Paasfees (Vrydag)

Toe Johannes Jesus sien, sê hy van Hom:
“Dáár is die Lam – Hy het vir sonde gekom!” (Joh 1:29)
So maak hy seker dat jy nie mis lees
dat sy verhaal opbou na die paasfees:

Voor die viering van Paasfees het Jesus reeds verstaan
Sy tyd het gekom om na Sy Vader toe te gaan. (Joh 13:1)
En so kom die verhaal
by hulle laaste maal.
Hy het hulle nie van Egipte se verlossing vertel,
maar by hierdie Paasmaal begin ‘n nuwe bestel:

Jesus het nederig Sy disssipels se voete gewas.
“Petrus, om in My te deel moet ek jou sonde afwas.” (Joh 13:4-10)
Om die tafel was hulle geseën en hoor toe saam:
“Die gebreekte bood: Neem, eet; dit is My liggaam.”

Met die beker het Hy ‘n dankgebed uitgespreek:
“Drink almal van die bloed uit My liggaam vir jul gebreek.
Deur hierdie bloed word die verbond beseël
en word vergewing van sondes julle deel” (Mat 26:26-28)

“Op paasfees laat ek altyd iemand vry
Ek vind Hom onskuldig moet Hy dit kry?”
“Vat hom weg! Kruisig Hom! Laat Hom ly!” (Joh 18:37-40, 19:14-16)
En so word Hy die Lam vir jou en my…

Soos die lam se bloed in Egipte op die kosyn,
so was die Lam se bloed op die kruis deur pyn
Dit is dan waarvoor die nagmaal is
‘n maaltyd tot Sy gedagtenis.

Elke keer as jy van hierdie brood eet
en uit die beker drink, moet jy weet:
Jy verkondig die dood van die Heer
totdat Hy kom, op die wolke weer! (I Kor 11:23-26)

Ons paaslam is geslag: dit is Christus.
Dis juis hoekom die oproep vir jou weer is:
Verwyder uit jou die suurdeeg van die sonde
en word gereinigde brood deur Sy wonde. (I Kor 5:6-8)