Otniël

Die Here het van die nasies met rus gelaat
sodat die volk in oorlogservaring kon baat.
Hy wou ook kyk of hul gehoorsaam sou wees
in wat sy gebooie en voorskrifte lees. (Rig 3:1-5)

Die Israeliete het met die ander nasies begin trou –
dit het gelei dat hulle hul afgode begin vertrou…
God het hulle deur die vyand laat verslaan
vir agt jaar was hulle hul onderdaan. (Rig 3:6-8)

In hul nood roep hul na Hom
en laat hy ‘n redder na vore kom.
Otniël ontvang so die Here se Gees:
Vir veertig jaar was daar vrede gewees. (Rig 3:9-11).

Otniël se naam beteken God se krag
Hierin sit ‘n boodskap vir jou vandag:
God het vir jou ‘n Verlosser gestuur
Hy het alle mag, ja ook in hierdie uur! (II Pet 1:3, Kol 2:15)

God is regverdig en getrou:
As jy jou sonde opreg berou
en voor God jou sonde bely,
sal jy reiniging en vergifnis kry. (1 Joh 1:9).