Kolossense oorsig

with No Comments

Die uitnemendheid van Christus (Kol 1)
Deur die Seun sien ons God se beeld raak,
God het deur Hom alles gemaak.
Voor alles was Hy daar,
en Hy hou alles bymekaar. (Kol 1:15-16)

Hy is hoof van die liggaam, Sy kerk.
Hy hou dit in stand deur Sy werk.
Hy het eerste uit die dood opgestaan
en so die weg na die heelal gebaan. (Kol 1:18)

Versoening kom deur sy bloed,
want Hy het vir ons sondes vergoed.
Ja, deur Sy bloed aan die kruis
kan ons in vrede woon is Sy huis! (Kol 1:20)

Christus plus enige iets is dwaalleer (Kol 2).
Die geheim is Christus en is jy is Sy kind.
In Hom kan jy verborge skatte vind. (Kol 2:3)
Jy moet jou lewe op Hom bou
en in geloof op Hom vertrou. (Kol 2:6)

Pasop dat niemand julle mislei:
Christus plus iets anders is nie Hy. (Kol 2:8,19)
Feeste is ‘n skaduwee van wat sou kom.
Dit gaan eintlik alles net oor Hom. (Kol 2:16-17)
As julle werklik Christus in julle het,
vergeet van die godsdienstige wet. (Kol 2:20)

Die lewe van ‘n nuwe mens (Kol 3 en4).
As jy in sy opstanding glo,
strewe na die dinge daarbo.
Vergeet die aardse dinge en pyn –
jy gaan eendag saam met Hom verskyn. (Kol 3:1-3)

Jy moet die sondige dinge wen (Kol 3:5)
en meer en meer jou Skepper ken. (Kol 3:10)
Jy is nou God se uitverkore kind, (Kol 3:12)
laat liefde julle onderling bind. (Kol 3:14)

Die boodskap vir Christus moet in jou bly,
maar maak ook seker dat ander dit ook kry.
Sing psalms en gesange tot God se eer
en doen alles in die naam van die Heer. (Kol 3:16-17)

Waak en volhard dankbaar in gebed
en bid dat Hy nog mense sal red. (Kol 4:2-3).

Ma

with No Comments

O Vader, ek wil U lof besing,
U dade vul my met verwondering:
U het my gevorm nog voor ek kon leef,
in my ma se skoot my aanmekaar geweef (Ps 139:1-2)

As moeder was sy aan U getrou
en het my met U liefde toegevou.
Ja, U groot liefdesgebod o Heer
is wat ek deur haar kon leer.

As ma het sy onbaatsugtig gedien,
daardeur kon almal die Evangelie sien.
“Maak dissipels van almal rondom jou”
is deur haar voorbeeld in my are ingebou.

O Here ek wil U dan nou vra,
al hoor ons haar in swaakry nie kla,
dat U haar in U liefde toe sal vou,
want sy was al die jare as ma getrou!

Moedersdag, tevrede (Psalm 131)

with No Comments

My oë het nie donker kringe,
ek is nie besorg oor groot dinge. (Ps 131:1)
Op Moedersdag het ek vrede
en hierdie is die rede:

In my kinderdae het my ma
my met rus en kalmte gedra, (Ps 131:2)
en so my die beginsel geleer
om tevrede te wag op die Heer… (Ps 131:3)

Na die uithoeke van die aarde

with No Comments

Die Evangelie in Jerusalem (Lees Hand 6:1-7).
Toe die weduwees afgeskeep word,
het die dissipels besef diakens kort.
Hulle kon toe die Woord bly leer
en so word die gelowiges net meer.

Die eerste martelaar vir die Evangelie (Hand 6:8-15 en Hand 7).
Stefanus was vol van die Heilige Gees –
God se krag was duidelik in Hom gewees.
Hulle het sy Skrif boodskap nie verstaan,
selfs al het hy Jesus in die hemel sien staan.
Woedend, wreed het hulle Stefanus gestenig!
Met “vergewe hulle” is hy met Jesus verenig.

