Die val van Jerusalem

with No Comments

Jongman, grysaard, selfs invalide nie ontsien,
ja, tot in die heiligdom het hul die dood gesien.
Die heilige voorwerpe is saam na die vreemde land.
Die tempel van die Here is heeltemal afgebrand.

Vreeslik baie is wreed vermoor:
Net vierduisendseshonderd vir ballingskap oor (Jer 52:30).

Jeremia se profesië het verklaar:
In ballingskap vir sewentig jaar.

II Kon 25; II Kron 36; Jer 39 en 52

Gered (Ef 2:1-10)

with No Comments

In jou ou lewe het mens net sonde gesien (Ef 2:1)
daarom het jy God se straf verdien. (Ef 2:3b)
Maar jy is deur God se liefde aangeraak (Ef 2:4)
en saam met Christus lewend gemaak! (Ef 2:5)

Hy het ons ‘n plek in die hemel gegee. (Ef 2:7)
Het ons dit self verdien? O nee! (Ef 2:8,9)
So, waaraan moet ons nou ons lewe wy?
Aan goeie dade – net soos Hy! (Ef 2:10)

Blydskap en vrede wat alle verstand te bowe gaan (Fil 4)

with No Comments

Wees altyd bly,
ja, bly in die Heer.
Die Here is naby.
Bid wat jy begeer.
Wees nie besorg,
smeek by jou Borg. (Fil 4:4-6)

Die vrede van God wat verstand te bowe gaan,
sal oor jou hart en gedagtes wag bly staan. (Fil 4:7)

Alles wat waar is,
alles wat edel is,
alles wat mooi is,
alles wat prysbaar is,
dit is wat in jou gedagtes moet wees.
God is by jou met sy Vredesgees. (Fil 4:8).

Die lewens wedloop (Fil 3)

with No Comments

Ek beskou my bates as waardeloos op aarde.
Om Christus te ken oortref alles in waarde.
Ek los alles om Christus as bate te kry:
Deur in Hom te glo, spreek Hy my vry! (Fil 3:7-9).

My wens is om Christus te ken as kind,
die krag van sy opstanding te ondervind.
Ek stel my gewillig aan Sy lyding bloot
en deel aan die opstanding uit die dood! (Fil 3:10-11).

Ek maak my los van agter se verloor,
en strek my uit na die wenstreep voor,
sodat ek die hemels prys kan behaal,
waartoe God my geroep het en kom haal! (Fil 3:13-14)

Leef soos ligdraers (Fil 2)

with No Comments

Julle het die troos in Christus ondervind,
die aansporing van liefde as Sy kind
en die gemeenskap deur die Gees.
Daarom moet julle nou eensgesind wees. (Fil 2:1-2).

Julle moet Christus se gesindheid vertoon:
Hy kon goddelik in die hemel bly woon.
Hy het as slaaf aan die mens gelyk geword,
en deur die kruis verneder tot in die dood! (Fil 2:5-8).

Daarom het God Hom bo alles verhef,
sodat elke knie sou buig en besef:
Jesus Christus is die Heer,
tot God die Vader se eer (Fil 2:9-11).

Leef God se wil as verloste mense saam.
God maak julle daartoe gewillig en bekwaam.
Te midde van die ontaarde en korrupte mens,
dra My lig, ja, die Woord, uit. Dis My wens, (Fil 2:12-16).

1 2 3 4 5 6 7 32