Jy ís deel van God se gesin (I Joh oorsig)

with No Comments

Uit liefde word jy deel van Sy gesin.
In dié huisgesin is sonde nie meer in,
ja, hier maak liefde nou meer sin!
Weet verseker jy bly ewig daarin.

Uit liefde word jy deel van Sy gesin.

Ons het die liefde van die Vader ondervind:
Deur Sy liefde noem Hy ons Sy kind!
Wanneer ons broer, Jesus, weer kom,
word ons verander net soos Hom. (I Joh 3:1-2)

Jy is kind van God as jy glo:
Jesus is die Christus van bo.
As jy Sy Vaderliefde vind,
is jy lief vir al Sy ander kind. (I Joh 5:1-2).

Van die begin af was Hy daar.
Ons het hom met ons sintuie ervaar.
Ja, ons het aan hom geraak en gebewe.
Hy is die Woord, die Lewe. (I Joh 1:1)

Jy kan weet iemand het die Gees gekry
as jy hoor dat hy die volgende bely:
Ek weet dat Jesus die Christus is
en ook mens geword het, glo ek gewis. (I Joh 4:1-2)

In dié huisgesin is sonde nie meer in

As jy Sy ware liefde kry,
wil jy teen die sonde stry.
Deur die werk van die Gees,
wil jy nou soos Jesus wees. (Joh 5:1-3)

Jesus het gekom om sonde weg te neem,
so, die wat bly sondig is van Hom vervreem. (I Joh 5:5-6)
Die wat die wêreldse dinge begeer,
se ingesteldheid kom nie van die Heer. (I Joh 2:15-16)

As ons beweer ons is met alle sonde klaar,
bedrieg ons onself – weet dis nie waar.
Maar as ons ons sondes bely,
sal ons by Hom vergifnis kry. (I Joh 1:8-9)
Jesus sal vir jou voorspraak doen
en ons so met God versoen. (I Joh 2:1-2)

Ja, hier maak liefde nou meer sin!

As daar in jou nie liefde is,
het jy geen Godskennis – gewis!

God het werklike liefde vir ons gewys:
Hy het sy Seun gestuur na sy aardse huis.
Om vir sy kinders ‘n liefdesdaad te doen
en met sy daad hulle sondes te versoen. (I Joh 4:8-10)

As God sy liefde dan só wys,
moet jy dit ook volg in sy huis.
As jul in liefde tot mekaar uitreik,
het God se liefde sy doel bereik. (I Joh 4:8-12)

Moenie soos Kain oorgaan in slegte daad. ( Joh 3:12)
Pasop jy doen dit al as jy jou broer sou haat. (I Joh 3:15)
Ons weet wat liefde is: Jesus het sy lewe vir ons afgelê.
Ons behoort ook daardie liefde vir ons broers te hê. (I Joh 3:16)

As jy jou broer gebrek sien ly
en jy hom nie eers jammer kry,
hoe kan die liefde van God in jou wees?
Hoe kan jy dan beweer: Ek het die Gees? (I Joh 3:17-24)

As jou gewete jou aankla,
kan jy in gebed vergifnis vra.
Bly in God se liefdesgebod
dan bly God in jou en jy in God. (I Joh 3:20-24)

Weet verseker jy bly ewig daarin.

Ek skryf hierdie brief spesiaal vir jou,
sodat jy op God se belofte bly vertrou:
Die ewige lewe belowe Hy vir jou
as jy jou geloof in die Seun bly hou! (I Joh 5:13)

Liewe kinders, julle moet in Hom bly,
sodat julle niks het om te vrees
as Hy ons met die wederkoms kom kry
en ons nie beskaam voor Hom hoef te wees. (I Joh 2:28,29)

Dit is duidelik wie is God se kind
en wie het die duiwel gevind:
Die wat nie in liefde lewe
en nie na regverdigheid strewe. (I Joh 3:10; 4:7)

Jy kan weet Hy sal jou as kind kom haal
as jou liefde meer is as net lippetaal. (I Joh 3:18-19)
Hiéraan weet ons dat ons in Hom bly
en Hy in ons: Ons het die Gees gekry. (I Joh 3:24; 4:13)

Wie bely dat Jesus die Seun van God is –
God bly in hom en hy in God, dis gewis!
God is liefde, so wie in die liefde bly,
bly in God en God sal jy in hom ook kry! (I Joh 4:15-16)

Sewe tot sewe

with No Comments

Die gediggie het wyd gedraai. Solidariteit het hom ook nou opgneem:

Sewe tot sewe,
ek veg vir sy lewe.