Paulus se bekering (Hand 9:1-21).
Paulus het toestemming ontvang
om gelowiges in Damaskus te vang.
‘n Lig uit die hemel het op hom gestraal:
“Saul, Saul, waarom vervolg jy My?
Verkondig dat Ek vir sondes betaal
as jy dit net glo is jy daarvan bevry!”

Die Evangelie na Samaria (Hand 10:34-11:19).
Kornelius het gebid.
Hy hoor toe ‘n stem: “God sien wat jy doen”
God wou heidene met Hom versoen…

Petrus het gebid.
‘n Laken vol diere was daar
“Kom, Petrus, slag en eet.”
Ek eet nie iets onrein, U weet?
Ek het dit rein verklaar…

Net toe kom Korenlius se boodskappers aan
en Petrus het die gesig se betekenis verstaan:
“Ek begryp nou eers dat God nie onderskeid maak
Wie ookal glo, sal Sy kind raak!”

Die Heilige Gees is op hul uitgestort
Ja, hulle het God se kinders geword!

Handelinge: Die Heilige Gees

with No Comments

Voor enige iets nog kon begin leef
het die Gees al oor die waters gesweef (Gen 1:2)

Die Heilige Gees en Jesus
In die evangelie van Lukas kan jy lees
Dat Hy in Maria verwek is deur die Gees (Luk 1:35)
By Jesus se doop word daar verhaal
dat die Gees soos ‘n duif op Hom daal. (Luk 3:21,22).
Jesus wat wel gedood is na die vlees,
is lewend gemaak deur die Gees. (I Pet 3:18).

Ek sal tot die Vader bid
dan sy Hy ‘n Trooster by jul sit. (Joh 14:16; 16:7)
Hy sal julle dan elke keer
herinner wat Ek jul nou leer (Joh 14:26)

Die uitstorting van die Gees (Hand 2):
Julle sal krag ontvang as die Gees oor julle kom
tot My boodskap in die uithoeke van die wêreld kom. (Hand 1:8)

Met die Pinksterfees was almal bymekaar
‘n Stormwind vul die vertrek toe daar.
‘n Vuur wat in tonge verdeel,
het oor hulle koppe gespeel.
Geesvervullend is niemand dieselfde gelaat.
Almal het in verskillende tale begin praat.

Julle moet dit so vertolk:
Bloed en vuur en wolk,
is tekens wat mens in Jesaja lees,
tydens die uitstoring van die Gees

Die Heilige Gees en jy.
As kind is jy gebore in die vlees
Jy word weer gebore deur die Gees. (Joh 3:3-8).

Die Gees deursoek vir jou elke ding
en sal jou God se geheimenisse bring (I Kor 2:10,11).
Die Gees sal jou in die waarheid lei
en so sal jy die toekomsboodskap kry (Joh 16:13).

As jy glo en met God se dinge stoei:
Lewende water sal uit jou binneste vloei (Jes 58:11).
Jou lewe moet nou anders wees,
want dis die tempel van die Gees. (I Kor 6:19,20).
Die nege vrugte van die Gees,
moet in jou lewe sigbaar wees. (Gal 5:22).

Die Heilige Gees het vir jou gawes gegee,
tot nut van ander – wat maak jý daarmee? (I Kor 12:4,7).

Handelinge

with No Comments

Die Heilige Gees is op hul uitgestort
en drie duisend het gelowig geword.

Die evangelie is versprei in wyer wordende kring
Eers in Jerusalem is die evangelie gebring.
Daarna in Judea,
    toe na Samaria.
        Later na die uithoeke van die aarde.
‘n Boodskap van ontsagbare waarde:

‘n Seun is in ‘n krip gebore –
daarom gaan jý nie verlore,
want Hy het vir jou gesterf,
sodat jy die ewige lewe kan erf!

