Ragab is gered

with No Comments

Gaan verken die land –
God gee dit in ons hand.
Die pad wat God toe wys
eindig in Ragab se huis. (Jos 2:1-2)

Die koning het beveel: “Lewer die manne uit!
Ragab: “Hulle is weg net voor die poorte sluit.”
Oor hulle het sy vlas stopsels oopgesprei
sodat die soldate hulle nie kon kry. (Jos 2:3-6)

Ons weet die Here gee vir julle die land.
Ons bewe van skrik vir die krag van Sy hand.
Julle God is die God van die hemel
en van alles wat op aarde wemel ! (Jos 2:8-11)

Omdat ek julle so goed behandel het,
vra ek dat julle my van die dood sal red.
As ons kom, laat hang hierdie tou,
dan sal ons hierdie belofte onthou. (Jos 2:12-20)

Ragab, die prostituut het geglo
en ontvang só verlossing van bo. (Heb 11:31).
Sy het egter dit ook verstaan:
Geloof moet na dade toe gaan. (Jak 2:25).

Wat jy ook nog moet verstaan,
is dat Sy in Christus se geslagsregister staan! (Mat 1:1-5)
As God dit alles doen vir ‘n prostituut,
hoekom sal Hy jou nie ook genade bied?

Josua se opdrag

with No Comments

Maak gereed en trek deur die Jordaan
Los agter die woestyn se sand
en trek in die beloofde land.
Ek is by jou, oral waar jy gaan. (Jos 1:2-5)

Maar waarop jy spesefiek moet let,
is die uitvoering van die wet.
Dit moet die rigsnoer wees van wat jy sê,
oordink dit in die dag en as jy gaan lê.
As jy hierdie opdrag verstaan,
sal dit goed met jou gaan. (Jos 1:7-8)

Jy is ook op die randjie van die beloofde land
Staan jy elke dag met jou Bybel in die hand?

Josua oorsig gedig

with No Comments

Josua is deur God geroep.
“Inname” sy nuwe beroep.
Verseker: “Jy hoef niks te vrees,
want Ek sal by jou wees.”

Met geloof is die weg gebaan,
ja, droogvoets deur die Jordaan.
Die volke het begin bewe –
dis ‘n God wat regtig lewe!

Meng met heidenvolke verbode –
hulle dien te veel ander gode.
God is die enigste ware een.
Vertroue net op Hom alleen.

Sewe keer om Jerigo se muur
en hy val self op God se uur.
Ragab is gered deur haar geloof.
Van toe af kon Sy God ook loof.

By Ai het hul die geveg verloor!
God se waarskuwing is nie gehoor.
Die bloedige geveg se wonde,
is as gevolg van hulle sonde

Oorwinning kom nie uit eie krag –
alles is net deur God se mag!
So het God die weg gebaan
dat hulle al die volke verslaan.

Josua se einde is ‘n afskeidspreek,
wat hul herinner wat maak en breek.
God het alles gedoen wat Hy beloof
die volk moet Hom nou dien en loof.

Jy kan ook in jou lewe vertrou,
want God sal Sy beloftes hou.
Soos Ragab red Hy dié wat glo
Ja, geloof in die eindpunt daarbo.

Die oorwinning is in Sy hand –
jy is deel van die beloofde land!
Jesus het reeds die Satan verslaan,
Ja, Hy het vir ons die weg gebaan.

Die Masedoniër siklus

with No Comments

Die Masedoniërs was baie arm,
maar tog in vrygewigheid warm.
Op hulle liggame swaar beproewingsmerke,
tog dring hulle aan op liefdeswerke (II Kor 8:2-4)

Hoe kan dit wees?
Ons moet dieper lees:

Hulle was só gevul met vreugde,
dit het oorgeloop in liefdesdeugde.
Meer as enige verdrukkingsswaar
was die vreugde wat hul ervaar. (II Kor 8:2)

Hoekom was hulle dan so bly?
Hulle het genade van God gekry! (II Kor 8:1)
Die impak van wedergeboorte dramaties –
so leef hulle na Sy wil outomaties. (II Kor 8:5)

Dit kan vir joú ook so wees!
Deur Sy Woord vreugdevul die Gees.
As jy daarin God se genade sien,
wil jy ook in oorloopvreugde dien…

Selfs in jou vreeslike swaar,
sal ander mense dit gewaar.
So sit jy die Masedoniër siklus voort
en meer mense kom tot die Poort.