Die ou oom se paniekbevange oë
wat bokant die masker uitstaar
en met sy gehoor apparaat onklaar,
maak my so diep bewoë…

Dokters en ander kan kom en gaan,
maar by sy bed moet ek bly staan
en dit terwyl ek die tekens verstaan,
waar die virus met hom heengaan…

Natgesweet onder lae van beskermende drag.
Min vloeistof want die badkamer moet wag.
Fisies uitgeput want ons is nou te min,
want ander is aangesteek, selfs my vriendin…

Sewe tot sewe
bene van moegheid bewe.

Soos ek huistoe ry
vreet die onsekerheid my.
My kind wat my met ope arms ontvang:
Sê nou ek steek hom aan, ek is bang…

Sewe tot sewe,
die oom nog aan die lewe.
Die bed oorkant is nou leeg
dood statistiek op beweeg…

Sy hand gryp met kneukels wit:
Sal jy kans sien om vir my te bid?
‘n Gebed vir vrede
is beide se traan se rede.

Sy familie kan nie eers kom –
ek is dit nou vir hom.
Nog medisyne vir die pyn
en suurstof deur die lyn.

Sewe tot sewe,
hierdie is nie ‘n lewe.

Man sonder werk.
Geen diens by die kerk.
Kos voorraad beperk.
Here, hou my sterk…

Sewe tot sewe,
my lippe bewe.

Ek mag nie ‘n Bybel in die saal invat,
want alles word met die virus beklad
Tyd is daar nie meer veel,
ek moet die boodskap deel:

Die Here is my Herder, niks sal my ontbreek
vir waters van rus kan ons Hom smeek.
Al sal ek deur dood skaduwee gaan,
is Hy die Een wat saam met my gaan…

Sewe to sewe
more begin ek veg vir ‘n ander lewe…

 

Oorsig oor die boek Sagaria

with No Comments

Julle moet julle na My bekeer,
dan Sal ek weer na julle terugkeer (Sag 1:3)

Die ruiters en perde leer die volk vertrou:
God sal Jerusalem en die tempel herbou. (Gesig 1)

Die ambagsmanne kom na die horings aan.
So word die volk se verdrukkers verslaan.(Gesig 2)

Die maatlyn vir die stad se muur:
God beskerm rondom soos vuur!(Gesig 3)

Die hoëpriester, ‘n teken van iets wat kom:
My dienaar, Loot, noem hul Hom.(Gesig 4)

Die oliebak, olyfbome en kandelaar,
het die Gees se teenwoordigheid verklaar.(Gesig 5)

‘n Reuse boekrol het in die lug gesweef:
Vervloeking waarvoor die dief moet beef.(Gesig 6)

‘n Mandjie met lood toegehou:
Binne in sit die goddelose vrou!(Gesig 7)

Die perde en die wa
Bring oordeel en gekla.(Gesig 8)

Julle moenie kerk-kerk speel:
godsdiens is nie ‘n leë ritueel!(Sag 7-8)

Nederig op ‘n donkie sal Hy kom,
met dertig silwerstukke verwerp hul Hom! (Sag 9-11)

Na ons gesuiwer deur vuur, kom Hy weer.
Wanneer dit sal wees weet net die Heer! (Sag 12-14)

Gelouter soos goud in vuur (Sag 12-14).

with No Comments

Ek bring ‘n gees van berou.
Hulle sal dan wel onthou.
Oor My dood sal hul treur,
en besef ek is die Heer!

Gelouter soos goud in vuur,
so reining ek jul in dié uur.
Ek sal jul gebede verhoor,
en julle sal jul vuilheid verloor.

Jul kom nou net uit ballingskap terug,
maar hoor hierdie harde berig:
Die dag van die Here kom –
plunder, verkragting – die hele som!

Maar jy hoef nie te vrees,
die hemelwesens sal by jou wees!
Ja, jou Koning kom weer,
wanneer, weet net die Heer!

Ja, Ek bring die berig,
van dan af is dit altyd lig!

Julle moenie kerk-kerk speel: godsdiens in nie ‘n leë ritueel (Sag 7-8).

with No Comments

Is dit nog gepas
dat ons moet vas?

