Tag: Korintiërs

 • Oorsig II Korintiërs

 • Die Masedoniër siklus

  Die Masedoniërs was baie arm,maar tog in vrygewigheid warm.Op hulle liggame swaar beproewingsmerke,tog dring hulle aan op liefdeswerke (II Kor 8:2-4) Hoe kan dit wees?Ons moet dieper lees: Hulle was só gevul met vreugde,dit het oorgeloop in liefdesdeugde.Meer as enige verdrukkingsswaarwas die vreugde wat hul ervaar. (II Kor 8:2) Hoekom was hulle dan so bly?Hulle…

 • Versoening: II Korintiërs oorsig

  In ons verhouding is daar ‘n breuk,maar die Here het deure oopgemaaken deur ons versprei die reukvan ware kennis wat harte raak. (II Kor 2:12-14) Julle is Christus se brief,deur ons geskryf, nie met ink,maar met God se Gees.Nie op klip, maar op harte van vlees. (II Kor 3:2-3). Ons is soms verdruk,maar nie teneergedruk.Ons…

 • Die liefde (I Kor 13).

  Praat in tale sonder liefde,is soos ‘n klinkende metaalen ‘n galmende simbaal. Al het ek al die kennis geleer,en ek het geloof in die Heer,is ek niks sonder die liefde. Al gee ek alles wat ek het weg,selfs my ligaam, is dit slegen baat dit niks sonder liefde. Liefde is…geduldigen vriendelik. Maar nie…afgunstig,grootpraterig,verwaand,onwelvoeglik,en liggeraak. Liefde…

 • Gawes (I Kor 12,14).

  Dis die Gees wat die gawes gee. (I Kor 12:4,11)Die Here gee opdragte daarmee. (I Kor 12:5)God bring die kragtige werkinge in stand. (I Kor 12:6)Dis tot voordeel vir almal in die land. (I Kor 12:6) Ons is almal een liggaam,so werk al die gawes saam. (I Kor 12:14, 27)As een van die lede ly,is…

 • Gewetensake (I Kor 8-10).

  As jul in gewetensake mekaar nie verstaan,pak dit in ‘n gesindheid van liefde aan. (I Kor 8:1). Paulus, kan ons afgodsvleis wel eet?Dis nie almat wat die waarheid weet: (I Kor 8:7).Daar is net een God, moet jy verstaan. (I Kor 8:2)Dis nie deur kos wat jy nader aan Hom gaan. Jy wen of verloor…

 • Onsedelikheid (I Kor 5:1-13 en 6:12-20).

  Paulus antwoord dit wat die Korinthe vra:Die vraagstuk hier is hoe om jou sedelik te gedra. Die Korinthe het hul in onsedelikheid begeef‘n man en sy stiefma het as egpaar saamgeleef (I Kor 5:1-2)Sulke mense moet julle onder julle uitveeg‘n Bietjie suurdeeg deutrek die hele deeg! (I Kor 5:6) Julle kan nie uit hierdie wêreld…

 • Oorsig I Korintiërs

 • Skepping en herskepping tot My eer

  God se magtige skeppingsdaadkom bloot deur net te praat (Gen 1)Die hemel getuig van Sy mag,die uitspandel besing Sy krag (Psalm 19:1-3)Hy het die mens geskep tot Sy eer. (Gen 1:25-26, Jes 43:7)Ja, alles is geskep vir en deur Jesus, ons Heer. (Kol 1:16)      Satan het kom leer:     Soek jou eie eer……