Aan die genadige God en Heer,
kom toe alle lof en eer!
Van vreugde wil ons U dien
sodat almal U heerlikheid sien.

Versoening: II Korintiërs oorsig

with No Comments

In ons verhouding is daar ‘n breuk,
maar die Here het deure oopgemaak
en deur ons versprei die reuk
van ware kennis wat harte raak. (II Kor 2:12-14)

Julle is Christus se brief,
deur ons geskryf, nie met ink,
maar met God se Gees.
Nie op klip, maar op harte van vlees. (II Kor 3:2-3).

Ons is soms verdruk,
maar nie teneergedruk.
Ons soek raad: wes of oos?
Maar word nie radeloos.
Ons word vervolg en gehaat,
maar nie deur God verlaat.
Ons word teen die grond gestamp,
maar nie vernietig deur die ramp!

Want

Ons dra Jesus se sterwe in ons ligaam
sodat ons vir ewig lewe met Hom saam! (II Kor 4:7-11)
Ons fokus nie om aardse dinge te verdien,
maar vertrou op dit wat ons nie sien!
Die tydelike dinge dra geen gewig.
Die onsigbare dinge is ewig! (II Kor 4:18)

Of ons hier woon,
of dáár werk vir loon,
dít maak die verskil:
Lewe soos Hy wil! (II Kor 5:9)

God het reeds die werk gedoen:
Deur Christus is ons met Hom versoen.
Jy is vry van jou oortredings verklaar.
Jy moet hierdie versoening aanvaar! (II Kor 5:18-21)

Doen God se wil elke dag
deur die Gees,
deur liefde,
deur die Woord,
en deur God se krag. (II Kor 5:7)

Moenie saam met ongelowiges buk
en saam trek aan dieselfde juk.
Dan bly jul verhouding met My gesond
Ek is die God van die verbond. (II Kor 6:12-18)

Jesus het Sy rykdom laat vaar,
in armoede Sy taak aanvaar.
Deur Jesus is jy nou ryk.
Laat dit in jou vrygewigheid blyk. (II Kor 8:9)

Terwyl ons nog in ons tentwoning sug,
sal die Gees deur Sy krag ons verlig. (II Kor 5:4-5)
As die dood jou aardse tent opvou
gaan jy na die vaste hemelse gebou! (II Kor 5:1)

Die liefde (I Kor 13).

with No Comments

Praat in tale sonder liefde,
is soos ‘n klinkende metaal
en ‘n galmende simbaal.

Al het ek al die kennis geleer,
en ek het geloof in die Heer,
is ek niks sonder die liefde.

Al gee ek alles wat ek het weg,
selfs my ligaam, is dit sleg
en baat dit niks sonder liefde.

Liefde is…
geduldig
en vriendelik.

Maar nie…
afgunstig,
grootpraterig,
verwaand,
onwelvoeglik,
en liggeraak.

Liefde soek nie eie belang,
hou nie boek van die kwaad,
vind vreugde in waarheid praat.
Ja, dis wat Sy liefde verlang.

Liefde
bedek alles,
glo alles,
verdra alles.

“Liefde sal nie ophou bestaan.
Al sal alles anders vergaan,
geloof, hoop en liefde bly,
maar die grootse is liefde vir My!”

Gawes (I Kor 12,14).

with No Comments

Dis die Gees wat die gawes gee. (I Kor 12:4,11)
Die Here gee opdragte daarmee. (I Kor 12:5)
God bring die kragtige werkinge in stand. (I Kor 12:6)
Dis tot voordeel vir almal in die land. (I Kor 12:6)

Ons is almal een liggaam,
so werk al die gawes saam. (I Kor 12:14, 27)
As een van die lede ly,
is die ander nie daaroor bly. (I Kor 12:26)

Is almal ‘n leraar of profeet? (I Kor 12:29)
Nee, oor jou gawes moet jy weet:
Hierdie gawes is nie vir jou,
streef daarmee om ander te bou! (I Kor 14:12)

Gewetensake (I Kor 8-10).

with No Comments

As jul in gewetensake mekaar nie verstaan,
pak dit in ‘n gesindheid van liefde aan. (I Kor 8:1).