Lukas: Die goeie nuus!

with No Comments

Die koms van Jesus, die Seun van die mens, is goeie nuus wat weerklink in lofliedere in die begin van die boek.

Maria het die grootheid van God besing
en hierdie loflied na Hom gebring:

Oor die magtige God sal ek juig:
Hy het my geringheid gesien.
Sy groot dade het ek nie verdien.
Van sy grootheid kan ek getuig.

Hoogmoediges is uitmekaar gejaag.
Maghebbers is afgeruk van hul troon.
Geringes is in hul plek beloon.
Behoeftiges oorlaai, rykes verlaag.

Hy het Israel kom help soos beloof,
daarom wil ek hom nou loof! (Luk 1:47-55)

Sagaria, is deur die Gees vervul.
Lof aan die Heer het sy huis vervul:
God het sy volk in genade opgesoek:
Verlossing, soos beloof in Sy Boek. (Luk 1:68,70)

Jy, kindjie kom maak die pad gereed.
Kind van die Allerhoogste sal jy heet! (Luk 1:76)

Die engele sing tot hul Heer:
“Aan God in die hoogste hemel: Eer!
Vir mense op aarde: Vrede,
vir sy welbehae sonder rede!” (Luk 2:14)

Simeon het God oor die Kindjie geprys,
want God het hom verlossing gewys. (Luk 2:27-29)

Die goeie nuus was nie net die Verlosser se koms na die aarde nie, maar ook Sy terugkeer na die hemel:

Die dissipels het met blydskap God geprys,
want Jesus het seënend na die hemel gerys. (Luk 24:51-53)

Die goeie nuus is vir almal (ja, veral jóú) bedoel.
Liewe leser voel jy in jou hard beklem?
Hierdie tyding is vir almal bestem! (Luk 2:10)

Ja, hierdie geboorte se berig,
is gestuur om alle nasies te verlig. (Luk 2:32)

Alle mense sal die verlossing sien, (Luk 3:6)
ook jy, al het jy dit nie verdien….

Is jy stukkend en dink niemand verstaan?
Hy stuur die barmhartige Samaritaan! (Luk 10:33)

Die goeie nuus sal jou verstom:
die Seun van die mens het gekom
om jou te soek en te red,
wat die verlore gevoel het! (Luk 19:10)

Gee jy daarom ook aan God die eer:
Verkondig aan alle nasies: Vergeef en bekeer! (Luk 24:46,47)

Ps 37 vir vandag

with No Comments

Die Amerikaanse verkiesing het almal op hol.
Uitsprake in ons eie land laat bloed in jou are stol.
Korrupsie in die regering in aan die orde van die dag.
Vir die gewone burger lyk dinge donker soos die nag…

Moet jou nie oor skelms en skurke bekommer,
soos gras en groenigheid verdwyn hul sommer.
Vertrou op die Heer se beloftes in Sy Woord!
Doen goed, woon en werk rustig voort.
Vind jou vreugde in jou Heer –
Hy sal jou gee wat jy begeer. (Ps 37:1-4).

Mens lees op Facebook hoe mense vertel
hoe die voorspoed van die skelms hul ontstel…
Party soek paniekbevange raad,
ander word weer net kwaad…

Maar die psalm wil jou laat onthou:
Jy moet in stilte op die Heer vertrou.
Laat staan die woede, moet jou nie ontstel,
dit bring net ellende as jy jou so kwel.
Eendag is al die skelms van kant,
maar jy deel in die beloofde land… (Ps 37:7-11)

Ekstremes dreig om jou dood te maak
Plaasmoorde laat boere beangs waak…
Nog ‘n mislukte oes verdroog,
maar goddeloses lewe hoog!

Die goddelose soek die regverdige se lewe
Die Here lag, want Hy weet eendag sal hul bewe…
Dis beter, al het die regverdige min,
as die rykdom wat goddelose in.
Die vyand van die Here sal tot niet gaan,
maar jy sal in nood nie verleë staan. (Ps 37: 12-20)

Staatsgeld vir eie gewin.
Tenders hul kinders sin.
Leen, maar nooit betaal.
Gierigheid op ‘n ander skaal!

