Lukas 14:25-33

with No Comments

O God, ek wil so graag U dissipel wees,
maar ek bid, want ek het Lukas veertien gelees.

Daar staan: Om na U toe te kom vra,
dat ek U meer liefhet as my pa en ma.
U roeping laat my in nederigheid bewe,
want U vra meer as my vrou en eie lewe.

U waarsku ek kan nie U dissipel wees,
as ek die dra van my eie kruis nog vrees.

U vra dat ek die koste van die bouwerk moet beraam,
sodat ek nie by die fondament ophou en my skaam.
U vra dat ek die vyand se oormag beskou,
sodat ek nie midde die geveg my keuse sal berou.

O Here, U beveel, dat alles waarop ek so vertrou,
as ek U dissipels wil wees, ek dit nie meer kan hou…

O God, ek wil so graag U dissipel wees,
verander my hart, vul my met U Gees.
Laat my opnuut besef dat hier op aarde
niks eers amper opweeg teen U waarde!

Amen

Gebed: Luk 24:27,31,44-48

with No Comments

O God, raak vanoggend ons harte aan
met wat in Lukas vier en twintig staan:

U Seun het self in hierdie deel gesê,
dat Hy die lydingsgebeure uit die Ou Testament uitlê.
U Gees het die wat geluister het se oë oopgemaak
en toe eers sien hulle die opgestane Jesus raak.

Open ook so ons oë en die wat ons leer.
Verander ons harte dat ons U Woord begeer.
Wys ons die vervulling van alles geprofeteer.
Laat ons smag na die Messias, die Christus, ons Heer.

Die wêreld daar buite is vol rou wonde.
U roep ons: Vertel hulle van vergewing van sonde
Vul ons dan nou, deur U Woord, met U Gees
dat ons getuies van hierdie dinge sal wees.

Amen

Paasfees (Saterdag)

with No Comments

Op die Saterdag
het Satan gewag:
Jesus is die graf in
het ek oorwin?

Die gesig van die boekrol is met my gedeel:
Beide kant vol geskryf en met sewe seëls verseël.
Ek het bitterlik gehuil en baie hartseer geraak,
want niemand was waardig om die boek oop te maak! (Op 5:1-3)

Die ouderling het vir my geskreeu:
“Hou op huil! Kyk na Juda se leeu!”
Soos Een wat geslag is het ek ‘n Lam sien staan.
Hy het oorwin – gee vir Hom die boek aan!

Die ouderlinge het in aanbidding na Hom toe uitgehou
‘n goue bak vol wierook met die gebede van my en jou…
Hulle het toe ‘n nuwe lied
aan Hom aangebied:

U is waardig – breek die boekrol oop:
Met U bloed het U mense vrygekoop.
Uit elke geslag, taal en volk was U taak:
U het hulle konings en priesters gemaak. (Op 5:9-10)

Miljoene der miljoene hemelwesens sing toe weer:
Aan die Lam kom toe heerlikheid lofprysing en eer!
Die hele skepping, in die hemel en aarde roep toe uit:
Aan Hom die heerlikheid en krag vir altyd en altyd! (Op 5:11-13)

Die Lam het die eerste seël oopgemaak:
“Gaan met die wit perd na waar hulle woon
en skiet met jou boog oorwinning raak.
Hier is vir jou die Oorwinnaarskroon!” (Op 6:1-2)

Toe Hy die tweede seël oopbreek,
het ‘n vuurrooi perd het uitgegaan
om vrede weg te neem en moord te steek.
“Met die groot swaard moet jy verslaan.” (Op 6:3-4)

Die derde seël is oopgemaak.
Dit het hongersnood geraak.
‘n Swart perd met ‘n skaal,
het een skeppie koring gaan haal. (Op 6:5-6)

Die vierde seël se perd was vaal.
Die naam van die ruiter was Dood…
Hy het ‘n kwart van die aarde kom haal
met wilde diere, pes en hongersnood. (Op 6:7-8)

Toe die Lam die vyfde seël oopmaak,
het ek onder die altaar die siele gesien:
Die getroue martelare het die dood nie verdien!
Wanneer gaan U ordeel die skuldiges raak? (Op 6:9-10)

Die sesde seël laat ‘n aardbewing vry:
Die son het swart rouklere gekry.
Die maan was ‘n bloedrooi bal.
Die sterre het op die aarde geval.