Paulus, kan ons afgodsvleis wel eet?
Dis nie almat wat die waarheid weet: (I Kor 8:7).
Daar is net een God, moet jy verstaan. (I Kor 8:2)
Dis nie deur kos wat jy nader aan Hom gaan.

Jy wen of verloor niks deur wat jy eet, (I Kor 8:8)
maar in jul verskil, moenie liefde vergeet!
Jy is nou wel van die wette vry,
moet net nie ander daarin na sonde lei! (I Kor 8:9)

As jy ‘n las op ‘n swak gewete sit,
moet jy vir jou sonde bid.
Ja, jy wat al van beter weet,
moet dan eerder nie afgodsvleis eet. (I Kor 8:13)

Ter wille dat hulle die evangelie hoor,
moet jy eerder die argument verloor. (I Kor 9:22)
Oor eet en drink wil ek leer:
Doen dit tot God se eer! (I Kor 10:31)

Onsedelikheid (I Kor 5:1-13 en 6:12-20).

with No Comments

Paulus antwoord dit wat die Korinthe vra:
Die vraagstuk hier is hoe om jou sedelik te gedra.

Die Korinthe het hul in onsedelikheid begeef
‘n man en sy stiefma het as egpaar saamgeleef (I Kor 5:1-2)
Sulke mense moet julle onder julle uitveeg
‘n Bietjie suurdeeg deutrek die hele deeg! (I Kor 5:6)

Julle kan nie uit hierdie wêreld padgee
maar met onsedelikes saamleef? Nee!
Veral nie die wat hulleself gelowiges noem…
Jy moenie oordeel, God self sal hulle verdoem! (I Kor 5:9-13)

Jou liggam is nie bedoel om die seksuele te begeer
Dis die Here se liggaam, jy moet Hom daarmee eer! (I Kor 6:13b)

Jou liggaam is ‘n tempel van die Gees
Laat jou lewe dan ook só wees.
Jou lewe vertel die verhaal:
Jy is duur gekoop en betaal! (I Kor 6:18-20)

Groete

with No Comments

Ek beveel suster Febe by julle aan,
ek vra julle om haar by te staan. (Rom 16:1-2)

Ek wil groete vir Priscilla en Akwila oordraag –
hulle het hulle lewe vir my gewaag.
Groete aan al die gelowiges daar,
wat in hulle huis daar vergaar. (Rom 16:3-5)

Groete ook aan Andronikus en Junias
wat saam met my in die gevangenis was.
Ook aan my liewe vriend Ampliatus
en my medewerker in Christus, Urbanus. (Rom 16:6-9)

Dan ook vir Stagis, Apelles en Aristobulus,
Maria, Trifena, Trifosa en Narsissus,
Flegon, Hermas, Julias en nog vele meer,
almal ywerige werkers in die diens van die Heer. (Rom 16:3-16)

Van dwaalleeraars moet julle wegbly –
dis hulle wat die liggelowiges mislei.
God sal Satan onder julle voete verpletter,
Sy genade sal julle beskerm teen die geketter. (Rom 16:17-20)

My medewerkers wil ook groete stuur,
almal is by my in hierdie uur.
Ek, Tertius, skryf nou hier.
Groete van Erastus, die stadstesourier. (Rom 16:21-23)

God is magtig om julle vas te laat staan,
in die evangelie wat julle nou verstaan.
Dis in geskrifte en profete bekend gemaak,
sodat julle gehoorsame gelowiges kon raak. (Rom 16:25-26)

Aan God, deur Jesus,
Hy is enig en alwys,
kom toe die eer en prys
tot in die ewigheidsrus! (Rom 16:26-27)

1 2 3 4 5 6 7 23