Die liefde (I Kor 13).

Praat in tale sonder liefde,
is soos ‘n klinkende metaal
en ‘n galmende simbaal.

Al het ek al die kennis geleer,
en ek het geloof in die Heer,
is ek niks sonder die liefde.

Al gee ek alles wat ek het weg,
selfs my ligaam, is dit sleg
en baat dit niks sonder liefde.

Liefde is…
geduldig
en vriendelik.

Maar nie…
afgunstig,
grootpraterig,
verwaand,
onwelvoeglik,
en liggeraak.

Liefde soek nie eie belang,
hou nie boek van die kwaad,
vind vreugde in waarheid praat.
Ja, dis wat Sy liefde verlang.

Liefde
bedek alles,
glo alles,
verdra alles.

“Liefde sal nie ophou bestaan.
Al sal alles anders vergaan,
geloof, hoop en liefde bly,
maar die grootse is liefde vir My!”