Wat is dit wat jul hart begeer?
Is die gevas werklik tot Mý eer?

Liefde moes jul bewys,
maar jul harte was van ys.
Daarom het Ek julle verstrooi,
maar luister die keer mooi:

Ek is hartstogtelik oor jou begaan.
My almag en trou sal jy verstaan:
Bejaardes met kieries ryp in jaar
en kinders speel op die pleine daar.

Wat vandag vir jou onmoontlik lyk,
sal deur My almag more pryk.
Julle sal my volk wees,
Ek sal julle God wees.

Praat die waarheid met mekaar,
laat reg en regspraak geld ook daar.

Baie volke sal kom
om te vra na Hom!

En jý, is jou godsiens net ‘n ritueel?
Tot jou eie eer sonder om te deel?
Wanneer gaan jy verstaan:
Hy is hartlik oor joú begaan?

Die profeet Sagaria se gesigte oor die toekomstige oordeel.

with No Comments

Sagaria se sesde gesig (Sag 5:1-4).
‘n Reuse boekrol het in die lug gesweef:
Vervloeking waarvoor die dief moet beef.

Sagaria se sewende gesig (Sag 5:5-11).
‘n Mandjie met lood toegehou:
Binne in sit die goddelose vrou!
Twee vroue kom aangesweef,
dié mandjie moet in Sinar leef.

Sagaria se agste gesig (Sag 6:1-8).
Vier strydwaens het uit die berge gekom.
Hulle kruis die aarde in vier rigtings om.

Die perde en die wa,
bring oordeel en gekla.

Die wat hierdie lees,
weet Hy bring Sy Gees.

Sagaria se gesigte oor die tempel

with No Comments

Sagaria se vierde gesig (Sag 3:1-10).

Die Here het my nog ‘n gesig laat sien:
Jesua het voor die engel gestaan.
Die Satan kla hom toe daar aan.
“Satan, jý is die een wat straf verdien!”

‘n Stuk hout uit die vuur gered, so vuil,
julle moet dit met skoon klere ruil.
Jesua, Ek het al jou oortredings vegeef
Jy moet nou volgens my voorskrif leef.

Jy sal die amp van hoëpriester kry.
Soos engele sal jy toegang kry tot My.
Jy, ‘n teken van iets wat kom:
My dienaar, Loot, noem hul Hom.

Kyk, die een klip het sewe oë,
want net Ek het die vermoë
om hul sonde van hul te vervreem
en op een dag dit weg te neem!

Sagaria se vyfde gesig (Sag 4:1-14).

Ek het gesien daar is ‘n kandelaar.
‘n Oliebak met sewe tuite is ook daar.
Twee olyfbome het ek ook gewaar.

Jy sal nie slaag met mag en krag.
Net deur My Gees kan jy dit vermag:
Serrubbabel het die fondamente gepak,
Hy sal ook klaarmaak met die dak.

Die tempel is voltooi (Esra 6).

Uiteindelik is die tempel klaar gebou.
Die volk het toe Paasfees gehou.

Gesigte voor die terugkeer

with No Comments

Sagaria se eerste gesig (Sag 1:8-17).
Daar het ‘n man op ‘n bruin perd gesit
Die agterste perde was bruin, vos en wit.
Ek het gevra: “Meneer, wat beteken dit?”
Die ruiters moes die wêreld deurkruis.
Dit is rustig en stil in elke huis.
Wanneer bring u ontferming daar?
U toorn duur al sewentig jaar!

Julle kan maar op beloftes vertrou:
My tempel sal julle weer herbou!
Ek gaan weer genade betoon
en gaan weer tussen julle woon!

Sagaria se tweede gesig (Sag 1:18-21).
Ek het vier horings gesien:
Dis die nasies wat straf verdien
Daar kom ambagsmanne aan
Wat die nasies kom verslaan.

Sagaria se derde gesig (Sag 2:1-13).
Wat gaan u met die maatlyn meet?
Ek moet die breedte van Jerusalem weet.

Jerusalem word ‘n stad sonder muur.
Ek self is rondom hom soos vuur!

Baie nasies sal hulle aan die Here verbind.
Ek sal in jou woon, Sion, elkeen My kind.

Wees stil voor die Here al wat leef!
Hy kom uit sy heilige woning gesweef.

1 2 3 4 5 6 7 37