Die goddelose leen en betaal nie terug,
die regverdige kry jammer en help die wat sug.
Die Here roei hulle uit wat Hom vervloek,
maar Hy seën die wat na Hom soek.
Die goeie leen uit, maar wil nie rente hê,
as hy val, sal God nie dat hy bly lê! (Ps 37:21-26)

Geweldadiges soek om dood te maak.
Ander vat jou hof toe oor hul saak.
Oor elke negatiewe nuus berig,
hang moedeloosheid in die lug.

Die goddelose lê die regverdige voor,
want hy wil hulle vermoor…
Maar God laat hom nie begaan,
selfs as hy in die regbank moet staan.
Die regverdige kan met wysheid praat,
want God se Woord bepaal sy daad. (Ps 37:27-33).

Die wettelose mense bly so vervuil
dat mens skoon in jou hande wil huil.
Gewone mense laat die reëls ook nou staan
want dis om te oorleef – kan jy nie verstaan?

Die Here sal jou weer laat opstaan in die land,
al skiet roekloses op soos ‘n plant.
Vir die opregte is daar ‘n ewige weg,
die toekoms vir die goddeloses is sleg…
Skuil by Hom wat help en bevry,
want jy sal die ewige lewe kry! (Ps 37:34-40).

So jy wat so graag op Facebook blaai
en met al die “likes” paniek verder saai.
Miskien moet jy eerder gaan soek
vir jou hulp in God se Boek:

Moet jou nie oor skelms en skurke bekommer,
soos gras en groenigheid verdwyn hul sommer.
Vertrou op die Heer se beloftes in Sy Woord!
Doen goed, woon en werk rustig voort.
Vind jou vreugde in jou Heer –
Hy sal jou gee wat jy begeer. (Ps 37:1-4).

Die pelgrim (Psalm 120 – 134)

with No Comments

Oppad na die ewige Jerusalem,
is ek ‘n pelgrim, hoor my stem:

As vreemdeling het ek geleer (Psalm 120)
dat ek U ewige vrede begeer.

Ek stap tussen gevaarlike berge deur, (Psalm 121)
my hulp kom net van die Heer!
Hy beskerm my teen gevaar,
dag en nag sal Hy my bewaar.

My eindpunt is die huis van die Heer, (Psalm 122)
daar wil ek Sy naam loof en eer!

My oë is gerig op U o God, (Psalm 123)
ontferm U tog oor my lot…

Die Here het my gehelp, ek bely: (Psalm 124)
Uit die wip van die voëlvanger bevry.

Sionsberg kan nie beweeg of vergaan, (Psalm 125)
net so vas moet my vertroue staan.
Soos berge Jerusalem omvou,
so beskerm die Here my nou.

Terwyl ek met trane loop en saai, (Psalm 126)
weet ek die gerwe sal juigend waai.

As die Here my huis nie bou (Psalm 127)
swoeg ek tevergeefs daaraan nou.
Tevergeefs om daagliks te raap en skraap:
Vir die wat Hy liefhet gee hy dit in hul slaap!

Dit gaan goed met die wat die Here dien, (Psalm 128)
die vrug van jou arbeid sal jy sien.
‘n Vrou en kinders word vir jou geleen,
as deel van God se vrugbaarheidseën.

En word ek deur die wêreld verdruk, (Psalm 129)
sal God my uit die bande losruk.

Uit die dieptes roep ek, o Heer, (Psalm 130)
U vergifnis is wat ek begeer.
As U my sonde sou gadeslaan
sou ek glad nie meer bestaan!

In vertroue by ek op U wag,
want U beloftes bly van krag.
Die Here is in liefde getrou:
Verlossing van sonde kry ek nou!

