Lukas 14:25-33

O God, ek wil so graag U dissipel wees,maar ek bid, want ek het Lukas veertien gelees. Daar staan: Om na U toe te kom vra,dat ek U meer liefhet as my pa en ma.U roeping laat my in nederigheid bewe,want U vra meer as my vrou en eie lewe. U waarsku ek kan nie U dissipel...

Gebed: Luk 24:27,31,44-48

O God, raak vanoggend ons harte aanmet wat in Lukas vier en twintig staan: U Seun het self in hierdie deel gesê,dat Hy die lydingsgebeure uit die Ou Testament uitlê.U Gees het die wat geluister het se oë oopgemaaken toe eers sien hulle die opgestane Jesus raak. Open...

Paasfees (Saterdag)

Op die Saterdaghet Satan gewag:Jesus is die graf inhet ek oorwin? Die gesig van die boekrol is met my gedeel:Beide kant vol geskryf en met sewe seëls verseël.Ek het bitterlik gehuil en baie hartseer geraak,want niemand was waardig om die boek oop te maak! (Op 5:1-3)...

Paasfees (Sondag)

Wat jy nog van Paasfees moet verstaan,Jesus het die Sondag uit die graf opgestaan! (Mark 16:9)Hy het die dood oorwinen opgevaar die hemele in. (Rom 8:34) Hoe vertroostend vir ons Sy taak:”Ek het reeds vir julle sonde betaal -Ek gaan om vir julle plek gereed te...