Gebed: Job Job 32:12,18 en 33:1-3

with No Comments

O God, gee ons soveel kennis van U wet
dat selfs al kry ons soos Job swaar,
mense van ons sal kan verklaar:
Hierdie is ‘n man wat wysheid het.

Laat U Gees ons binneste dwing
om oor U weldade te sing
Soos nuwe leersakke van wyn
laat my oopbars en U lig laat skyn.

Ons bid vir die in Job se smart
soos Elihu uit ‘n opregte hart.
Laat hierdei woorde die boek Job wees
woorde gespreek deur U Gees.

Amen

Gebed: Mat 4:4, Deut 8:2-5

with No Comments

O God, sal U my tafel vandag versier
met Matteus vier vers vier:

U het die volk vir veertig jaar
in die woestyn gelei en gespaar.
U het dit gedoen om hulle nederig te maak
en om te toets of hulle gehoorsaam sou raak.

U het hulle honger laat lei
en hulle toe manna laat kry.
‘n Soort brood wat niemand ken
en so het U hulle verstaan gewen:

Van brood allleen kan mens nie leef,
maar van God se uitspraak wat vergeef.
Here, leer my ook dat ek ook van honger om sal kom
as ek nie leef van elke Woord wat uit U mond kom!

Amen.

Gebed: Ps 1:1-2

with No Comments

O God, ek bid vandag uit Psalm een
vir mede gelowiges, ja vir U dogter en seun:

Vir hulle is my hart se wens,
om die geluk te vind as mens,
wat nie saam met die raad van goddelose gaan
en nie op die pad van die sondaars staan.
Ek wil veral vanoggend vir hullle bid,
dat hulle nie in die spotterskring sal sit.

Ja, Here ek bid vir die gelowige, U kind,
dat hulle vreugde in U wet sal vind.
Maak hulle so vol dat as hulle gaan lê,
hulle U wet prewelend sal wil opsê.
Ja, Here, gee hulle dag en nag
uit daardie woorde lewenskrag!

Amen

Gebed: Luk 24:27,31,44-48

with No Comments

O God, raak vanoggend ons harte aan
met wat in Lukas vier en twintig staan:

U Seun het self in hierdie deel gesê,
dat Hy die lydingsgebeure uit die Ou Testament uitlê.
U Gees het die wat geluister het se oë oopgemaak
en toe eers sien hulle die opgestane Jesus raak.

Open ook so ons oë en die wat ons leer.
Verander ons harte dat ons U Woord begeer.
Wys ons die vervulling van alles geprofeteer.
Laat ons smag na die Messias, die Christus, ons Heer.

Die wêreld daar buite is vol rou wonde.
U roep ons: Vertel hulle van vergewing van sonde
Vul ons dan nou, deur U Woord, met U Gees
dat ons getuies van hierdie dinge sal wees.

Amen

Gebed: II Tim 3:16-17

with No Comments

O God ek bid uit twee Timoteus drie vers sewentien
ek bid dit vir my, maar ook vir die mense wat ek bedien:

Die hele Skrif is deur U geïnspireer:
Dit het groot waarde om ons te onderrig en leer,
om die bose se dwaling te bestry,
om al die verkeerdhede te vermy,
om ‘n regte lewenswyse te verstaan,
waarin ek, as man in God se diens, moet staan.
U het ons daardeur volkome toegerus en voorberei,
help ons nou om in goeie werke staande te bly.

Amen.

Gebed: Heb 1:1-4

with No Comments

O God, in hierdie vroeë oggenduur
bid ek uit Hebreërs een vers vier:

In die ou tyd het U op op baie maniere en baie keer
met ons deur die profete gekommunikeer
Maar in hierdie eindtyd het U ons guns verleen
en praat nou met ons deur U Seun.

O God, soveel mense gaan die ewige lewe mis!
Laat hulle aaseblief tog weer sien wie U Seun is:

Deur Hom is die hele wêreld gemaak.
U het Hom erfgenaam van alles laat raak.
U laat U heerlikheid uit Hom straal
maar tog het Hy vir ons sonde betaal!

Sal U vandag deur U Gees met hulle praat
en nie een van hulle onveranderd laat?

Amen.

Gebed: 2 Petrus 1:20-21

with No Comments

Here, hier uit Twee Petrus een,
bid ek vir my, maar ook elkeen
in my kerk,
en by my werk,
Ook vir die wat ek bedien
en vir hulle wat U nog nie sien.

Laat die môrester in ons harte opgaan
help ons om die Woord te verstaan,
want geen profesie berus op eie uitleg.
Ja, op ons eie verstaan ons so sleg.

Ons weet geen profesie is deur ‘n mens voortgebring,
maar die Heilige Gees het hulle meegevoer en gedring,
sodat die woorde wat ons nou kan lees
net woorde van U af kon wees.

Amen.

Gebed: Joh 14:6, 16:3, 14:16-17, 14:26

with No Comments

Jesus Christus, U wat ons toegang tot die Vader gewe,
U is die weg en die waarheid en die lewe!
Ek bid vanoggend vir ons wat ander oplei,
maar ook vir hulle wat die opleiding kry:

Laat U Gees ons in die waarheid lei:
Maak ons die toekomstige dinge bekend.
Laat ons, ons harte daarop wend,
sodat U al die lof en heerlikheid kry.

Dankie vir die koms van die Parakleet,
soos die Heilige Gees in Grieks heet.
Hy is ons Helper ons Voorspraak,
Pleitbesorger en Trooster wat ons harte raak.

Ag Here, die wêreld wat na sonde verlang,
kry hierdie Gees van waarheid nie ontvang.
U wat by ons bly en in ons woon,
gee tog hulle bekering vir ons as loon.

Onderrig ons nou deur U Gees,
dat ons lering net die waarheid sal wees.
Herinner ons aan al U woorde,
sodat dit gehoor kan word in alle oorde!

Vertaal my gebed o Gees,
dat dit God welbehaaglik sal wees.
Ons, U dienaars, bid hier saam
in Jesus Christus se Naam.

Amen.

Gebed: Num 23:19

with No Comments

O God, laat die mense wat ek probeer bedien,
lees in Deuteronomium drie en twintig negentien:
U is nie ‘n blote mens
dat U sou lieg vir eie wens.

Laat hulle die woorde in U boek
se beloftes van harte soek,
Laat hulle weer die waarheid weet
hulle het U onveranderde plan daar beet!

U beloftes, U hou dit in stand,
ag, Here open hulle verstand.

Amen.

Gebed: I Tes 5:16-22

with No Comments

Here, as ek 1 Tessalonisense 5 lees,
wil ek altyd in U bly wees.
Ek wil bid sonder ophou,
ja, Here vir almal wat U Woord oopvou.

Ek word nou vir hulle stil
soekend na U, O God se wil.

Help hulle om in dankbaarheid te berus.
Help hulle om nie die Gees te blus.
Laat hulle ondersoekend die goeie kry.
Laat hulle alle boosheid vermy.

Dankie, dat Ek hulle aan U mag opdra
en dat ek dit in Jesus se Naam mag vra.
Amen.

1 2 3 4 5 6 37