Rigters oorsig

Die boek is soos volg verdeel:
Finale oorwinning was ‘n miete.
Kompromie: Leef met Kanaäniete.
Konflik: Oorlog met Kanaäniete.
Gevolg: Leef soos Kanaäniete.
Ja, moenie met sonde speel!

Finale oorwinning was ‘n miete:
Israel is wel die beloofde land in,
maar al die volke is nie oorwin.
As toets is van die vyand gelaat:
Sou hul God vertrou of verlaat?

Kompromie: Leef met Kanaaniete.
Die volk het hul gevegte verloor:
“Ons kort ‘n leier om aan te spoor.”
Maar wat hulle nie meer onthou:
Is dat hulle net op God moet vertrou.

Ons sal maar tussen hulle moet bly
ons moet net hul gewoontes vermy…
Die gevolg was afval en afgodery.
Die oordeel van God sal hul kry.

As straf stuur Hy ‘n invallende nasie.
Die volk is onderdruk sonder grasie.
Na verloop van tyd kry hul berou.
God bevry sodra hul weer vertrou.

Konflik: Oorlog met Kanaäniete.
Hierdie siklus herhaal in die boek:
Omgang, afval, oordeel, soek.
Telkens, deur rigters, weer bevry
so, God se geduld met jou en my!

Hierdie siklus was wyd verspreid:
Otniël, Ehud en Samgar – Suid.
Debora en Barak in die Noord.
Ja, dieselfde siklus in elke oord.

Abimelek, Tola en Jaïr – sentraal,
daar ook Gideon se unieke verhaal.
Jefta, het daar in die Ooste kom red
maar daar sy dogter se lewe verwed.

Teen die magtige Fillistyne in die weste,
het Simson gedink hy weet die beste.
Delila, die heidense vrou, knip sy haar
en so eindig sy lewe met die pilaar…

Gevolg: Leef soos Kanaäniete.
Miga, het vir homself ‘n tempel gebou.
Sy verval, het die hele volk Dan geknou.
Toe hulle godsdiens begin verval,
was hulle sosiaal en moreel ook mal!

Dit het toe nog verder versprei
en die hele volk na oorlog gelei…
God se wil was heeltemal weg –
almal gedoen volgens eie reg.

Ja, moenie met sonde speel!
As jy dink jy kan met sonde meng,
is jy, soos Israel, in jou denke eng.
Al wat jou op die regte pad kan hou:
Jy moet op God alleen vertrou.

Jesus, die enigste ware Rigter.
Die rigters het maar swak gelyk
en tog het God hul so gebruik.
Dit wys verlossing kom van Hom –
Jesus Christus is die volle som!

Die rigters kon net red vir ‘n ruk,
dan is hulle weer in sonde vertsrik.
Rigter, Jesus, maak jou silwer skoon
dat jy vir ewig by Hom kan woon!