Ehud

Toe die Israeliete weer afdwaal,
begin die siklus hom herhaal.
Eglon het die Palmstad verslaan
en die volk word sy onderdaan. (Rig 3:12-14)

In nood het gebede weer opgeskiet
en God stuur Ehud die Benjaminiet.
Hy was sterker in sy linkerhand
met ‘n swaard aan die ander kant. (Rig 3:15-18)

Ehud het aan Eglon belasting betaal
maar by Gilgal draai die verhaal.
Afgodsbeelde het daar gestaan, (Rig 3:19-23)
maar Josua se klippe het vermaan… (Jos 4:20-24)

Van voorspoed was Eglon baie vet.
Dis hoekom sy naam ook betekenis het:
“Jong kalf”, vetgemaak om te slag
en so eindig sy lewe dié dag. (Rig 3:24-26)

Ehud het die ramshoring geblaas:
Ons moet ons na Moab toe haas.
God gee die vyand in ons mag
en so kry hul weer vrede deur Sy krag. (Rig 3:27-31)

Het jy hierin die boodskap vir jou gekry?
Moenie oor jou andersheid skaam kry.
Hou My tweesnydende swaard aan jou sy,
want met My Woord kan ander genesing kry. (Heb 4:12)