Die berge en eilande het plekke geruil.
Die konings het in grotte gaan skuil.
Bedek ons van Hom wat wil wreek:
Die oordeelsdag het aangebreek! (Op 6:12-17)

Die met die wit kleresal nie weer dors kry,
want die Lam wat by die troon staan
sal hulle na waterfonteine van lewe lei
en daar droog God vir hulle elke traan! (Op 7:15-17)

Die sewende seël het na stilte in die hemel gelei.
Die sewe engele het sewe trompette gekry.
Die wierookbak met gebede is geoffer daar:
Ja, na God het dié gebede opgevaar!

Daarna is die bak met altaar vuur gevul
en brandend op die aarde uitgegooi.
Die lug is in donderslae en weerlig getooi.
‘n Dreundende aarbewing het alles omhul. (Op 8:1-5)

Die boodskap vir jou is: Tydens elke seël
se swaarkry moet jy dit in gebede deel.
Die oordeelsdag kom:
Hou vas aan Hom!

Op die Saterdag
het Satan gewag.
God het vir Hom gelag:
More is nog ‘n dag…

Paasfees (Sondag)

with No Comments

Wat jy nog van Paasfees moet verstaan,
Jesus het die Sondag uit die graf opgestaan! (Mark 16:9)
Hy het die dood oorwin
en opgevaar die hemele in. (Rom 8:34)

Hoe vertroostend vir ons Sy taak:
“Ek het reeds vir julle sonde betaal –
Ek gaan om vir julle plek gereed te maak,
dan sal ek julle na My toe kom haal. (Joh 14:3, I Tes 4:14)

Die geluid van die skare was soos donderweer
Hulle het uitgeroep: As koning heers ons Heer!
Laat ons juig en jubel, weer en weer:
Aan die Almagtige betoon ons alle eer! (Op 19:6-7)

Die tyd vir die bruilof van die Lam is hier.
Die bruid is met helder skoon linne versier.
Die klere is regverdige dade aan God toegewy.
Geseënd is hulle wat ‘n bruilofsuitnodiging kry. (Op 19:8-9)

“Kom, ek sal jou die bruid wys, die vrou van die Lam.”
Hy wys my die heilige stad met twaalf poorte – een vir elke stam. (op 21:13-14)
As tempel was God en die Lam self daar,
sonder son was Hy ook die kandelaar. (Op 21:22-23)

Die rivier met lewegewende water het my geboei:
Soos helder kristal het dit uit die troon gevloei.
Daar langsaan staan die boom van die lewe
wat twaalf maande per jaar sy vrugte gewe. (Op 22:1-2)

Die troon van God en die Lam sal in die stad staan.
Geen vervloeking van enigiets sal langer bestaan.
Op hulle voorkoppe is die Naam van hul Heer
en hulle sal vir altyd as konings regeer. (Op 22:2-5)

Op Paas Vrydag het die volk ongesuurde brood geëet
Vir geslagte daarna weer met Pasga om nie te vergeet.
Met Nagmaal doen ons dit tot Sy gedagtenis
om ook ons gebrekkige geheue te verfris.

Maar Paasfees gaan nie net oor onthou.
Paas Sondag sê: Kyk vorentoe en vertrou!
Jy is uitgenooi as bruid na die bruilofsmaal.
Die Lam, jou bruidegom, gaan jou self kom haal!

