twaalf poorte in gehad.
Elke poort is uit een pêrel gemaak
en niemand het daarby gewaak.

Die twaalf moet jy so vertolk:
Een vir elke stam van die volk.
In die twaalf fondamente van die muur
is die name van die apstels ingegrafier.

Met ‘n goue meetstok is gemeet:
Die stad is net so lank as breed.
Twaalf duisend kilometer na elke kant,
honderd vier en veertig meter, die rand.

Die stad en sy strate is met suiwer goud gebou
Soos ‘n skoon blink spieël lyk dit nou.

Die fondamente van die stadsmuur
is met allerhande edelstene borduur:
Met opaal is die eerste versier,
die tweede weer met saffier,
die derde met agaat se prag,
die vierde is vol van smarag.
Sardoniks is die vyfde se steen,
karneool se prag aan die sesde verleen.
Die sewende het met chrisoliet geskyn,
beril het die agste fondament verfyn,
die negende met topaas,
die tiende met chrisopraas.
Hiasint vir fondament hommer elf,
vir twaalf moes hulle ametis delf.

‘n Tempel het ek nie in die stad gevind:
Sy tempel is die Here God, en die Lam sy kind.
Die stad het nie die son en die maan nodig om hom te verlig,
want die heerlikheid van God en die Lam gee sy lig.

Niks onreins en niemand losbandig
sal ooit lewe in hierdie stad se lig.
Net dié wie se name in die boek staan
se stadslewe sal vir ewig nie vergaan.

Sewe: Die troon met die rivier van die lewe (Op 22:1-5)

Hy het my die rivier met die water van die lewe gewys:
Dit het soos helder kristal uit die troon van God gebruis.
Aan die een kant het die boom van die lewe gestaan:
Twaalf keer per jaar het hy genesende vrugte aan.

In die stad is God en die Lam se troon.
Vervloek is niks of niemand wat daar woon.
Sy dienaars sal Hom sien en Hom bly dien,
sy Naam sal jy op hulle voorkoppe sien.

Nag is daar in die stad nie meer,
ja, niemand benodig ‘n lamp of ‘n lig,
omdat die Here God hulle sal verlig.
Hulle sal tot in alle ewigheid regeer.

1 2 3 4 5 6 42