In die aardse stryd moes ek leer: (Psalm 131)
Oor groot dinge bekommer ek nie meer.
Soos in my ma se arms as kind,
moet ek rus en kalmte vind.
Op dié manier kan ek elke dag
in vertroue op die Here wag!

As pelgrim moes ek verstaan, (Psalm 132)
dat alles oor U ewige woning gaan.

Nou kan broers in eensgesindheid bly (Psalm 133)
en so die koninklike salwing kry.

Ek hef my hande op in gebed: (Psalm 134)
Net U seën, o Skepper, sal my red!

En jy, pelgrim, wanneer gaan jý leer
wat dit is wat jy regtig begeer?

Genesing op die Sabbat

with No Comments

Dit was weer tyd vir ‘n Joodse fees,
so Jesus was in Jerusalem gewees.
Hy kom toe by ‘n bad, met Betesda as naam –
Blindes, kreupeles en lammes lê daar saam. (Joh 5:1-3)

‘n Sekere man was al siek vir agt en dertig jaar.
“Wil jy gesond word?” vra hy, toe hy hom gewaar.
Meneer, ek het niemand om my in die bad te plaas,
ander gaan in, terwyl ek skuifelend daarheen haas. (Joh 5:5-7)

Jesus sê toe vir hom: “Staan op, tel jou goed op en loop.”
Oombliklik is hy genees en het hy sy goed opgetel en geloop.
“Dit is ‘n Sabbatdag – jy weet jy mag nie jou goed dra!”
het die Jode gesê en na die geneser se identiteit gevra. (Joh 5:8-12)

Die man het nie geweet wie het hom gesond gemaak,
want Jesus het tussen die baie mense weggeraak.
Later in die tempel kry Jesus hom toe weer:
“Moenie verder sondig, anders gaan iets erger gebeur. (Joh 5:13-14)

Die Jode het teen Jesus in opstand gekom,
Maar sy antwoord het hulle verstom:
“My Vader werk elke dag, tot nou
Ek ook, dis hoekom Ek nie Sabbat hou.” (Joh 5:15-17)

“Die dood is die oordeel wat ons fel
as jy jou met God gelyk wil stel.”
“Die Seun kan net doen dit wat hy van die Vader sien.
Die Vader het die Seun lief en wys hoe Hy moet dien. (Joh 5:18-20)

Soos die Vader dooies lewend maak,
so is dit ook die Seun se wil en taak.
Om oordeel te fel is nie die Vader se daad –
Hy het dit geheel en al aan die Seun oorgelaat. (Joh 5:21-22)

Almal moet die Seun eer
net soos hulle die Vader eer.
Wie luister en glo wat ek sê,
kan die ewige lewe nou hê.
Hy sal nie voor God veroordeeld staan,
maar het van dood na lewe oorgegaan. (Joh 5:23-24)

Daar kom ‘n tyd en dit is nou – nie daar voor,
wanneer dooies die stem van God sal hoor.
Die wat daaraan gehoor gee, sal die lewe kry.
Net soos die Vader lewe in Homself, geld dit vir My. (Joh 5:25-27

Moet julle nie verbaas: Daar lê ‘n tyd voor
wanneer almal in die grafte Sy stem sal hoor.
Die wat goed gedoen het sal opstaan en ewig lewe,
die wat verkeerd gedoen het, sal onder oordeel bewe. (Joh 5:28-29)

Ek het in die Naam van my Vader gekom –
julle aanvaar My nie, en verwerp so Hom.
Die rede hoekom julle nie kan glo,
al lees julle die Skrif, is so: (Joh 5:39-42)

Julle is gesteld daarop dat mense julle eer
in plaas van die eer van die enigste Heer.
Julle dink julle gaan die ewige lewe in Moses se geskrifte kry,
maar julle verstaan en glo nie: Hy skryf juis oor My!” (Joh 5:39, 44-47)

1 35 36 37 38 39 40 41