Paasfees (Vrydag)

with No Comments

Toe Johannes Jesus sien, sê hy van Hom:
“Dáár is die Lam – Hy het vir sonde gekom!” (Joh 1:29)
So maak hy seker dat jy nie mis lees
dat sy verhaal opbou na die paasfees:

Voor die viering van Paasfees het Jesus reeds verstaan
Sy tyd het gekom om na Sy Vader toe te gaan. (Joh 13:1)
En so kom die verhaal
by hulle laaste maal.
Hy het hulle nie van Egipte se verlossing vertel,
maar by hierdie Paasmaal begin ‘n nuwe bestel:

Jesus het nederig Sy disssipels se voete gewas.
“Petrus, om in My te deel moet ek jou sonde afwas.” (Joh 13:4-10)
Om die tafel was hulle geseën en hoor toe saam:
“Die gebreekte bood: Neem, eet; dit is My liggaam.”

Met die beker het Hy ‘n dankgebed uitgespreek:
“Drink almal van die bloed uit My liggaam vir jul gebreek.
Deur hierdie bloed word die verbond beseël
en word vergewing van sondes julle deel” (Mat 26:26-28)

“Op paasfees laat ek altyd iemand vry
Ek vind Hom onskuldig moet Hy dit kry?”
“Vat hom weg! Kruisig Hom! Laat Hom ly!” (Joh 18:37-40, 19:14-16)
En so word Hy die Lam vir jou en my…

Soos die lam se bloed in Egipte op die kosyn,
so was die Lam se bloed op die kruis deur pyn
Dit is dan waarvoor die nagmaal is
‘n maaltyd tot Sy gedagtenis.

Elke keer as jy van hierdie brood eet
en uit die beker drink, moet jy weet:
Jy verkondig die dood van die Heer
totdat Hy kom, op die wolke weer! (I Kor 11:23-26)

Ons paaslam is geslag: dit is Christus.
Dis juis hoekom die oproep vir jou weer is:
Verwyder uit jou die suurdeeg van die sonde
en word gereinigde brood deur Sy wonde. (I Kor 5:6-8)

Paasfees (Donderdagaand)

with No Comments

Na nege plae wou die farao nog nie leer,
toe sê Moses vir die farao: “So sê die Heer:
Teen middernag sal Ek deur Egipte gaan,
en elke eersgeborene sal dood neerslaan. (Ex 11:1-5)

So sal jy met die kroonprins se lewe betaal
en ook die seun van die slavin wat koring maal.
Die hele Egipte sal hartverskeurend rou en treur,
maar niks sal met ‘n Israelitiese seun gebeur… (Ex 11:6-7)

Dan sal jy besef daar is niemand soos Ek.
Jy sal voor My kom buig en smeek: Trek! ”
“Moses, Ek maak dat die farao nie leer
en so word My wonders net meer en meer.” (Ex 11:7-10)

Die Here het aan Moses geopenbaar:
Maak hierdie die eerste maand van die jaar.
Elke gesin moet ‘n lam sonder liggaamsgebrek
vir die spesiale geleentheid laat groei, vra Ek. (Ex 12:1-5)

Op die tiende van die eerste maand se dag,
teen die middag, moet julle die lam slag.
Julle moet dan die bloed smeer
aan die kosyne van elke deur. (Ex 12:6-7)

Dieselfde nag moet julle die vleis gebraai eet
en moenie die ongesuurde brood vergeet.
Julle moet haastig eet, aangetrek vir die reis,
skoene aan die voete met ‘n kierie wat rigting wys. (Ex 12:8-11)

Dit is die Paasfees van die Heer:
Hou dit in stand tot my eer. (Ex 12:11,14)

Dieselfde nag sal Ek die Egiptenare tref.
Ek is die Here, sal hulle dan besef!
Die bloed aan julle huise sal as teken staan –
waar Ek bloed sien sal Ek die huis oorslaan. (Ex 12:12-13)

Hierdie dag moet vir julle ‘n gedenkdag wees.
As vaste instelling moet julle dit vier as ‘n fees.
Die fees moet sewe dae lank duur
met julle brood vir dié tyd ongesuur. (Ex 12:14-20)

Julle en julle nageslag moet hierdie voorskrif hou
sodat julle en julle kinders altyd sal onthou:
In Egipte het Hy julle huise oorgeslaan
Ja, dis waaroor die Paasfees gaan.” (Ex 12:24-27)

Moses en die volk het geglo
in hierdie beloftes van Bo. (Heb 11:27-28)

