Het jý My opdragte verstaan?

Here, wie moet eerste gaan veg?
Juda is eerste – maak julle reg.
Ek gee die land in jou mag
en so wen Israel die eerste slag. (Rig 1:1-4)

Hulle het Adoni-Besek se duime en tone afgesny.
“Ek het dit met sewentig konings gedoen,” sê hy.
God het dit alles gesien
en my die straf gegee wat ek verdien. (Rig 1:5-7)

Met Juda se aanvalle het dit goed gegaan,
hulle het verskeie stede verslaan. (Rig 1:8-11)
Maar toe hulle Simeon saam laat gaan,
kon hulle die inwoners van die Vlakte nie verslaan. (Rig 1:17-18)

Die Benjaminiete het die Jebusiete nie verslaan,
saam het hulle in Jerusalem bestaan. (Rig 1:21)
Vir die Josefstam het God Bet-El afgemerk,
maar hulle het met ‘n perverse saamgewerk.

Ook Efraim en Manasse wen nie die stryd
en volg liewer ‘n saambly beleid. (Rig 1:27-29).
Simeon, Aser en Naftali se halwe stryd
dwing die vyand na dwangarbeid. (Rig 1:30-32)

Sonder om hom vreeslik in te span
verdryf die Amoriete die stam Dan. (Rig 1:33-34)
Tussen al die slegte berigte deur,
nie veel om mens op te beur…

Tog staan daar geskryf:
Kaleb het Enakiete uitgedryf. (Rig 1:20)
Om die krag van die stelling te verstaan,
moet ons terug in geskiedenis gaan:

Die verkenners het kom verklaar:
“Ons moenie veg nie daar is reuse daar!
Die Enakiete is reuse met groot vemoë
ons was soos sprinkane in hulle oë!” (Num 13:26-33)

Net Josua en Kaleb het vas gestaan
met die wete dat God kán verslaan.
Die volk se geloof was so klein
Die straf: Veertig jaar in die woestyn.

Vyf en veertig swaar jare later
het Kaleb se geloof nie afgewater.
Toe Josua die land verdeel,
kies Kaleb die Enakiete se deel. (Jos 14:10-13)

Met God aan sy kant
word Hebron sy land. (Jos 14:15)
Hier is Abraham as God se vriend begrawe. (Jak 2:23)
As asielstad word hierde ‘n veilige hawe. (Jos 20:2,3,7)

Het jy wat My opdragte mooi verstaan
ook net halfpad met die uitvoering gegaan?
Of ontvang jy in geloof
alles wat Ek jou beloof?
Dink jy jy het dit vir jouself gekry?
Ek wil dat jy ander daarmee bevry!

Die Engel van die Heer
is van Gilgal na Bokim om te leer:
Ek het julle uit Egipte gelei
by My het julle ‘n verbond gekry. (Rig 2:1-2)

Ek sal my verbond met julle nie verbreek,
maar julle moet die vyand se altare afbreek.
Waarom het julle nie na My geluister?
Julle toekoms lyk nou duister! (Rig 2:3-5)

Die volk van Josua se geslag het gesterf
sonder om kennis van die Heer te erf.
Hulle het gedoen wat verkeerd is in die oë van die Heer
deur die Baäls en Astartes te dien en eer. (Rig 2:10-13)

God het vir die volk straf gebring
en roofbendes het hul ingedring.
Hulle moes dit eintlik weet,
God het dit voorheen bevestig met ‘n eed. (Rig 2:14-15)

In hul nood roep hul na Hom
dan laat Hy leiers na vore kom,
wat hul red uit die vyand se mag
as Hy in medelye sy straf versag. (Rig 2:16-18)

Maar as die leier dan sterf,
sit hul net meer sonde op die kerf.
Dan begin die siklus weer van voor,
want hulle het God se wil nie gehoor. (Rig 2:19-23)

Het jý My opdragte mooi verstaan
of het jy ook in dié siklus gegaan?
Bid dat jy staande kan bly
met alle vertroue net in My.
Staan vas in jou geloof
en kry wat Ek jou beloof!