Om middernag het hulle gesterf, eersgeborens oud en jonk,
die diere, die farao se kroonprins, selfs dié in die tronk.
Nie ‘n enkele huis in Egipte is oorgeslaan –
almal het bitterlik aan die huil gegaan. (Ex 12:29-30)

Dieselfde nag nog het die farao gesê:
“Trek! Ek wil julle nie meer in my land hê!
Gee pad anders is ons almal dood!: (Ex 12:31-33)
Oppad eet die Israeliete toe ongesuurde brood… (Ex 12:39)

Veertig jaar later het Moses die volk weer geleer:
Hou paasfees in die maand Abib tot God se eer.
Hou dit op die plek waar Sy Naam woon. (Deut 16:1-8)
Onreines mag die fees glad nie bywoon.
Ook vir hulle is God getrou:
Hulle mag dit ‘n maand later hou. (Num 9:9-11)

Vir ses dae brood sonder suurdeug – al is dit sleg.
Dit sal jou herininner aan hoe haastig is julle weg.
Dis die herinnering van God se verlossingswerk
vir julle as sy uitverkore volk en kerk. (Deut 16:1-8)

In die Jerigovlakte het Paasfees die volk laat onthou
van verlossing en dat God sy beloftes altyd hou.
Presies die dag na Paasfees het hulle koring gekry
en het die woestyntog se manna weggebly. (Jos 5:10-12)

Liewe leser, maak jou dan nou gereed
om more weer die Paasmaal te eet
sodat jy ook weer kan onthou:
God is en bly altyd getrou.
Hy het jou ook uitgelei
uit jou sondeslawerny!

Lukas: Die goeie nuus!

with No Comments

Die koms van Jesus, die Seun van die mens, is goeie nuus wat weerklink in lofliedere in die begin van die boek.

Maria het die grootheid van God besing
en hierdie loflied na Hom gebring:

Oor die magtige God sal ek juig:
Hy het my geringheid gesien.
Sy groot dade het ek nie verdien.
Van sy grootheid kan ek getuig.

Hoogmoediges is uitmekaar gejaag.
Maghebbers is afgeruk van hul troon.
Geringes is in hul plek beloon.
Behoeftiges oorlaai, rykes verlaag.

Hy het Israel kom help soos beloof,
daarom wil ek hom nou loof! (Luk 1:47-55)

Sagaria, is deur die Gees vervul.
Lof aan die Heer het sy huis vervul:
God het sy volk in genade opgesoek:
Verlossing, soos beloof in Sy Boek. (Luk 1:68,70)

Jy, kindjie kom maak die pad gereed.
Kind van die Allerhoogste sal jy heet! (Luk 1:76)

Die engele sing tot hul Heer:
“Aan God in die hoogste hemel: Eer!
Vir mense op aarde: Vrede,
vir sy welbehae sonder rede!” (Luk 2:14)

Simeon het God oor die Kindjie geprys,
want God het hom verlossing gewys. (Luk 2:27-29)

Die goeie nuus was nie net die Verlosser se koms na die aarde nie, maar ook Sy terugkeer na die hemel:

Die dissipels het met blydskap God geprys,
want Jesus het seënend na die hemel gerys. (Luk 24:51-53)

Die goeie nuus is vir almal (ja, veral jóú) bedoel.
Liewe leser voel jy in jou hard beklem?
Hierdie tyding is vir almal bestem! (Luk 2:10)

Ja, hierdie geboorte se berig,
is gestuur om alle nasies te verlig. (Luk 2:32)

Alle mense sal die verlossing sien, (Luk 3:6)
ook jy, al het jy dit nie verdien….

Is jy stukkend en dink niemand verstaan?
Hy stuur die barmhartige Samaritaan! (Luk 10:33)

Die goeie nuus sal jou verstom:
die Seun van die mens het gekom
om jou te soek en te red,
wat die verlore gevoel het! (Luk 19:10)

Gee jy daarom ook aan God die eer:
Verkondig aan alle nasies: Vergeef en bekeer! (Luk 24:46,47)